1 cơ sở lý luận về giải phóng mặt bằng dự án phát triển công cộng

Nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở các dự án phát triển công trình công cộng tại thành phố Hà Nội

Nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở các dự án phát triển công trình công cộng tại thành phố Hà Nội

Địa lý - Địa chất

... cứu sở tài liệu để thực luận văn Cấu trúc luận văn CHƢƠNG SỞ LUẬN VỀ GIẢI PHÕNG MẶT BẰNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG CỘNG 11 1. 1 KHÁI NIỆM VỀ BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI KHI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 11 1. 1 .1 ... Các giải pháp kinh tế 3.5 Các giải pháp khác Kết luận kiến nghị 10 CHƢƠNG SỞ LUẬN VỀ GIẢI PHÕNG MẶT BẰNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG CỘNG 1. 1 KHÁI NIỆM VỀ BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI KHI GIẢI PHÓNG MẶT ... đề nghiên cứu Cấu trúc luận văn Mở đầu Chƣơng 1: sở luận giải phóng mặt dự án phát triển công trình công cộng 1. 1 Khái niệm bồi thƣờng thiệt hại GPMB 1. 2 sở luận bồi thƣờng thiệt hại...
 • 99
 • 578
 • 0

Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật liên quan

Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan

Y khoa - Dược

... Công Phùng - H : KHKT , 20 01 - 2 31 tr TV ĐH QG HN Kí hiệu: V-D0/095 81, V-D0/09582,VVD1/00930,VV-D1/009 31, VV-D5/03 616 ,VVD5/03 617 ,VV-M1/ 011 51- VV-M1/ 011 54 Bảo vệ môi trường / Võ Quý // Tạp chí cộng ... CTQG., 20 01 - 310 tr TV ĐH QG HN Kí hiệu: V-D0 /10 538,V-D0 /10 539,VD0 /15 796,V-D0 /15 797,V-D0 /16 108,VD0 /16 109,VV-D2/05624,VV-D2/05625,VVD5/04209,VV-M2 /19 146-VV-M2 /19 148,VVM4 /12 869,VV-M4 /12 998 17 Một ... TRA THƯ MỤC THEO TÊN TÁC GIẢ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Họ Tên Bạch Phương Lan Benla Đigina Cao Liêm Chu Công Phùng Doãn Hồng Nhung Doãn...
 • 15
 • 890
 • 0

Tiểu luận bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật liên quan

Tiểu luận bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan

Luật

... CTQG., 20 01 - 310 tr TV ĐH QG HN Kí hiệu: V-D0 /10 538,V-D0 /10 539,VD0 /15 796,V-D0 /15 797,V-D0 /16 108,VD0 /16 109,VV-D2/05624,VV-D2/05625,VVD5/04209,VV-M2 /19 146-VV-M2 /19 148,VVM4 /12 869,VV-M4 /12 998 17 Một ... môi trường / Bd.: Chu Công Phùng § - H : KHKT , 20 01 - 2 31 tr TV ĐH QG HN Kí hiệu: V-D0/095 81, V-D0/09582,VVD1/00930,VV-D1/009 31, VV-D5/03 616 ,VVD5/03 617 ,VV-M1/ 011 51- VV-M1/ 011 54 Bảo vệ môi trường ... Khoa học đất 19 93, Số - 19 93 - tr.45-49 TV ĐH QG HN BẢNG TRA THƯ MỤC THEO TÊN TÁC GIẢ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Họ Tên...
 • 13
 • 472
 • 0

Một số vấn đề pháp liên quan tới giao dịch tín dụng thư dự phòng

Một số vấn đề pháp lý có liên quan tới giao dịch tín dụng thư dự phòng

Quản trị kinh doanh

... nhận" (Điều 1. 11) Nh cam kết xác nhận th tín dụng ngời đợc coi nh phát hành tín dụng th dự phòng độc lập cộng thêm vào việc phát hành tín dụng th dự phòng ngời phát hành Cần lu ý ngời phát hành ... tín dụng th dự phòng dựa vào mẫu chuẩn ngân hàng phát hành sẵn hay hợp đồng thoả thuận hay công văn đề nghị ngân hàng phát hành sở tín dụng th dự phòng đối ứng mở cho ngân hàng phát hành hởng ... hàng phát hành toán Nh tín dụng th dự phòng bảo đảm tiền vay, tín dụng th dự phòng hợp đồng bảo hiểm, tín dụng th dự phòng thuế phí phải nộp, tín dụng th dự phòng toán trả trớc tín dụng th dự phòng...
 • 99
 • 366
 • 0

