3 6 nguyên nhân của việc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp chưa tốt

Bộ sưu tập 99 phím tắt trong excel hữu ích

Bộ sưu tập 99 phím tắt trong excel hữu ích

Tin học văn phòng

... Ctrl + Shift + End Mở rộng vùng chọn đến ô cuối sử dụng bảng tính (góc bên phải) Quản lý vùng lựa chọn F8 Bật tính mở rộng vùng lựa chọn (bằng cách sử dụng thêm phím mũi tên) mà không cần nhấn giữ ... Ctrl + b (hoặc ctrl + ) Áp dụng hủy bỏ định dạng chữ đậm Ctrl + i (hoặc ctrl + ) Áp dụng hủy bỏ định dạng in nghiêng Ctrl + u (hoặc ctrl + ) Áp dụng hủy bỏ gạch Ctrl + Áp dụng hủy bỏ định dạng gạch ... lưu ý: Trong Excel 2010 tác dụng, để cột vừa bị ẩn, nhấn: Ctrl + Shift + (số 0) Ctrl + z Các+phím tắtMũi tênsửa ô bên Alt Shift + chỉnh phải Nhóm hàng cột F2 Chỉnh sửa ô chọn với trỏ chuột đặt...
 • 5
 • 229
 • 0

99 phím tắt trong excel đầy đủ, hữu ích nhất

99 phím tắt trong excel đầy đủ, hữu ích nhất

Tin học văn phòng

... F4 Áp dụng định dạng tiền tệ với hai chữ số thập phân Áp dụng định dạng số kiểu General Áp dụng định dạng phần trăm chữ số thập phân Áp dụng định dạng ngày theo kiểu: ngày, tháng năm Áp dụng định ... Alt + ‘ (dấu nháy đơn) Hiển thị hộp thoại Format Áp dụng hủy bỏ định dạng chữ đậm Áp dụng hủy bỏ định dạng in nghiêng Áp dụng hủy bỏ gạch Áp dụng hủy bỏ định dạng gạch ngang Hiển thị hộp thoại ... nội dung ô bên trạng thái chỉnh sửa Copy công thức ô bên trạng thái chỉnh sửa Hiển thị menu xóa ô / hàng / cột Hiển thị menu chèn ô / hàng / cột Chèn / Chỉnh sửa ô comment Xóa comment Tạo chèn...
 • 4
 • 282
 • 4

Phím tắt trong Excel

Phím tắt trong Excel

Tư liệu khác

... bảng tính Shift + F3: Nhập công thức cửa sổ Insert Function Ctrl + Shift + Enter : Kết thúc một công thức mảng Ctrl + F3: Đặt tên mảng cho một vùng dữ liệu F3: Dán một tên mảng ... ô không liên tục cần chọn Chuyển đổi giữa các bảng tính mở Ctrl + Tab, hoặc Ctrl + F6 để chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính mở Chuyển đổi giữa các trang bảng tính...
 • 3
 • 984
 • 8

Những phím tắt vô giá trong Excel và trong Microsoft Word

Những phím tắt vô giá trong Excel và trong Microsoft Word

Tin học

... tắt vô giá Microsoft Word Thường ngày, bạn quen dùng chuột để thao tác Microsoft Word đây, việc sử dụng tổ hợp phím nóng giúp bạn soạn thảo văn nhanh hiệu nhiều Phím Chức Ctrl+1 Giãn dòng đơn ... Ctrl+F Tìm kiếm ký tự Ctrl+G (hoặc F5) Nhảy đến trang số Ctrl+H Tìm kiếm thay ký tự Ctrl+K Tạo liên kết (link) Ctrl+] Tăng cỡ chữ Ctrl+[ Giảm cỡ chữ Ctrl+Shift+> Tăng cỡ chữ Ctrl+Shift+< Giảm cỡ chữ...
 • 3
 • 640
 • 3

