4 7 ta thấy thu nhập trên 5 triệu đồng tháng chiếm tỷ lệ là 58 0 trong tổng số mẫu khảo sát và thu nhập dưới 5 triệu đồng tháng chiếm 42 0

Xác định hàm lượng chì, thủy ngân, asen trong một số mẫu nước mặt đất ở khu vực mỏ than khe sim bằng phương pháp phổ hấp thụ phát xạ nguyên tử

Xác định hàm lượng chì, thủy ngân, asen trong một số mẫu nước mặt và đất ở khu vực mỏ than khe sim bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử

Tài liệu khác

... 0 , 50 0, 006 2 0 , 50 0, 0 05 8 1 ,00 0, 00 74 1 ,00 0, 0 07 1 2 ,00 0, 009 8 2 ,00 0, 00 97 5, 00 0, 01 67 4, 00 0, 0 149 10, 00 0 ,02 88 5, 00 0, 0 1 75 20, 00 0, 05 2 6 10, 00 0 ,03 05 30, 00 0, 07 6 5 20, 00 0, 05 6 5 40 ,00 0, 100 3 25, 00 ... khảo sát khoảng tuyến tính Hg Nồng độ Abs- TB (ppb) (Độ hấp thụ) 0 , 50 0, 00 67 1 ,00 0, 0166 2 ,00 0, 04 0 8 5, 00 0, 100 2 10, 00 0, 203 9 15, 00 0, 3 07 7 20, 00 0 ,41 20 25, 00 0 ,5 148 30, 00 0,6 152 10 35, 00 0, 6818 ... 25, 00 0, 06 95 45 ,00 0, 1122 30, 00 0 ,08 25 STT 39 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 10 50 ,00 0, 1 241 35, 00 0, 0919 11 55 ,00 0, 13 25 40 ,00 0, 101 3 12 60, 00 0,1362 45 ,00 0, 109 6 Ðo...
 • 78
 • 339
 • 0

Tiếng Việt lớp 4 - CHÍNH TẢ - TRUNG THU ĐỘC LẬP pdf

Tiếng Việt lớp 4 - CHÍNH TẢ - TRUNG THU ĐỘC LẬP pdf

Mầm non - Tiểu học

... nào? +Anh ta ngốc lại tưởng đánh dấu mạn +Theo em phải làm để mò lại kiếm? thuyền chỗ rơi kiếm mò kiếm +Phải đánh dấu vào chỗ rơi kiếm Đáp án: kiếm giắt, kiếm rơi, đánh dấu- kiếm vào mạn thuyền ... +Cuộc sống mà anh chiến sĩ mơ ước thác nước đổ xuống làm chạy máy phát tới đất nước ta tươi đẹp nào? điện Ơ biển rộng, cờ đỏ vàng bay phấp phới tàu lớn, nhà máy chi chít, cao thẳm, cánh đồng lúa ... trường to lớn, vui tươi +Đất nước ta thực ước mơ +Đất nước ta có cách 60 năm anh chiến sĩ chưa? điều mà anh chiến sĩ mơ ước Thành tựu kinh tế đạt to lớn: có nhà máy thu điện lớn, khu công nghiệp,...
 • 4
 • 2,355
 • 19

Tìm hiểu về các phép lọc số , khảo sát lập trình thử nghiệm các ứng dụng của phép lọc trên miền tần số với xử lý ảnh màu

Tìm hiểu về các phép lọc số , khảo sát và lập trình thử nghiệm các ứng dụng của phép lọc trên miền tần số với xử lý ảnh màu

Công nghệ thông tin

... Nhóm sinh viên : Nguyễn Trung Giang 20 07 0 911 Trí Dũng 20 07 0 55 3 Trần Đức Ánh 20 07 3 58 0 Mục lục Phần I : Tìm hiểu phép lọc số Khái quát phép lọc ảnh Các lọc số 2.1.Định nghĩa mơ hình 2.2.Phân loại ... số miền không gian Trongthu t lọc miền không gian ta sử dụng mặt nạ , tổ hợp điểm ảnh từ ảnh hưởng điểm lân cận Trong miền không gian ta dùng phép nhân chập tín hiệu ảnh đầu vào với lọc số ... 2d Ảnh sử dụng lọc 5* 5 Rõ ràng sử dụng lọc có kích thước 3*3 nhiễu giảm ảnh “mềm” ( hình 2.c) Nếu tăng kích thước lọc lên 5* 5 ảnh có nhiễu thành phần tần số cao (hình 2.d) Ta thấy ảnh hình 2d...
 • 16
 • 941
 • 6

