1 9 chỉ tiêu chất lượng của muối

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... (mg/cây) % Chất khô 250 17 0 ,14 ± 3,88 ± 6,00 0,26 2,27 ± 0 ,10 15 0 262,74 ± 8,43 8,03 ± 0, 29 3,06 ± 0 ,12 2 59, 91 ± 10 ,1 9, 63 ± 0,54 3,70 ± 0 ,13 254,22 ± 0, 89 11 ,73 ± 0,20 4,62 ± 0, 09 200 10 0 50 I ... 200 15 0 I 16 6,63 ± 0 ,17 97 ,73 ± 0 ,10 10 0 50 II 253,35 ± 0, 31 96 ,94 ± 0 ,12 I III 244, 61 ± 0,34 II III IV 96 ,30 ± 0 ,13 Hàm lượng nước IV 238,66 ± 0,24 95 ,38 ± 0, 09 CT Đồ thị 3: Sự biến thiên hàm lượng ... tổng số Bảng 6: Hàm lượng đường tổng số rau mầm cải củ trắng Hàm lượng đường tổng số CT Ngày I II III IV (% KL rau tươi ) 16 % 14 12 10 13 ,68 ± 0,24 14 ,92 ± 1, 23 10 ,95 ± 0 ,14 8 ,15 ± 0,08 I II III...
 • 32
 • 1,274
 • 1

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

Nông - Lâm - Ngư

... (mg/cây) % Chất khô 17 0 ,14 ± 3,88 ± 6,00 0,26 2,27 ± 0 ,10 262,74 ± 8,43 8,03 ± 0, 29 3,06 ± 0 ,12 CT III IV 2 59, 91 ± 10 ,1 9, 63 ± 0,54 3,70 ± 0 ,13 254,22 ± 0, 89 11 ,73 ± 0,20 4,62 ± 0, 09 Đồ thị : ... (µg/g) I 0,0320 0,7452 0 ,92 90 0, 890 0 II 0,0330 1, 0260 1, 0 098 0,8200 III 0,0360 0,8200 1, 0 692 0 ,93 00 IV 0,0 4 19 0,8700 1, 1 690 1, 5360 CT mg/g CT Đồ thị 9: Sự biến thiên hàm lượng nguyên tố khoáng ... dưỡng 3.2 .1 Hàm lượng đường tổng số Bảng 6: Hàm lượng đường tổng số rau mầm cải củ trắng % Hàm lượng đường tổng số CT Ngày (% KL rau tươi ) I 13 ,68 ± 0,24 II 14 ,92 ± 1, 23 III 10 ,95 ± 0 ,14 8 ,15 ± 0,08...
 • 32
 • 763
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tham số kết cấu và động lực học tới các chỉ tiêu chất lượng của con quay vi cơ ứng dụng trong hệ thống dẫn đường quán tính

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tham số kết cấu và động lực học tới các chỉ tiêu chất lượng của con quay vi cơ ứng dụng trong hệ thống dẫn đường quán tính

Tiến sĩ

... (rad/ s ) s) ) Trc 4.0005 *1 2.3787 *1 1. 414 4 *1 8. 410 1 *1 -5 -5 -5 -6 X 0 0 Trc 3.8282 *1 2.2763 *1 1.3535 *1 8.04 79 *1 -5 -5 -6 Y 0 0 Trc 4.7 494 *1 2.8240 *1 1.6 792 *1 9. 9845 *1 -5 -5 -5 -6 Z 0 0 Qua kho ... 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 -9 x 10 DĐộ nhạy lớn (rad) -7 Mô men kích thích lớn (N.m) x 10 Giai tich Mo phong 1 1 .1 1.2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 Mô men kích thích lớn (N.m) 1. 8 1. 9 -9 x 10 13 Hỡnh 3-25: ... l1 L lT 1 lT h1 lT X L2 t L2 n h2 Hỡnh 2-7: Mụ hỡnh kt cu hỡnh hc quay vi c 2.4 .1 Mụ men quỏn tớnh lng -i vi khung trong: J x1 = ( ) ( ) ( ) 1 2 m1 l12 + h12 ; J y1 = m1 L1 + h12 ; J z1 = m1...
 • 20
 • 824
 • 4

khảo sát quy trình sản xuất và tìm hiểu các chỉ tiêu chất lượng của mủ khối svr 3l

khảo sát quy trình sản xuất và tìm hiểu các chỉ tiêu chất lượng của mủ khối svr 3l

