2 nghiên cứu đánh giá hiện trạng công trình lấy nước dọc sông hồng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả lấy nước cho các công trình

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các công trình lấy nước dọc sông hồng trên địa bàn hà nội đề xuất giải pháp lấy nước hiệu quả cho cống liên mạc vào mùa kiệt

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các công trình lấy nước dọc sông hồng trên địa bàn hà nội và đề xuất giải pháp lấy nước hiệu quả cho cống liên mạc vào mùa kiệt

Thạc sĩ - Cao học

... 4.08 22 /1 /20 12 4.61 6 /2/ 20 12 5 .27 30/1 /20 13 5.10 23 /1 /20 12 7 /2/ 20 12 5.08 31/1 /20 13 4.00 24 /1 /20 12 8 /2/ 20 12 4.95 1 /2/ 2013 2. 86 25 /1 /20 12 9 /2/ 20 12 5.07 2/ 2 /20 13 3.40 26 /1 /20 12 19/1 /20 13 3. 62 3 /2/ 2013 ... 24 /1 /20 13 1.61 21 /2/ 2013 2. 0 31/1 /20 11 1.98 22 /1 /20 12 1.83 25 /1 /20 13 1.7 22 /2/ 2013 2. 03 1 /2/ 2011 1.98 23 /1 /20 12 26/1 /20 13 1.71 23 /2/ 2013 1.51 2/ 2 /20 11 1.81 24 /1 /20 12 27/1 /20 13 1.76 3 /2/ 2011 25 /1 /20 12 ... 11 /2/ 2011 0.41 2/ 2 /20 12 1.78 5 /2/ 2013 1.94 12/ 2 /20 11 0.91 3 /2/ 20 12 2.01 6 /2/ 2013 1.89 13 /2/ 2011 1.45 4 /2/ 20 12 2.04 7 /2/ 2013 1.95 14 /2/ 2011 1.77 5 /2/ 20 12 2.06 8 /2/ 2013 2. 01 15 /2/ 2011 1.87 6 /2/ 2012...
 • 128
 • 1,000
 • 6

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "LỰA CHỌN MÁY XỚI ĐẤT TÙY THUỘC VÀO ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... 187 – 21 2 171 14 150 – 160 168 109 – 146 163 27 24 2.000 24 2.000 700000 300000 300.000 500000 300.000 700000 52. 60 24 2.000 Trị số tính toán 300.000 52. 60 49.93 Năng suất tính toán lý thuyết Q (m3 ... Development, Vol 9, No.8- 20 06 k ph ng = ( + t4 ) t3 ; Kph.ng ≥ 1,7 Thời gian xới xác định theo công thức giáo sư V.I.Balôpvnhép: t2 = k x k ph x b.h.l n.k2 m.g vlv , (gy) (2) đó: η k2 = hệ số ( ϕb − ... đặc trưng cho tính chất kéo bám máy xới η ( − δ ng ).kc k4 = ( ϕb − f ± i )2 ( − δ x ).ki Sự phân tích công thức nhận cho phép kết luận tiêu hiệu máy xới có giá trị tối ưu tck = Q = max giá trị...
 • 5
 • 317
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐO ĐẠC ĐỊA HÌNH BIÊN TẬP HOÀN THIỆN TÀI LIỆU KHẢO SÁT HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC NGHỆ AN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐO ĐẠC ĐỊA HÌNH VÀ BIÊN TẬP HOÀN THIỆN TÀI LIỆU KHẢO SÁT HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC NGHỆ AN

