đoạn 1 hoà đưường

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN NPK (3-6-1) ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA LÁT HOA (Chukrasia tabularis A.Juss) GIAI ĐOẠN 1 - 3 THÁNG TUỔI TẠI VƯỜN ƯƠM CƠ SỞ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN NPK (3-6-1) ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA LÁT HOA (Chukrasia tabularis A.Juss) GIAI ĐOẠN 1 - 3 THÁNG TUỔI TẠI VƯỜN ƯƠM CƠ SỞ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Nông - Lâm - Ngư

... 46 16 3 16 3 16 3 16 3 15 1 15 1 15 1 15 1 ft 11 25 50 39 26 48 29 45 60 17 fl = T ai.T bj TS ( f t − f l )2 f l 11 .5 11 .5 11 .5 11 .5 40.75 40.75 40.75 40.75 37.75 37.75 37.75 37.75 χ n tính toán 0.0 217 39 ... (cm) Cây tốt(cây) L Công thức CTII CTIII CTIV 2 ,1 2 ,13 1 2 ,19 8 1, 98 1, 16 1, 1 91 24 1, 18 1, 195 29 1, 19 1. 31 36 1, 15 1, 019 18 16 -17 /04/2 011 Cây TB (cây) Cây xấu(cây) vn(cm) (mm) (cm) Cây tốt(cây) Cây ... 06-07/05/2 011 H D L 49 17 3,662 1, 27 2,459 31 51 7,45 1, 78 7,08 29 40 11 49 12 3,583 1, 326 2,793 45 41 8,74 2,02 8,45 45 39 46 3,76 1, 37 3 ,10 6 60 25 9,72 2,23 9,86 60 26 52 20 3,049 1, 512 1, 863 11 53...
 • 55
 • 1,295
 • 5

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón NPK đến sinh trưởng của lát hoa giai đoạn 1-3 tháng tuổi tại vườn ươm cơ sổ 3 trường đại học nông nghiệp

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón NPK đến sinh trưởng của lát hoa giai đoạn 1-3 tháng tuổi tại vườn ươm cơ sổ 3 trường đại học nông nghiệp

Nông - Lâm - Ngư

... xấu(cây) H vn(cm) L 16 -17 /04/2 011 CTI 2 ,1 1 ,16 1, 1 91 24 49 17 3,662 Công thức CTII CTIII 2 ,13 1 2 ,19 8 CTIV 1, 98 1, 18 1, 195 29 49 12 3,583 1, 15 1, 019 18 52 20 3,049 1, 19 1. 31 36 46 3,76 D (mm) (cm) Cây ... 46 46 46 46 16 3 16 3 16 3 16 3 15 1 15 1 15 1 15 1 11 25 50 39 26 48 29 45 60 17 11 .5 11 .5 11 .5 11 .5 40.75 40.75 40.75 40.75 37.75 37.75 37.75 37.75 χ n tính toán 0.0 217 39 2.630435 4.8 913 04 15 .84783 2.099693 ... 06-07/05/2 011 1, 27 2,459 31 51 7,45 1, 78 7,08 29 40 11 1, 326 2,793 45 41 8,74 2,02 8,45 45 39 1, 37 3 ,10 6 60 25 9,72 2,23 9,86 60 26 1, 512 1, 863 11 53 26 6 ,11 1, 59 5,96 17 48 25 Qua kết bảng 3 .1 ta...
 • 55
 • 905
 • 4

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu phương pháp xác định tỉ lệ nước đóng băng và nhiệt độ lạnh đông thích hợp của vật liệu ẩm ở giai đoạn 1 trong sấy thăng hoa docx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu phương pháp xác định tỉ lệ nước đóng băng và nhiệt độ lạnh đông thích hợp của vật liệu ẩm ở giai đoạn 1 trong sấy thăng hoa docx

