1 một số vấn đề chung về đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp trên địa bàn tỉnh thanh hoá

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh thanh hoá

Thạc sĩ - Cao học

... luận văn đề cập đến yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp vấn đề sau: 1. 3 .1. 1 Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp nhằm nâng ... 1. 3 Yêu cầu điều kiện đảm bảo cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 1. 3 .1 Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp ... bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp địa bàn tỉnh Thanh Hóa Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP 1. 1 Khái niệm,...
 • 19
 • 889
 • 5

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa

Luật

... pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 10 1. 2.2 Đặc điểm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 12 1. 2.3 Nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, ... Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP 1. 1 Khái niệm, vị trí, vai trò cán bộ, cơng chức cấp 1. 1 .1 Khái niệm cán bộ, công chức cấp ... luật cho cán bộ, công chức cấp 24 1. 3.2 Điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 30 Chương 2: ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO 35 CÁN BỘ, CÔNG CHỨC...
 • 131
 • 543
 • 3

Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

Báo cáo khoa học

... đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức KTNN .11 1. 2.2 Đào tạo kỹ sử dụng máy tính sở 11 1. 2.2 .1 Đào tạo hệ điều hành 11 1. 2.2.2 Đào tạo kỹ sử dụng ... trình đào tạo, bồi dưỡng tin học cho cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước 1. 1 Hoạt động Kiểm toán Nhà nước nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước 1. 1 .1 ... nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, cơng chức Kiểm tốn Nhà nước 1. 1 .1 Hoạt động KTNN 1. 1.2 Xu phát triển 1. 1.3 Yêu cầu đào tạo bồi dưỡng kiến thức...
 • 89
 • 290
 • 1

Tiểu luận tình huống quản lý nhà nướcMột số vấn đề nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp đất đai cho cán bộ, công chức cấp ở nước ta hiện nay

Tiểu luận tình huống quản lý nhà nướcMột số vấn đề nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp đất đai cho cán bộ, công chức cấp xã ở nước ta hiện nay

Cao đẳng - Đại học

... minh cán bộ, cơng chức có sai phạm - Mục tiêu mà phương án đặt ra: Nhằm đảm bảo tính nghiêm minh trật tự pháp chế hội chủ nghĩa, làm đội ngũ cán bộ, công chức đội ngũ cán bộ, công chức cấp ... ngũ cán bộ, cơng chức, có cán bộ, cơng chức BM nhiều vấn đề phải xem xét Năng lực giải tranh chấp cư dân nói chung, tranh chấp gia đình ơng T ơng L nói riêng cho thấy khả hòa giải cán bộ, ... tôn tạo, xây dựng phần đất công tập thể quản lý thành ngõ riêng chưa quan có thẩm quyền cho phép vi phạm pháp luật Nhưng để bao biện cho việc tổ chức cưỡng chế, Văn số 17 0/UBND ngày 19 -11 -2008,...
 • 16
 • 306
 • 1

hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở ngành xây dựng tại trường đtbd cán bộ ngành xây dựng

hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho cán bộ quản lý cơ sở ngành xây dựng tại trường đtbd cán bộ ngành xây dựng

Kinh tế - Quản lý

... 2009 2 010 Tæng céng 50 50 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 10 00 10 50 10 00 500 200 10 00 500 200 10 00 500 200 10 00 500 200 10 00 500 200 10 00 500 200 10 00 500 200 10 00 ... 500 200 10 00 500 200 10 00 500 200 9000 4500 18 00 500 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 8500 10 0 500 10 0 10 00 10 0 10 00 10 0 10 00 10 0 10 00 10 0 10 00 10 0 10 00 10 0 10 00 10 0 10 00 900 8500 600 3500 ... tăng số lợng học 98 10 1 10 8 11 5 12 0 12 1 12 2 viên Kết luận 12 5 Danh mục tài liệu tham khảo 12 7 Danh mục bảng biểu Bảng 1. 1: Phân biệt đào tạo, bồi dỡng đào tạo lại Bảng 2 .1: Kế hoạch ĐTBD số đối...
 • 128
 • 676
 • 0

Một số vấn đề chung về án lệ trong các hệ thống pháp luật thuộc dòng học civil law

Một số vấn đề chung về án lệ trong các hệ thống pháp luật thuộc dòng học civil law

