ứng dụng của vi sinh trong công nghệ thực phẩm

ỨNG DỤNG CỦA ENZYME AMYLASE TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

ỨNG DỤNG CỦA ENZYME AMYLASE TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Sinh học

... nhất của hướng ứng dụng enzyme trong công nghệ thực phẩm. Theo đó, enzyme được sử dụng theo hai hướng: Hướng thứ nhất: Enzyme được tổng hợp cùng với sự phát triển và sinh sản của tế bào vi sinh ... Các loại enzyme khác 41.6 Riêng trong công nghiệp thực phẩm, lượng enzyme được tiêu thụ nhiều nhất. Số lượng enzyme được ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm chủ yếu ở các nước Châu Mỹ, Châu ... -Protease vi khuẩn 8 3 – 4 2 – 3 < 1 < 0.5 < 0.5 Ở Vi n Nam công nghệ enzyme chưa phát triển. Các nghiên cứu có đề cập đến hấu hết các loại enzyme của động vật, thực vật và vi sinh...
 • 57
 • 2,279
 • 5

Tìm hiểu kỹ thuật vi bao trong công nghệ thực phẩmứng dụng của

Tìm hiểu kỹ thuật vi bao trong công nghệ thực phẩm và ứng dụng của nó

Công nghệ - Môi trường

... Công nghệ và thiết bị sử dụng trong kỹ thuật vi bao 9Chương III ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ VI BAOII.1 Ứng dụng trong các nhành công nghệ 11III.1.1 Ứng dụng trong ngành in 11III.1.2 Ứng dụng trong ... Những chuẩn Chương III ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ VI BAOCó rất nhiều ứng dụng đối với công nghệ vi bao. Công nghệ vi bao được sử dụng trong nông nghiệp, dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm và nước hoa, giấy ... dụng trong ngành dệt 12III.1.3 Ứng dụng trong nông nghiệp 12III.1.4 Ứng dụng trong dược phẩm 12III.1.5 Ứng dụng trong sinh học 12III.2 Ứng dụng trong thực phẩm 16KẾT LUẬN 23TÀI LIỆU THAM...
 • 25
 • 661
 • 4

NHỮNG ỨNG DỤNG KHÁC CỦA SIÊU ÂM TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

NHỮNG ỨNG DỤNG KHÁC CỦA SIÊU ÂM TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Sinh học

... các ứng dụng của siêu âm trong chế biến thực phẩm không giới hạn; trong đảm bảo chất lượng, nhiều ứng dụng của công nghệ này mới được sử dụng như được đề cập trong bài. Các nhà sản xuất thực phẩm ... 2003). Vi c vô hoạt hệ vi sinh vật, enzyme trong các loại thực phẩm xảy ra từ sự kết hợp các hiệu quả của quá trình cơ học , hóa học và sinh học.4. VÔ HOẠT VI SINH VẬT VÀ ENZYME TRONG THỰC PHẨM ... sử dụng trong công nghiệp thực phẩm, trong khi các công nghệ khác đang nổi lên vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm ở phòng thí nghiệm. Kỹ thuật siêu âm được áp dụng trong ngành công nghiệp thực...
 • 69
 • 2,778
 • 48

Tài liệu Ứng dụng của mã Turbo trong công nghệ CDMA-200 pdf

Tài liệu Ứng dụng của mã Turbo trong công nghệ CDMA-200 pdf

Điện - Điện tử

... lựa chọn là: ứng dụng m Turbo trong công nghệ CDMA-2000 . Đề tài này đà a ra một cái nhìn tổng quan về một loại m sửa sai có hiệu năng cao m Turbo và ứng dụng củatrong à công nghệ CDMA -2000, ... hoá Turbo nhà à sau:Học vi n công nghệ BCVT 101Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học HSSV ứng dụng của mà Turbo trong công nghệ CDMA-20001.Tính cấp thiết và mục đích của đề tài:X hội đang ... áp dụng thành công ở rất nhiều nớc trên thế giới. Là sinh vi n tham gia nghiên cứu khoa học nên vi c tiếp cận các công nghệ tân tiến trên thế giới đóng vai trò hết sức quan trọng trong vi c...
 • 6
 • 350
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano trong công nghệ xử lý nước biển áp lực thấp thành nước sinh hoạt cho các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano trong công nghệ xử lý nước biển áp lực thấp thành nước sinh hoạt cho các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam

