3 12 cho thấy người dân đi qua cửa khẩu chiếm tỷ lệ cao nhất là 62 3 qua đường rừng chiếm 32 8 qua đường tiểu mạch chiếm 8 2

Tài liệu 6 lĩnh vực hấp dẫn cho những người ưa di chuyển doc

Tài liệu 6 lĩnh vực hấp dẫn cho những người ưa di chuyển doc

Kỹ năng làm việc nhóm

... thông vận tải từ người lái xe giao hàng đường dài, lái tàu nhân viên tàu đi n tàu hỏa đến đại lý tàu biển phi công Trong công việc này, bạn thấy khơng có ngày làm việc Chúng đem đến cho bạn chơi ... chịu đựng sức khỏe dồi Những công việc liên quan đến lĩnh vực yêu cầu bạn tập trung vào chăm sóc người bệnh họ khỏe mạnh Y tá bệnh viện thường làm việc 12 tiếng ngày, phải di chuyển hàng liên tục ... dành cho tất người Một ngày họ thường trước mặt trời mọc, bạn trời ngày nhiệt độ khắc nghiệt ln có nguy bị chấn thương làm việc với công cụ thiết bị công trường xây dựng ngổn ngang Tuy nhiên, người...
 • 3
 • 347
 • 0

Tiểu luận PHÚC LỢI XÃ HỘI NHẰM ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG CHO MỌI NGƯỜI DÂN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt

Tiểu luận PHÚC LỢI XÃ HỘI NHẰM ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG CHO MỌI NGƯỜI DÂN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ppt

Kinh tế - Thương mại

... nước số người thụ hưởng tăng nhanh, từ 1 13 tỷ đồng cho 180 nghìn người (năm 20 01) tăng lên 4.500 tỷ đồng cho 1,6 triệu người (năm 20 10) Hàng năm Nhà nước trợ cấp đột xuất hàng nghìn tỷ đồng (riêng ... tuyển dạy nghề cho khoảng 1 ,8 triệu người, có triệu lao động nơng thôn; đến năm 20 15 giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống 4%; năm 20 20 lao động qua đào tạo đạt 70%, đào tạo nghề chiếm 55% tổng ... 20 10 có khoảng 5 ,8 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm y tế tăng nhanh từ 13, 4% dân số (năm 20 00) lên khoảng 62% (năm 20 10) Đặc biệt, thực sách bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ em đến...
 • 12
 • 1,800
 • 1

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÝ DÂN CƯ- CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ LỚP 12 CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA SỬ DỤNG ATLÁT ĐỊA LÝ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÝ DÂN CƯ- CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÝ LỚP 12 CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA SỬ DỤNG ATLÁT ĐỊA LÝ

Khoa học xã hội

... SL % 12C3 43 16 37 ,2 18 41,9 20 ,9 12C4 44 16 36 ,4 19 43, 2 20,4 12C5 43 23 53, 5 17 39 ,5 7,0 !2C8 52 32 61,5 16 30 ,8 7,7 Trước học sinh phải ghi nhớ, nhiều học thuộc lòng nhiều làm kết thấp Phương ... nhau, 22 lớp 12C3, 12C4 không sử dụng Átlát dạy học, lớp 12C5, 12C8 em sử dụng Atlát kết kiểm tra có khác lớp: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM LỚP SỐ BÀI Khá - Giỏi Trung bình Yếu SL % SL % SL % 12C3 43 16 37 ,2 ... 1999 có 76 ,3 triệu người Năm 20 03 có khoảng 80 ,9 triệu người, năm 20 07 có khoảng 85 ,97 triệu người) Ví dụ 2: Phân tích tháp tuổi biểu đồ để rút kết luận: cấu dân số nước ta cấu dân số trẻ, đồng...
 • 27
 • 227
 • 0

Có ý kiến cho rằng: “có ba điều trong cuộc đời mỗi người, nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói và cơ hội". Hãy bàn luận ý kiến đó.

