ảnh hưởng của bột

Khảo sát ảnh hưởng acid Lactic và màng Alginate đến chất lượng và thời gian bảo quản cá tra philê đông lạnh

Khảo sát ảnh hưởng acid Lactic và màng Alginate đến chất lượng và thời gian bảo quản cá tra philê đông lạnh

Sinh học

... philê (tính theo %) 24 Bảng 4.2: Ảnh hưởng nồng độ (%) thời gian rửa (giây) dung dịch acid Lactic đến màu sắc miếng cá philê đông lạnh tuần bảo quản 25 Bảng 4.3 Ảnh hưởng nồng độ (%) thời gian rửa ... quản 27 Bảng 4.4: Ảnh hưởng nồng độ (%) thời gian rửa (giây) dung dịch acid Lactic đến màu sắc miếng cá philê đông lạnh tuần bảo quản 29 Bảng 4.5: Ảnh hưởng nồng độ (%) thời gian rửa ... .31 Bảng 4.6 Ảnh hưởng nồng độ (%) thời gian rửa (giây) dung dịch acid Lactic đến tổng số vi khuẩn hiếu khí miếng cá philê đông lạnh tuần… 33 Bảng 4.7 Ảnh hưởng nồng độ (%)...
 • 66
 • 531
 • 1

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho mặt hàng cá tra ffilet đông lạnh

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho mặt hàng cá tra ffilet đông lạnh

Quản trị kinh doanh

... lượng khối lượng sản phẩm 72 4.3 Ảnh hưởng yếu tố bảo quản thành phẩm đến chất lượng 75 4.4 Các điều kiện ngoại cảnh 76 4.5 Các yếu tố mơi trường ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm ... 68 CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐÃ VÀ ĐANG ÁP DỤNG TẠI NHÀ MÁY ĐỂ GIẢM TRỌNG LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 70 4.1 Ảnh hưởng ngun liệu đến chất lượng khối ... diện yếu tố ảnh hưởng tới ĐMTHNL q trình sản xuất thực tế nhà máy Khi cần thiết làm thí nghiệm kiểm chứng Q trình tính định mức áp dụng tồn quy trình sản xuất 2.4.1 Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian...
 • 96
 • 1,114
 • 0

Khảo sát ảnh hưởng acid Lactic và màng Alginate đến chất lượng và thời gian bảo quản cá tra philê đông lạnh

Khảo sát ảnh hưởng acid Lactic và màng Alginate đến chất lượng và thời gian bảo quản cá tra philê đông lạnh

Công nghệ - Môi trường

... philê (tính theo %) 24 Bảng 4.2: Ảnh hưởng nồng độ (%) thời gian rửa (giây) dung dịch acid Lactic đến màu sắc miếng cá philê đông lạnh tuần bảo quản 25 Bảng 4.3 Ảnh hưởng nồng độ (%) thời gian rửa ... quản 27 Bảng 4.4: Ảnh hưởng nồng độ (%) thời gian rửa (giây) dung dịch acid Lactic đến màu sắc miếng cá philê đông lạnh tuần bảo quản 29 Bảng 4.5: Ảnh hưởng nồng độ (%) thời gian rửa ... 31 Bảng 4.6 Ảnh hưởng nồng độ (%) thời gian rửa (giây) dung dịch acid Lactic đến tổng số vi khuẩn hiếu khí miếng cá philê đông lạnh tuần… 33 Bảng 4.7 Ảnh hưởng nồng độ (%)...
 • 29
 • 218
 • 0

Luận văn tốt nghiệp “Khảo sát ảnh hưởng acid Lactic và màng Alginate đến chất lượng và thời gian bảo quản cá tra philê đông lạnh” pdf

Luận văn tốt nghiệp “Khảo sát ảnh hưởng acid Lactic và màng Alginate đến chất lượng và thời gian bảo quản cá tra philê đông lạnh” pdf