Khoa học xã hội

... nguyên tắc pháp luật nguồn pháp luật Lí án lệ viện dẫn với mục đích xác định pháp luật, nguồn thực pháp luật luật lệ nguyên tắc pháp luật phát sinh từ quy định phủ, luật thành văn luật Còn common ... xử” Điều 13 51 quy định “Bản án có hiệu lực pháp luật vụ việc Chỉ xem vụ việc yêu cầu vấn đề, dựa bên tranh chấp” Mặc dù mặt lí luận, luật thành văn luật giữ vai trò nguồn hệ thống pháp luật civil ... pháp luật dân sự, án lệ coi pháp luật mà thẩm phán quyền sử dụng trường hợp khơng có luật thành văn luật tục tương tự Điều Bộ luật Dân Pháp quy định : “nếu thẩm phán từ chối đưa phán dựa sở pháp...
 • 5
 • 514
 • 1

Đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấpsở ở hà tĩnh thực trạng và giải pháp

Đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở hà tĩnh  thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... cách người cán v.v Chất lượng hiệu đào tạo, bồi dưỡng quan hệ chặt chẽ với Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng định hiệu đào tạo, bồi dưỡng Hiệu đào tạo, bồi dưỡng thể chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Khơng ... việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lí luận trị cho cán bộ, đảng viên, có cán cấp sở ngày đẩy mạnh, từ tái lập tỉnh Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán cho hệ thống trị cấp sở, sở chức năng, ... chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tốt, tạo đội ngũ cáncấp mà hạn chế, yếu lực cơng tác Vì vậy, nói, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng điều kiện, hiệu qủa đào tạo, bồi dưỡng mục đích đào tạo Nói đến...
 • 88
 • 917
 • 10

Đảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấpsở từ năm 1997 đến năm 2005

Đảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2005

Thạc sĩ - Cao học

... defined 1. 1.2 Công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận trị cho cán chủ chốt cấp sở tỉnh Bắc Thái trước năm 19 97 Error! Bookmark not defined 1. 2 Sự lãnh đạo Đảng tỉnh Thái Nguyên với công tác đào tạo bồi ... Error! Bookmark not defined 3 .1. 1 Một số thành tựu công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán chủ chốt cấp sở Đảng tỉnh Thái Nguyên Error! Bookmark not defined 3 .1. 2 Về hạn chế nguyên nhân ... huyện, nhiệm kỳ 2004- 2009, (Lƣu trữ Tỉnh ủy) 61 Tỉnh ủy Thái Nguyên (20 /12 /19 97), Thông báo BTV TU về nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán cấp, công tác xây dựng cán trường Chính trị Trung tâm trị cấp...
 • 15
 • 335
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ xây DỰNG ĐẢNG bồi DƯỠNG KIỄN THỨC PHÁP LUẬT của cán bộ NGÀNH THANH TRA TỈNH bạc LIÊU HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC sĩ xây DỰNG ĐẢNG  bồi DƯỠNG KIỄN THỨC PHÁP LUẬT của cán bộ NGÀNH THANH TRA TỈNH bạc LIÊU HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... hiệu công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu Từ đó, đề xuất biện pháp tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật đội ngũ cán bộ, công ... trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh, có hạn chế, tránh việc cử cán đưa đào tạo, bồi dưỡng theo kiểu thành tích, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo ... thực vững Một phận cán ngành Thanh tra tỉnh chưa nhận thức vai trò kiến thức pháp luật bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nhận thức pháp luật chưa sâu sắc Tuy bồi dưỡng 45 kiến thức pháp luật góp...
 • 123
 • 229
 • 1

LUẬN văn THẠC sĩ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG bồi DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG CHO cán bộ đầu NGÀNH cấp TỈNH, THÀNH PHỐ và cán bộ CHỦ CHỐT cấp HUYỆN ở TRƯỜNG QUÂN sự QUÂN KHU 3 HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC sĩ  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG bồi DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG CHO cán bộ đầu NGÀNH cấp TỈNH, THÀNH PHỐ và cán bộ CHỦ CHỐT cấp HUYỆN ở TRƯỜNG QUÂN sự QUÂN KHU 3 HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... Chương BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG CHO CÁN BỘ ĐẦU NGÀNH CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN, QUẬN Ở TRƯỜNG QUÂN SỰ QUÂN KHU - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. 1 Cán đầu ngành, cán ... chủ chốt bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán đầu ngành cấp tỉnh, thành phố cán chủ chốt cấp huyện, quận Trường Quân Quân khu 1. 1 .1 Cán đầu ngành cấp tỉnh, thành phố cán chủ chốt cấp huyện, ... vấn đề ơn; đề kiểm tra chia thành hai câu, câu hỏi kiến thức bồi dưỡng, câu vận dụng kiến thức vào địa phương ngành 2.2.3 Xây dựng hồn thiện quy trình tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho...
 • 64
 • 339
 • 0

CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Quản trị kinh doanh

... nhiều vấn đề luật pháp Tuy nhiên mà họ quan tâm vấn đề quyền kinh doanh, biện pháp ưu đãi bảo đảm đầu tư, thủ tục cấp phép đầu tư phương thức giải tranh chấp về ầu tư Đối với nước ta kể từ có Luật ... năm 19 90 vàđã giải xúc Năm 19 92 tình hình kinh tế hội có nhiều biến chuyển tích cực việc hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung pháp luật đầu tư nước ngồi nói riêng tạo hành lang phápcho ... điều chỉnh hành lang phápvề ầu tư nước ngồi có vấn đề mở rộng, khuyến khích vàưu đãi vấn đề có tính khách quan, ngày 23 .12 .19 92 Quốc hội thơng qua Luật sửa đổi bổ sung Luật Đầu tư nước ngoài,...
 • 24
 • 534
 • 0

chương 1 một số vấn đề chung về kế toán

chương 1 một số vấn đề chung về kế toán

Ngân hàng - Tín dụng

... Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1. 1 CÁC KHÁI NIỆM VỀ KẾ TOÁN 1. 1 .1 Kế toán: - Là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích cung cấp thông tin kinh tế, tài hình thức giá trò, vật ... xét Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1. 5 LUẬT KẾ TOÁN VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VN 1. 5 .1 Luật kế toán VN - Là văn pháp quy quốc hội ban hành quy đònh nội dung công tác kế toán, tổ chức máy kế ... 86.000 10 Sợi loại 90.000 11 Tiền gởi ngân hàng 12 0.000 12 Phải thu khách hàng 48.000 13 Nguồn vốn đầu tư XDCB 18 0.000 14 Trái phiếu đầu tư 16 8.000 15 Phải trả công nhân viên 41. 000 Chương 1: MỘT SỐ...
 • 46
 • 618
 • 1

Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục - Chương 1 - Một số vấn đề chung về kiểm tra nội bộ trường học

Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục - Chương 1 - Một số vấn đề chung về kiểm tra nội bộ trường học

Khoa học xã hội

... dám làm 10 Ý thức tổ chức kỷ luật cao Nhã nhặn Trung thực, thẳng thắn 11 Tốt bụng 12 Vui vẻ, hòa đồng Ít suy diễn 13 Nhạy cảm Tận tụy 14 Nhiệt tình Thơng cảm 15 Nghiêm khắc Thận trọng 16 Lạnh ... trường - Điều lệ nhà trường - Chỉ thị năm học (hàng năm) Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo - Chỉ đạo Sở Giáo dục đào tạo, Phòng Giáo dục đào tạo địa phương - Kế hoạch năm học nhà trường - … Câu hỏi ... tác động đến ý thức, hành vi hoạt động người hệ thống Chức KTNBTH LOGO Tạo lập kênh thông tin phản hồi vững chắc, cung cấp thông tin xử lý để hoạt động QL H.trưởng có hiệu Kiểm sốt, phát phòng...
 • 33
 • 588
 • 6

Chuyên đề 1 một số vấn đề chung về chính sách nông nghiệp đh cần thơ

Chuyên đề 1 một số vấn đề chung về chính sách nông nghiệp  đh cần thơ

Quản lý nhà nước

... định số 41/ 2 010 /NĐ-CP Về sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn • Nghị số 15 /2003/QH 11 17/6/2003 Về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nơng nghiệp: • Quyết định số 497/QĐ-TTg Về việc ... dụng phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh, phương pháp phân tích số, phương pháp kịch thảo luận nhóm… • Nhóm xin giới thiệu số sách nơng nghiệp đã, thực VN 16 * Một số văn hỗ trợ cho sách ... nghiệp thực từ năm 2 011 đến hết năm 2020 17 * Một số vấn đề thực tế nghịch lý ngun liệu thức ăn chăn ni • Hàng năm, nước ta chi hàng tỷ USD để nhập mặt hàng bắp, đậu nành, bột cá, cám mì hàng...
 • 21
 • 473
 • 0

Bài giảng hệ thống thông tin quản lý chương 1 một số vấn đề chung về thông tin và hệ thống thông tin

Bài giảng hệ thống thông tin quản lý  chương 1 một số vấn đề chung về thông tin và hệ thống thông tin