Phím tắt MS Excel

Phím tắt MS Excel

Tư liệu khác

... bảng tính Shift + F3: Nhập công thức cửa sổ Insert Function Ctrl + Shift + Enter : Kết thúc một công thức mảng Ctrl + F3: Đặt tên mảng cho một vùng dữ liệu F3: Dán một tên mảng ... ô không liên tục cần chọn Chuyển đổi giữa các bảng tính mở Ctrl + Tab, hoặc Ctrl + F6 để chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính mở Chuyển đổi giữa các trang bảng tính...
 • 2
 • 305
 • 0

Bộ phím tắt

Bộ phím tắt

Tư liệu khác

... dòng đầu đoạn văn vào tab Ctrl+Shift+T Lùi dòng dòng đầu đoạn văn lề tab 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Ctrl+A Lựa chọn (bôi đen) toàn nội dung file Ctrl+F Tìm kiếm ký tự Ctrl+G ... Ctrl+Alt+1 Tạo heading Ctrl+Alt+2 Tạo heading Ctrl+Alt +3 Tạo heading Alt+F8 Mở hộp thoại Macro Ctrl+Shift++ Bật/Tắt đánh số (x2) 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Ctrl++ Bật/Tắt đánh số (o2) Ctrl+Space (dấu ... trang Ctrl+Home Về đầu file Ctrl+End Về cuối file 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Alt+Tab Chuyển đổi cửa sổ làm việc Start+D Chuyển hình Desktop Start+E Mở cửa sổ Internet Explore,...
 • 5
 • 255
 • 0

Bộ sưu tập các phím tắt

Bộ sưu tập các phím tắt

Tin học văn phòng

... Mở menu điều khiển tài liệu hành chương trình: Alt + - Đóng chương trình hoạt động: Alt + F4 Làm việc với hộp thoại - Mở folder cha folder hành mức hộp thoại Open hay Save As: Backspace - Mở hộp...
 • 2
 • 413
 • 1

LIỆT PHÍM TẮT WORD, EXCEL

LIỆT KÊ PHÍM TẮT WORD, EXCEL

Tin học

... ứng menu File - Save As ) F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Kết hợp Shift + các phím F: Phím tắt Shift + F1 Shift + F2 Shift + F3 Shift + F4 Shift + F5 Shift + F6 Chức hiển thị trỏ trợ ... +F3 Ctrl + Shift + F5 Ctrl + Shift + F6 Ctrl + Shift + F7 Chức chèn nội dung cho Spike chỉnh sửa đánh dấu (bookmark) di chuyển đến cửa sổ văn phía trước cập nhật văn từ tài liệu nguồn liên kết ... bảng tính Shift + F3: Nhập công thức cửa sổ Insert Function Ctrl + Shift + Enter : Kết thúc một công thức mảng Ctrl + F3: Đặt tên mảng cho một vùng dữ liệu F3: Dán một tên mảng...
 • 10
 • 384
 • 2

Các phím tắt trong Excel

Các phím tắt trong Excel

Tin học

... bảng tính Shift + F3: Nhập công thức cửa sổ Insert Function Ctrl + Shift + Enter : Kết thúc một công thức mảng Ctrl + F3: Đặt tên mảng cho một vùng dữ liệu F3: Dán một tên mảng ... ô không liên tục cần chọn Chuyển đổi giữa các bảng tính mở Ctrl + Tab, hoặc Ctrl + F6 để chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính mở Chuyển đổi giữa các trang bảng tính...
 • 2
 • 1,187
 • 10