Tìm hiểu về các phép lọc số, khảo sát xây dựng thử nghiệm các ứng dụng của phép lọc trên miền tần số với xử lý ảnh màu

Tìm hiểu về các phép lọc số, khảo sát và xây dựng thử nghiệm các ứng dụng của phép lọc trên miền tần số với xử lý ảnh màu

Đồ họa

... thước 45 8x391 pixel - Ảnh lọc tương ứng với D0 = 20, 50 , 100 3 .4. 2 Bộ lọc thông thấp Butterworth - Ảnh gốc với kích thước 45 8x391 pixel - Ảnh lọc tương ứng với D0 = 20, 50 , 100 - Bậc n = 40 n.khanhhung@gmail.com ... Điểm lân cận: 1 24, 126, 1 27, 1 25, 123, 119, 1 15, 1 20, 1 50 Giá trị trung bình: 1 24 +126+1 27+ 1 25+ 123 + 119 +1 15 +1 20+ 1 50 = 1 25 Như giá trị 1 50 thay giá trị trung bình 1 25 Ở sử dụng cửa sổ x Nếu ... Với ảnh văn bị rỗ: D0 = 50 , n = 3 .4. 3 Bộ lọc tần số thấp Gauss - Ảnh gốc với kích thước 45 8x391 pixel - Ảnh lọc tương ứng với D0 = 20, 50 , 100 41 n.khanhhung@gmail.com 3 .4. 4 Bộ lọc thơng cao Ideal...
 • 47
 • 2,446
 • 5

khảo sát điều trị bằng phẫu thuật một số trường hợp bướu thường gặp trên chó tại trạm chẩn đoán xét nghiệm điều trị - chi cục thú y tp hồ chí minh

khảo sát và điều trị bằng phẫu thuật một số trường hợp bướu thường gặp trên chó tại trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị - chi cục thú y tp hồ chí minh

Thủy sản

... bảng 4. 4 sau: 44 Bảng 4. 4: Tỷ lệ chó bị bướu theo giới tính Số chó khảo sát Số chó bị bướu Tỷ lệ (con) (con) (%) Đực 1 54 2 24 1 ,56 Cái 1662 39 2, 35 Tổng cộng 32 04 63 1, 97 Giới tính P < 0, 05 Kết khảo ... thận 1 ,59 7, 94 13 20, 63 Chân 11,11 Lưng, hông 9 ,52 Bụng, ngực 7, 94 Cổ, vai 4, 76 Tai 3, 17 Mí mắt 1 ,59 37 58 ,73 Miệng 1 ,59 Hậu môn 1 ,59 Lách 1 ,59 4, 76 4, 76 63 100 Hệ thống Sinh dục Vị trí Tổng cộng ... ngày 01 / 07 / 1999 đến 01 / 07 / 1999 cho thấy: - Tỷ lệ bướu chó (58 ,62%) cao chó đực (41 ,38%) - Qua xét nghiệm mô học cho thấy tỷ lệ bướu ác tính chiếm 40 ,6%, tỷ lệ bướu lành tính chiếm 59 ,4% - Phẫu thu t...
 • 63
 • 500
 • 0

khảo sát thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng PLC tại công ty ASC CHARWIE, chương 4 ppt

khảo sát và thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng PLC tại công ty ASC CHARWIE, chương 4 ppt

Điện - Điện tử

... (0 ñeán 6) (0 ñeán 30) (0 ñeán 84) (0 đến 3) (0 đến 30) (0 đến 30) (0 đến 40 92) (0 đến 4) (0 đến 4) (0 ñeán 28) (0 ñeán 82) (0 ñeán 3) (0 ñeán 2) Một số lệnh bản: a Lệnh vào/ra: ª LOAD (LD): Lệnh ... Tác động lệnh ALD OLD VÀO ngăn xếp sau: Trước C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 ALD Trước Sau m C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 m =C0٨C1 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 OLD Sau m C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 m =C0٧C1 ª LOGIC ... C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 LD Sau m C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Trước C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 LDN Bò đẩy khỏi Sau ~m C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Bò đẩy khỏi ngăn xếp ngăn xếp Các dạng khác lệnh LD, LDN...
 • 10
 • 269
 • 0

khảo sát thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng PLC tại công ty ASC CHARWIE, chương 5 pptx

khảo sát và thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng PLC tại công ty ASC CHARWIE, chương 5 pptx

