ứng dụng của sóng siêu âm

LÝ THUYẾT SÓNG SIÊU ÂM VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM

LÝ THUYẾT SÓNG SIÊU ÂM VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM

Vật lý

... bị siêu âm hoạt động với tần số từ 20 kHz đến vài gigahertz Ứng dụng sóng siêu âmSiêu âm sử dụng nhiều lĩnh vực khác Các thiết bị siêu âm sử dụng để phát đối tượng đo khoảng cách Hình ảnh siêu ... y, điều trị tác động siêu âm, … • Làm siêu âm; • Hàn nhựa sóng siêu âm; • Vũ khí; • Truyền tín hiệu; CẢM BIẾN SÓNG SIÊU ÂM Giới thiệu cảm biến tiệm cận siêu âm Cảm biến siêu âm thiết bị dùng để ... cách cần đo, v vận tốc sóng siêu âm môi trường truyền sóng, t thời gian từ lúc sóng phát đến lúc sóng ghi nhận lại Nguyên lý TOF Khi sóng siêu âm phát thu về, cảm biến siêu âm, cách gián tiếp cho...
 • 54
 • 1,736
 • 7

ứng dụng của sóng siêu âm trong công nghệ thực phẩm

ứng dụng của sóng siêu âm trong công nghệ thực phẩm

Báo cáo khoa học

... nghiệm siêu âm, họ xác định sử dụng thông số trình khác cho ứng dụng siêu âm cường độ nhiều so với ứng dụng siêu âm cường độ thấp Các thông số thường sử dụng ứng dụng siêu âm cường độ cao siêu âm ... , 1995) Siêu âm cường độ cao gọi siêu âm tần số thấp 3.1 Tổng quan siêu âm “không phá hủy” cường độ thấp Siêu âm cường độ thấp (còn gọi siêu âm không phá hủy , siêu âm cao tần) áp dụng để xác ... ứng dụng liên quan , thành phần hệ thống cần để sinh truyền sóng siêu âm giống Một hệ thống phát sóng siêu âm gồm có phần: máy phát điện siêu âm (electrical power generator), máy biến siêu âm...
 • 35
 • 2,436
 • 16

Nghiên cứu phương pháp xử lý bùn cặn sinh học từ các hệ thống xử lý nước thải dưới tác dụng của sóng siêu âm trong giai đoạn tiền xử lý yếm khí

Nghiên cứu phương pháp xử lý bùn cặn sinh học từ các hệ thống xử lý nước thải dưới tác dụng của sóng siêu âm trong giai đoạn tiền xử lý yếm khí

Khoa học tự nhiên

... u chung v sóng siêu âm 2.3.1 Khái quát chung v sóng siêu âm ð có m t nhìn t ng quát v sóng siêu âm, trư c h t ta c n n m khái ni m v sóng âm, b i sóng siêu âm m t thành ph n c a sóng âm Các môi ... Th i gian x lý v i sóng siêu âm Không x lý bùn th i v i sóng siêu âm Không x lý bùn th i v i sóng siêu âm Không x lý bùn th i v i sóng siêu âm Ti n x lý bùn th i v i sóng siêu âm 15 phút Ti n x ... i sóng siêu âm 30 phút Ti n x lý bùn th i v i sóng siêu âm 45 phút Ti n x lý bùn th i v i sóng siêu âm 15 phút Ti n x lý bùn th i v i sóng siêu âm 30 phút Ti n x lý bùn th i v i sóng siêu âm...
 • 82
 • 761
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của sóng siêu âm chống kết tập các hạt vô cơ nhỏ trong môi trường nước

Nghiên cứu tác dụng của sóng siêu âm chống kết tập các hạt vô cơ nhỏ trong môi trường nước

Báo cáo khoa học

... sóng siêu ảm Dưới tác dụng cùa sóng siêu âm, hạt C a C tạo thành có kích thước trung bình hàng trăm lần nhò so với phản ứng tác dụng sóng siêu âm (Hình 3), chúng chi lắng xuống đáy bình phán ứng ... công suất cua sóng siêu âm phan ứng hoá học, để tạo thành hạt CaCO, không kết tập Trên sờ có lựa chọn thích hợp công suất tần số cùa sóng siêu âm, tính đơn vị dung tích bình phản ứng, tức lựa ... khoảng 24h N hư vậy, sóng siêu âm có tác dụng tổt việc tạo thành hạt C a C có kích thước nhỏ, rơi vào vùng nanomet Hình Ảnh SEM hạt CaCOs chế tạo có tác dụng cua sóng siêu âm Hy vọng nghiên cứu...
 • 12
 • 299
 • 0