Báo cáo " Tổng quan các vấn đề pháp bản của Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) " pot

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... quy n ng i nm 19 48 thỡ v n khụng phõn bi t i x , t do, bỡnh ng tr thnh nguyờn t c ch o c a lu t qu c t v quy n ng i (3) Theo Khuy n ngh chung s 19 c thụng qua t i kỡ h p l n th 11 c a U ban lo ... c ny - Giỏo trỡnh lu t qu c t , Tr ng i h c lu t H N i, Nxb Cụng an nhõn dõn, H N i 2004, tr .13 2 -13 3 (2) Hi n chng Liờn h p qu c ó chớnh th c kh ng nh bỡnh ng gi a nam v n l m t y u t quan tr ... c ny Xoỏ b m i s phõn bi t i x m b o s bỡnh ng cho ph n cỏc v n v dõn s - phỏp lớ T i cỏc i u 15 , 16 , m t l n n a, CEDAW chớnh th c xỏc nh n a v bỡnh ng c a ph n v i nam gi i tr c phỏp lu t v...
 • 7
 • 655
 • 1

Báo cáo " Các vấn đề pháp bản trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự của ASEAN " doc

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... ng ng an ninh-chớnh tr ASEAN (ASC) vo nm 2 015 Trong K ho ch hnh ng ASC c thụng qua t i H i ngh C p cao ASEAN l n th 10 t ch c t i Viờng chn, Lo thỏng 11 /2004, cỏc qu c gia ASEAN ó xỏc nh lnh v ... ch ng c v l y l i khai c a cỏc cỏ nhõn cú liờn quan (ng i lm ch ng, ng i b tỡnh nghi) Theo i u 11 Hi p nh, qu c gia c yờu c u, phự h p v i phỏp lu t n c mỡnh, ph i c g ng thu th p c y cỏc ch ... qu c gia c yờu c u ( i u 19 ), xỏc nh v nh n d ng ng i cú liờn quan ( i u 20), cung c p ti li u v i n i dung t ng t gi y t cú liờn quan n v ỏn hỡnh s c ban hnh ( i u 21) , xỏc nh n v ch ng th c...
 • 8
 • 594
 • 2

các văn bản pháp của các địa phương trong quản làng nghề

các văn bản pháp lý của các địa phương trong quản lý làng nghề

Luật thương mại

... thực trạng quản môi trường làng nghề Các văn pháp phát triển bền vững, BVMT Quy hoạch tập trung cho làng nghề Công cụ quản BVMT làng nghề Những điều làm văn pháp quản làng nghề Các ... định số 66/2006/NĐ-CP phủ phát triển ngành nghề nông thôn Thuận lợi và những thiếu sót của nghị định Phát triển làng nghề dân tộc người: Phát triển bước cách vững nghề thủ công đồng bào dân tộc người ... 2, điều 10  Chưa đề cập phần chuyển giao công nghệ đến làng nghề  Làng nghề truyền thống: bổ sung quy định phần cách cụ thể Chương 2, điều 11 , mục  Cần sách, chủ trương nhằm phát triển thành...
 • 13
 • 523
 • 0

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP BẢN CỦA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN CỦA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Luật

... tụng hành Nghò 056/2 010 /QH12 v/v thi hành LTTHC • (áp dụng từ 01/ 7/2 011 ) • @ Nghò 01/ 2 011 /NQ-HĐTP Nghò 02/2 011 /NQ-HĐTP (29/7/2 011 ) HĐTP TANDTC (áp dụng từ ngày 12 /9/2 011 ) 1 Xác đònh luật hình ... LTTHC hiệu lực ( 01/ 7/2 011 ), khiếu nại không giải giải người khiếu nại không đồng ý với QĐGQKN quyền khởi kiện TAND theo qui đònh LTTHC • (đ.3 NQ 056/2 010 đ.4 NQ 01/ 2 011 ) @ Để phù hợp với ... 01 năm kể từ ngày LTTHC hiệu lực (từ 01/ 7/2 011 đến 01/ 7/2 012 ), người khiếu nại thực việc khiếu nại QĐHC, HVHC quản đất đai đến Chủ tòch UBND cấp huyện, Chủ tòch UBND cấp tỉnh từ ngày 01/ 6/2006...
 • 42
 • 452
 • 0

CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Quản trị kinh doanh

... 22 13 00- 210 0 Cty TM DV Thy 11 13 50 -17 62 Cty LD Phú Mỹ Hưng Cty TNHH Hải An Tổng Cty VLXD số Cty Đầu Tư Cấp Thoát Nước Cty Đông Dương 12 10 00 -12 00 21 24 10 70 -15 60 TB 210 0 14 12 00 21 1800 Cty Deawoo ... Lô gia + ban công Phòng khách Phòng ngủ (bố mẹ, con) Tổng cộng Diện tích tối đa (m2) -8 14 – 18 14 – 20 20 14 – 18 72 - 11 0 Diện tích tối thiểu (m2) 10 – 12 5,5 – 8,5 12 – 14 10 – 12 46,5 – 55,5 ... Công ty Kinh doanh Phát triển nhà Q4 Chung cư P6 Q4 16 ,1 11, 50 < tầng Xí nghiệp Quản phát triển nhà Q3 Chung cư Trần Quốc Thảo 17 ,25 12 ,00 >5 tầng + TM Xí nghiệp Quản phát triển nhà...
 • 48
 • 518
 • 1

Vận dụng những nội dung bản của các văn bản pháp luật vào giảng dạy môn GDQP an ninh trong trường THPT

Vận dụng những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật vào giảng dạy môn GDQP  an ninh trong trường THPT

Khoa học xã hội

... 19 3 .1. 1 .1 Quán triệt nhiệm vụ, nghiên cứu vấn đề liên quan 19 3 .1. 1.2 Viết giáo án 21 3 .1. 1.3 Chuẩn bị mặt bảo đảm 23 3 .1. 2 Thực hành giảng dạy 23 3 .1. 2 .1 Giáo dục ... THPT 1. 1 Vị trí mục đích yêu cầu tác dụng môn học GDQP AN .5 1. 1 .1 Vị trí 1. 1.2 Mục đích yêu cầu môn học GDQP AN 1. 1.3 Tác dụng môn học GDQP AN 1. 2 lợc trình phát triển ... phòng số 39/2005/QH 11 ngày 14 /6/2005 Quốc hội Căn vào Hiến pháp nớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 19 92 đợc sửa đổi, bổ sung theo nghị định số 51/ 20 01/ QH10 ngày 25 /12 /20 01 Quốc hội khóa...
 • 67
 • 338
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Sinh con theo phương pháp khoa học và một số vấn đề pháp lí liên quan " ppt

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... tiếp tục thực việc sinh phải bảo vệ quyền lợi đáng họ Tuy nhiên, vấn đề n y liên quan đến quy định Điều 21 Nghị định số 70/20 01/ NĐ-CP ng y 3 /10 /20 01 Chính phủ quy định chi tiết thi h nh Luật ... phôi Khoản Điều 17 Nghị định 12 đ quy định: Tinh trùng, phôi đợc lu giữ Tạp chí luật học số 2/2003 trình cặp vợ chồng vô sinh thực kĩ thuật hỗ trợ sinh sản V khoản Điều 18 Nghị định 12 quy định: ... pháp khoa học đ đặt thực tế l khác biệt ngời cha, ngời mẹ mặt pháp lí v ngời cha, ngời mẹ mặt huyết thống Việc xác định nh xuất phát từ nguyên tắc chung l xác định cha, mẹ, cha mẹ hôn nhân...
 • 3
 • 498
 • 0

Hệ thống các văn bản pháp hướng dẫn lập dự toán XDCB và hướng dẫn áp dụng các văn bản theo thời điểm lập dự toán potx

Hệ thống các văn bản pháp lý hướng dẫn lập dự toán XDCB và hướng dẫn áp dụng các văn bản theo thời điểm lập dự toán potx