Báo cáo khoa học

... 1. 0000 -32.67 -12 .87 -20 .19 6 11 100 1. 0000 -34 .11 -14 .53 - 21. 775 12 060 1. 0000 -33.23 -14 .67 - 21. 537 11 580 1. 0000 -35.24 -16 .37 -23.352 12 900 1. 0000 -33.87 -16 .11 -22.6 81 118 80 1. 0000 -36.73 -17 . 21 ... 0.6599 -24.39 -1. 11 -9.724 5880 0.6683 -26.53 -1. 15 -10 .5 41 7380 0.75 21 -26.68 -1. 13 -10 .584 7080 0.7663 -28. 21 -1. 18 -11 .18 1 8220 0.8089 -28.49 -1. 15 -11 .266 7620 0. 814 7 -29. 41 -1. 21 -11 .644 8700 ... -1. 34 -12 .15 5 9600 0. 916 8 - 31. 03 -9.68 -17 .579 10 320 1. 0000 -32.07 -10 .98 -18 .783 10 860 1. 0000 -33 .19 -12 .33 -20.048 11 760 -34.34 -14 .04 - 21. 5 51 12900 1. 0000 -35 .16 -16 .22 -23.228 13 200 1. 0000...
 • 13
 • 291
 • 0

nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình thực nghiệm hệ thống tự động hóa quá trình chưng cất - giai đoạn 1

nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình thực nghiệm hệ thống tự động hóa quá trình chưng cất - giai đoạn 1

Báo cáo khoa học

... C1 , y1  C1  C1 , y  C2 - C2 Ta có hệ phương trình: g1 dy1  G l x  G đa y1  Ly  Vby1 dt g2 dy  Vby1  Ly - G đ by dt (16 ) Biến đổi Laplace hệ phương trình (16 ): g1 PY1  G l X  G đaY1 ... (14 ) Với phương trình: L CV  a1  b1C1 L Cđ  CV  a2  b2 C2 Suy ra: g1 L dC1 L L L  G l C l  G đa C1  LC2  V (a1  b1C1 ) dt (15 ) L dC L L L g2  V (a1  b1C1 )  LC2  G đ (a2  b2 C2 ) ... G đaY1  LY2  VbY1 (17 ) g PY2  VbY1  LY2 - G đ bY2 Hay là: (T1 P  1) Y1  KX  K12Y2 (T2 P  1) Y2  K 21Y1 Với: T1  g1 G đa  bV , T2  K Gl G đa  bV , g2 L  bG đ K 21  Vb L  bG đ Giải...
 • 161
 • 305
 • 1

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG DỰ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1-500 KHU TÁI ĐỊNH CƢ TRUNG TÂM VĂN HÓA TÂY ĐÔ – GIAI ĐOẠN 1 PHƢỜNG HƢNG THẠNH – QUẬN CÁI RĂNG – PHÀNH PHỐ CẦN THƠ

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG DỰ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1-500 KHU TÁI ĐỊNH CƢ TRUNG TÂM VĂN HÓA TÂY ĐÔ – GIAI ĐOẠN 1 PHƢỜNG HƢNG THẠNH – QUẬN CÁI RĂNG – PHÀNH PHỐ CẦN THƠ

Công nghệ - Môi trường

... Mg/l 350 -1. 200 250-850 10 0-350 720 500 220 50 BOD5 Mg/l 11 0-400 220 20 Tổng nitơ Nitơ hữu Nitơ amoni Nitơ nitrit Nitơ nitrat Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l 20-85 8-35 12 -50 0-0 ,1 0 ,1- 0,4 40 15 25 0,05 ... 6772:2000 Chất rắn lơ lửng 14 .000-29000 467-967 50 BOD5 9.000 -11 .800 300-360 30 COD 14 .400-20.400 480-947 KQD 1. 200-2400 40-80 KQD Amoni(N-NH4+ ) 480-960 16 -32 KQD Tổng photspho 16 0-800 5.33-26.7 KQD ... Thơ năm 2006 17 .974 tỷ đồng tăng 21% so với năm2005.Giá trị sản xuất công nghiệp chế biếnddatj18. 019 tỉ đồng,riêng công nghiệp chế biếnthực phẩm đồ uống chiếm13.064 tỉ đồng tăng 19 %so với năm...
 • 41
 • 351
 • 2

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NGHIỆM THU HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH VÀ NGHIỆM THU THANH TOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1 ĐOẠN THANH HÓA - CẦN THƠ VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA TÂY NGUYÊN

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NGHIỆM THU HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH VÀ NGHIỆM THU THANH TOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1 ĐOẠN THANH HÓA - CẦN THƠ VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA TÂY NGUYÊN