Điện - Điện tử

... SBR Lệnh gán nhãn cho Kn chương trình Lệnh trở chương CRET trình gọi chương trình có điều kiện (bit đầu ngăn xếp có giá trò logic 1) Toán hạng n: CPU 0 63 CPU 0 255 n: 212: CPU 0 15 CPU 0 255 212: ... chương trình khác nó, gọi nhiều lần S7 – 200 Đệ qui (trong chương trình có lệnh gọi đến nó) nguyên tắc không bò cấm song phải ý đến giới hạn Nếu lệnh nhảy hay lệnh gọi chương trình thực đỉnh ngăn ... dụng bốn ghi AC S7 – 200 ª JMP, CALL ª LBL, SBR : Lệnh nhảy JMP lệnh gọi chương trình SBR cho phép chuyển điều khiển từ vò trí đến vò trí khác chương trình Cú pháp lệnh nhảy lệnh gọi chương trình...
 • 6
 • 245
 • 0

khảo sát thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng PLC tại công ty ASC CHARWIE, chương 7 pps

khảo sát và thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng PLC tại công ty ASC CHARWIE, chương 7 pps

Điện - Điện tử

... SM 47 SM 47 SM 47 SM 47 SM 47 SM 47 SM 47 SM 47 Kiểu reset cho tín hiệu xoá I0 .0 (chế độ 1,2 ,4, 5 ,7, 8, 10, 11) Kiểu kích cho tín hiệu khởi động I1.1 (chế độ 2 ,5, 8,11) Tần số đếm HSC1 (chế độ 9, 10, 11) Chiều ... độ 0, 1, 2, 3, 4, 5) - Đếm tiến theo sườn lên I0.6 lùi theo sườn lên I0 .7 (chế độ 6, 7, 8) - Đếm tiến lùi số lần lệch giá trò logic hai cổng I0.6 I0 .7, tức số phép tính logic XOR I0.6 I0 .7 có ... (chế độ 6, 7, 8) Chiều đếm (tiến hay lùi) chế độ 0, 1, quy đònh bit SM 47. 3 sau: SM 47. 3 = đếm lùi theo sườn lên I0.6 = đếm tiến theo sườn lên I0.6 chế độ 3, 4, đầu vào I0 .7 sau: I0 .7 = đếm lùi...
 • 6
 • 264
 • 6

Điều tra tỷ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn con, biện pháp phòng một số phác đồ điều trị bệnh trên đàn lợn con theo mẹ tại trang trại Quang Minh – Vũ Thư – Thái Bình doc

Điều tra tỷ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn con, biện pháp phòng và một số phác đồ điều trị bệnh trên đàn lợn con theo mẹ tại trang trại Quang Minh – Vũ Thư – Thái Bình doc

Nông nghiệp

... bệnh(con) Số chết (con) Tháng Số để nuôi (con) Số (n) Tỷ lệ (%) Số (n) Tỷ lệ (%) 8 50 1 65 19 ,4 20 2,1 8 75 3 10 35 ,4 36 3 ,7 982 2 95 30, 0 34 3 ,4 102 0 3 05 29,9 27 2 ,5 101 2 2 15 21,3 19 1,9 10 15 1 85 18,2 ... (%) (n) Tỷ lệ (%) Số (n) Tỷ lệ (%) 10 43 ,5 16 69,6 20 87, 0 23 100 23 100 2 ,0 30 23,3 15 50, 0 18 60, 0 26 86 ,7 26 86 ,7 2,1 27 22,2 10 37, 0 15 55, 6 23 85, 2 22 81 ,5 2 ,5 Hình Tỷ lệ khỏi bệnh phân ... 8- 14 ngày tuổi Số mắc bệnh 8 ,7 24 3 24 79 7 15- 21 ngày tuổi Tỷ lệ (%) Số mắc bệnh 22 10, 6 9,1 34 19 5, 9 81 7, 7 22-28 ngày tuổi Tỷ lệ (%) Số mắc bệnh Tỷ lệ (%) 14 6 ,7 4, 3 12,8 20 7, 5 14 5, 3 25 7, 7...
 • 27
 • 1,243
 • 9