Có ý kiến cho rằng: “có ba điều trong cuộc đời mỗi người, nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói và cơ hội

Ngữ văn

... mang tính khách quan, ngồi mong muốn chủ quan người Có loại hội nghìn năm có Đời người có hội tốt đẹp học hành, thi cử, làm ăn? Sau gần kỉ làm trâu ngựa cho ngoại bang, nhân dân ta bao phen quật ... Có lời nói làm người nghe đau đớn, tủi nhục, căm giận, “phun ra” lấy lại được? Nhất lời nói tục tằn, thô lỗ, phàm phu không lấy lại Đất xấu trồng khẳng khiu, Những người thô tục nói đi u phàm ... đạo nhân dân ta làm Cách mạng tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nhờ hội phát triển kinh tế thị trường mà có nhiều doanh nhân trẻ, nhà quản lí tài ba xuất hiện, góp phần làm đổi...
 • 3
 • 926
 • 0

Tác động của việc thu hồi đất Nông nghiệp đối với người dân trong quá trính đô thị hóa đặc thù công nghiệp hóa

Tác động của việc thu hồi đất Nông nghiệp đối với người dân trong quá trính đô thị hóa đặc thù công nghiệp hóa

Nông nghiệp

... .24 3. 3 Tình hình kinh tế xã hội người dân trước bị đất .25 3. 3.1 Các hoạt động sản xuất .25 3. 3 .2 Thu nhập mức sống người dân trước thu hồi đất 25 3. 3 .3 Cơ cấu lao ... nông nghiệp 20 ,26 ha), đất chưa sử dụng 32 ,72ha Tính đến năm 20 08, tổng diện tích đất tự nhiên 1 1 82 ,34 ha đất nông nghiệp 580 ,29 ha, đất phi nông nghiệp 5 73, 24 ha, đất chưa sử dụng 28 , 81ha Như vậy, ... 1 82 8 93, 330 Số hộ đánh giá không thay đổi 7,6710 Số hộ đánh giá 00 3, 89 0 STT Nguồn: Đi u tra thực địa, 20 10 Với 93, 33% số người dân hỏi cho sở hạ tầng nơi tốt trước nhiều có 7,67% số người dân...
 • 65
 • 967
 • 3

Nghiêm cứu và đề xuất một số hệ thống canh tác góp phần đảm bảo an ninh lương thực và tưng thu nhập cho người dân địa phương huyện kỳ sơn, nghệ an

Nghiêm cứu và đề xuất một số hệ thống canh tác góp phần đảm bảo an ninh lương thực và tưng thu nhập cho người dân địa phương huyện kỳ sơn, nghệ an

Nông - Lâm - Ngư

... 80 ,00 25 ,9 20 ,5 35 ,0 149 86 ,3 1 02, 1 78, 91 27 ,5 22 ,9 35 ,7 1 93 184 ,6 98, 0 80 ,91 28 , 5 24 ,3 35,9 1 62 136 ,6 96,6 81 ,09 28 ,3 24 ,3 35,6 188 185 ,9 94,0 82 ,6 27 ,6 24 ,0 34 ,8 1 58 23 2 ,7 71,1 85 ,2 26,4 22 ,5 ... 22 ,5 33 ,7 155 23 1 ,6 58, 1 84 ,7 10 24 ,4 19,4 30 ,9 1 48 120 ,2 57 ,3 86 ,2 11 21 ,4 14 ,8 26 ,5 110 24 59,0 83 , 8 12 18, 8 13, 6 26 1 23 11,6 55 ,8 83 , 0 T Bình 24 ,1 19 ,3 31,6 T ng 8. 822 ,9 82 ,3 1.671,1 1 .27 5 ,8 ... (1997 -20 07) Ch tiêu Nhi t ñ Tháng Gi Lư ng Lư ng mđ mưa b c khơng (mm) (mm) khí (%) TB Th p cao n ng 18, 5 14,0 25 ,2 101 8, 8 63, 0 80 ,91 20 ,0 13, 7 28 ,3 79,1 20 ,6 67,1 80 ,45 22 ,5 17 ,2 31 ,5 105 32 ,8 87,6...
 • 132
 • 400
 • 0

Sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện các chính sách và chương trình giảm nghèo tại xã sơn lễ hiện nay luận văn tốt nghiệp đại học

Sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện các chính sách và chương trình giảm nghèo tại xã sơn lễ hiện nay luận văn tốt nghiệp đại học

Khoa học xã hội

... 87 55 29 32 6 38 25 23 10 29 11 29 0 21 ,7 21 ,5 7,6 35 ,7 20 122 22 140 32 88 56 1160 30 22 32 12 27 4 26 10,6 15 ,2 8, 7 57,1 20 124 37 1 02 38 1 32 58 126 0 65 38 86 53 32 32 657 56,5 57,5 59,7 58, 7 57,1 ... 18, 9 6,1 15,5 36 ,6 18, 2 31 ,3 24 ,2 13, 2 50,5 10,7 50,9 23 , 1 10 21 14 17 16 12 10 12 13 1 32 9,4 14 ,2 12, 7 15 ,2 8 ,3 10,4 15 ,2 8 ,3 14 ,31 8, 9 14,5 11,7 12 38 37 48 21 33 31 23 34 18 31 32 6 Qua bảng tổng ... 65 66 72 65 38 86 53 32 31 55 68 53 50 62 56 28 74 40 27 23 536 51,9 45,9 48, 2 44,6 51 ,2 48, 7 42, 4 51,4 43, 9 48, 2 41 ,8 47,7 (Nguồn: văn phòng xã Sơn Lễ) 41 20 17 41 22 36 16 19 46 28 26 0 18, 9 6,1...
 • 115
 • 700
 • 0

Phân tích dòng thị trường của nhóm cây bụi cho lâm sản ngoài gỗ có trong rừng tự nhiên? Để phát triển lâm sản ngoài gỗ theo hướng tăng thu nhập cho người dân thì những tác động đến dòng thị trường đó gì? Giải thích?

Phân tích dòng thị trường của nhóm cây bụi cho lâm sản ngoài gỗ có trong rừng tự nhiên? Để phát triển lâm sản ngoài gỗ theo hướng tăng thu nhập cho người dân thì những tác động đến dòng thị trường đó là gì? Giải thích?

Lâm nghiệp

... nứa, trúc(9 18. 7 12 ha, 56,6%); song, mây( 28 1 .561 ha, 17 ,3% ), thông nhựa (22 5 . 38 3 ha, 13, 9%); quế ( 58. 088 ha, 3, 5%); loại LSNG khác dược liệu, thực phẩm , loại gây trồng ít(tổng cộng 110.1 73 ha).Một ... 20 04, có 30 /64 tỉnh có gây trồng, thu hái LSNG với diện tích khoảng 1 . 621 .39 3 ha, chiếm 13, 3% diện tích đất có rừng phạm vi tồn quốc, diện tích rừng tự nhiên thu hái khai thác khoảng 1 .24 1. 631 ... 15 – 20 %/năm; nhómmặt hàng mây tre chiếm tỷ lệ lớn cấu mặt hàng xuất khẩu: 72 ,34 %, từ năm 20 03 khoảng từ 100 – 130 triệu USD; sau mật ong: 8, 40%, quế hồi: 7. 78% LSNG Việt Nam xuất sang gần 90...
 • 15
 • 810
 • 0

4 dấu hiệu cho thấy cơ thể đang quá tải với công việc pdf

4 dấu hiệu cho thấy cơ thể đang quá tải với công việc pdf

Kỹ năng làm việc nhóm

... mình, mối quan hệ bị tác động nhiều Liệu bạn có cảm thấy thoải mái thay đổi mối quan hệ nên đặt nguyên tắc cho thay đổi đó? Bạn có phù hợp với vị trí mới? Latham cho biết có nhiều người thăng ... quen ngày làm việc bạn Đừng nói bạn khơng có thời gian để nghỉ ngơi ngắn ngủ nhiều chút Bạn khơng làm đi u khơng có sức khỏe Chăm sóc tốt than để cải thiện hiệu suất làm việc lâu dài Mối quan hệ ... thần kinh cấp cao Đây lý bị stress, có xu hướng thích làm việc đơn giản Một số người chống stress cách ăn thật nhiều biết rõ hậu việc ăn uống khơng đi u độ Kiểm tra hệ tiết: Nước tiểu có màu đậm...
 • 3
 • 460
 • 0