Kiến trúc - Xây dựng

... LỘ ĐOẠN THANH HÓA - CẦN THƠ VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA TÂY NGUYÊN (QUỐC LỘ 14 ) I CÁC CĂN CỨ - Luật Xây dựng số 16 /2003/QH 11 ngày 26 /11 /2003 Quốc hội khóa XI; - Luật Đấu thầu số 61/ 2005/QH 11 ... quản 11 Quy trình nghiệm thu toán Nghiệm thu toán trình thi công thực theo hướng dẫn Thông tư số 86/2 011 /TT-BTC ngày 17 /6/2 011 Bộ Tài trình tự hướng dẫn sau: 11 .1 Quy trình nghiệm thu Bước 1: ... thành phần BM-BII 04 A B I 10 11 12 13 BM-A 01 BM-A 02 BM-A.03 BM-A.04 BM-A.05 BM-D. 01 BM-BII 01 BM-A 02 BM-A.04 23 STT Tên biên - Hạng mục công việc 14 Nghiệm thu hoàn giai đoạn thi công xây dựng:...
 • 179
 • 705
 • 3

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Tư liệu khác

... 625 ,11 1,700 ,19 1 608,693,520,842 ,11 0,575 662,852,9 91, 226 14 9 (54 .15 9,470.384) (54 ,15 9,4' ,10 ,384) 15 0 229,037,rr4,455 230,277,634,955 v.04 6',79,3'37 15 1 1. ,797 ,7 56 ,18 1 3,8 31, 1 01, '785 Thu6 gi6 15 2 2 ,12 3,025,032 ... khfc 13 9,9820 410 -ir WD ong cgng 3,672,056,760 11 ,077,260 84,0 81, 000 0 30672,056,760 11 ,077,260 84,0 81, 000 13 9,982, 410 3,,907 019 7,430 18 ,408,330 11 ,077,260 65,749, 919 41, 288, 016 13 6,523,525 0 1, 500,000 ... 5,337, 515 ,476 3,290,3 41, 934 17 1,36406 31 1 71, 289,859 11 1,364,6 31 111 ,289,859 13 0 366,982,977,743 349 ,13 0,026,544 Phai thu kh6ch hdng 13 1 2.Trhtru6c cho ngud'i b6n 13 2 phii thu kh6c 13 5 A- TAr SAN NCAN...
 • 22
 • 72
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Tư liệu khác

... h4n 10 0 7830600 832, 614 768 ,14 1,275,658 11 0 554,070,423 439,206,880 11 1 554,020,423 439,206,880 12 0 16 0,400,000 16 0,400,000 12 1 16 0,400,000 16 0,400,000 266,380,637,868 266, 419 ,264,2 41 117 ,19 0,475,647 ... 49,7 01, 437 o03L 500525,328,070 2 21 5,242, 710 ,15 6 5,467,397,030 222 19 ,12 1,445 ,10 7 19 ,12 1,445,I07 223 (13 ,878,734,9 51) 227 41, 880,570 228 15 2,450,000 (1 10,569,430) 15 2,450,000 (10 1,365,265) 44, 416 ,846,305 ... r, 016 ,628,6 91 19 ,12 1,445 ,1{ 17 5,935 ,16 1,804 9,335,593,674 2,834,060,938 r, 016 ,628,6 91 19 ,12 1,445, ,10 7 2,67403720795 8,003,333 ,13 4 757,879,677 13 ,654,048,077 98,559,804 51, 939 ,14 3 2, 218 ,462,471...
 • 22
 • 27
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Tư liệu khác