Khảo sát ảnh hường của sóng siêu âm đến hiệu suất trích ly dầu gấc bằng dung môi

Khảo sát ảnh hường của sóng siêu âm đến hiệu suất trích ly dầu gấc bằng dung môi

Hóa học

... trích ly sau siêu âm là nghiệm thức tốt cho thí nghiệm Bảng 3.1 So sánh số liệu sóng siêu âm không sử dụng sóng siêu âm Chỉ tiêu Đơn vị Xử lý sóng siêu âm Không xử lý sóng siêu âm Thời gian trích ... Sóng siêu âm tên gọi sóng có tần số cao 18 kHz Giới hạn tần số sóng siêu âm thường MHz chất khí 500 MHz chất lỏng hay chất rắn Trong phạm vi ứng dụng, sóng siêu âm chia thành sóng siêu âm tần ... 18 kHz Sóng siêu âm lượng cao 20 kHz – 100 Phạm vi sóng mở rộng kHz Sóng siêu âm biên độ nhỏ 20 kHz – MHz MHz – 10 MHz Hình 1.7 Phạm vi tần số sóng siêu âm Hình 1.8: Các vùng tần số sóng âm lĩnh...
 • 34
 • 1,600
 • 9

Luận văn công nghệ hóa thực phẩm khảo sát ảnh hưởng của sóng siêu âm tới hiệu suất trích ly dầu gấc bằng dung môi

Luận văn công nghệ hóa thực phẩm khảo sát ảnh hưởng của sóng siêu âm tới hiệu suất trích ly dầu gấc bằng dung môi

Công nghệ thực phẩm

... dụng sóng siêu âm 13 1.2.5.1 Tổng quan sóng siêu âm 13 1.2.5.2 Phạm vi ứng dụng sóng siêu âm 14 1.2.5.3 Thiết bị phát sóng siêu âm 16 1.2.5.4 Nguyên lý tác động sóng ... trích ly sau siêu âm là nghiệm thức tốt cho thí nghiệm Bảng 3.1 So sánh số liệu sóng siêu âm không sử dụng sóng siêu âm Chỉ tiêu Đơn vị Xử lý sóng siêu âm Không xử lý sóng siêu âm Thời gian trích ... Sóng siêu âm tên gọi sóng có tần số cao 18 kHz Giới hạn tần số sóng siêu âm thường MHz chất khí 500 MHz chất lỏng hay chất rắn Trong phạm vi ứng dụng, sóng siêu âm chia thành sóng siêu âm tần...
 • 50
 • 771
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất bioethanol từ bã mía

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất bioethanol từ bã mía

Hóa dầu

... Cerevisiae 1.3 KỸ THUẬT SIÊU ÂM 1.3.1 Giới thiệu Sóng siêu âm sóng âm có tần số lớn tần số giới hạn ngưỡng nghe người bình thường, tức có tần số lớn 20 kHz Sóng siêu âm có đặc tính sóng âm phản xạ, nhiễu ... truyền thống với tác dụng tương tự việc áp dụng sóng siêu âm đem lại hiệu nhanh xác - Siêu âm chẩn đoán (5- 10MHz): lúc không tượng sủi bong bóng chế siêu âm khoảng tần số dòng âm thanh, dùng để ... tượng xâm thực khí- cavitation) Đây tác động quan trọng sóng siêu âm lượng cao Thông qua tượng này, lượng học sóng siêu âm biến đổi truyền qua dung dịch lỏng Hình 1.8 Tác động sóng siêu âm: Quá...
 • 90
 • 413
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm trong chiết tách tinh dầu quế trà my quảng nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm trong chiết tách tinh dầu quế trà my  quảng nam