viết cho những người đàn ông tốt, yêu những người phụ nữ khờ dại

viết cho những người đàn ông tốt, yêu những người phụ nữ khờ dại

Tâm lý - Nghệ thuật sống

... nói làm người khơng tham, sân, si, khơng có dục vọng… làm phụ nữ nên chăm lo vun vén cho tổ ấm mình, phải làm người vợ, người mẹ biết hy sinh cho mà u q Nhưng bạn có bảo đảm cô sống đời với bạn ... nữ, quan niệm người dám sống với xác tín tơn thờ họ Họ nóng trở lại mềm yếu, họ khơng xinh ln nỗ lực để làm đẹp mắt bạn, họ lí trí cơng việc tình u họ ln khờ dại… Họ lúc thái cực, họ lúc làm cho ... cô ấy… Lý bạn phải làm ư? Vì phụ nữ khơng chịu màu nhàn nhạt tình u Cơ có quẫy đạp giới đến đâu cuối người chịu tổn thương nhiều Trong chuyện xảy ra, người chịu thiệt thòi người phụ nữ Thế nên...
 • 3
 • 624
 • 1

8 dấu hiệu cho thấy bạn đang SEO quá mức docx

8 dấu hiệu cho thấy bạn đang SEO quá mức docx

Quản trị Web

... Xây dựng link với tương tự anchor texts: Google dễ dàng biết link đổ website link không tự nhiên bạn sử dụng anchor texts cho link nhiều viết web cộng đồng, blog Vì làm chúng khác biệt tốt xây ... với anchore text với từ khóa tối ưu Nó oke bạn link nội dung với anchor text đến trang khác site Thay đổi anchor text home thành keyword home: lúc trước nhiều SEO guru đề xuất nên thay đổi anchor ... tháng 03, ngành công nghiệp SEO bị trấn động Matt Cutts( trưởng nhóm chống web spam) tiết lộ thay đổi áp dụng vào tháng 04 có lộ việc Google phạt website “SEO mức” Vậy đâu dấu hiệu cho thấy website...
 • 8
 • 205
 • 0

ĐỀ: “Người hạnh phúc người đem đến hạnh phúc cho nhiều người khác” (Đi-đơ-rô). Suy nghĩ của em về câu nói trên? docx

ĐỀ: “Người hạnh phúc là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người khác” (Đi-đơ-rô). Suy nghĩ của em về câu nói trên? docx

Cao đẳng - Đại học

... người thể thương thân…”; vua Lí Thánh Tơng thấy gái mặc áo ấm mà thương cho tù nhân giá rét ngục… - Luận đi m 3: Bàn bạc, nêu ý kiến thân: Sống đem đến hạnh phúc cho nhiều người? + làm ... bà xơ chăm sóc người bị bệnh phong,… + Đạo lí câu nói đòi hỏi hành động tích cực: khơng u thương mà “đem lại hạnh phúc” cho nhiều người Đòi hỏi quên mình, lấy hạnh phúc người làm hạnh phúc mình, ... to lớn, thoả mãn niềm mong ước nhiều người, nhân loại Dẫn chứng: nhà phát minh, bậc anh hùng giải phóng dân tộc + Trong sống đời thường: hết lòng giúp đỡ người khác không lần mà suốt đời.Dẫn...
 • 2
 • 6,556
 • 1

nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định

nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định

Tiến sĩ

... tích 83 3 , 42 ha, với 32 29 hộ dân 1 2 38 6 nhân xã Đây xã ni nhiều chó, t lệ hộ ni chó kho ng 80 % có nhiều lò mổ chó Đây đặc đi m khác biệt so với xã Nh n Phong Người dân xã làm nhiều ngành nghề: làm ... diện tích 82 5 ,29 ha, với 22 65 hộ dân 84 80 nhân xã Nguồn nước sinh hoạt xã nước giếng đào nước mưa 80 % dân cư xã làm ruộng, 20 % dân cư lại xã làm ngành nghề kh c buôn b n, công chức Người dân xã ... có t lệ nhiễm cao h n nhóm kh gi Một nghiên cứu cho thấy t lệ nhiễm 5,0% người Mỹ da tr ng; 16,0% người Mỹ da đen; 30 ,0% người dân tộc thiểu s Venezuela Ở Pháp, t lệ nhiễm thay đổi từ 3, 04,0%...
 • 170
 • 612
 • 1

nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định (tom tat)

nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định (tom tat)

