điều kiện cân bằng của vật rắn

Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 3 lực không song song

Tiến trình khoa học xây dựng kiến thức Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 3 lực không song song

Vật lý

... học−Học sinh phát biểu được điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song. −Học sinh biết vận dụng điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song ... vào một vật rắn, vật có thể ở trạng thái cân bằng hoặc không cân bằng. Khi có một vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song, để vật rắn cân bằng thì ba lực đó phải thỏa mãn điều kiện gì?Suy ... tìm điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song, ta biến đổi hệ ba lực thành hệ hai lực bằng quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy và áp dụng điều kiện cân bằng của vật...
 • 9
 • 1,305
 • 16

Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

Khoa học tự nhiên

... NỘI DUNG TRÌNH BÀY BẢNG2. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song.a) Điều kiện cân bằng. Xét một vật rắn cân bằng dưới tác dung của ba lực321,, FFF ... vào một vật rắn, vật có thể ở trạng thái cân bằng hoặc không cân bằng. Khi có một vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song, để vật rắn cân bằng thì ba lực đó phải thỏa mãn điều kiện gì?Suy ... Học sinh phát biểu được điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song. − Học sinh biết vận dụng điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song...
 • 9
 • 5,165
 • 31

Vật lý 10: Cân bằng của vật rắn không có chuyển động quay quanh 1 trục và có trục quay cố định

Vật lý 10: Cân bằng của vật rắn không có chuyển động quay quanh 1 trục và có trục quay cố định

Trung học cơ sở - phổ thông

... Ta khảo sát điều kiện cân bằng của một vật rắn là chất điểm hoặc 1 vật rắn mà các lực tác dụng lên vật có giá đồng quy tại 1 điểm: Trình tự khảo sát như sau: - Xác định vật cân bằng cần khảo ... Lực tác dụng lên thanh AB khi thanh cân bằng: Lực căng của dây BD (bằng trọng lực P) lực căng T của dây BC, lực đàn hồi N của tường tại A Điều kiện cân bằng P + T + N = O Vì P và T đồng quy ... Nx P1 H1 O ( ABm2C VẬT LÝ 10 – BÀI 9 CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN KHÔNG CÓ CHUYỂN ĐỘNG QUAY QUANH 1 TRỤC VÀ CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. A. Lý thuyết: I. Cân bằng của chất điểm. F1 + F2 +...
 • 9
 • 2,667
 • 27

CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA CÁC LỰC KHÔNG SONG SONG

CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA CÁC LỰC KHÔNG SONG SONG

Vật lý

... 1F.1.2. Khi vật rắn có trục quay cố định (hoặc tạm thời) thì điều kiện cân bằng làtổng mômen của các lực làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng mômen của cáclực làm vật quay theo chiều ... Phương pháp.2.1.Đối với vật rắn khi không có chuyển động tịnh tiến, không có chuyển độngquay, điều kiện cân bằng như một chất điểm. Do vậy có thể vận dụng điều kiện cân bằng 0=ΣF để giải ... = 18cm. Lấy g = 10m/s2. Tính lực căng của dây và lực nén của quả cầu vào tường?AαBCOHình 1.3CBAbca Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song 4 thỡ cc...
 • 11
 • 992
 • 12

"cân bằng của vật rắn không quay"

Vật lý

... nhau.b. Điều kiện cân bằng của vật rắn khác điều kiện cân bằng của chất điểm có ba lực không song song tác dụng khác nhau là ba lực phải đồng qui.c. Điều kiện cân bằng của vật rắn khác điều kiện cân ... Một vật rắn có ba lực không song song tác dụng cân bằng khi độ lớn của tổng hai lực bằng tổng độ lớn của lực khi.d. Cả ba trờng hợp trên.Câu 24: Chọn câu đúng:a. Điều kiện cân bằng của vật rắn ... rắn khác điều kiện cân bằng của chất điểm có ba lực không song song tác dụng khác nhau là ba lực đồng phẳng.d. Điều kiện cân bằng của vật rắn khác điều kiện cân bằng của chất điểm có ba lực...
 • 10
 • 843
 • 9

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Vật lý

... Lực được mô tả bằng một vectơ : Gốc của vectơ là điểm đặt của lực. Phương của vectơ là phương của lực. Chiều của vectơ là chiều của lực. Độ dài của vectơ là số đo độ lớn của lực (theo ... Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì : Câu 2 :A. Vật lập tức dừng lại. B. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại. C. Vật chuyển ... LỰC : II. PHÉP TỔNG HỢP LỰC :  Quy tắc tổng hợp lực : Hợp lực của hai lực đồng quy được biểu diễn bằng đường chéo của hình bình hành mà hai cạnh là những vectơ biểu diễn hai lực thành...
 • 32
 • 4,036
 • 15