Khoa học tự nhiên

... V SÓNG SIÊU ÂM 1.3.1 Khái ni m sóng siêu âm Sóng âm có t n s l n t n s sóng mà tai ngư i có th nghe ñư c g i sóng siêu âm (kho ng t 20 kHz tr lên) 1.3.2 Nguyên t c t o sóng siêu âm Sóng siêu âm ... ñó m u ñư c siêu âm 40 phút 60 phút cho k t qu x p x cao so v i m u ñư c siêu âm 20 phút Đi u ñư c gi i thích do: ñ i v i m u siêu âm 20 phút, th i gian siêu âm chưa ñ ñ sóng siêu âm phá v ñư ... ñư c m u siêu âm không siêu âm x p x Đi u ñã ñư c gi i thích ph n Còn ñ i v i trư ng có h p siêu âm b i b n siêu âm t n s sóng 37kHz, s bi n ñ i v hàm lư ng tinh d u c a m u có siêu âm g n gi...
 • 26
 • 1,967
 • 18

ứng dụng công nghệ siêu âm hiệu quả cao trong chống đóng cặn trên các thiết bị trao đổi nhiệt và hệ thống đường ống

ứng dụng công nghệ siêu âm hiệu quả cao trong chống đóng cặn trên các thiết bị trao đổi nhiệt và hệ thống đường ống

Báo cáo khoa học

... lượng siêu âm .21 1.4 Âm sóng âm .23 1.4.1 Khái niệm âm dao động sóng âm 23 1.4.2 Các đặc tính sóng âm 24 1.5 Siêu âm đặc tính quan trọng lượng dao động sóng siêu âm ... chất quan trọng dao động sóng siêu âm Sự lan truyền động sóng siêu âm Trong kỹ thuật, dao động sóng siêu âm sử dụng với nhiều dải tần khác Thường sóng âm gọi sóng siêu âm có tần số dải từ 18 đến ... dao động sóng siêu âm 1.5.1 Khái niệm dao động siêu âm Dao động sóng siêu âm có chất tương tự với sóng âm có đặc tính riêng biêt khác, là: Dao động sóng siêu âm có tần số cao lại có bước sóng ngắn...
 • 99
 • 724
 • 0

Tính chất, chế tạo và ứng dụng của CO2 siêu tới hạn

Tính chất, chế tạo và ứng dụng của CO2 siêu tới hạn

Hóa học - Dầu khí

... 37 Ứng dụng Mạ - Công nghệ mạ sau siêu tới hạn CO2 cho thấy độ cứng lớp mạ cao hẳn độ cứng lớp mạ truyền thống - Quá trình mạ sau siêu tới hạn CO2 không sử dụng chất phụ gia - Cả lớp mạ siêu ... p 353-361 30 Ứng dụng CHIẾT SIÊU TỚI HẠN (SFE) Là trình tách thành phần (chất chiết suất) từ hỗn hợp (chất rắn hỗn hợp lỏng) chất lỏng trạng thái siêu tới hạn 31 Ứng dụng CHIẾT SIÊU TỚI HẠN (SFE) ... salicylic sử dụng lưu chất siêu tới hạn, ĐHBK HCM Minh, N C (2010) Nghiên cứu chiết tách caffeine từ trà CO2 lỏng trạng thái siêu tới hạn, ĐHBK HCM Phụng, L T K (2009) Ứng dụng kĩ thuật lưu chất siêu...
 • 39
 • 2,125
 • 23

ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý hệ tiết niệu trên chó

ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý hệ tiết niệu trên chó

Thủy sản

... lý học sóng âm 2.1.1 Bản chất sóng âm Về chất sóng âm sóng học tuân theo qui luật sóng cơ, tạo sóng âm cách tác động lực vào môi trường truyền âm Âm kết lan truyền lượng âm vật chất dạng sóng tạo ... nên sóng có áp lực giúp cho âm truyền Các đại lượng đặc trưng sóng âm: vận tốc truyền âm; tần số; chu kỳ độ dài sóng âm Sóng âm phân loại theo - Phương dao động Sóng ngang Sóng dọc - Tần số Sóng ... phần tia siêu âm bị chuyển đổi thành lượng dao động nhiệt, siêu âm chẩn đoán, phần lượng nhỏ gây biến đổi nhiệt độ 2.1.2.5 Thông số sóng siêu âm kích thước hình học tổ chức Vì sóng siêu âm phản...
 • 75
 • 1,135
 • 5