Kế toán - Kiểm toán

... PHÂN TÍCH MỘT HỆ THỐNG THƠNG TIN PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG MƠ HÌNH HỐ CÁC TIẾN TRÌNH CỦA HỆ THỐNG KỸ THUẬT PHÂN MỨC 16 0 15 9 Một số vấn đề chung nghiên cứu hệ thống  Một số vấn đề chung nghiên ... n 13 2 22 19 /04/2 010 Mối quan hệ tập thực thể Mối quan hệ tập thực thể a Giả sử ngƣời phải nhà, số tập thực thể NGƢỜI NHÀ qua mối quan hệ Ở (1, 1) - (1, n) NGƢỜI -Họ tên -Số CMND ( 1, 1) Ở Năm (1, ... (Expert System - ES)  Một hệ thống kiến thức sử dụng kiến thức cho lĩnh vực ứng dụng thủ tục can thiệp để giải vấn đề mà thông thƣờng phải yêu cầu tới chuyên gia giải  Kiến thức sâu lĩnh vực hẹp...
 • 59
 • 158
 • 0

Bài giảng nguyên lý kế toán giảng viên vũ quang nguyên chương 1 một số vấn đề CHUNG về kế TOÁN

Bài giảng nguyên lý kế toán giảng viên vũ quang nguyên chương 1 một số vấn đề CHUNG về kế TOÁN

Mẫu Slide - Template

... GHI NHẬN: NỢ 632 11 7.600.000 CĨ 15 5 NỢ 11 2 11 7.600.000 19 2.720.000 CÓ 511 17 5.200.000 CÓ 333 17 .520.000 ĐỊNH NGHĨA KẾ TOÁN ĐỊNH NGHĨA KẾ TOÁN 17 -06-2003, QuỐC HỘI BAN HÀNH LuẬT KẾ TOÁN: ... RÚT KINH NGHIỆM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM KHOA KẾ TỐN – KIỂM TỐN BỘ MƠN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN GV: VŨ QUANG NGUYÊN ĐỊNH NGHĨA KẾ TOÁN ĐỊNH NGHĨA KẾ ... NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHƯƠNG 2: BÁO CÁO KẾ TOÁN CHƯƠNG 3: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP CHƯƠNG 4: TÍNH...
 • 22
 • 173
 • 0

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Cao đẳng - Đại học

... CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN 2 .1 Kết thực công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán tỉnh Thái Nguyên 2 .1. 1 Số liệu thống kê cán Hiện tổng số cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện gồm ... sách, pháp luật Nhà nước tinh hoa tư tưởng trị dân tộc nhân loại 12 1. 2 Nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo bồi dưỡng lý luận trị cho cán 1. 2 .1 Nội dung đào tạo bồi dưỡng Nội dung đào tạo bồi ... đào tạo, bồi dưỡng, lý luận trị cho cán 1. 2 Nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo bồi dưỡng lý luận trị cho cán 13 1. 3 Tầm quan trọng công tác đào tạo bồi dưỡng...
 • 85
 • 70
 • 1

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Thái Nguyên hiện nay (tt)

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Thái Nguyên hiện nay (tt)

Cao đẳng - Đại học

... Nguyên Chương CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DUỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ Ở VIỆT NAM 1. 1 Các khái niệm cán bộ, cán sở, đào tạo, bồi dưỡng, lý luận trị cho cán 1. 1 .1 Khái niệm cán Từ cán du nhập vào ... tri thức tự nhiên hội tích trữ lại trình lịch sử” 2 .1 Nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo bồi dưỡng lý luận trị cho cán 2.2 .1 Nội dung đào tạo bồi dưỡng Nội dung đào tạo bồi dưỡng cao cấp ... PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY 3 .1 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán...
 • 26
 • 72
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI TRƯỜNG THCS : Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nghành giáo dục và đào tạo docx

Tài liệu TIỂU LUẬN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI TRƯỜNG THCS : Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nghành giáo dục và đào tạo docx

Khoa học xã hội

... đời sống hội, đời sống cộng đồng Nói Trang 17 cách khác phải tổ chức thực pháp luật, đưa pháp luật vào sống nhân dân, làm cho người dân hiểu pháp luật, thực theo pháp luật tôn trọng pháp luật ... triển giáo dục đào tạo Từ nhận thức trên, Tôi chọn đề tài “CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI TRƯỜNG THCS” để viết tiểu luận cho khóa “ bồi dưỡng kiến thức pháp luật kỹ công tác pháp chế nghành ... giáo dục Đào tạo tổ chức thực nhiểu hoạt động phổ biến, giáo dục trường học Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, pháp luật, cán quản lý giáo dục Tổ chức tọa...
 • 18
 • 4,697
 • 17

Xem thêm