điều kiện cân bằng của hệ lực

điều kiện cân bằng của hệ lực

Vật lý

... CƠ LÝ THUYẾT ĐẶNG THANH TÂN• Điều kiện cân bằng có ma sát trượt: F = f.N• Xét cân bằng của thanh OB ( :∑mo = 0 ⇒ P. -N r tg = 0 (1)• Xét cân bằng của khối trụ ( :∑Fy = - Q ... = (2)(1) và (2) cho : = Q = Điều kiện để cân bằng là :Q 2. Hệ cân bằng dù không có Q Q = 0⇒ b- fa = 0 ⇒ Điều kiện : f 5 Bài 5Xác định góc nghiêng α ... tốc, gia tốc của điểm bằng các phương pháp- Cơng thức xác định vận tốc, gia tốc của điểm thuộc vật quay quanh trục cố định- Các phương trình chuyển động của điểm và của vật rắn -r...
 • 64
 • 2,020
 • 19

bài 26(NC).Cân bằng của vật rắn.

bài 26(NC).Cân bằng của vật rắn.

Vật lý

... Điều kiện cân bằng của vật rắn có mặt chân đế : VI / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ VI / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ ĐỢ NẰM NGANG. ĐỢ NẰM NGANG. 1/ Mặt chân đế : VI / CÂN BẰNG CỦA VẬT ... / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ VI / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ ĐỢ NẰM NGANG. ĐỢ NẰM NGANG. VII / CÁC DẠNG CÂN BẰNG. VII / CÁC DẠNG CÂN BẰNG. CÂN BẰNG BỀN CÂN BẰNG KHÔNG BỀN CÂN BẰNG ... lượng) của vật. urTurPIV / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TREO Ở IV / CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TREO Ở ĐẦU DÂY. ĐẦU DÂY. 3/ Cân bằng phiếm định : VII / CÁC DẠNG CÂN BẰNG. VII / CÁC DẠNG CÂN BẰNG....
 • 33
 • 917
 • 0

BÀI 9 :TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC.ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

BÀI 9 :TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC.ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

Vật lý

... một vật thì không gây gia tốc cho vật MPT Vật nặng chịu tác dụng của những lực nào? Vật có gia tốc không? OFF1F23. Quy t¾c h×nh b×nh hµnh:SGKF = F1 + F2 Hai lực cân bằng ... rỳt ra c kt lun gỡ v tớnh cht ca lc?Chất điểm O chịu tác dụng của mấy lực?Để O cân bằng, có thể thay 3 lực bằng 2 lực cân bằng được không?Lực thay thế F có đặc điểm gì?HÃy nhận xét về ... theo hai phương ấy. 4. Chú ý:4. Chú ý: I. I. LỰC. CÂN BẰNG LỰCLỰC. CÂN BẰNG LỰC  Vật nào tác dụng vào cung làm cung biến dạng ? Vật nào tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bay đi ? I.Làm...
 • 23
 • 2,618
 • 10

cac dang can bang cua vat ran

cac dang can bang cua vat ran

Vật lý

... nay của chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi này.24CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾCÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ2. Điều kiện cân bằng Quan sát hình em có nhận xét gì về trọng lực của ... dụngĐưa vật trở về VTCB ban đầu Vây: Khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút mà trọng lực của vật có su hướng kéo nó trở về vị trí cân bằng, thì đó là vị trí cân bằng bền.22CÂN BẰNG CỦA ... về trọng lực của vật so với mặt chân đế, khi vật ở trạng thái cân bằng Thưa thầy trọng lực của vật đi qua mặt chân đế ạ!Đúng rồi đây cũng chính là điều kiện cân bằng của vật có mặt chân đế.18GNuurPurNuurNguyên...
 • 30
 • 952
 • 3

Can bang cua vat ran duoi tac dung cua 2 luc khong song song. trong tam

Can bang cua vat ran duoi tac dung cua 2 luc khong song song. trong tam

Vật lý

... ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN 2 / ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC. DƯỚI TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC. Trùc ®èi 1/ Mặt chân đế : 6/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN GIÁ 6/ CÂN ... của vật rắn. +Đặc điểm cân bằng vật rắn treo ở đầu dây. +Điều kiện cân bằng của vật rắn có giá đỡ nằm ngang.+Cách xác định trọng tâm của vật rắn mỏng phẳng. 6/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TRÊN ... đứng đi qua trọng tâm G của vật. b. Độ lớn của lực căng T bằng độ lớn của trọng lực P (trọng lượng) của vật. 4/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TREO Ở ĐẦU DÂY. 4/ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN TREO Ở ĐẦU DÂY. urTurP...
 • 23
 • 975
 • 5

Xem thêm