Tiến sĩ

... 47 / 126 người có triệu chứng ngứa (37 ,3% ), 6 / 126 người có triệu chứng mề đay (4 ,8% ), 24 / 126 người có đau mẩy (19,1%), 8 / 126 người có đau bụng (6 ,3% ), 11 / 126 người có đau đầu (8, 7%), 5 / 126 người ... Nhơn (20 09), năm 20 09 có 4.640 / 12. 134 tổng số xét nghiệm ELISA dương t nh ( 38 ,24 %), năm 20 10 có 13. 1 12/ 42. 0 92 tổng số xét nghiệm ELISA dương t nh (31 ,15%) Tỷ lệ cao 22 nghiên cứu Tuy nhiên, tỷ lệ ... chó Đường lây bệnh giun đũa chó: Có 1 02/ 6 42 người (15,9%) vấn cho bệnh lây qua đường tiêu hóa; 35 /6 42 người cho bệnh lây qua đường da; 19/6 42 người cho lây qua đường khác hô hấp, máu…; 486 /6 42 người...
 • 24
 • 383
 • 0

Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng Albendazole tại 2 xã thuộc huyện An Nhơn, Bình Định (2011 2012)

Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng Albendazole tại 2 xã thuộc huyện An Nhơn, Bình Định (2011 2012)

Tiến sĩ

... tích 83 3 , 42 ha, với 32 29 hộ dân 1 2 38 6 nhân xã Đây xã ni nhiều chó, t lệ hộ ni chó kho ng 80 % có nhiều lò mổ chó Đây đặc đi m khác biệt so với xã Nh n Phong Người dân xã làm nhiều ngành nghề: làm ... diện tích 82 5 ,29 ha, với 22 65 hộ dân 84 80 nhân xã Nguồn nước sinh hoạt xã nước giếng đào nước mưa 80 % dân cư xã làm ruộng, 20 % dân cư lại xã làm ngành nghề kh c buôn b n, công chức Người dân xã ... có t lệ nhiễm cao h n nhóm kh gi Một nghiên cứu cho thấy t lệ nhiễm 5,0% người Mỹ da tr ng; 16,0% người Mỹ da đen; 30 ,0% người dân tộc thiểu s Venezuela Ở Pháp, t lệ nhiễm thay đổi từ 3, 04,0%...
 • 170
 • 378
 • 1

Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng Albendazole tại 2 xã thuộc huyện An Nhơn, Bình Định (2011 2012) (tóm tắt)

Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng Albendazole tại 2 xã thuộc huyện An Nhơn, Bình Định (2011 2012) (tóm tắt)

Tiến sĩ

... 47 / 126 người có triệu chứng ngứa (37 ,3% ), 6 / 126 người có triệu chứng mề đay (4 ,8% ), 24 / 126 người có đau mẩy (19,1%), 8 / 126 người có đau bụng (6 ,3% ), 11 / 126 người có đau đầu (8, 7%), 5 / 126 người ... Nhơn (20 09), năm 20 09 có 4.640 / 12. 134 tổng số xét nghiệm ELISA dương t nh ( 38 ,24 %), năm 20 10 có 13. 1 12/ 42. 0 92 tổng số xét nghiệm ELISA dương t nh (31 ,15%) Tỷ lệ cao 22 nghiên cứu Tuy nhiên, tỷ lệ ... chó Đường lây bệnh giun đũa chó: Có 1 02/ 6 42 người (15,9%) vấn cho bệnh lây qua đường tiêu hóa; 35 /6 42 người cho bệnh lây qua đường da; 19/6 42 người cho lây qua đường khác hô hấp, máu…; 486 /6 42 người...
 • 24
 • 284
 • 0