Kiến trúc - Xây dựng

... 0,345 0 ,15 0 0 ,18 2 0 ,15 6 500 0 ,16 4 0,299 0 ,13 1 0 ,15 6 0 ,13 7 1. 000 0 ,13 9 0,242 0 ,11 2 0 ,13 4 0 ,11 7 2.000 2 ,19 5 2, 310 1, 964 2,079 1, 848 10 0 0, 215 0,368 0 ,17 6 0,205 0 ,18 2 0 ,11 1 0,207 0,089 0 ,10 7 0,094 ... 0,395 0, 419 0,372 10 .000 n v tính: T l % 50 10 0 án 20 1, 397 1, 470 1, 250 1, 323 1, 176 ng) 10 1, 663 1, 750 1, 488 1, 575 1, 400 Chi phí xây d ng thi t b (t
 • 75
 • 483
 • 0

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN PHÁP HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TÓAN XDCB doc

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TÓAN XDCB doc

Kiến trúc - Xây dựng

... vẽ hon công Chi phí khác Dự phòng phí THễNG T S 04 /2005/TT-BXD NGY 01/ 4/2005 Tổng mức đầu t Tổng dự toán Dự toán xây dựng công trình i Dự toán xây dựng công trình II Chi phí khác dự án (cha ... thúc đa dự án vo khai thác sử dụng Thực đầu t Thiết kế kỹ thuật Thiết kế vẽ thi công Tổng dự toán (1) Dự toán (2) Suất đầu t Chi phí lắp đặt đơn giá tổng hợp Tổng giá trị toán Chi phí xây dựng Giá ... qui định x (1+ TXDGTGT ) GXDLT Cộng chi phí trực tiếp II Chi phí chung giá thnh dự toán xây dựng III IV Thu nhập chịu thuế tính trớc Giá trị dự toán xây dựng sau thuế Chi phí xây dựng nh tạm trờng...
 • 10
 • 665
 • 1

những thành tựu trong cấy ghép mô, quan và các vấn đề xã hội liên quan

những thành tựu trong cấy ghép mô, cơ quan và các vấn đề xã hội có liên quan

Y khoa - Dược

... kháng nguyên ABO Rh Hệ thống nhóm máu ABO Trong hệ thống loại kháng nguyên A B nằm màng hồng cầu Ngoài huyết tương loại kháng thể kháng thể kháng A (kháng thể α) kháng thể kháng B (kháng ... thể β) Kháng thể α khả ngưng kết kháng nguyên A, kháng thể β khả ngưng kết kháng nguyên B Sự xuất kháng nguyên A, kháng nguyên B màng hồng cầu quy định gen Người ta dựa vào diện kháng nguyên ... với tỉ lệ thành công 81% ); tới đây, người ta ghép nguyên mặt người Truyền máu Việc truyền máu thực chất cấy ghép mô, xuất sớm nhiều thất bại Mãi năm 19 14, Landsteiner phát kháng nguyên hồng...
 • 32
 • 1,558
 • 1

tài liệu hướng dẫn về một số vấn đề chủ yếu liên quan đến các yêu cầu nhập khẩu và những qui tắc mới về vệ sinh thực phẩm và kiểm soát chính thức về thực phẩm

tài liệu hướng dẫn về một số vấn đề chủ yếu có liên quan đến các yêu cầu nhập khẩu và những qui tắc mới về vệ sinh thực phẩm và kiểm soát chính thức về thực phẩm

Nông nghiệp

... 2055/402/EC ngày 23 tháng năm 2005 biện pháp khẩn cấp liên quan đến ớt, sản phẩm từ ớt, nghệ dầu c 11 _ 10 11 OJ L19, 25 .1. 2000, trang 46 OJ L34, 5.2.2002, trang 21 OJ L34, 5.2.2002, ... hợp gì? NHỮNG YÊU CẦU BẢN CỦA LUẬT THỰC PHẨM 5 .1 5.2 Sự phù hợp tương đương (Điều 11 Qui định (EC) số 17 8/2002) Trách nhiệm nhà nhập thực phẩm (Điều 19 Qui định (EC) số 17 8/2002) NHẬP KHẨU THỰC ... lập quan thẩm quyền châu Âu An toàn thực phẩm thủ tục liên quan đến an toàn thực phẩm (Công báo L 31, 1. 2.2002, tr 1) • Qui định (EC) số 882/2002 Nghị viện Hội đồng Châu Âu ngày 29 tháng năm...
 • 26
 • 539
 • 0

Xem thêm