Hóa học

... 8h52 -10 h45 11 9 10 4 11 9 11 -20 8h15 -10 h08 10 h57- 13 2 11 10 h20 -10 32 20 g 14 3 12 h52 13 h05- SVR3L(33.33kg)=4233k 21- 22 13 h20 Báo cáo xông sấy ngày 14 /05/2 011 02 -11 Mử 6h55-8h45 20 10 8 01- 11 cuối ngày13 ... Ngày 13 /05/2 011 17 300 18 16 14 500 15 22 10 60 80 Khoa:Công Nghệ Hóa 11 03 04 2045 216 6 19 00 18 4 19 5 16 1 22 29 23 61 20 61 đông 12 h25 14 h05 14 h45 g 25-35 41- 39 48-45 08 07 01 216 2 20 71 1060 227 217 80 ... 35 Chỉ số trì độ dẻo(PRI) (min) 60 Đặc tính lưu hóa R Mả màu TCVN 6 092 :2004 ISO 2007 : 19 91 Xanh nhạt TCVN6 090 :2004 (ISO 293 0 -1: 199 5) TCVN6 090 :2004 (ISO2 89 -1: 199 4) TCVN6 094 :2004 (ISO 3 417 : 19 91 ) ...
 • 64
 • 857
 • 3

So sánh và đánh giá chỉ tiêu chất lượng của hệ thống DS-CDMA và hệ thống MC-CDMA trong điều kiện có Fading đa đường và nhiễu

So sánh và đánh giá chỉ tiêu chất lượng của hệ thống DS-CDMA và hệ thống MC-CDMA trong điều kiện có Fading đa đường và nhiễu

Thạc sĩ - Cao học

... hiệu truyền Tín hiệu Iihận 11 =, t=í0 ^ I= +r,2 t0 /=/,+ T„ (a ) t=tn+ a : =1 (b) t - t 0+fỉ í t=t2+r2 Ặ / /+ — - ~-)Ị > /-/l+ n Ỷ 1= 1, (c ) l = h + T i2 ^ l = tj+T, 1= 10+ Tjj t =l0+ Tị ị n r ... cho mô phỏng, ta lấy sóng mang /’ = 90 0MHz tốc độ di đ ỏ n g t' = 10 k m / h v đ ộ ánh sáng c = 3.1o8 m / s Kết q u ả là: tốc = , 00 .10 ' = 83 H/ 90 0 .10 3 .10 s.60.60 2.4.3 Bộ mô kênh M ộ t k h ... 1 ) [6 ], S| ‘ ’ - 1t Im A/ s c (f) lililí - ÍFFT MĨ ím X Các mẫu Gaussian độc lập S Ĩ s , Ị - Im 1t ‘ t fading Rayleigh dược I1ÌỎ -\/ s< ^ N '2 t *Ị Ị IF FT I Ị ífn -90 ! h t f - Hình 2 .11 ...
 • 139
 • 379
 • 0

Chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm jam khóm ( Cây Dứa)

Chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm jam khóm ( Cây Dứa)

Nông học

... Calcium Iron Potassium Manganese Magnesium Phosphorus 1, 4g 0 ,12 g 0,54g 0,0 79 mg 0,031mg 0,489mg 0,205 mg 0 ,11 0 mg 36,2mg 13 mg 0,28 mg 11 5mg 0 .9 mg 12 mg 8mg Khóm có chứa Enzym proteolytic, enzym Bromelian, ... độ thích nghi để 12 0 phút; 11 00C phát triển hình thành 30 phút; 11 5 C 12 phút độc tố: 15 – 550C •Nhiệt độ tối ưu: 25 -370C 12 00C phút •Dễ bị tiêu diệt pH < 4,5 •Nồng độ muối – 10 % ức chế phát ... khối đông c.3 Định lượng S.aureus phương pháp đếm khuẩn lạc: Đồng mẫu pha loãng mẫu thành dãy ống nồng độ thập phân 10 -1, 10 -2, 10 -3 Chuyển 1ml dung dịch 10 -1, 10 -2, 10 -3 vào ống 10 ml canh MSB, nồng...
 • 77
 • 1,721
 • 1

luận văn công nghệ thực phẩm Khảo sát một số phương pháp dùng để xác định chỉ tiêu chất lượng của bia được sử dụng ở công ty bia An thịnh

luận văn công nghệ thực phẩm Khảo sát một số phương pháp dùng để xác định chỉ tiêu chất lượng của bia được sử dụng ở công ty bia An thịnh