Kiến trúc - Xây dựng

... meridian : 104 degree 45 minute Name ID Old X 23 2 423 Old Y New X 21 20 523 . 620 574 125 .554 New zone : degree New Y 21 2 128 5.165 6004 42. 466 II .2 C S KHNG CH CAO Theo ti liu ca Cc o c v Bn Vit Nam thỡ ... dai canh nho nhat :( QL27) S = 29 2.750m - Chieu dai canh lon nhat :( QL01) S = 8471.098m - Chieu dai canh trung binh: S = 3373 .25 5m QL27 - QL 12 QL01 23 2 423 QL06 III7 23 2 423 QL16 - - Cụng tỏc biờn ... ti N 22: - Tng chiu di kờnh cp 1: 27 25, 12 m - Chiu di kờnh cp ó kiờn c: 27 25, 12 m - Hỡnh thc kiờn c: Kờnh ỏ xõy - B rng ỏy kờnh: 4|Page 1.0 m - Chiu cao kờnh: 1.5 m - Din tớch ti: + Lỳa: 1 42. 3...
 • 244
 • 299
 • 0

Nghiên cứu những vấn đề môi trường nước các hệ thống thủy lợi điển hình giải pháp bảo vệ

Nghiên cứu những vấn đề môi trường nước các hệ thống thủy lợi điển hình và giải pháp bảo vệ

Kiến trúc - Xây dựng

... Đề xuất giải pháp giải pháp bảo vệ môi trường nước thích hợp cho hệ thống Một số định hướng chung biện pháp cụ thể cho việc giảm thiểu ô nhiễm quản lý hiệu chất lượng nước hệ thống thủy lợi đề ... đến nguồn nước mặt nước ngầm, tình trạng lũ quét, lụt lội mùa mưa, hạn hán mùa khô Nước ngầm cạn kiệt lớp thảm phủ giữ nước 2. 2 CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM CHÍNH 2. 2.1 Nước thải: 2. 2.1.1 Nước thải ... thực trạng cho thấy tình trạng môi trường làng nghề xúc lớn, đòi hỏi phải giải đồng hiệu 2. 2 .2 Chất thải rắn: 2. 2 .2. 1 Do hoạt động công nghiệp Chất thải rắn công nghiệp chất thải rắn sinh trình...
 • 106
 • 320
 • 0

Nghiên cứu những tác động của hệ thống thuỷ lợi bắc bến tre (tên cũ hệ thống thuỷ lợi ba lai) đối với môi trường lưu vực đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực diễn biến môi trường trong các vùng nhạy cảm của

Nghiên cứu những tác động của hệ thống thuỷ lợi bắc bến tre (tên cũ hệ thống thuỷ lợi ba lai) đối với môi trường lưu vực và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực diễn biến môi trường trong các vùng nhạy cảm của

Báo cáo khoa học

... 20 10 26 ,1 26 ,2 27,5 28 ,2 28,1 27 ,6 27 ,1 27 ,2 27,3 26 ,6 26 ,7 26 ,2 27,1 25 ,3 26 ,4 27 ,8 29 ,1 28 28 ,3 26 ,9 27 ,3 27 26 ,6 27 ,1 25 ,2 27,8 24 ,7 26 ,1 27 28 ,8 29 28 ,1 26 ,6 27 ,4 27 ,1 27 ,2 26,8 25 ,4 27 25 ,7 ... 25 ,7 25 ,5 27 ,6 29 ,1 28 28 27 ,4 27 ,1 27 ,1 27 26 ,2 26 ,2 27,1 25 ,7 25 ,7 26 ,8 28 ,6 27 ,6 27 ,7 27 ,6 26 ,9 26 ,5 27 ,3 26 ,5 25 ,7 26 ,9 24 ,1 26 ,2 28 ,2 29 27 28 ,3 27 ,2 27,8 27 ,2 26,9 26 ,3 26 ,3 27 26 ,1 26 ,1 27 ,4 ... 1,0 ÷ 1 ,25 1 ,25 ÷ 1,5 >1,5 Sơng, rạch Tổng cộng 12. 723 19. 321 27 .930 25 .639 18.550 12. 510 19.577 136 .25 0 8,0 15,1 20 ,5 18,5 14,7 8,0 15 ,2 100 12. 520 17.100 22 .20 0 17 .27 0 12. 290 7.650 11. 020 100.050...
 • 372
 • 714
 • 2