Tài liệu khác

... 2.4. Công nghệ xử lý nước Thực tế hiện nay công nghệ xử lý cấp nước sinh hoạt cho các vùng ven biển rất đa dạng, từ công nghệ xử lý đơn giản cho các công trình cấp nước nhỏ lẻ đến các công nghệ ... 102.000.000.0008BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HỒ SƠĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHCN ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚCNghiên cứu ứng dụng màng lọc nano trong công nghệ xử lý nước biển áp lực thấp thành nước sinh hoạt cho các vùng ... TRẠNG CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC 102.1. Tình trạng hoạt động của các công trình 102.2. Hình thức quản lý vận hành các công trình 102.3. Chất lượng nước…………………………………………………………….…122.4. Công nghệ xử...
 • 17
 • 719
 • 11

Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano trong công nghệ xử lý nước biển áp lực thấp thành nước sinh hoạt cho các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano trong công nghệ xử lý nước biển áp lực thấp thành nước sinh hoạt cho các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam

Công nghệ - Môi trường

... VÀ CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHCN ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚCNghiên cứu ứng dụng màng lọc nano trong công nghệ xử lý nước biển áp lực thấp thành nước sinh hoạt cho các vùng ven biển và hải đảo Vi t ... chất đông tụ không ảnh hưởng đến quá trình màng.Ngoài vi c sử dụng độ đục và SDI,máy đếm hạt cũng rất hiệu quả trong vi c xác định sự đảm bảo của nước cấp cho NF/RO,phép đo được với các hạt có ... tác dụng đặc biệt tốt trong loại bỏ các loại cặn bám ở mức độ nặng của chất hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên- Phương pháp 4: Ở chế độ pH thấp (pH~2,5 ) với hóa sử dụng là HCl 0,5% (V).Nó có tác dụng...
 • 12
 • 672
 • 4

Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano trong công nghệ xử lý nước biển áp lực thấp thành nước sinh hoạt cho các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam.

Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano trong công nghệ xử lý nước biển áp lực thấp thành nước sinh hoạt cho các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam.

Công nghệ - Môi trường

... KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ1I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI1 Tên đề tài 2 Mã số Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano trong công nghệ xử lý nước biển áp lực thấp thành nước sinh hoạt cho các ... 73_KL/,(L'O'b*OcWu5tZ':#6:#5)4#2*5):Œ6L*=465)(',&\A%/[@2*_*:dL5=Wu5t>P,#$*/#$xKd6~465)(3,&\AKh#E#',(OF('O'&##',(OF]KF#E5S#&3&k4<y&b*\&K#$:d+#E(_*:':#b*(6>`#E~x*:#$%*L'SL%4[5)('4&\AKh#E)5)#':=%LE*4#%x:9:K\'<Ž[#L%43$5)(3(""O#\#%%E*#$*•65'S#K‰L3#g6O'\#4~K#$5,/4(U4*%(4>>>*[#&‚43$('%O#k6S6ƒ4#z%S'O(:95#$*,S(@6,&x:#(3>l"(:'&\A5)-(:95#$*('4P#(‡S'6@5)#45)=SKŒ‰:#('4O',,:#&*Œ‰>'#O(O':y#E*@2EL&':*@2[:#5=_#'k>R!@56O'E*:#$<'K\L-(:95#$*('6#,6L5#$*5)&&3,=>—<J65)k\W*LA*[Kh_*N8:O*R3>?#$(@u<J65)k56),(K#k‡%O#kO&h%#d*#O2##>U'˜>>Z#%UO44O2'##,C>6A*[@=Wu5tK•%%%i}:6A*[@K•%%%V:•V43*L6>4>:T>D6>Z'3[#&:56:#$-(i}:V2*O'Bảng 3> Vi lọc (MF)Nước ion hóa trị I Ion hóa trị cao Virus Vi khuẩn Chất lơ lửngNước ion hóa trị I Ion hóa trị cao Virus Vi khuẩn Chất lơ lửngSiêu lọc (MF)Lọc ... >>#2o*5t*@b*Oc&u6~K#kkL%'#'S>#<*x0#2/*b*OcO('.##'4:#5)46L*=45)('|>#2<#m43pm%%!son(o(n#5#2m*o'(n#9\4N84(4Ro4O*w*[4?w*[4|>#2o*p5t*@b*Oc5)S:5)6>R(O((o*@25@oL*Oz<a:9Lb*(&!*Wu5t>>>#2o*5@o*@2ob*Oc5)6('>3m#<*so0lm(O2p#2/*5@o*@2oL*Oz5'S#6('4so'(ob*Oc*@k&[#5)b*(6('>#&x#$6'3#2/*"#$6#<*(*>>>#2o*x'4#2o&2o3$Wu5tK#kL%#'S,b*Oc5)('>3m#<*so0#2o*dW*L4x'4#2o&2o+3$Wu5tK#kD2b*(-b*\03#$%:%O#k33R#$'S#0T>BDDCTV(W0T>TCRF(0Z[P*@2?+4b*9R[R(4?#?):2-O./0Z>^2#*Z12 Các cán bộ thực hiện đề tàiHọ và tên, họchàm học vị Tổ chức công tácNội dung công vi c tham gia Thời gian làm vi c cho đề tài Z[b*@.#O_...
 • 29
 • 519
 • 1