Công nghệ thực phẩm

... khu vực với 30 ,9 tỷ USD Năm 19 39 sản lượng bia Nhật Bản 30 triệu lít mức tiêu thụ đầu người tương đương vớiViệt Nam Năm 19 60 sản lượng bia vượt 10 0 triệu lít, đến năm 19 91 mức tiêu thụ bình quân ... (oEBC) 5.0-6.0 5.5-6.5 Độ chua (ml NaOH 0,1N/ 10 ml) 1. 2 -1. 5 1. 2 -1. 5 Độ cồn (% V/ V) 3,5-4.0 4.0-4.5 Độ Balling (% P ) 10 .0 -10 .3 11 .5 -12 .0 4.7-5.0 4 .9 ± 1. 0 Hàm lượng CO2 (g/l) Trường đại học nông nghiệp ... 19 80 đến năm 19 90 sản lượng bia tăng từ 69, 8 triệu lớt lờn 12 30 triệu lít, tức tăng 17 lần Đến năm 2004 tổng lượng bia tiêu thụ Trung Quốc 28640 triệu lít, xếp hàng đầu giới Để đảm bảo chất lượng...
 • 49
 • 774
 • 2

NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND Và CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK

NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND Và CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK

Sinh học

... 37, 69 0, 91 0,80 b 36,09a 0,83 b 37,82 0,85 1, 04 37 ,16 0, 81 b 37,76 0, 71 - L (Lightness) 12 gi 48 gi ngy 33,75 a 32 ,99 a 34,65 a ab * - a (Redness) 12 gi 48 gi ngy 0, 39 21, 29 0,34 b 22 ,11 ... , 91 19, 55 a ab 0 ,90 21, 76 0,70 b 25,30 1, 15 0, 71 0,67 b 22,56 0,48 a 19 ,56 a a 19 , 61 22, 01 b * - b (Yellowness) 12 gi 48 gi ngy 0,46 b 7,85 0,36 b 8,57 0,72 5,78 a 0,48 b 8,27 0, 41 ... 5) 48 h 1, 44 0 ,16 ngy 3,44 0,56 0,43 0,75 3, 61 1,80 Charolais ì Lai Sind (n = 5) 2,34 1, 44 2,75 1, 15 Mt nc ch bin 12 h 1, 09 31, 48 0,54 c 35,76 0,52 28 ,12 a b 48 h ngy 1, 24 33, 49 0,25...
 • 7
 • 707
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng thịt của bò Lai Sind, Brahman Lai Sind và Charolais Lai Sind nuôi tại Đăk Lăk " potx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... 37, 69 0, 91 0,80 b 36,09a 0,83 b 37,82 0,85 1, 04 37 ,16 0, 81 b 37,76 0, 71 - L (Lightness) 12 gi 48 gi ngy 33,75 a 32 ,99 a 34,65 a ab * - a (Redness) 12 gi 48 gi ngy 0, 39 21, 29 0,34 b 22 ,11 ... , 91 19, 55 a ab 0 ,90 21, 76 0,70 b 25,30 1, 15 0, 71 0,67 b 22,56 0,48 a 19 ,56 a a 19 , 61 22, 01 b * - b (Yellowness) 12 gi 48 gi ngy 0,46 b 7,85 0,36 b 8,57 0,72 5,78 a 0,48 b 8,27 0, 41 ... 5) 48 h 1, 44 0 ,16 ngy 3,44 0,56 0,43 0,75 3, 61 1,80 Charolais ì Lai Sind (n = 5) 2,34 1, 44 2,75 1, 15 Mt nc ch bin 12 h 1, 09 31, 48 0,54 c 35,76 0,52 28 ,12 a b 48 h ngy 1, 24 33, 49 0,25...
 • 7
 • 566
 • 2

Xác định một số chỉ tiêu chất lượng và khả năng đáp ứng miễn dịch chống bệnh gumboro của vacxin đa giá ND IBD IB sản xuất tại xí nghiệp thuốc thú y trung ương

Xác định một số chỉ tiêu chất lượng và khả năng đáp ứng miễn dịch chống bệnh gumboro của vacxin đa giá ND IBD IB sản xuất tại xí nghiệp thuốc thú y trung ương

Khoa học tự nhiên

... Nð 1 Tính c p thi t c a ñ tài M c tiêu nghiên c u : T NG QUAN TÀI LI U 1. 1 M t s hi u bi t v b nh Newcastle, Gumboro Viêm ph qu n truy n nhi m gà 1. 1 .1 B nh Newcastle 1. 1.2 B nh gumboro 10 1. 1.3 ... 2008 [73] t nh ng năm 19 83 – 19 84 b nh Gumboro ñã có 43 nư c s 76 nư c g i báo cáo th p k 90 b nh Gumboro r t ph bi n nhi u nư c Malaysia ( 19 91 ) , Buhtan, Israen, B c Ireland ( 19 92 ) T i Vi t Nam b ... n ðăng Kh i, 19 88) [17 ] T ñó ñ n nay, b nh x y ngày tr m tr ng mang tính ch t toàn di n toàn qu c, gây thi t h i l n cho ngành chăn nuôi gia c m (Nguy n Ti n Dũng, 19 89 [ 19 ]; 19 96 [22]) Các...
 • 101
 • 432
 • 2