Đồ án: Ứng dụng máy toàn đạc điện tử các phần mềm chuyên dụng để thành lập bản đồ phục vụ khảo sát Hệ thống Thuỷ lợi Bắc Nghệ An

Đồ án: Ứng dụng máy toàn đạc điện tử và các phần mềm chuyên dụng để thành lập bản đồ phục vụ khảo sát Hệ thống Thuỷ lợi Bắc Nghệ An

Địa lý - Địa chất

... 21 16740.905 21 16537. 320 21 1 629 3.484 21 1 629 2.304 21 17 022 .21 2 21 1 622 6 .23 8 21 17860. 028 21 16075.673 21 15843.916 21 16015.7 12 2115598.596 21 15353.934 21 222 52. 646 21 227 98.194 21 226 92. 793 21 222 39.796 21 21946.734 ... QL14C DC2-3 DC2 -2 QL18B QL18A QL15B DC1-1B DC1 -2 DC2-1 GPS15 QL17A R4 21 227 47.079 21 23013.655 21 228 46.9 42 2 122 2 52. 646 21 20851.899 21 20576 .28 2 21 20981.9 12 2 121 169.181 21 21794 .25 9 21 20084.5 02 2 120 303.319 ... 21 16105.788 21 15961.645 21 16359.863 21 16444.6 62 2116813.311 21 17063.317 21 17366.139 21 15654.300 21 15486.516 21 227 98.194 21 225 82. 116 21 222 52. 646 21 221 07.806 21 20954.156 21 20561 .21 6 21 20303.319 59 622 2.580...
 • 158
 • 1,141
 • 3

QUI TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY LỢI NAM MĂNG THÍT MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH CHO CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI LỚN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

QUI TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY LỢI NAM MĂNG THÍT MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH CHO CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI LỚN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Báo cáo khoa học

... nước mưa; Lấy nước kết hợp tiêu; Vào Vào Vào Vào Vào Vào Vào Vào Vào Vào Vào Vào Vào Vào Vào Vào Vào Vào Vào Vào -PL1- 145 145 20 Rạch Rum 10 -4,5 Vào Vào Vào Vào Tiêu nước mưa; Lấy nước kết hợp ... Lấy nước trử Lấy nước vào trử; Lấy nước kết hợp tiêu (Vào ra) Lấy nước vào trử; Lấy nước kết hợp tiêu (Vào ra) nước mưa Lấy nước vào trử; Lấy nước kết hợp tiêu (Vào ra) Lấy nước vào trử; Lấy nước ... 4g/l Lấy nước cho độ mặn Rạch Lợp < 4g/l 19 Mỹ Văn 10 -4,5 Vào ra; Lấy nước vào trử Vào Lấy nước vào, đóng trử Lấy nước vào, đóng trử Lấy nước vào 20 Rạch Rum 10 -4,5 Vào ra; Lấy nước vào trử Vào...
 • 24
 • 924
 • 3

nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp thủy lợi đảm bảo tiêu nước chủ động cho huyện duy tiên tỉnh hà nam phù hợp với quy hoạch tiêu nước chung của hệ thống thủy lợi sông nhuệ

nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp thủy lợi đảm bảo tiêu nước chủ động cho huyện duy tiên tỉnh hà nam phù hợp với quy hoạch tiêu nước chung của hệ thống thủy lợi sông nhuệ

Thạc sĩ - Cao học

... 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1 .2 1.1 .2 1 .2 1.3 2. 1 2. 1.1 2. 1 .2 2 .2 2 .2. 1 2. 2 .2 2 .2. 3 2. 2.4 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 3.1 3 .2 Mục đích sử dụng đất Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất ... 3.1.4 .2 Rải nước 88 3.1.4.3 Tháo nước có kế hoạch 88 3 .2 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHO HUYỆN DUY TIÊN 89 3 .2. 1 Giải pháp phi công trình 89 3 .2. 2 Giải pháp công trình ... 1.6 Hiện trạng trồng lúa huyện Duy Tiên Năm Diện tích 20 00 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 13.889 12. 557 12. 5 12 12. 554 12. 056 12. 409 12. 259 53,7 53,8 58,3 59,6 61,3 61,6 61,0 74 .26 1 67.633 72. 950...
 • 111
 • 553
 • 4