... 415 ,252,2 51, 211 415 ,252,2 51, 211 383 ,11 2,533, 411 32 ,13 9, 717 ,800 10 4 ,13 5,840 6,786,727,4250 6, 619 ,526,430 16 7,200,995 570 ,16 7 415 ,252,2 51, 211 VI.28 6,786,727,4250 6, 619 ,526,430 16 7,200,995 570 ,16 7 ... 275,307,430 10 4,277, 813 ,609 10 3,952,006, 216 1, 004,682,659,709 688 ,18 8,4 51, 863 5,535 ,12 8,265 12 8,583,839 5 ,12 2,736,2 41 207,586 ,18 4 86,525,497,650 204,989,229,346 10 3,324,2 91, 844 10 , 815 ,5 31, 846 3 ,16 9, 914 ,475 ... khỏc 270 ,18 8,220 ,13 3 12 6,338,833,060 48 ,14 0,982,042 11 3,244,385,755 312 ,8 91, 759,866 12 1 ,19 0,3 51, 958 54,927,338,602 13 5,807,533 ,13 1 6,906,277,252 (24,442,257,976) 5 41, 423,8 91, 153 569 ,12 3,563,387...
 • 26
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Tư liệu khác

... minh V.8 31/ 03/2 011 824,4 61, 440,256 456,354,364,406 589,8 31, 510 ,398 (13 3,477 ,14 5,992) V .10 V .11 10 ,986,095 ,16 4 11 ,338,7 41, 433 (352,646,269) 357 ,12 0,980,686 V .13 0 9,828,8 01, 1 01 10 ,18 1,447,370 ... 9,508,266, 012 14 ,13 8, 710 ,366 24,440,3 61, 335 2,399,483, 517 1, 402 ,11 5 ,13 3 997,368,384 706,298,092,396 610 ,565,278, 617 95,732, 813 ,779 8,834,723 ,12 1 56,480 ,19 9 ,18 7 45,405,704 ,16 5 9,508,266, 012 14 ,13 8, 710 ,366 ... 1, 189 ,12 6,009 80,000,000 1, 189 ,12 6,009 1, 269 ,12 6,009 0 - Giảm khác 1, 269 ,12 6,009 80,000,000 36,896,292,6 81 79,236,295,880 13 ,386,689 ,14 3 1, 830,2 41, 837 2 ,12 7,626,4 51 133,477 ,14 5,992 Số d 01/ 01/ 2 011 ...
 • 28
 • 33
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Tư liệu khác

... 511 ,599,325 ,18 1 15 9,tr7,593,6r1 685,335,685,296 (18 3,86 1, 904 ,14 8) t Ai chinh v .10 - Nguy€n gid Chi phi xAy nbn lul dLLng III Bdt tlOng sin k€' (* ) v .11 0 0 3,832,6 41, 610 3,9 01, 1 91, 430 3.935,422,590 ... trr-r6c 1, 964,384,983,959 1, 959,888,072,485 1, 872,625 ,13 4,559 1, 853,432 ,14 2,328 r,462,t 41, 012 ,884 t ,499 ,045 12 2,699.805,394 t4,826 32 ,16 0,400,8 31 Il,2 31, 456j22 14 ,878,820,088 59 ,1 68 ,1 Thue ... 31, t33,403,493 3,t86, 615 , 014 Phrii tra dai han noi bo Phai tr6 2, 616 ,085,289 t 81, 1 31, 292,r 51 Phai tr6 nOi b6 C6c kho6n ,326,536 11 2,353,96t, 018 0 678, 819 ,000 558. 819 .000 91. 0 81. 030,400 95,696, 416 .400 ThLre...
 • 25
 • 82
 • 0

Xác định tỷ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn con giai đoạn 1 21 ngày tuổi tại trang trại Ngô Hồng Gấm huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và so sánh hiệu lực của hai loại thuốc Norfacoli và Gentamox trong điều trị

Xác định tỷ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn con giai đoạn 1 21 ngày tuổi tại trang trại Ngô Hồng Gấm huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và so sánh hiệu lực của hai loại thuốc Norfacoli và Gentamox trong điều trị

Nông - Lâm - Ngư

... (%) 48 13 27,08 50 11 22,00 38 21, 05 10 47 11 23,40 11 47 19 ,15 Tính chung 230 52 22, 61 Tháng Tỷ lệ (%) 30 27,08 25 23,40 22,00 21, 05 19 ,15 20 Tỷ lệ mắc bệnh 15 10 10 11 Tháng Hình 4 .1 Tỷ lệ ... lợn chết mắc bệnh phân trắng (%) Tháng 10 11 Tổ ng Số lợn mắc bệnh (con) 13 11 11 52 Số lợn chết (con) 1 1 Tỷ lệ chết (%) 15 ,38 9,09 12 ,50 9,09 11 ,11 11 ,54 ... (con) (%) Từ SS – 76 12 15 ,80 – 14 77 24 31, 16 15 – 21 77 16 20,77 Tính chung 230 52 22, 61 39 Tỷ lệ (%) 35 31, 16 30 25 20,77 20 Tỷ lệ mắc bệnh 15 ,80 15 10 Từ SS - 8 -14 15 - 21 Tháng Hình 4.2 Tỷ...
 • 64
 • 257
 • 0