Hệ thống phím tắt trong Word - Excel

Hệ thống phím tắt trong Word - Excel

Tin học

... ứng menu File - Save As ) F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Kết hợp Shift + các phím F: Phím tắt Shift + F1 Shift + F2 Shift + F3 Shift + F4 Shift + F5 Shift + F6 Chức hiển thị trỏ trợ ... +F3 Ctrl + Shift + F5 Ctrl + Shift + F6 Ctrl + Shift + F7 Chức chèn nội dung cho Spike chỉnh sửa đánh dấu (bookmark) di chuyển đến cửa sổ văn phía trước cập nhật văn từ tài liệu nguồn liên kết ... bảng tính Shift + F3: Nhập công thức cửa sổ Insert Function Ctrl + Shift + Enter : Kết thúc một công thức mảng Ctrl + F3: Đặt tên mảng cho một vùng dữ liệu F3: Dán một tên mảng...
 • 10
 • 431
 • 6

Phím tắt trong Word - Excel

Phím tắt trong Word - Excel

Thể dục

... heading 60 Ctrl+Alt +3 Tạo heading 61 Alt+F8 Mở hộp thoại Macro 62 Ctrl+Shift++ Bật/Tắt đánh số (x2) 63 Ctrl++ Bật/Tắt đánh số (o2) 64 Ctrl+Space (dấu cách) Trở định dạng font chữ mặc định 65 Esc ... Nhảy đến trang số 34 Ctrl+H Tìm kiếm thay ký tự 35 Ctrl+K Tạo liên kết (link) 36 Ctrl+] Tăng cỡ chữ 37 Ctrl+[ Giảm cỡ chữ 38 Ctrl+W Đóng file 39 Ctrl+Q Lùi đoạn văn sát lề (khi dùng tab) 40 Ctrl+Shift+> ... cho phù hợp với nhu cầu sử dụng phím tổ hợp phím phần Press New Shortcut Key Sau nhấn vào Assign để hoàn tất việc thiết lập Nhấn Close để hoàn tất Từ , bạn hoàn toàn sử dụng tổ hợp phím hữu ích...
 • 10
 • 331
 • 0

Phím tắt trong Word và Excel

Phím tắt trong Word và Excel

Tư liệu khác

... Nhảy đến trang số 34 Ctrl+H Tìm kiếm thay ký tự 35 Ctrl+K Tạo liên kết (link) 36 Ctrl+] Tăng cỡ chữ 37 Ctrl+[ Giảm cỡ chữ 38 Ctrl+W Đóng file 39 Ctrl+Q Lùi đoạn văn sát lề (khi dùng tab) 40 Ctrl+Shift+> ... đoạn văn vào tab 30 Ctrl+Shift+T Lùi dòng dòng đầu đoạn văn lề tab 31 Ctrl+A Lựa chọn (bôi đen) toàn nội dung file 32 Ctrl+F Tìm kiếm ký tự 33 Ctrl+G (hoặc F5) Nhảy đến trang số 34 Ctrl+H Tìm kiếm ... cho phù hợp với nhu cầu sử dụng phím tổ hợp phím phần Press New Shortcut Key Sau nhấn vào Assign để hoàn tất việc thiết lập Nhấn Close để hoàn tất Từ , bạn hoàn toàn sử dụng tổ hợp phím hữu ích...
 • 6
 • 415
 • 1

Sử dụng các phím tắt trong Word và Excel

Sử dụng các phím tắt trong Word và Excel

Tư liệu khác

... nút mũi tên kép Chạy ListCommands từ hộp thoại Macro tạo danh sách phím tắt Word để bạn in sử dụng WordPerfect và 10 đều có công cụ tương tự vậy cuộn theo chiều dọc Bạn nhấn vào ... chọn Thủ thuật dành riêng cho Word 2002: Từ trước tới các phần mềm soạn thảo văn bản chưa bao giờ cho phép chọn nhiều đối tượng không nằm cạnh để bạn thực hiện các thao ... bạn dùng kiểu Heading đầu tiên cho đoạn văn bản của mình Nhấn -1, -2, hoặc -3 để chọn kiểu Heading tương ứng cho tài liệu soạn thảo Để áp dụng kiểu Normal của...
 • 5
 • 608
 • 1

Xem thêm