Thành lập bản đồ phục vụ khảo sát hệ thống thuỷ lợi bắc nghệ an ứng dụng máy toàn đạc điện tử các phần mềm chuyên dụng

Thành lập bản đồ phục vụ khảo sát hệ thống thuỷ lợi bắc nghệ an ứng dụng máy toàn đạc điện tử và các phần mềm chuyên dụng

Công nghệ thông tin

... ID Old X 23 2 423 Old Y New X 21 20 523 . 620 574 125 .554 New Y 21 2 128 5.165 6004 42. 466 II .2 C S KHNG CH CAO Theo ti liu ca Cc o c v Bn Vit Nam thỡ vựng ph cn khu vc cụng trỡnh cú im khng ch cao hng ... -Tiờu chun ngnh 14TCN 22- 20 02 quy phm khng ch mt bng c s cụng trỡnh thy li -Tiờu chun ngnh 14TCN1 02- 20 02 quy phm khng ch cao c s cụng trỡnh thy li -Tiờu chun ngnh 14TCN40 -20 02 quy phm o kờnh v ... Kờnh ti N 22: - Tng chiu di kờnh cp 1: 27 25, 12 m - Chiu di kờnh cp ó kiờn c: 27 25, 12 m - Hỡnh thc kiờn c: Kờnh ỏ xõy - B rng ỏy kờnh: 1.0 m - Chiu cao kờnh: 1.5 m - Din tớch ti: + Lỳa: 1 42. 3 - Tng...
 • 214
 • 809
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng lấy nước của các công trình chính của hệ thống thủy lợi tỉnh nam định trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng

Nghiên cứu đánh giá khả năng lấy nước của các công trình chính của hệ thống thủy lợi tỉnh nam định trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Thạc sĩ - Cao học

... 1.7 2. 4 2. 2 2. 0 2. 0 1.9 2. 7 1.8 2. 1 2. 0 21 00 2. 4 2. 7 2. 2 3 .2 3.0 2. 7 2. 7 2. 5 3.6 2. 4 2. 9 2. 7 20 30 0.7 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 1.1 0.7 0.8 0.8 20 50 1 .2 1.3 1.3 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.8 1 .2 1.4 ... 809.576 54 13 21 527 00 330 29 6 64 20 2.793 397 495.595 24 4 66 471 704 193 628 2 1140 22 02 238 1098.933 25 78 20 0 76 329 4.373 Bùi Thị Thu Hiền - CH20Q11 28 Bảng 2- 5: Các công trình địa phương quản lý, ... 5, 329 2, 631 3,0 32 5,1 92 35,561 1,949. 527 777.311 1 82. 643 95 .23 7 1, 020 .418 1,045 .22 2 1, 523 .28 0 741.3 92 929 .708 1,786.498 10, 024 .23 6 Tổng chiều dài (km) 0.600 15. 920 40 91 29 .063 87.990 16. 520 ...
 • 121
 • 649
 • 1

Phát triển đa dạng hóa kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương

Phát triển đa dạng hóa kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương

Kinh tế - Thương mại

... 1.308.847. 620 343.900. 621 1.308.847. 620 2. 1 12. 507 .23 9 1.059.917.574 Không cần dùng 1.616 .27 2.499 920 .930. 324 1.1 Máy móc 1.040.146.798 5 32. 674.5 42 1 .2 Nhà cửa, vật KT 576. 125 .701 388 .25 5.7 82 2.Chờ ... Ngành kinh doanh 20 0 Tỷ lệ % doanh thu (%) Tỷ lệ 20 04 20 05 20 06 20 07 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 1 126 743 715 670 61 ,21 51,58 23 ,29 19, 02 16,06 344 350 393 13,00 12, 55 10,78 9,31 9, 42 Bình quân Dịch ... dựng công trình giao thông 836 Tổng số 11.01 15.71 480 trình thủy lợi nội đồng quy mô nhỏ 34 .23 526 20 3 783 35,8 15,05 14,81 12, 82 10 62 24,68 25 ,17 25 ,45 25 .10 11 92 1513 26 ,19 31,70 36 ,26 31.38 21 83...
 • 58
 • 325
 • 1