Báo cáo khoa học

... %) 24 Bảng 4.2: Ảnh hưởng nồng độ (%) thời gian rửa (giây) dung dịch acid Lactic đến màu sắc miếng cá philê đông lạnh tuần bảo quản 25 Bảng 4.3 Ảnh hưởng nồng độ (%) thời gian rửa ... quản 27 Bảng 4.4: Ảnh hưởng nồng độ (%) thời gian rửa (giây) dung dịch acid Lactic đến màu sắc miếng cá philê đông lạnh tuần bảo quản 29 Bảng 4.5: Ảnh hưởng nồng độ (%) thời gian rửa ... 31 Bảng 4.6 Ảnh hưởng nồng độ (%) thời gian rửa (giây) dung dịch acid Lactic đến tổng số vi khuẩn hiếu khí miếng cá philê đông lạnh tuần… 33 Bảng 4.7 Ảnh hưởng nồng độ (%)...
 • 66
 • 320
 • 0

lập phương án kinh doanh xuất khẩu mặt hàng cá tra phile đông lạnh của công ty cổ phần hùng vương khi nhận được đơn đặt hàng từ đối tác mỹ và nga

lập phương án kinh doanh xuất khẩu mặt hàng cá tra phile đông lạnh của công ty cổ phần hùng vương khi nhận được đơn đặt hàng từ đối tác mỹ và nga

Quản trị kinh doanh

... kinh doanh doanh nghiệp, phần quan trọng kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đơn vị có ảnh hưởng to lớn đến hoạt động tổng công ty, trình học tập nghiên cứu với giúp đỡ thầy cô, em xin ... tranh cá tra Việt Nam tương lai không xa Trong đó, nguyên liệu không đủ cho chế biến xuất khẩu, ảnh hưởng “bão giá” nên giá xuất cá tra Việt Nam không theo kịp mức tăng giá nguyên liệu Hiện giá ... đào tạo Cải thiện sách nguôn nhân lực Công ty như: sách đào tạo, đãi ngộ, sách động viên khen thưởng đội ngũ nhân nhân viên có lực sách liên quan đến việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng...
 • 51
 • 513
 • 17

Khảo sát quá trình sản xuất cá Tra - Basa đông lạnh và xây dựng kế hoạch HACCP cho một sản phẩm

Khảo sát quá trình sản xuất cá Tra - Basa đông lạnh và xây dựng kế hoạch HACCP cho một sản phẩm

Công nghệ thực phẩm

... giang Đồng tháp Thốt nốt (cần thơ) Do đặc điểm nguyên liệu cá tra – basa nuôi bè ảnh hưởng nguồn nước, thức ăn, ảnh hưởng hóa chất thuốc trừ sâu từ đồng ruộng trôi sông, kim loại nặng có chất thảy, ... có liên quan đến phần vệ sinh công tác kiểm tra (Mi) c Nặng (Major) làm ảnh hưởng đến điều kiện vệ sinh chung, làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm chất không nghiêm trọng mức cho phép (Ma) ... Hàng năm vào mùa mưa, cá bột loài vớt sông ươn ao hầm thành cá giốngvà cung cấp cho bè nuôi Cá tra – basa vớt sông loài cá khác Hàng năm có khoảng từ 200- 500 triệu bột cá tra vớt ươn nuôi, sau...
 • 98
 • 190
 • 0

SỬ DỤNG CHITOSAN BẢO QUẢN FILLET CÁ TRA ĐÔNG LẠNH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) pdf

SỬ DỤNG CHITOSAN BẢO QUẢN FILLET CÁ TRA ĐÔNG LẠNH (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) pdf

Báo cáo khoa học

... Ch-0,5% P-4% 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 30 ngày 60 ngày Thời gian bảo quản Hình 5: Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng loại hóa chất bảo quản đến tổn thất khối lượng cá Tra fillet theo thời gian bảo quản Nhận ... Ch-0,5% P-4% 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 30 ngày 60 ngày Thời gian bảo quản Hình 6: Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng loại hóa chất bảo quản đến giá trị cảm quan cá Tra fillet theo thời gian bảo quản Nhận xét: ... Đc Ch-0,5% P-4% 20 %CP 15 10 P 0 30 ngày 60 ngày Thời gian bảo quản Hình 7: Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng loại hóa chất bảo quản đến hàm lượng protein tổng số (%) cá Tra fillet theo thời gian bảo...
 • 9
 • 272
 • 0

phúc trình thực tập công nghệ chế biến fillet cá tra đông lạnh tại công ty caseamex. đánh giá hiệu suất thu hồi và độ mất nhiệt qua tường vách cách nhiệt của kho lạnh

phúc trình thực tập công nghệ chế biến fillet cá tra đông lạnh tại công ty caseamex. đánh giá hiệu suất thu hồi và độ mất nhiệt qua tường vách cách nhiệt của kho lạnh

