3 9 biểu đồ đánh giá việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Bộ sưu tập 99 phím tắt trong excel hữu ích

Bộ sưu tập 99 phím tắt trong excel hữu ích

Tin học văn phòng

... Ctrl + Shift + End Mở rộng vùng chọn đến ô cuối sử dụng bảng tính (góc bên phải) Quản lý vùng lựa chọn F8 Bật tính mở rộng vùng lựa chọn (bằng cách sử dụng thêm phím mũi tên) mà không cần nhấn giữ ... Ctrl + b (hoặc ctrl + ) Áp dụng hủy bỏ định dạng chữ đậm Ctrl + i (hoặc ctrl + ) Áp dụng hủy bỏ định dạng in nghiêng Ctrl + u (hoặc ctrl + ) Áp dụng hủy bỏ gạch Ctrl + Áp dụng hủy bỏ định dạng gạch ... 2007, excel 2010 để chèn chỉnh sửa liệu Làm việc với Clipboard Ctrl + c Sao chép nội dung ô chọn Ctrl + x Cắt nội dung ô chọn Ctrl + v Dán nội dung từ clipboard vào ô chọn Ctrl + Alt + v Nếu...
 • 5
 • 229
 • 0

99 phím tắt trong excel đầy đủ, hữu ích nhất

99 phím tắt trong excel đầy đủ, hữu ích nhất

Tin học văn phòng

... vi F11 Tạo chèn biểu đồ với liệu phạm vi sheet biểu đồ riêng biệt Ctrl + k Enter (trong ô có chứa liên kết) Ẩn Hiện phần tử Ctrl + Ctrl + Shift + Chèn liên kết Kích hoạt liên kết Ẩn hàng chọn ... trạng thái chỉnh sửa Copy công thức ô bên trạng thái chỉnh sửa Hiển thị menu xóa ô / hàng / cột Hiển thị menu chèn ô / hàng / cột Chèn / Chỉnh sửa ô comment Xóa comment Tạo chèn biểu đồ với liệu phạm ... F4 Áp dụng định dạng tiền tệ với hai chữ số thập phân Áp dụng định dạng số kiểu General Áp dụng định dạng phần trăm chữ số thập phân Áp dụng định dạng ngày theo kiểu: ngày, tháng năm Áp dụng định...
 • 4
 • 282
 • 4

Phím tắt trong Excel

Phím tắt trong Excel

Tư liệu khác

... bảng tính Shift + F3: Nhập công thức cửa sổ Insert Function Ctrl + Shift + Enter : Kết thúc một công thức mảng Ctrl + F3: Đặt tên mảng cho một vùng dữ liệu F3: Dán một tên mảng...
 • 3
 • 984
 • 8

Những phím tắt vô giá trong Excel trong Microsoft Word

Những phím tắt vô giá trong Excel và trong Microsoft Word

Tin học

... Ctrl + Shift + ( Hiển thị dòng ẩn Những phím tắt vô giá Microsoft Word Thường ngày, bạn quen dùng chuột để thao tác Microsoft Word đây, việc sử dụng tổ hợp phím nóng giúp bạn soạn thảo văn nhanh ... Normal Ctrl+Alt+P Cửa sổ MS word dạng Print Layout Ctrl+Alt+L Đánh số ký tự tự động Ctrl+Alt+F Đánh ghi (Footnotes) chân trang Ctrl+Alt+D Đánh ghi dòng trỏ Ctrl+Shift+A Chuyển đổi chữ thường thành ... hộp thoại định dạng font chữ Ctrl+M Lùi đoạn văn vào tab (mặc định 1,27cm) Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn lề tab Ctrl+T Lùi dòng dòng đầu đoạn văn vào tab Ctrl+Shift+T Lùi dòng dòng đầu đoạn văn lề...
 • 3
 • 640
 • 3