042_Phương pháp bảo trì ca lập luận trong CBR ứng dụng trong hệ thống dự

042_Phương pháp bảo trì ca lập luận trong CBR và ứng dụng trong hệ thống dự

Điện - Điện tử - Viễn thông

... đến việc bảo đảm hiệu lực hệ thống CBR Trong bảo trì số lượng hướng đến việc bảo đảm hiệu giải vấn đề hệ thống CBR [3] 2. 2 Phương pháp bảo trì ca lập luận tập logic mờ Phương pháp chia làm sáu ... xây dựng thống cho phép dự đoán nồng độ cồn thở dựa vào số liệu mà người dùng nhập vào Chức chương trình cho dự đoán mức độ cồn thở người dùng dựa vào giá trị người dùng nhập vào cân năng, loại ... dựng vào hệ thống cụ thể Ở phần đầu khóa luận, có nhìn bao quát vấn đề CBR khái niệm, mô hình phát triển đặc biệt sâu vào vấn đề bảo trì ca lập luận CBR Phần mô tả cách ngắn gọn phương pháp bảo...
 • 2
 • 369
 • 1

Hoàn thiện phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm xi măng Holcim tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Hoàng Tuấn

Hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm xi măng Holcim tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Hoàng Tuấn

Dịch vụ - Du lịch

... 2. 2.4.1 Đánh giá hoạt động kênh qua doanh thu 42 2 .2. 4 .2 Đánh giá hệ thống kênh phân phối qua chức 44 2. 2.4.3 Đánh giá hệ thống kênh phân phối qua tiêu chuẩn 50 2. 2.5 Thực trạng công ... 30 2. 2 .2 Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tổ chức hệ thống kênh phân phối sản phẩm xi măng Holcim - 31 2. 2 .2. 1 Các yếu tố bên 32 2 .2. 2 .2 Các yếu ... - 59 3 .2. 2.1 Cơ sở giải pháp 59 3 .2. 2 .2 Thực giải pháp - 60 3 .2. 2.3 Dự kiến kết thực 61 3 .2. 3 Hoàn thiện công tác động...
 • 93
 • 852
 • 2

giáo trình quy hoạch thiết kế hệ thống thuỷ lợi - tập ii

giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thuỷ lợi - tập ii

Quy hoạch - Đô thị

... 14 12. 2 .2 Tác hại xói mòn đất 15 12. 2.3 Nguyên nhân gây xói mòn 17 12. 2.4 Xác định lợng xói mòn 20 12. 2.5 Các biện pháp chống xói mòn 21 12. 2.6 Chống xói mòn biện pháp công trình 23 12. 2.7 Ruộng ... 12. 2 .2 Tác hại xói mòn đất 12. 2.3 Nguyên nhân gây xói mòn 12. 2.4 Xác định lợng xói mòn 12. 2.5 Các biện pháp chống xói mòn 12. 2.6 Chống xói mòn biện pháp công trình 12. 2.7 Ruộng bậc thang 12. 2.8 ... pháp xử lý nớc ruộng 21 7 16.5.1 Biện pháp lắng đọng 21 8 16.5 .2 Phơng pháp pha loãng 22 0 16.5.3 Phơng pháp trừ độc hoá học, biện pháp trung hoà 22 0 16.5.4 Phơng pháp sinh học xử lý nớc thải 22 0...
 • 238
 • 486
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG THỦY LỰC CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CHỊU TẢI TRỌNG THAY ĐỔI TUYẾN TÍNH" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... V.m S (  .m  K m )S  (F 12   .f  K f )S  (  K ).C 2B 2B 2B Ta đặt: V.m ; b  V.f  .m  K m ; c  F 12  V.C  .f  K f 2B 2B 2B KW W1 (s)  a.S3  b.S2  c.S  d K W  K A K V F1 ...  E[K  2] }  g x K   g xK  1  g x[K  2] (6) g1 Trong đó: g1  8a  4bT  2cT  T ; g  24 a  4bT  2cT  3T ; g  24 a  bT  2cT  3T g  8a  4bT  2cT  T ; g  K W T (7) 2. 3 Khảo ...  m  K m ).S  (F 12    f  K f ).S  (  K ).C 2B 2B 2B x(s) KC U(s) K A K V F1 Vm Vf VC S (  m  K m)S  (F 12   f  K f )S  (  K )C  K A K V K C F1 2B 2B 2B Hình Sơ đồ khối hàm...
 • 6
 • 251
 • 1

