2 14 kết quả điều tra ý kiến của giảng viên và cán bộ quản lý trong mối liên kết về cơ sở vật chất và tài chính cho đào tạo

Một số giải pháp quản hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Nghệ An với các doanh nghiệp

Một số giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Nghệ An với các doanh nghiệp

Khoa học xã hội

... nghiệp 1.4 .2. 1 Nội dung quản hoạt động liên kết đào tạo - Liên kết chương trình đào tạo - Liên kết tài sở vật chất - Liên kết nhân - Liên kết quản đào tạo 27 1.4 .2. 2 Phương pháp quản hoạt ... Bảng 2. 13 Mức độ liên kết xây dựng mục tiêu chương trình đào tạo Kết điều tra ý kiến giảng viên cán quản Bảng 2. 14 mối liên kết sở vật chất tài cho đào tạo Kết khảo sát ý kiến doanh nghiệp mối ... người quản nói chung quản hoạt động LKĐT nói riêng muốn đạt chất lượng, hiệu công việc sách quản lý, chế làm việc ảnh hưởng lớn Chính sách quản phù hợp, tạo điều kiện để người quản phát...
 • 117
 • 645
 • 0

Quản hoạt động liên kết đào tạo ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái bình

Quản lý hoạt động liên kết đào tạo ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái bình

Khoa học xã hội

... cứu 5.1 sở luận quản hoạt động liên kết đào tạo 5 .2 Thực trạng quản hoạt động liên kết đào tạo Trung Tâm GDTX tỉnh Lạng Sơn 5.3 Các biện pháp quản hoạt động liên kết đào tạo Trung ... sở giáo dục, quản đào tạo 1.3.1 Các chức quản Bàn hoạt động quản người quản cần tìm hiểu người quản phải làm – Đó tìm hiểu chức quản [19] bốn chức quản sau đây: - Kế hoạch ... trình đào tạo Quản đào tạo quản yếu tố chủ đạo sau: Mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, lực lượng đào tạo, đối tượng đào tạo, hình thức tổ chức đào tạo, điều kiện đào tạo, ...
 • 22
 • 473
 • 0

Quản hoạt động liên kết đào tạo ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật tỉnh thái bình

Quản lý hoạt động liên kết đào tạo ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật tỉnh thái bình

Khoa học xã hội

... 20 06- 20 10 20 07 -20 11 20 09 -20 13 20 10 -20 14 20 09 - 20 11 20 10 - 20 12 2007- 20 11 20 07- 20 11 20 08- 20 12 2010- 20 15 20 11- 20 16 20 06 -20 11 20 10 -20 15 20 08- 20 13 94 79 54 41 51 37 54 70 82 69 68 52 38 44 765 ... tiêu quản nhà trường, xác định cụ thể mục tiêu quản Trong quản thực tiễn quản nhà trường gồm loại quản lý: Một là: Quản chủ thể bên bên nhà trường nhằm định hướng cho nhà trường, tạo ... người bị quản lý, họ giữ vai trò trung tâm hoạt động quản Bản chất hoạt động quản tác động mục đích người quản (chủ thể quản lý) đến người bị quản (khách thể quản lý) nhằm đạt mục...
 • 105
 • 530
 • 1

Quản hoạt động liên kết đào tạo ở trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thái Bình

Quản lý hoạt động liên kết đào tạo ở trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thái Bình

Sư phạm

... người bị quản lý, họ giữ vai trò trung tâm hoạt động quản Bản chất hoạt động quản tác động mục đích người quản (chủ thể quản lý) đến người bị quản (khách thể quản lý) nhằm đạt mục ... tiêu quản nhà trường, xác định cụ thể mục tiêu quản Trong quản thực tiễn quản nhà trường gồm loại quản lý: Một là: Quản chủ thể bên bên nhà trường nhằm định hướng cho nhà trường, tạo ... chung 1 .2. 4 .2 Chức quản Khi bàn hoạt động quản người quản lý, cần tìm hiểu người quản phải làm gì, hay nói cách khác tìm hiểu chức quản Để đạt mục tiêu tổ chức, người quản phải...
 • 108
 • 465
 • 3

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Quản hoạt động liên kết đào tạo ở Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Quản lý hoạt động liên kết đào tạo ở Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình

Khoa học xã hội

... sở giáo dục, quản đào tạo 1.3.1 Các chức quản Bàn hoạt động quản người quản cần tìm hiểu người quản phải làm – Đó tìm hiểu chức quản [19] bốn chức quản sau đây: - Kế hoạch ... trình đào tạo Quản đào tạo quản yếu tố chủ đạo sau: Mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, lực lượng đào tạo, đối tượng đào tạo, hình thức tổ chức đào tạo, điều kiện đào tạo, ... tác quản hoạt động liên kết đào tạo Nội dung biện pháp mà đề xuất khâu trình đào tạo Trong hoạt động liên kết đào tạo quản hoạt động liên kết đào tạo tách rời nội dung, biện pháp quản lý...
 • 24
 • 433
 • 0