Phím tắt MS Excel

Phím tắt MS Excel

Tư liệu khác

... bảng tính Shift + F3: Nhập công thức cửa sổ Insert Function Ctrl + Shift + Enter : Kết thúc một công thức mảng Ctrl + F3: Đặt tên mảng cho một vùng dữ liệu F3: Dán một tên mảng...
 • 2
 • 305
 • 0

Bộ phím tắt

Bộ phím tắt

Tư liệu khác

... văn vào tab (mặc định 1,27cm) Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn lề tab Ctrl+T Lùi dòng dòng đầu đoạn văn vào tab Ctrl+Shift+T Lùi dòng dòng đầu đoạn văn lề tab 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... word dạng Print Layout Ctrl+Alt+L Đánh số ký tự tự động Ctrl+Alt+F Đánh ghi (Footnotes) chân trang Ctrl+Alt+D Đánh ghi dòng trỏ Ctrl+Alt+M Đánh thích (nền màu vàng) di chuyển chuột đến xuất thích ... heading Ctrl+Alt+2 Tạo heading Ctrl+Alt +3 Tạo heading Alt+F8 Mở hộp thoại Macro Ctrl+Shift++ Bật/Tắt đánh số (x2) 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Ctrl++ Bật/Tắt đánh số (o2) Ctrl+Space (dấu cách) Trở...
 • 5
 • 255
 • 0

Bộ sưu tập các phím tắt

Bộ sưu tập các phím tắt

Tin học văn phòng

... • - Sao chép cửa sổ hành vào vùng đệm: Alt + Print Screen - Chép toàn hình vào vùng đệm: Print Screen - Chuyển đổi chương trình folder mở: Alt + Tab ... Mở menu điều khiển tài liệu hành chương trình: Alt + - Đóng chương trình hoạt động: Alt + F4 Làm việc với hộp thoại - Mở folder cha folder hành mức hộp thoại Open hay Save As: Backspace - Mở hộp ... ngược lại: Ctrl + Shift + Tab - Di chuyển danh sách: Phím mũi tên - Chọn bỏ ô kiểm (check box) đánh dấu: SpaceBar - Chuyển đến mục hộp danh sách thả xuống: Ký tự tên mục - Chọn mục; chọn hay...
 • 2
 • 413
 • 1

LIỆT PHÍM TẮT WORD, EXCEL

LIỆT KÊ PHÍM TẮT WORD, EXCEL

Tin học

... +F3 Ctrl + Shift + F5 Ctrl + Shift + F6 Ctrl + Shift + F7 Chức chèn nội dung cho Spike chỉnh sửa đánh dấu (bookmark) di chuyển đến cửa sổ văn phía trước cập nhật văn từ tài liệu nguồn liên kết ... khác (tương ứng menu File - Save As ) F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Kết hợp Shift + các phím F: Phím tắt Shift + F1 Shift + F2 Shift + F3 Shift + F4 Shift + F5 Shift + F6 Chức hiển ... bảng tính Shift + F3: Nhập công thức cửa sổ Insert Function Ctrl + Shift + Enter : Kết thúc một công thức mảng Ctrl + F3: Đặt tên mảng cho một vùng dữ liệu F3: Dán một tên mảng...
 • 10
 • 384
 • 2

Các phím tắt trong Excel

Các phím tắt trong Excel

Tin học

... bảng tính Shift + F3: Nhập công thức cửa sổ Insert Function Ctrl + Shift + Enter : Kết thúc một công thức mảng Ctrl + F3: Đặt tên mảng cho một vùng dữ liệu F3: Dán một tên mảng...
 • 2
 • 1,187
 • 10