khảo sát tính toán kiểm tra httl trên xe nâng hàng fg60-7

khảo sát và tính toán kiểm tra httl trên xe nâng hàng fg60-7

Cơ khí - Vật liệu

... lëch 0, 8 -0, 83 0, 85- 0, 86 0, 85- 0, 97 0, 8 -0, 85 Hiãûu suáút 0, 85- 0, 92 1 ,5- 2 ,0 1 ,5- 2 ,0 0,9-1 ,5 0 ,7- 1,1 1,8-3 ,5 4, 0 -5, 5 4, 0 -5, 0 2 ,0- 3 ,0 Hãû säú nhaûy Så âäö nguyãn lyï 2 ,5 -4, 0 P T2 P P B 4, 5- 6 ,5 B T1 ... Gn G0 (4) 58 8 60 8 04 4 2 (5) N Got 3 57 0 8 N + Phân bố cầu sau - Trọng lượng toàn đầy Gos Ga 44 7 34 139 302 tải Gat 1 246 36 Gas 146 66 h1 2 50 0 mm h2 2 15 mm h3 h4 300 0 43 50 mm mm h5 244 0 mm l1 46 95 mm ... Nhật Bản SMnC4 20 Thành phần thép theo hàm lượng nguyên tố sau: 0, 17% ÷ 0, 23% C, 0, 80% ÷1, 10% Mn, 0, 17% ÷ 0, 37% Si, 0, 0 35% S, 0, 0 35% P, 1 ,00 % ÷ 1, 30% Cr,Ni ≤ 0, 30, Cu ≤ 0, 30, 0, 03%÷ 0, 09% Ti Các bánh...
 • 68
 • 1,061
 • 2

khảo sát tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh trên xe nâng hàng fg70-7

khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống phanh trên xe nâng hàng fg70-7

Cơ khí - Vật liệu

... được: 9 54 0 ,12 = 78 81 ,48 0, 2 54  P=  [N]   .0, 05 9 74 . (1 + 4, 37) 0, 1 27 − 0, 05 9 74   Vậy guốc phía trước:  a+b   0, 2 54  Mg1 = P  b − r r0 = 78 81 ,48 . 0, 1 27 − 0, 05 9 74  .0, 05 9 74 = 177 8,2 [N.m] ... − 20 π ρ= 0  1 20 − 20  1 80 = 1 80, 85 [mm]  sin      158 , 75 Thay ρ = 1 80, 85 [mm], μ = 0 , 45 vào (4. 24) , ta được: r0 = 1 80 , 45 0, 35 + 0, 35 = 59 , 74 [mm] Chọn c = 0 , 75 a = 0 , 75 h’ = 0 , 75 ... dt = 158 , 75 [mm], s = 1 35, 15 [mm] vào (4. 21) ta có: 1 35, 15. (cos 20 − cos1 20 ) 1 80 = 0 , 70 23 A= π 158 , 75 .(1 20 − 20 ) 1 35, 15. (sin 1 20 − sin 20 ) 1 80 = 0, 74 4 4 B =1 − π 158 , 75 .(1 20 − 20 ) Vì xe...
 • 73
 • 1,185
 • 6

nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc tổn thương cin2 cin3 và định typ hpv gây tổn thương tiền ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trong độ tuổi từ 30 đến 54 tại việt nam

nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc tổn thương cin2 cin3 và định typ hpv gây tổn thương tiền ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trong độ tuổi từ 30 đến 54 tại việt nam