Quản hoạt động bồi dưỡng cán bộ cấp xã ở trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ cấp xã ở trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

Kinh tế

... quản nghệ thuật, kiến thức tổ chức quản khoa học” Quản tác động liên tục tổ chức, định hướng chủ thể quản (người quản hay tổ chức quản lý) lên khách thể (đối tượng) quản ... hoạt động ý thức chủ thể quản nhằm điều khiển tác động lên đối tượng, khách thể quản để đạt mục tiêu quản 1 .2. 2 Khái niệm quản giáo dục nhiều nghiên cứu quản GD, ý kiến đồng ... Dựa vào phạm vi quản lý, người ta chia quản GD thành hai loại: - Quản hệ thống GD: Quản GD diễn tầm vĩ mô, phạm vi toàn quốc, địa bàn lãnh thổ địa phương (tỉnh, thành phố) - Quản nhà...
 • 103
 • 357
 • 0

Xây dựng mô hình quản liên kết đào tạo giữa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long với các đơn vị sử dụng lao động

Xây dựng mô hình quản lý liên kết đào tạo giữa Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long với các đơn vị sử dụng lao động

Sư phạm

... hình quản lý liên kết đào tạo số giải pháp triển khai mô hình quản lý liên kết đào tạo trƣờng TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long với ĐVSDLĐ 12 CHƢƠNG SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG LIÊN ... đào tạo nghề cần đƣợc đề cập hai góc độ: Một là, liên kết sở đào tạo nghề với sở đào tạo nghề khác để đào tạo nghề đào tạo trình độ nghề mà sở chƣa đủ khả đào tạo; Hai là, liên kết sở đào tạo ... hệ qủa không nghề nghiệp gây ra, tạo đƣợc cải ích cho xã hội cho thân 1.5 Quản công tác liên kết đào tạo nghề Quản lý liên kết đào tạo nghề trình sở đào tạo nghề (các trung tâm dạy nghề,...
 • 124
 • 464
 • 0

Một số giải pháp quản nâng cao chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật vinatex thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật vinatex thành phố hồ chí minh

Sư phạm

... thể quản lý, khách thể quản quan hệ với tác động quản Nói cách tổng quát xem: Quản trình tác động tổ chức, hướng đích gây ảnh hưởng chủ thể quản đến đối tượng quản nhằm ... luận văn chương: Chương 1: sở luận vấn đề quản nâng cao chất lượng đào tạo trường Cao đẳng Chương 2: sở thực tiễn vấn đề quản nâng cao chất lượng đào tạo trường Cao đẳng Kinh tế ... kết nghiên cứu Đóng góp luận văn 7.1 Về mặt luận Hoàn thiện sở luận vấn đề quản nâng cao chất lượng đào tạo trường Cao đẳng 7 .2 Về mặt thực tiễn Làm rõ thực trạng chất lượng đào tạo...
 • 115
 • 349
 • 1

Kết hợp phương pháp truyền thông với phương pháp tích cực trong giảng dạy phần thứ hai môn những nguyên bản của chủ nghĩa mác lênin ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật nghệ an

Kết hợp phương pháp truyền thông với phương pháp tích cực trong giảng dạy phần thứ hai môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác  lênin ở trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật nghệ an

Khoa học xã hội

... "bài giảng điện tử" Hớng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu 12/ 18 66.6% 5/18 7/18 2/ 18 6/18 27 .7% 38.8% 11.1% 33.3% 4/18 3/18 4/18 2/ 18 2/ 18 6/18 22 .2% 16.6% 22 .2% % 11.1% 11.1% 33.3% V phớa sinh ... hai" mụn Nhng nguyờn c bn ca ch ngha Mỏc Lờnin, nm 20 11- 20 12 Tng Gii T l Khỏ T l TB T l Yu T l s HS 300 >8 % 0% 7-8 55 % 18.3 5-6 125 % 41.6
 • 857
 • 764
 • 0

biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn tiếng anh tại trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật thương mại

biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học môn tiếng anh tại trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật thương mại