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần tập đoàn Thái Hoà.doc

Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần tập đoàn Thái Hoà.doc

Quản trị kinh doanh

... th sn phm TK 15 5, 15 6 TK 911 TK 632 Giỏ hng bỏn k Kt chuyn Kt chuyn TK 11 1, 11 2, TK 511 , 512 13 1 Doanh thu bỏn hng k 33 31 111 , 11 2, 3 31 TK 6 41 Chi phớ bỏn hng phỏt sinh k TK 5 21, 5 31, 532 Cỏc khon ... % 11 4, 81 Kim Toỏn 48c Bỏo cỏo kin GVHD: TH.S Nguyn Th Mai Anh Lao ng VP tng 24 27 11 2,5 Phũng hn chớnh 11 2,5 Phũng kinh doanh XNK 4 10 0 10 11 11 0 Lỏi xe 15 0 Tng giỏm c 1 100 Phú tng giỏm c 1 100 ... 96.924. 313 .977 343.0 01. 386.035 Tng ti sn 714 .17 7. 216 .12 3 920.473.530.8 81 A - N phi tr 595.539.350 .10 4 672.793.233.3 71 B - Ngun CSH 11 8.637.866. 019 247.680.297. 510 Tng ngun 714 .17 7. 216 .12 3 920.473.530.881...
 • 64
 • 1,424
 • 2

Báo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại công ty cổ phần tập đoàn thái hòa.doc

Báo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại công ty cổ phần tập đoàn thái hòa.doc

Kế toán

... tế Công ty Bảng số 01: Các tiêu phân tích kinh tế Công ty Thái Hòa lần lần Năm 2 010 1. 379 0.0 014 Năm 2009 0.970 0.0 016 % % 10 .693 8.020 12 .054 9.040 % % % 0.953 0. 715 3 .1 1.065 0.799 4,23 Chỉ ... 2 010 1) Vốn kinh doanh - Số đầu kỳ 3 61. 445 .19 9.409 366.920 .19 9.890 - Số cuối kỳ 366.920 .19 9.890 567.0 61. 390.798 2) Doanh thu bán hàng 17 0.572.538.290 18 0.438.666.652 3) Lợi nhuận kinh doanh 15 .420 .19 9.890 ... đầu năm Số cuối năm 17 0.572.538.290 18 0.438.666.652 15 .420 .19 9.890 14 .4 71. 390.798 364 .18 2.699.65 466.990.795.3 44 0,468 0,386 So sánh chênh lệch 9.866 .12 8.362 (948.809.092) 10 2.808.095.69 (0,0820)...
 • 13
 • 18,833
 • 284

Thực trạng cà phê xuất khẩu của công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa

Thực trạng cà phê xuất khẩu của công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa

Kinh tế - Thương mại

... % 13 54 4,57 10 78 2,84 2 312 4,36 19 37 3,52 13 06 4,40 15 06 3,96 2799 5,28 11 63 2 ,12 5 316 17 , 91 6345 16 ,69 6 415 12 ,10 7 014 12 ,75 10 37 3,49 15 42 4,06 15 49 2,92 10 59 1, 93 3729 12 ,57 3945 10 ,38 66 81 ... 66 81 12, 61 6723 12 ,22 2004 6,75 2 211 5,82 2 015 3,80 2954 5,37 13 85 4,67 216 7 5,70 2569 4,85 19 36 3,52 885 2,88 967 2,55 10 18 1, 92 15 73 2,86 755 2,54 899 2,37 12 21 2,30 775 1, 41 854 2,88 12 13 3 ,19 ... Tốc độ tăng phẩm trưởng (%) (%) 2005 2006 2007 2008 41, 26 52 ,16 78,37 79,39 12 6,4 15 0,3 10 1,3 ( triệu USD) 0,77 1, 04 1, 61 2, 01 135 ,1 154,8 12 4,8 Nguồn: Phòng kinh doanh xuất nhập Kim ngạch xuất...
 • 32
 • 476
 • 3