Công nghệ - Môi trường

... cơ, bị cứng Trạng thái dinh dƣỡng cá, tƣợng sốc mức độ hoạt động trƣớc chết ảnh hƣởng lớn đến hàm lƣợng glycogen dự trữ ảnh hƣởng đến pH cuối cá sau chết Theo quy luật, cá ăn nhiều nghỉ ngơi nhiều ... hạn kháng sinh cho phép Hàm lƣợng phụ gia không ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời tiêu dùng Sản phẩm không tạp chất nhiễm kim loại hay vật lạ, gây ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời tiêu dùng Bảng 2.3: ... 4.1.4 Đánh giá hiệu suất thu hồi tổng thể 40 4.2 ĐỘ MẤT NHIỆT QUA TƢỜNG VÁCH CÁCH NHIỆT CỦA KHO LẠNH 40 4.2.1 Hệ số truyền nhiệt kho lạnh 40 4.2.2 Dòng nhiệt xâm...
 • 59
 • 200
 • 0

Ảnh hưởng của loại và nồng độ phụ gia tăng trọng đến chất lượng cảm quan của fillet cá tra lạnh đông

Ảnh hưởng của loại và nồng độ phụ gia tăng trọng đến chất lượng cảm quan của fillet cá tra lạnh đông

Thạc sĩ - Cao học

... 4.1 ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI PHỤ GIA VÀ HÀM LƯỢNG SỬ DỤNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CỦA CÁ TRA FILLET LẠNH ĐÔNG .29 4.2 ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TĂNG TRỌNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CỦA FILLET ... phẩm, hạn chế ẩm dịch bào sau tan giá 4.2 ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TĂNG TRỌNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CỦA FILLET CÁ TRA LẠNH ĐÔNG Đánh giá ảnh hưởng phương pháp xử lý tăng trọng đến thay ... 33- Liên thông Trường Đại học Cần Thơ 4.3 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC KÍCH CỠ CÁ TRA KHÁC NHAU ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CỦA FILLET CÁ TRA LẠNH ĐÔNG Bảng 4.5: Ảnh hưởng kích cỡ fillet khác đến thay đổi màu...
 • 72
 • 122
 • 0

Thiết kế nhà máy chế biến thủy sản- Cá tra, cá basa fiilet đông lạnh năng suất 15000 tấn/năm

Thiết kế nhà máy chế biến thủy sản- Cá tra, cá basa fiilet đông lạnh năng suất 15000 tấn/năm

Nông - Lâm - Ngư

... hướng phát triển bền vững cho tương lai Do việc chọn địa điểm hay khu vực xây dựng nhà quan trọng ảnh hưởng lớn đến phát triển nhà máy sau tác động đến nhà máy lận cận Sau số yếu tố cần thiết để làm ... chế biến thủy sản để làm nguyên liệu cho nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, thức ăn cho cá nhà máy bột cá Từ thực tế trên, với hướng dẩn thấy TS Nguyễn Kính, chúng em chọn đề tài “Thiết kế nhà máy ... bè Cá giống thả nuôi bè cở 80-150 g/con, nuôi với phần cho loài ăn tạp (50% cám, 30% rau, 20% cá bột cá) sau 10-11 tháng đạt trọng lượng 800-1500 g/con Cá tăng trưởng nhanh tự nhiên, năm tuổi 0,7...
 • 84
 • 642
 • 2

Thiết kế nhà máy chế biến thủy sản cá tra, cá basa fiilet đông lạnh năng suất 15000 tấn năm