Khoa học xã hội

... lý Trong hoạt động quản hai hệ thống khăng khít với nhau, chủ thể quản khách thể quản Chủ thể quản cá nhân hay nhóm người chức quản hay điều khiển tổ chức làm cho tổ 20 chức ... 12 10 55 60 32 55 22 55 28 36 55 35 32 32 61 27 63 20 30 22 33 55 13 30 15 80 15 15 15 20 22 65 63 80 10 12 70 16 15 20 32 25 20 30 70 56 73 54 Qua kết điều tra GV ý đến việc thay đổi PPGD cho ... Nguyễn Thị Mỹ Lộc: “Hoạt động quản tác động định hướng, chủ đích chủ thể quản (người quản lý) đến khách thể quản (người bị quản lý) tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt mục...
 • 118
 • 498
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Cao đẳng Kinh tế kỹ Thuật Thương mại

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học môn tiếng Anh tại trường Cao đẳng Kinh tế kỹ Thuật Thương mại

Khoa học xã hội

... hữu ích 12 3 .2. 2 Nhóm biện pháp tăng cường quản hoạt động dạy tiếng Anh đội ngũ giảng viên 3 .2. 2.1 Quản kế hoạch giáng dạy Quản việc xây dựng kế hoạch giảng dạy giảng viên một hoạt ... 55 20 80 cương học phần Nhóm biện pháp tăng cường quản hoạt động dạy tiếng Anh đội ngũ giáo viên Quản kế hoạch giảng dạy, 2. 1 thực chương trình 94 92 95 83 27 94 91 giảng dạy Quản nhiệm ... khả thi Quản chương trình dạy học 1.1 Sử dụng chương trình 80 công cụ quản 1 .2 Công khai đề cương học 1.3 phần đến sinh viên Lấy ý kiến phản hồi từ giảng viên sinh viên đề 20 45 55 42 58 30...
 • 25
 • 351
 • 0

Luận văn thạc sỹ - Biện pháp quản hoạt động đào tạo tại trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật thương mại

Luận văn thạc sỹ - Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo tại trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật thương mại

Sư phạm

... là: chủ thể quản lý; đối tượng quản lý; mục tiêu quản lý; công cụ quản lý; phương pháp quản Trong đó: + Chủ thể quản trả lời cho câu hỏi: Ai quản lý? Chủ thể quản cá nhân, nhóm hay ... làm chủ thể quản gọi chung cán quản + Đối tượng quản trả lời cho câu hỏi: Quản ai? Quản gì? Đối tượng quản cá nhân, nhóm hay tổ chức vật thể việc Khi đối tượng quản cá nhân, ... chủ thể quản tác động lên đối tượng quản nhằm đạt mục tiêu đề ra” [13, tr .22 ] 1 .2. 3 Quản giáo dục, quản nhà trường a Quản giáo dục Cũng hoạt động quản xã hội khác, quản giáo...
 • 143
 • 347
 • 2

Biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn tiếng anh tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại luận văn ths giáo dục học 60 14 05 pdf

Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học môn tiếng anh tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại  luận văn ths giáo dục học 60 14 05 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... (1841-1 925 ) : Q ý ( ( ) ) ễ : ý - Theo N N Q : Q ý ý ( ý) - N ý Q C N M L : H ý) ý ( ý ( ý) [7, tr.9] :Q ý ý ý Q ý ý ý( ý :C ý) ý) ý( ý ý ý ý ý ý ý ý ý C ý ý 22 ý ... ý -C ý: L C -C ý: C C - h C ý- C -V ý: V ý ý C [9] Qun giỏo dc G C ý Q ý Q ý ý : N Q ý ý N ý N ự ý ý 23 V G Q [15, tr. 12] Q ý N [3,tr.31] N ý (QLGD) ý ý ... hi M ý N - ý :L GD- Q ý ý C I N M H ý Q /3/199 : G ý - Qun giỏo dc l yu t quan trng to ni lc cho nghnh iu kin t nc c n ngh o.[1,tr.13] Cỏc chc n ng qun ý ý ý ý ý ý C ...
 • 123
 • 218
 • 0

biện pháp quản tăng cường sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo của trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật thái nguyên

biện pháp quản lý tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo của trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật thái nguyên

Kinh tế

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nội dung Đơn vị tính Năm 20 05 Năm 20 10 m2 Phòng Phòng m2 Chiếc Chiếc Chiếc Bộ Bộ Chiếc m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 120 308 126 19 755 60 25 25 0 20 7 120 120 ... tưởng, mô hình quản giáo dục nước giới, mô hình quản nhà nước công cụ quản giáo dục Đồng thời, tác giả nêu lên mô hình quản giáo dục nhà trường gồm quản tài chính, quản chất lượng ... đặt, sử dụng, bảo quản CSVC nhằm phục vụ mục đích trình quản Trên sở nguyên tắc quản CSVC nhà quản xây dựng mối quan hệ quản lý, người quản với người sử dụng, làm cho CSVC sử dụng...
 • 98
 • 541
 • 2