Y khoa - Dược

... cương Thu thập số liệu Làm sử lý số liệu Viết luận án Thời gian 01 / 05 / 201 2 30/ 06/ 201 2 01 / 07 / 201 2 15/ 07 / 201 2 16/ 07 / 201 231/ 07 / 201 2 01 /08 / 201 231/8/ 201 2 01 / 10/ 201 231/12/ 201 3 01 /1/ 20 142 8 /02 / 20 15 01 /03 / 20 15- ... 01 /1/ 20 142 8 /02 / 20 15 01 /03 / 20 15- 30/ 04 / 20 15 Thảo luận, xin ý kiến thầy 01 / 05 / 201 5hướng dẫn 15/ 05 / 20 15 Chỉnh sửa, in ấn, chuẩn bị 16/ 05 / 201 5báo cáo luận án Tổng cộng 30/ 06/ 20 15 01 / 05 / 201 2 30/ 06/ 20 15 Người chịu ... lên đến 26 phụ nữ tổng số 100 .00 0 dân [53 ], [58 ] Tỷ lệ mắc UTCTC giai đoạn từ 20 04 - 200 8 Hà Nội 10 ,5% , TP.HCM 15, 3%, Cần Thơ 19,6% [ 10] ước lượng tỷ lệ mắc UTCTC nước năm 201 0 13,6% Phần lớn ung...
 • 76
 • 2,998
 • 2

skkn hướng dẫn học sinh lớp 4 chủ động tiếp thu kiến thức trong một số tiết luyện từ câu

skkn hướng dẫn học sinh lớp 4 chủ động tiếp thu kiến thức trong một số tiết luyện từ và câu

Giáo dục học

... bước cần làm tập (áp dụng kinh nghiệm sáng kiến này) thu kết sau: 21 Cách Khả làm Không làm Làm không hết yêu cầu, chất lượng hạn chế Làm tốt Cách SL Cách % SL % 0 23 76 12 40 17 18 60 * Phương ... sáng kiến thu kết sau: Cách Cách Cách SL Giỏi Khá Trung bình Yếu % SL % 10 15 10 33 50 10 15 33 50 17 Kinh nghiệm sáng kiến áp dụng tất tiết luyện từ câu dạy trường tiết dạy chuyên đề Trong tiết ... không nêu SL 14 14 % 20 47 SL % 17 VD minh hoạ Hiểu sâu, nêu VD minh hoạ 10 33 25 83 Riêng thời gian thông thường dành cho phần lý thuyết phần môn luyện từ câu tiết thường 15 – 20 phút tuỳ theo...
 • 32
 • 662
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu thuế thu nhập cá nhân mẫu khảo sát tại địa bàn tỉnh Bình Dương

Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu thuế thu nhập cá nhân mẫu khảo sát tại địa bàn tỉnh Bình Dương

Kinh tế

... S thu % T ng s thu , phí, l phí 36 1998 65, 256 1 ,78 0 2 .73 % 1999 200 0 74 , 444 90, 74 9 1, 856 1,831 2 .49 % 2 .02 % 200 1 93, 9 50 1,9 30 2. 05 % 200 2 123,8 60 2,338 1.89% 200 3 20 04 1 45 ,822 1 80, 1 97 2, 951 3 ,52 1 ... n công Thu TN t SXKD c a cá nhân Thu TN t ñ u tư v n c a cá nhân Thu TN t chuy n t Thu TN (%) 9. 903 69,2 17. 388 74 , 43 7 .48 5 75 ,58 672 4, 7 7 94 3 ,4 122 18, 15 0, 03 0, 04 80 0 ,03 23 0, 1 21 52 5 2.861 ... 1 45 ,822 1 80, 1 97 2, 951 3 ,52 1 2 .02 % 1. 95% 20 05 219 ,43 8 4, 2 34 1.93% 200 6 263,8 64 5, 279 2 .00 % 20 07 200 8 299 ,09 6 392 ,46 3 7 ,41 5 12, 9 40 Ngu n : T ng c c thu 2 .48 % 3. 30% - S thu t ngân sách nhà nư c tăng...
 • 106
 • 505
 • 4

