điều lệ của hội liên hiệp thanh niên việt nam

Các giai đoạn lịch sử của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Các giai đoạn lịch sử của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Tư liệu khác

... hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ III (1994-2000)3.2 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IV (2000-2005)3.3 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt ... Phủ.Hoạt động và cống hiến của Hội (1955-1975) HOẠT ĐỘNG VÀ CỐNG HIẾN CỦA HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAMHỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ XÂY DỰNG CNXH ... 1986):2. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với sự nghiệp đổi mới: xung kích, sáng tạo đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1986 – 1994)3. Hội Liên hiệp Thanh...
 • 4
 • 457
 • 1

Danh sách ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa VI

Danh sách ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa VI

Tài liệu khác

... MINHĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCHỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI87.Nguyễn Thị Tuyết Vân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang88.Nguyễn Thụy Thắm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh ... CHUNG SỨC TRẺ VÌ TỔ QUỐC VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINHĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCHỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI41.Nguyễn Mạnh Tuấn Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang42.Nguyễn ... VIỆT NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINHĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCHỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI134.Lê Anh Tuấn Trưởng ban Thanh niên Quân đội135.Lê Xuân Men Trưởng ban Thanh niên...
 • 55
 • 695
 • 1

Chương trình đại hội liên hiệp thanh niên việt nam

Chương trình đại hội liên hiệp thanh niên việt nam

GDCD-GDNGLL

... Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài về việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ 7. - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội LHTN Việt Nam; xuất ... trình của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xãTrung Kênh về việc giới thiệu nhân sự để đại hội hiệp thương vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã khoá II nhiệm kỳ 2014 - 2019. Căn cứ vào điều 17 Điều lệ Hội ... việc giới thiệu nhân sự để đại hội hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tàilần thứ III- Căn cứ vào điều 17 Điều lệ Hội LHTN Việt Nam. - Căn cứ vào chỉ tiêu,...
 • 13
 • 3,597
 • 3

HỌA SĨ NGUYÊN LỢI - NGƯỜI VẼ HUY HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM potx

HỌA SĨ LÊ NGUYÊN LỢI - NGƯỜI VẼ HUY HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM potx

Mỹ thuật

... SĨ NGUYÊN LỢI - NGƯỜI VẼ HUY HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Về huy hiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được sáng tác vào năm 1952 tại Việt Bắc do hoạ sĩ Nguyên Lợi lúc đó ... việc vẽ mẫu huy hiệu của Hội Liên hiệp PNVN, tôi phấn khởi nhận lời quen với tác phong của trường vừa học tập kết hợp với phục vụ. Nhưng tôi thật sự lo lắng vì hội Liên hiệp PNVN rất rộng rãi ... hiệu và đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sử dụng từ đó đến nay. Hoạ sĩ Nguyên Lợi viết: “Năm 1952 tôi nguyên là sinh viên khoá kháng chiến trường cao đẳng mỹ thuật Việt Nam do hoạ sĩ...
 • 6
 • 566
 • 0

HỌA SĨ NGUYÊN LỢI NGƯỜI VẼ HUY HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM docx

HỌA SĨ LÊ NGUYÊN LỢI NGƯỜI VẼ HUY HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM docx

Mỹ thuật

... niên lao động Việt Nam, Hội Văn nghệ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Về huy hiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được sáng tác vào năm 1952 tại Việt Bắc do hoạ sĩ Nguyên Lợi lúc ... HIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhiều tổ chức đoàn thể đã tiến hành làm huy hiệu của tổ chức mình như: Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam, Hội ... hiệu và đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sử dụng từ đó đến nay. Hoạ sĩ Nguyên Lợi viết: “Năm 1952 tôi nguyên là sinh viên khoá kháng chiến trường cao đẳng mỹ thuật Việt Nam do hoạ sĩ...
 • 3
 • 862
 • 0

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 docx

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 docx

Thạc sĩ - Cao học

... Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là cơ quan tham mưu của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ở cấp Trung ương nên cán bộ lãnh đạo quản lý và chuyên viên có đặc thù công việc chung của lãnh ... hiện tại của cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Sau khi hoàn thành bước lên danh sách các năng lực cần thiết của cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ... Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, luận văn rút ra loại tiêu chí năng lực được đánh giá tốt nhất và kém nhất của từng đối tượng cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Danh sách...
 • 119
 • 411
 • 2

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 pptx

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 pptx

Thạc sĩ - Cao học

... Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ảnh hưởng đến năng lực cán bộ Trung ương Hội 2.1.1 Giới thiệu sơ lược về Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, dưới ... quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. năng lực hiện tại và trình độ năng lực yêu cầu của cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 2.2.3.1. Cơ cấu điều tra Giai ... hiện tại của cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Sau khi hoàn thành bước lên danh sách các năng lực cần thiết của cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ...
 • 132
 • 391
 • 1

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 pdf

LUẬN VĂN: Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ được thành lập năm 1930, mục tiêu tôn chỉ của Hội là vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ ... 2.1.3. Đặc điểm về hoạt động của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là cơ quan trung ương của Đoàn thể chính trị - xã hội, hoạt động theo quy chế ... ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 2. Đánh giá năng lực hiện tại của đội ngũ cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguồn dữ liệu thu thập: Dữ liệu sơ cấp về năng lực hiện tại của...
 • 120
 • 379
 • 1

Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội

Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội

Tư liệu khác

... Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội (1930) Cập nhật: 25/11/2004 1. Tên: Phân hội Đông Dương Phụ nữ Liên hiệp hội. 2. Mục đích: Liên hiệp quần chúng phụ nữ với các ... thời gian giữa các Đại hội. Các cấp dưới nghiêm chỉnh tuân theo các chỉ thị và mệnh lệnh của các cấp trên trực tiếp. b) Cơ cấu tổ chức của Liên hiệp hội. Phụ nữ Liên hiệp hội Đông Dương gồm: ... và điều lệ của Liên hiệp hội. 4. Tổ chức: a) Mỗi phân hội được thành lập ở mỗi miền. Đại hội hằng nǎm các đại biểu Đông Dương là tổ chức cao nhất của Liên hiệp hội. Đại hội bầu ra một ban chấp...
 • 2
 • 148
 • 0

Điều tra quốc gia về vị thành niênthanh niên Việt Nam tại 43 tỉnh thành (SAVI) năm 2003 - Bộ Y tế_ phiếu hỏi

Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam tại 43 tỉnh thành (SAVI) năm 2003 - Bộ Y tế_ phiếu hỏi

Báo cáo khoa học

... thành niênThanh niên Việt Nam 100 Điều tra Quốc gia về Vị thành niênThanh niên Việt Nam TỔNG CỤC THỐNG KÊ - BỘ Y TẾPHIẾU HỎIĐIỀU TRA QUỐC GIA VỀVỊ THÀNH NIÊNTHANH NIÊN VIỆT NAM ... là nam giới hoặc nữ giới chưa có quan hệ tìnhdục thì chấm dứt phỏng vấn tại đây. Điều tra Quốc gia về Vị thành niênThanh niên Việt Nam 112 Điều tra Quốc gia về Vị thành niênThanh niên ... HÀNH VI Điều tra Quốc gia về Vị thành niênThanh niên Việt Nam 101Dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng có kỹ thuật . . . . . . . . . . . . 5Lao động có kỹ thuật trong nông nghiệp, lâm nghiệp,...
 • 13
 • 418
 • 0

Xem thêm