Xác định một số chỉ tiêu chất lượng và khả năng đáp ứng miễn dịch chống bệnh newcastle của vacxin đa giá ND IBD IB sản xuất tại xí nghiệp thuốc thú y trung ương

Xác định một số chỉ tiêu chất lượng và khả năng đáp ứng miễn dịch chống bệnh newcastle của vacxin đa giá ND IBD IB sản xuất tại xí nghiệp thuốc thú y trung ương

Khoa học tự nhiên

... Hòa, 19 92 ) Giai ño n 19 89- 19 99 , tình hình b nh Gumboro không ng ng gia tăng, h u h t gi ng gà công nghi p t i Vi t Nam ñ u b nhi m b nh Năm 19 89, t l ñàn gà nhi m b nh 19 ,23% ñ n năm 19 95 t ... Văn Năm 19 97 , 19 99 ) 2.2.2 L ch s ñ a dư b nh lý 2.2.2 .1 B nh Gumboro th gi i B nh Gumboro ñư c phát hi n l n ñ u tiên vào năm 19 57 t i vùng Gumboro thu c bang Delaware c a M ð n năm 19 62 ñư ... …………………… 18 Huy Ban ch trì ( 19 90 ) Cùng th i gian này, phòng thí nghi m c a B môn virus – Vi n thú y qu c gia bư c ñ u nghiên c u s n xu t vacxin Gumboro (Nguy n Ti n Dũng c ng s , 19 93 ) Năm 19 94 ,...
 • 89
 • 495
 • 1

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG và THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG của cà PHÊ

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG và THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG của cà PHÊ

Công nghệ - Môi trường

... cân 1g cafe với sai số 0.0001g hòa tan 50ml clorofom hòa tan nước chuyển vào bình định mức 10 0ml cho clorofom đến vạch Hút 1, 2,3,4,5,6,7,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ml dung dịch cho vào 12 bình định mức loại 10 0ml ... Hàm lượng chất hòa tan nước X café : X = 10 0 Trong đó: G1 : khối lượng chén sứ chất hòa tan sấy nhiệt độ 10 0- 10 5C (g) G : khối lượng cố thủy tinh (g) P: khối lượng mẫu cân(g) Dụng cụ hóa chất ... TIÊU CHUẨN VIỆT NAM Cà phê bột – yêu cầu kỹ thuật TCVN52 51- 19 90 Tên tiêu - Màu sắc Trạng thái Mùi - Vị - Nước pha Mẫu chất lượng( % khối lượng) Hạng I Hạng II Bột màu...
 • 14
 • 2,026
 • 11

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch của hai giống lợn Landrace, DU75 và điều tra một số bệnh thường gặp ở lợn đực giống nuôi tại Trạm truyền giống gia súc Thái Nguyên.

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch của hai giống lợn Landrace, DU75 và điều tra một số bệnh thường gặp ở lợn đực giống nuôi tại Trạm truyền giống gia súc Thái Nguyên.

Nông - Lâm - Ngư

... (oC) Lượng mưa (mm) Âm độ không khí (%) 14 ,5 22,0 80 15 ,8 35,0 82 18 ,8 35,3 85 22,5 11 7,6 86 27 ,1 234,0 82 28,3 354,5 83 28,5 392 ,2 83 27 ,9 390 ,3 86 26 ,9 237,5 83 10 24,3 11 8,0 81 11 20,6 43,4 79 ... lượng Tỷ lệ (con) (%) An toàn 85 10 0 85 10 0 85 10 0 85 10 0 Khỏi 75,00 80,00 14 10 0,00 60,00 75,00 83,00 An toàn/ Đạt 10 10 0 48.563 10 0 17 1. 3 Kết luận, tồn đề nghị 1. 3 .1 Kết luận Nhờ giúp đỡ Ban chủ ... Thiện cs ( 19 93 ) [ 19 ] pH tinh dịch lợn trung bình 7,4 + Chỉ tiêu tổng hợp V.A.C: Là tổng số tinh trùng tiến thẳng có lần xuất tinh, tiêu tổng hợp tiêu V.A.C Chỉ tiêu đánh giá khái quát chất lượng...
 • 77
 • 581
 • 0

Xem thêm