GÓP Ý BÁO CÁO TÍNH TOÁN THỦY LỰC HỆ THỐNG THỦY LỢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH potx

GÓP Ý BÁO CÁO TÍNH TOÁN THỦY LỰC HỆ THỐNG THỦY LỢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH potx

Kiến trúc - Xây dựng

... vấn đề hiệu chỉnh mô hình - Cả tổ hợp tần suất tính với mưa 10%, địa hình 20 25, kết cho diện tích bị ngập lớn nhiều so với thực tế 20 năm địa hình 20 09 Trường hợp nhỏ tính cho triều 20 00 lũ 20 00 ... sóng M2, S2, O1, K1 vv (và sóng nước nông khác) kết thực đo tính toán cho mực nước lưu lượng cho phép hiệu chỉnh mô hình xác Tôi trao đổi với GS Mỹ Thụy Điển cho điều bắt buộc phải làm để hiệu ... lệch mực nước tới m - Vào sâu nội đồng chút, kết Mường-Chuối xấu, đặc biệt lưu lượng - Cần so sánh thành phần sóng M2, K2, S2 vv kết thực đo tính toán (cho mực nước lưu lượng) cho phép hiệu chỉnh...
 • 10
 • 181
 • 0

Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THỦY LỢI MIKE 11 KOD TÍNH TOÁN THỦY LỰC CHO HỆ THỐNG THỦY LỢI CẦU SẬP, TỈNH BẾN TRE

Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THỦY LỢI MIKE 11 VÀ KOD TÍNH TOÁN THỦY LỰC CHO HỆ THỐNG THỦY LỢI CẦU SẬP, TỈNH BẾN TRE

Kỹ thuật

... 0.78 2. 24 1.77 1.57 1.49 1.43 1.44 1.57 0. 022 0.019 0.017 0.015 0.013 0.013 0.014 0.036 0.035 0.0 32 0. 027 0. 022 0. 021 0. 021 3. 62 3 .22 2. 88 2. 62 2.41 2. 28 2. 28 115.55 138.01 138.54 130.57 122 .01 ... 60.7 9 0 6 .2 13.91 52. 2 04 F = 18 0. 122 5 m2 -21 .6 50 62. 1 9 0 6 .2 22. 82 59.4 28 Tiết diện cọc (cm) Chiều dài cọc (m) Cao trình mũi cọc Rt Rtc* c F t/m T li1 li2 li3 fi1 m m 25 *25 17 -20 .6 49 31 ... cọc lớp -20 .6 49 44.6 9 0 6 .2 11. 92 39.5 32 F = 18 0.09 m2 u = 1 .2 19 m -21 .6 50 45.6 9 0 6 .2 19.56 45.6 24 -22 .6 51 46.6 9 0 6.3 27 .34 51.7 56 20 -23 .6 52 47.6 9 0 6.4 35. 32 58.0 17 -20 .6 49...
 • 62
 • 738
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008