Tác động của sóng siêu âm đến hoạt tính enzyme trong công nghê thực phẩm. pps

Tác động của sóng siêu âm đến hoạt tính enzyme trong công nghê thực phẩm. pps

Điện - Điện tử

... tính nhiệt Vô hoạt enzyme sóng siêu âm phụ thuộc vào thời gian truyền sóng, pH môi trường, tần số cường độ sóng, phận truyền sóng hàm lượng khí tan môi trường Khi sóng siêu âm kết hợp với xử lý nhiệt ... bày, sóng siêu âm vô hoạt enzyme khác alcohol dehydrogenase Sóng siêu âm tác nhân gây vô hoạt enzyme không thuận nghịch Sau thời gian bảo quản, enzyme xử lý không tái hoạt trở lại Sóng siêu âm ... Masi sử dụng kết hợp áp suất, nhiệt độ sóng siêu âm để vô hoạt peroxidase, phương pháp gọi manothermosonication (MTS) MTS tỏ công cụ vô hoạt enzyme hiệu so với phương pháp sử dụng sóng siêu âm đơn...
 • 5
 • 586
 • 9

ảnh hưởng của sóng siêu âm đến hàm lượng phenolic trong đậu đen

ảnh hưởng của sóng siêu âm đến hàm lượng phenolic trong đậu đen

Báo cáo khoa học

... 1.4 TỔNG QUAN VỀ SÓNG SIÊU ÂM 14 1.4.1 Khái niệm 14 1.4.2 Bể siêu âm 14 1.4.3 Nguyên lý tác động sóng siêu âm 15 1.4.4 Tác dụng sóng siêu âm đến nẩy mầm hạt ... siêu âm có chất sóng dọc hay sóng nén, nghĩa trường siêu âm phần tử dao động theo phương với phương truyền sóng Sóng siêu âm phân thành loại:  Siêu âm tần số thấp (20-100kHz): Ứng dụng điều khiển ... giới hạn khoảng 20-40kHz 1.4.2 Bể siêu âm Thiết bị sóng siêu âm với công suất tối đa 500W, tần số 40.000Hz Hình 1.4 Bể siêu âm 15 1.4.3 Nguyên lý tác động sóng siêu âm Hình 1.5 Quá trình hình thành,...
 • 85
 • 421
 • 0

Đề tài khoa học : Ứng dụng kỹ thuật siêu âm và membrane để thu nhận protein isolate từ khô đậu phộng

Đề tài khoa học : Ứng dụng kỹ thuật siêu âm và membrane để thu nhận protein isolate từ khô đậu phộng

Báo cáo khoa học

... -25- Ứng dụng kỹ thuật siêu âm & membrane để thu nhận protein isolate từ khô đậu phộng 1.4.2 Cơ chế tác động sóng siêu âm Hiện nay, nhà khoa học tin đƣa sóng siêu âm vào môi trƣờng lỏng sóng siêu ... công suất siêu âm (W), cƣờng độ siêu âm (W/m2) mật độ lƣợng siêu âm (Ws/m3) -26- Ứng dụng kỹ thuật siêu âm & membrane để thu nhận protein isolate từ khô đậu phộng 1.4.4 Sóng siêu âm hỗ trợ trình ... lý với sóng siêu âm cần thiết nhằm tăng diện tích bề mặt để trình trích ly nhanh triệt để (Balachandran cộng sự, 2006) 1.4.5 Hiệu trích ly protein sử dụng sóng siêu âm Ứng dụng sóng siêu âm để...
 • 161
 • 568
 • 1

nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng kỹ thuật siêu âm nhằm nâng cao hiệu quả quá trình sản xuất biomethanol từ bã mía

nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng kỹ thuật siêu âm nhằm nâng cao hiệu quả quá trình sản xuất biomethanol từ bã mía

Kỹ thuật

... tác động quan trọng sóng siêu âm lượng cao Thông qua tượng này, lượng học sóng siêu âm biến đổi truyền qua dung dịch lỏng I.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng sóng siêu âm để tăng cường hiệu ... sau trình tiền xử lý Việc ứng dụng kỹ thuật siêu âm cải thiện loạt trình sinh học có tiềm sử dụng sản xuất ethanol từ nguyên liệu lignocellulose Kỹ thuật siêu âm áp dụng trình hỗ trợ việc phá ... cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm vào trình sản xuất bioethanol từ lactose, lignocellulose, sản phẩm trích ly từ loại nguyên liệu giàu cellulose rơm rạ, bã mía nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm...
 • 15
 • 297
 • 1

Xem thêm