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Ứng dụng của vi sinh vật trong Y tế pdf

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Ứng dụng của vi sinh vật trong Y tế pdf

Báo cáo khoa học

... chất lượng sản phẩm 2Phần 1: Mở đầu: Tình hình ứng dụng của VSV trong Y tế.Phần 2: Các sản phẩm y tế có nguồn gốc từ VSVA. Các VSV thường được ứng dụng trong Y tế.B. Các chế phẩm I. VacxinII. ... VacxinII. HoocmonIII. Kháng sinh IV. VitaminV. Men tiêu hóa VI. Kỹ thuật di truyềnVII. Hạn chếPhần 3: Kết luận 27Phần 3: Kết luận Khả năng ứng dụng của vi sinh vật trong lĩnh vực y tế là vô ... 22VII. Hạn chế: - Vi sinh vật là một thực thể sống nhưng không nhìn thấy bằng mắt thường - Cơ thể vi sinh vật dễ bị biến đổi kiểu gien - Vi sinh vật có tốc độ phát sinh, phát triển rất...
 • 28
 • 1,007
 • 0

Tài liệu ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT TRONG QUÁ TRÌNH TẠO RA KHÍ SINH HỌC BIOGA potx

Tài liệu ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT TRONG QUÁ TRÌNH TẠO RA KHÍ SINH HỌC BIOGA potx

Công nghệ - Môi trường

... nguyên Ứng dụng của vi sinh vật trong quá trình tạo ra khí sinh học biogas2011• www.gatec.udn.vn • biogasvietnam.com• pcda.org.vn17Khoa môi trương và tài nguyên Ứng dụng của vi sinh vật trong ... tài nguyên Ứng dụng của vi sinh vật trong quá trình tạo ra khí sinh học biogas20111.Vai trò của vi sinh vât trong xử lý chất thải tạo khí Biogas Các nhóm vi sinh vật, hầu hết là vi khuẩn, đều ... nguyên Ứng dụng của vi sinh vật trong quá trình tạo ra khí sinh học biogas2011Hình 1.3 – Tình hình hoạt động của các công trình thuộc dự khí sinh học cho ngành chăn nuôi Vi t NamTóm lại về công nghệ...
 • 17
 • 844
 • 0