Thiết kế nhà máy chế biến thủy sản cá tra, cá basa fiilet đông lạnh năng suất 15000 tấn năm

Nông - Lâm - Ngư

... tăng trọng 16 Máy phân cở MAREL 500W ; 120 Phân cở miếng/phút PHẦN TÍNH LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY A SƠ ĐỒ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH SƠ ĐỒ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TRONG NHÀ MÁY THỰC HIỆN: NHÓM...
 • 90
 • 292
 • 0

giáo trình cấp đông nghề chế biến cá tra cá ba sa đông lạnh xuất khẩu

giáo trình cấp đông nghề chế biến cá tra cá ba sa đông lạnh xuất khẩu

Ngư nghiệp

... 3.2.3 Các lỗi thường gặp cân: Cân nhanh, ẩu, không đủ thừa khối lượng qui định Thao tác cân chậm ảnh hưởng chất lượng cá Cân không hiệu chỉnh thường xuyên dẫn đến sai số cân lớn Cân bán thành phẩm ... tương ứng với nhiệt độ sâu cần thiết theo yêu cầu công nghệ, từ bình chứa thấp áp lỏng chảy qua rảnh nhỏ phía lắc (dàn lạnh tủ tiếp xúc) Từ rãnh nhỏ môi chất áp suất thấp nhận nhiệt sản phẩm cần ... độ tiếp xúc sản phẩm với bề mặt lắc (mức độ bám tuyết bề mặt ngoài, mức độ bám cận dầu bề mặt rảnh phía trong) Ưu điểm: + Đông lạnh nhanh loại thủy hải sản đạt nhiệt độ theo yêu cầu + Sản phẩm...
 • 83
 • 234
 • 1

giáo trình chế biến cá nguyên con cắt khúc nghề chế biến cá tra cá ba sa đông lạnh xuất khẩu

giáo trình chế biến cá nguyên con cắt khúc nghề chế biến cá tra cá ba sa đông lạnh xuất khẩu

Ngư nghiệp

... bám thân cá - Thực nhanh để không làm ảnh hưởng đến chất lượng thịt cá, không bị trương nước tổn tất chất dinh dưỡng - Thao tác nhẹ nhàng, không gây ảnh hưởng đến hình dạng bên cá trầy xước, ... cần mài thêm mặt Không nên dùng ngón tay thử kiểm tra độ sắc lưỡi dao mà nên thay miếng giấy hay mảnh trái Hình 1.9 Kiểm tra lưỡi dao Cuố i cùng rửa dao thâ ̣t sa ̣ch để loại bỏ mạt kim loại ... mô, mảng thận, tất đường gân máu xung quanh đường sống lưng Rửa kỹ vòi nước chảy thau nước cho mảnh vụn trôi khỏi khoang bụng Thao tác nhanh, thận trọng để cá xử lý sẽ, đảm bảo chất lượng không...
 • 86
 • 322
 • 2

giáo trình chế biến cá phi lê nghề chế biến cá tra cá ba sa đông lạnh xuất khẩu

giáo trình chế biến cá phi lê nghề chế biến cá tra cá ba sa đông lạnh xuất khẩu

Ngư nghiệp

... sản xuất: - Đảm bảo định mức tiêu hao, hƣ hỏng nguyên vật liệu - Hạn chế việc lại công nhân làm ảnh hƣởng đến an toàn vệ sinh sản phẩm nhƣ an toàn lao động - Góp phần không nhỏ việc đảm bảo đƣợc ... 1.3 Thớt nhựa Yêu cầu: - Thớt nhựa, không sử dụng thớt gỗ - Thớt có màu trắng, mặt thớt phẳng rảnh - Thớt có tay cầm không nên sử dụng khó việc vệ sinh khử trùng - Thớt hình chữ nhật, diện tích ... da thủ công) lạng bỏ phần thịt đỏ, mỡ chỉnh hình miếng cá Hình dạng, cấu tạo, độ sắc (bén) dao ảnh hƣởng lớn đến: - Hình dạng sạn phẩm (nhẳn, phẳng hay nham nhở, bầm dập…) - Định mức tiêu hao...
 • 140
 • 315
 • 1

Xem thêm