Nghiên cứu hoạt động marketing trong đào tạo tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái bình

Nghiên cứu hoạt động marketing trong đào tạo tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái bình

Khoa học tự nhiên

... 20 08 20 09 T ng H cao ñ ng 5 42 609 674 9 42 965 3.7 32 H trung câp 348 5 62 508 523 447 23 88 H b i dư ng 76 84 145 1 52 171 628 Liên k t ñào t o ðH VLVH 571 541 588 598 584 2. 8 82 1.537 1.796 1.915 2. 215 ... b nhi m làm cán b qu n l i l c Cho nên b trí công vi c s ñào t o ph i hi u rõ cán b c a mình, nghĩa ngư i cán b qu n ph i t ch t qu n Qu n ñây không dơn thu n ch d a vào quy ch ... i 2. 495m2, 12 phòng khách (thi t k liên hoàn khép kín) v i 21 6m2 3.1.4 K t qu ñào c a Trương nh ng năm g n ñây B ng 3.1 Th c tr ng quy mô ñào t o năm 20 05 – 20 09 H ñào t o 20 05 20 06 20 07 20 08...
 • 147
 • 564
 • 3

nghiên cứu hoạt động marketing trong đào tạo tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật tw dương xá gia lâm – hà nội

nghiên cứu hoạt động marketing trong đào tạo tại trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật tw dương xá gia lâm – hà nội

Kinh tế - Quản lý

... Page PHẦN SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO 2. 1 sở luận hoạt động marketing đào tạo 2. 1.1 Các khái niệm liên quan 2. 1.1.1 Khái niệm đào tạo Theo Đại ... 1.3 .2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO 2. 1 sở luận hoạt động marketing đào tạo 2. 1.1 Các khái niệm liên ... vươn lên tổ chức tập thể Cho nên bố trí công việc sở đào tạo phải hiểu rõ cán mình, nghĩa người cán quản phải tố chất quản lý, biết linh hoạt thích hợp tình đào tạo Trong kinh tế thị trường...
 • 134
 • 250
 • 0

biện pháp quản hoạt động đào tạo theo hình thức liên kết ở trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật - đại học thái nguyên

biện pháp quản lý hoạt động đào tạo theo hình thức liên kết ở trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật - đại học thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... quản hoạt động giảng dạy giáo viên Về việc quản hoạt động giảng dạy giáo viên nhà trƣờng quản tất khâu bao gồm: + Quản khâu học thuyết lớp + Quản khâu dạy thuyết + Quản ... bên tham gia liên kết đào tạo; quản hoạt động liên kết đào tạo; tra, kiểm tra xử vi phạm b) Quản thực quy chế đào tạo liên kết Về quản thực quy chế đào tạo liên kết nhà trƣờng luôn ... học + Quản đọc tài liệu tham khảo + Quản kết học tập đ) Biện pháp quản sử dụng sở vật chất Về việc quản sử dụng sở vật chất trang thiết bị phục vụ đào tạo nhà trƣờng nhƣ sở liên kết...
 • 108
 • 461
 • 0

Quản hoạt động thực tập của sinh viên ngành kế toán ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Điên Biên

Quản lý hoạt động thực tập của sinh viên ngành kế toán ở trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Điên Biên

Kinh tế

... 2, 26 40 40 20 2, 20 38 42 20 2, 18 38 40 22 2, 16 42 38 20 2, 22 1 42 52 2,69 135 50 15 2, 60 1 52 40 2, 72 144 42 14 2, 65 156 38 2, 75 72 70 58 2, 07 80 75 45 2, 18 76 82 42 2,17 75 77 48 2, 14 85 75 40 2, 23 ... 77 20 2, 74 75 20 2, 70 77 20 2, 74 73 21 2, 67 79 18 2, 76 28 32 40 1,88 40 35 25 2, 15 38 40 22 2, 16 37 37 26 2, 11 43 37 20 2, 23 65 32 2, 62 60 30 10 2, 50 75 20 2, 70 71 21 2, 63 77 20 2, 74 44 38 18 2, 26 ... 40 2, 23 73 25 2, 71 72 27 2, 71 78 19 2, 75 46 40 14 2, 32 45 39 16 2, 29 52 38 10 2, 42 71 27 2, 69 68 28 2, 64 77 20 2, 74 47 40 13 2, 34 45 38 17 2, 28 50 39 11 2, 39 144 52 2,70 140 55 2, 68 155 39 2, 75...
 • 115
 • 489
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25