Khảo sát tính toán kiểm tra hệ thống truyền lực trên xe nâng hàng FG50-7

Khảo sát và tính toán kiểm tra hệ thống truyền lực trên xe nâng hàng FG50-7

Cơ khí - Chế tạo máy

... tải Gn G0 49 05 0 72 0 05 N + Phân bố cầu trước Got 349 23 N Gos Ga 3 70 81 121 05 5 Gat 108 9 40 Gas 121 15 h1 2 50 0 mm h2 2 10 mm h3 h4 300 0 43 50 mm mm h5 244 0 mm l1 46 90 mm l2 3 47 0 mm y b1 2 300 18 80 mm mm ... FG 50 -7 thì: ω e max = πn π 2 50 0 = = 261. 67 30 30 [rad/s] Vmax: Tốc độ cực đại xe 24, 0 [km/h] = 6,6 67 (m/s) Tỷ số truyền tay số cao tay số 2: ih2 = Z 20 Z 31 45 . 27 = = 0, 62 Z 10 Z 21 45 .43 Do ta ... có tỷ số truyền truyền lực chính: i° = ω emax × r = 261, 67 × 0 ,49 0 = 31,32 bx 0, 62.6,6 67 i V hn amax Thay số liệu vào công thức (4. 1) ta được: ih1 ≥ Vậy : 0, 35 × 121 05 5 ,4 × 0 ,49 = 2, 678 2 75 ×...
 • 91
 • 426
 • 1

Khảo sát tính liều thiết bị xạ trị bệnh nhân ung thư

Khảo sát và tính liều thiết bị xạ trị bệnh nhân ung thư

Y khoa - Dược

... MX 800 0 IDT Siemens MX 800 0 16 Toshiba Aquition16 Chiều dài mảng đầu dò 20 (mm) 20 24 32 Bề rộng lát cắt mỏng 0. 63 x 16 (mm) 0 .73 x 16 0 . 75 x 16 0 .5 x 16 Thời gian xoay nhỏ 0 .5 (s) 0 .4 0 .4 0 .4 ... ảnh thu nhận lát cắt Hình 3. 15 ống phát tia X (máy Philips MX 800 0 IDT) Năng lượng cần cho ống phát tia X vào khoảng 80kV - 1 50 kV với dòng vào khoảng 80 – 50 0 mA Các thông số điều ch ỉnh tùy thu c ... phần cứng 54 8 .4. 2 Các yếu tố thu c người sử dụng máy 54 8 .4. 3 Hiệu suất hình học (geometric effective) 55 8 .4. 4 Hiệu suất hình học trục Z 55 8 .4. 5 Hiệu suất mảng...
 • 99
 • 711
 • 2

Khảo sát thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng PLC tại công ty ASC Charwie

Khảo sát và thiết kế hệ thống điều khiển máy in hoa văn trên khăn dùng PLC tại công ty ASC Charwie

Công nghệ thông tin

... Hằng số VW T C IW QW MW SMW AC AIW AQW Haèng số VD ID QD MD SMD AC HC Hằng số (0. 0 đến 40 95 .7) (0. 0 đến 7. 7) (0. 0 đến 7. 7) (0. 0 ñeán 31 .7) (0. 0 ñeán 85 .7) (0 ñeán 7. 7) (0. 0 ñeán 7. 7) (0 đến 40 95) ... (chỉ đọc) V0  V 40 95 I0.x (x =0 7)  I7.x (x =0 7) M0.x (x =0 7)  M31.x (x =0 7) Q0.x (x =0 7)  Q7.x (x =0 7) SM0.x (x =0 7)  SM29.x (x =0 7 SM 30. x (x =0 7  SM 85. x (x =0 7 Vùng đệm cổng vào I (đọc/ghi) ... 1 90 PLC bò nguồn nuôi Các coång SIEMENS SF RUN STOP SIMATIC S7 - 200 Các cổng vào I0 .0 I0.1 I0.2 I0.3 I0 .4 I0 .5 I0.6 I0 .7 Q0 .0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0 .4 Q0 .5 Q0.6 Q0 .7 I1 .0 I.11 I1.2 I1.3 I1 .4 I1.5...
 • 99
 • 907
 • 2

biểu mẫu khảo sát quy trình thu gom rác hộ dân

biểu mẫu khảo sát quy trình thu gom rác hộ dân

Môi trường

... Tp.HCM BIỂU MẪU KHẢO SÁT THU GOM RÁC TẠI ĐIỂM HẸN, BÔ RÁC a Công tác chuẩn bò: Số lượng nhân viên Phương tiện, công nghệ thu gom b Tác nghiệp Qui trình thu gom ... (trước, trong, sau tác nghiệp): Vò trí điểm hẹn, bô rác: Thời gian thu gom Số lần lấy rác ngày Thời gian chờ: Quãng đường được: Soá xe thu...
 • 2
 • 529
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25