Vấn đề việc làm và tạo việc làm cho người dân hiện nay của đất nước ta ppsx

Vấn đề việc làm và tạo việc làm cho người dân hiện nay của đất nước ta ppsx

Báo cáo khoa học

... 19 92 81 0 -20 ,59 19 93 3.960 38 8, 89 1994 9. 23 0 133 ,1 1995 10.050 8, 88 1996 12. 660 25 ,97 1997 18. 470 45 ,89 19 98 12. 24 0 -33 , 73 27 1999 21 .24 0 78, 19 38 20 00 31 .4 68 44, 28 40 20 01 36 .1 68 14, 93 20 02 46 . 122 ... 6/97-5/ 98 Tỷ lệ tăng trưởng Tỷ lệ GDP(%) nghiệp(%) 19 98 1997 Nhật Bản 2, 0 3, 4 4 ,3 - Singapo 2, 5 1 ,8 - -19 ( 12/ 97) Hàn Quốc 7 ,2
 • 40
 • 264
 • 0

Tác động của việc thu hồi đất đến sinh kế của người dân trong quá trình đô thị hóa tại phường thủy dương, thị xã hương thủy, thừa thiên huế

Tác động của việc thu hồi đất đến sinh kế của người dân trong quá trình đô thị hóa tại phường thủy dương, thị xã hương thủy, thừa thiên huế

Nông - Lâm - Ngư

... 25 1 28 5 4 4497 8 13 333 6 21 2 36 1 107 35 55 169 434 1691 22 5 946 90 51 36 1 75 34 67 82 407 11 23 20 4 15 92 59 26 05 136 686 36 9 58 4941 20 13 16 83 384 7 98 63 (Nguồn: Đi u tra hộ bị thu hồi đất năm 2 0 12) ... số hộ 30 100 30 100 30 30 30 30 30 30 - Hộ nông - Hộ chuyên ngành nghề 20 66.7 0 30 30 0 5 .3 17 .8 6 .3 21 .1 0 0 26 19 - Hộ chuyên dịch vụ 3. 3 11.1 0 0 0 0 - Hộ kiêm 1 .3 4.4 23 . 7 78. 9 30 30 11 ... 6 .25 23 . 65 4 .21 Số hộ bị thu hồi đất Hộ 27 1 71 189 11 1 .2 Đất phi nông nghiệp 15.09 3. 3 10 .89 2. 11 Chuyển mục đích sang 49.41 9.55 34 .54 6 . 32 2. 1 Quy hoạch đất 22 . 13 2. 14 16 . 62 1 . 82 2. 2 Quy hoạch...
 • 21
 • 624
 • 3

thực trạng, một số yếu tố liên quan nhiễm ấu trùng giun đũa chóngười và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại một số điểm miền trung-tây nguyên, 2011-2012

thực trạng, một số yếu tố liên quan nhiễm ấu trùng giun đũa chó ở người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại một số điểm miền trung-tây nguyên, 2011-2012

Thạc sĩ - Cao học

... pp 137 2- 137 3 26 Cosme Alvarado-Esquivel (20 13) , Toxocara Infection in Psychiatric Inpatients: A case Control Seropravalence Study, PloS One Vol 8, No 4, e 626 06 27 Dickson Despommier (20 03) , Toxocariasis: ... Hồ Chí Minh cho thấy tỷ lệ huyết dương tính giun đũa chó 38 ,4%, ấp xóm Chùa cao (61%) [1] Trần Vinh Hiển (20 06), đi u tra cư dân xã Chư Pả H’ Bông tỉnh Gia Lai cho thấy tỷ lệ huyết dương ... Vol 4, No 4, pp 39 4 -39 5 22 Britta Lassmann, Constantine Tsigrelis and Abinash Virk (20 07), 33 year-old woman with marked Eosinophillia, Mayo Clin Proc, Vol 82 , No 1, pp 1 03- 106 23 Cagri G Besirli...
 • 56
 • 266
 • 0

Xem thêm