ứng dụng của vi sinh vật trong các lĩnh vực

ứng dụng của vi sinh vật trong các lĩnh vực

Kỹ thuật

... DỤNG VI SINH VẬT TRONG CÁC LĨNH VỰC VI SINH ĐẠI CƯƠNG GVHD: VƯƠNG THỊ VI T HOA2. Ứng dụng của vi sing vật trong y tế - Khoa học phát triển, vi sinh vật ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong ... một cơ chế sinh tín hiệu ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG CÁC LĨNH VỰC VI SINH ĐẠI CƯƠNG GVHD: VƯƠNG THỊ VI T HOAhttp://baigiang.violet.vn/present/show?entry_id=8974521 ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG CÁC ... LĨNH VỰC VI SINH ĐẠI CƯƠNG GVHD: VƯƠNG THỊ VI T HOAPhân loạiCác vi sinh vật sử lí hiếu khí ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG CÁC LĨNH VỰC VI SINH ĐẠI CƯƠNG GVHD: VƯƠNG THỊ VI T HOA* Tác dụng phụ...
 • 26
 • 7,604
 • 52

Ứng dụng của Protein trong Công Nghệ Thực Phẩm doc

Ứng dụng của Protein trong Công Nghệ Thực Phẩm doc

Điện - Điện tử

... c a c th sinh v t.ả ề ấ ứ ủ ơ ể ậProtêin có 2 lo i axít amin chính:methionin và triptophan. Ngoài ra còn có các ạaxít amin khácC u trúc protêin:ấ ng d ng c a Protein trong Ứ ụ ủ Công Ngh ... protein có ng d ng vào công ngh ế ổ ủ ứ ụ ệth c ph mự ẩ•M i s n ph m th c ph m đ u có hình dáng, tr ng thái, màu s c và mùi v ỗ ả ẩ ự ẩ ề ạ ắ ịnh t đ nh. M i h p ph n có m t trong s n ph m, ngoài ... trong s n ph m, ngoài giá tr dinh d ng c ấ ị ỗ ợ ầ ặ ả ẩ ị ưỡ ốh u còn có nh ng vai trò riêng trong vi c t o ra c u trúc cùng giá tr c m ữ ữ ệ ạ ấ ị ảquan cho th c ph m.ự ẩ•Protein tr c h t...
 • 11
 • 2,327
 • 16

Đề tài: ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT XĂNG SINH HỌC docx

Đề tài: ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT XĂNG SINH HỌC docx

Công nghệ - Môi trường

... cellulose, lignin trong nguyên liệu thực vật thành xăng -sinh học, các nhà vi sinh học đã thành công cấy vào bộ máy di truyền (genome) của vi khuẩn Escherichia coli thêm 2 gen của vi khuẩn Zymomonas ... thu từ sinh khối. Sinh khối là khối lượng chất sống của sinh vật.- Vi sinh vật là lực lượng sản xuất trực tiếp của ngành công nghiệp lên men bởichúng có thể sản sinh ra rất nhiều sản phẩm trao ... tưởng trong công nghệ di truyền, công nghệ sinh học…- lYM/9:O16A,m3>: Vi sinh vật tham gia tích cực vào quá trình phân giải cácphế thải nông nghiệp, phế thải công nghiệp, rác sinh hoạt...
 • 22
 • 900
 • 1

ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT CHẾ PHẨM THUỐC TRỪ SÂU docx

ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG CỦA VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT CHẾ PHẨM THUỐC TRỪ SÂU docx

Công nghệ - Môi trường

... được quan tâm. Ta có thể tóm lược một số những khó khăn trong vi c ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất chế phẩm thuốc trừ sâu- Về công vi c nghiên cứu triển khai:Chúng ta còn rất thiếu điều ... chọc đẻ trứng của ong ký sinh, lỗ xâm nhiễm của một số ấu trùng ký sinh bên trong vật chủ). Trong quần thể tự nhiên của côn trùng thường quan sát thấy sự nhiễm bệnh hỗn hợp của hai loài virus trở ... XUẤT CHẾ PHẨM THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌCĐể xây dựng quy trình sản xuất các chế phẩm vi sinh diệt côn trùng, người ta đã dành nhiều nỗ lực cho vi c phân lập các chủng vi sinh vật từ bệnh phẩm của côn...
 • 43
 • 2,233
 • 11

Xem thêm