Hệ thống phím tắt trong Word - Excel

Hệ thống phím tắt trong Word - Excel

Tin học

... +F3 Ctrl + Shift + F5 Ctrl + Shift + F6 Ctrl + Shift + F7 Chức chèn nội dung cho Spike chỉnh sửa đánh dấu (bookmark) di chuyển đến cửa sổ văn phía trước cập nhật văn từ tài liệu nguồn liên kết ... khác (tương ứng menu File - Save As ) F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Kết hợp Shift + các phím F: Phím tắt Shift + F1 Shift + F2 Shift + F3 Shift + F4 Shift + F5 Shift + F6 Chức hiển ... bảng tính Shift + F3: Nhập công thức cửa sổ Insert Function Ctrl + Shift + Enter : Kết thúc một công thức mảng Ctrl + F3: Đặt tên mảng cho một vùng dữ liệu F3: Dán một tên mảng...
 • 10
 • 431
 • 6

Phím tắt trong Word - Excel

Phím tắt trong Word - Excel

Thể dục

... file 32 Ctrl+F Tìm kiếm ký tự 33 Ctrl+G (hoặc F5) Nhảy đến trang số 34 Ctrl+H Tìm kiếm thay ký tự 35 Ctrl+K Tạo liên kết (link) 36 Ctrl+] Tăng cỡ chữ 37 Ctrl+[ Giảm cỡ chữ 38 Ctrl+W Đóng file 39 ... cho phù hợp với nhu cầu sử dụng phím tổ hợp phím phần Press New Shortcut Key Sau nhấn vào Assign để hoàn tất việc thiết lập Nhấn Close để hoàn tất Từ , bạn hoàn toàn sử dụng tổ hợp phím hữu ích ... Ctrl+M Lùi đoạn văn vào tab (mặc định 1,27cm) 28 Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn lề tab 29 Ctrl+T Lùi dòng dòng đầu đoạn văn vào tab 30 Ctrl+Shift+T Lùi dòng dòng đầu đoạn văn lề tab 31 Ctrl+A Lựa chọn...
 • 10
 • 331
 • 0

Phím tắt trong Word Excel

Phím tắt trong Word và Excel

Tư liệu khác

... file 32 Ctrl+F Tìm kiếm ký tự 33 Ctrl+G (hoặc F5) Nhảy đến trang số 34 Ctrl+H Tìm kiếm thay ký tự 35 Ctrl+K Tạo liên kết (link) 36 Ctrl+] Tăng cỡ chữ 37 Ctrl+[ Giảm cỡ chữ 38 Ctrl+W Đóng file 39 ... cho phù hợp với nhu cầu sử dụng phím tổ hợp phím phần Press New Shortcut Key Sau nhấn vào Assign để hoàn tất việc thiết lập Nhấn Close để hoàn tất Từ , bạn hoàn toàn sử dụng tổ hợp phím hữu ích ... Ctrl+M Lùi đoạn văn vào tab (mặc định 1,27cm) 28 Ctrl+Shift+M Lùi đoạn văn lề tab 29 Ctrl+T Lùi dòng dòng đầu đoạn văn vào tab 30 Ctrl+Shift+T Lùi dòng dòng đầu đoạn văn lề tab 31 Ctrl+A Lựa chọn...
 • 6
 • 415
 • 1

Sử dụng các phím tắt trong Word Excel

Sử dụng các phím tắt trong Word và Excel

Tư liệu khác

... nút mũi tên kép Chạy ListCommands từ hộp thoại Macro tạo danh sách phím tắt Word để bạn in sử dụng WordPerfect và 10 đều có công cụ tương tự vậy cuộn theo chiều dọc Bạn nhấn vào ... thái hay bất cứ thành phần nào khác mà bạn thấy không cần thiết Nhấn phím phải chuột vào vị trí công cụ, chọn bỏ chọn mục để thêm xóa bỏ khỏi công cụ Cố định các bảng tác vụ của ... bạn dùng kiểu Heading đầu tiên cho đoạn văn bản của mình Nhấn -1, -2, hoặc -3 để chọn kiểu Heading tương ứng cho tài liệu soạn thảo Để áp dụng kiểu Normal của...
 • 5
 • 608
 • 1

Xem thêm