Kế toán CPSX ở xí nghiệp xây dựng binh đoàn 1

Kế toán CPSX ở xí nghiệp xây dựng binh đoàn 1

Kế toán

... 13 .0 91. 400 D10 - L = 11 ,7m Kg 267 4200 1. 1 21. 400 D19 - L = 11 ,7m Kg 6028 415 2,38 25.030.547 D16 - L = 11 ,7m Kg 7764 415 2,38 32.239.078 D20 - L = 11 ,7m Kg 4290 415 2,38 17 . 813 . 710 89.296 .13 5 Thuế ... L = 11 ,7m D19 - L = 11 ,7m D16 - L = 11 ,7m D20 - L = 11 ,7m Cộng thành tiền Thuế VAT: 5% 010 019 3 211 ĐVT C Số lợng Đơn giá Thành tiền = (1x2) Kg Kg Kg Kg Kg 311 7 267 6028 7764 4290 4300 4200 415 2,38 ... nhập kho, kế toán ghi: Nợ TK 15 2 Nợ TK 15 3 Có TK 11 1, 11 2, 3 31 - Vật t xuất thẳng để thi công công trình Nợ TK 6 21 (chi tiết đối tợng) Nợ TK 13 3 Có TK 11 1, 11 2, 3 31 Căn vào chứng từ gốc phiếu...
 • 73
 • 102
 • 0

Tìm hiểu những hiện vật thuộc giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên trưng bày tại bảo tàng Hùng Vương

Tìm hiểu những hiện vật thuộc giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên trưng bày tại bảo tàng Hùng Vương

Du lịch

... tế………………………………………………………… 1. 1.5 Xã hội………………………………………………………… 11 1. 2 Khái quát văn hóa Phùng Nguyên 14 1. 2 .1 Quá trình phát nghiên cứu…………………………… 14 1. 2.2 Những đặc trưng bật ……………………………………… 21 1.2.2 .1 Loại ... NGUYÊN 1. 1 Khái quát thời đại Hùng Vương .5 1. 1 .1 Niên đại………………………………………………………… 1. 1.2 Cương vực……………………………………………………… 1. 1.3 Phân bố dân cư………………………………………………… 1. 1.4 Kinh tế………………………………………………………… ... Trang - BT22 15 Khóa luận tốt nghiệp 10 0m2 Di vật thu gồm 69 vật đá , 19 vật gốm 5000 mảnh gốm Như từ năm 19 59 đến 19 68, nhà khảo cổ học khai quật diện tích rộng Phùng Nguyên diện tích 3. 917 m2 khai...
 • 98
 • 1,217
 • 12

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty CP tập đoàn Thái Hoà

Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty CP tập đoàn Thái Hoà

Kế toán

... th sn phm TK 15 5, 15 6 TK 911 TK 632 Giỏ hng bỏn k TK 11 1, 11 2, TK 511 , 512 13 1 Kt chuyn Kt chuyn Doanh thu bỏn hng k 33 31 111 , 11 2, 3 31 TK 6 41 Chi phớ bỏn hng phỏt sinh k TK 5 21, 5 31, 532 Cỏc khon ... % 11 4, 81 Kim Toỏn 48c Bỏo cỏo kin GVHD: TH.S Nguyn Th Mai Anh Lao ng VP tng 24 27 11 2,5 Phũng hn chớnh 11 2,5 Phũng kinh doanh XNK 4 10 0 10 11 11 0 Lỏi xe 15 0 Tng giỏm c 1 100 Phú tng giỏm c 1 100 ... 96.924. 313 .977 343.0 01. 386.035 Tng ti sn 714 .17 7. 216 .12 3 920.473.530.8 81 A - N phi tr 595.539.350 .10 4 672.793.233.3 71 B - Ngun CSH 11 8.637.866. 019 247.680.297. 510 Tng ngun 714 .17 7. 216 .12 3 920.473.530.881...
 • 64
 • 336
 • 4

Xem thêm