điều kiện đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công chức cấp xã

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp trên địa bàn tỉnh thanh hoá

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh thanh hoá

Thạc sĩ - Cao học

... Yêu cầu điều kiện đảm bảo cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 1.3.1 Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp Tác ... cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp vấn đề sau: 1.3.1.1 Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp nhằm nâng cao ý thức pháp luật ... tượng đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán công chức cấp Đối tượng ĐTBD kiến thức pháp luật cho CBCC cấp đội ngũ CBCC cấp 1.2.2.3 Hình thức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật...
 • 19
 • 889
 • 5

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa

Luật

... điều kiện đảm bảo cho công tác đào tạo, bồi 24 1.2 1.3 dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 1.3.1 Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp ... công chức cấp 10 1.2.2 Đặc điểm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 12 1.2.3 Nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp 19 ... CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP 1.3.1 Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, cơng chức cấp Việt...
 • 131
 • 543
 • 3

Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính cho cán bộ, công chức cấp huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã huyện đoan hùng, tỉnh phú thọ

Quản lý nhà nước

... bồi dƣỡng, NVHC, cán công chức cấp xã, Quản lý hoạt động bồi dƣỡng nghiệp vụ hành cho cán bộ, công chức cấp - Sự cần thiết cơng tác bồi dƣỡng nghiệp vụ hành cho đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp ... xây dựng, bồi dƣỡng nâng cao trình độ, lực cho đội ngũ cán công chức cấp Tuy nhiên đội ngũ cán bộ, công chức cấp nhiều mặt yếu kém, bất cập“Tỷ lệ cán chuyên trách chưa qua đào tạo chuyên ... lƣợng công tác ngày trở thành nhu cầu cấp bách quan, tổ chức đảng, tổ chức trị -xã hội 1.3.3 Yêu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ hành cho đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp Bồi dƣỡng NVHC với CBCC cấp phải...
 • 127
 • 210
 • 0

Đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở hà tĩnh thực trạng và giải pháp

Đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở hà tĩnh  thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội

... lượng đào tạo, bồi dưỡng định hiệu đào tạo, bồi dưỡng Hiệu đào tạo, bồi dưỡng thể chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Khơng thể nói chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tốt, tạo đội ngũ cáncấp mà hạn ... việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lí luận trị cho cán bộ, đảng viên, có cán cấp sở ngày đẩy mạnh, từ tái lập tỉnh Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán cho hệ thống trị cấp sở, sở chức năng, ... nói, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng điều kiện, hiệu qủa đào tạo, bồi dưỡng mục đích đào tạo Nói đến tầm quan trọng hiệu đào tạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: "L luận cốt để áp dụng vào công việc thực...
 • 88
 • 917
 • 10

Đảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2005

Đảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở từ năm 1997 đến năm 2005

Thạc sĩ - Cao học

... tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán chủ chốt cấp sở tỉnh Thái Nguyên Error! Bookmark not defined 2.1.2 Chủ trương Đảng tỉnh Thái Nguyên công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận trị cho cán ... 1.1.2 Công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận trị cho cán chủ chốt cấp sở tỉnh Bắc Thái trước năm 1997 Error! Bookmark not defined 1.2 Sự lãnh đạo Đảng tỉnh Thái Nguyên với công tác đào tạo bồi dƣỡng ... tổ chức máy trường Chính trị Tỉnh, (Lƣu trữ Tỉnh ủy) 60 Tỉnh ủy Thái Nguyên (13/08/2004), Thông báo kết luận BTV “Dự án xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp BD ĐBHĐND cấp...
 • 15
 • 335
 • 0

Bài thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về cán bộ công chức

Bài thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về cán bộ công chức

Cao đẳng - Đại học

... tơn giáo hình thức Những việc cán bộ, công chức không làm liên quan đến bí mật nhà nước Cán bộ, cơng chức khơng tiết lộ thơng tin liên quan đến bí mật nhà nước hình thức Cán bộ, cơng chức làm việc ... lập theo quy định pháp luật Về quyền viên chức: Luật viên chức quy định: Quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình ... Căn : Điều Nghị định số 158/2007/NĐ-CP: "Điều Những trường hợp chưa thực việc định kỳ chuyển đổi vị trí cơng tác Cán bộ, công chức, viên chức thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật Cán bộ, công chức, ...
 • 12
 • 1,801
 • 10

Bài thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về cán bộ công chức

Bài thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật về cán bộ công chức

Đề thi tuyển dụng

... tác Cán bộ, cơng chức, viên chức thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật Cán bộ, công chức, viên chức thời gian bị khởi tố, điều tra có liên quan đến công việc bị tra, kiểm tra Cán bộ, công chức, ... lập theo quy định pháp luật Về quyền viên chức: Luật viên chức quy định: Quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình ... hình thức Những việc cán bộ, cơng chức khơng làm liên quan đến bí mật nhà nước Cán bộ, công chức không tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước hình thức Cán bộ, công chức làm việc ngành,...
 • 15
 • 428
 • 0

Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

Báo cáo khoa học

... dưỡng kiến thức CNTT cho cán công chức KTNN ngày đầy đủ hoàn thiện; tạo định hướng lâu dài cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán công chức KTNN Thứ ba, nội dung đào tạo, bồi dưỡng ... dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học cho cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước 1.1 Hoạt động Kiểm toán Nhà nước nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức Kiểm toán ... học cho cán công chức KTNN Phạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu nội dung, phương thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học; đó, tập trung vào cơng tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức...
 • 89
 • 290
 • 1

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng công tác đào tạo, phát triển năng lực cho cán bộ, công chức cấp trên địa bàn huyện thạch thất thành phố hà nội

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng công tác đào tạo, phát triển năng lực cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện thạch thất thành phố hà nội

Quản trị kinh doanh

... lý, đào tạo, bồi dưỡng cán cơng chức: + Phòng Nội Vụ giúp UBND huyện xây dựng, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán công chức xã, công chức ... LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO CBCC CẤP 1.3.1 Một số khái niệm 1.3.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức CBCC cấp Cán bộ, cơng chức Theo điều Luật Cán bộ, cơng chức Quốc ... ứng tiêu chuẩn chức danh công việc Thiếu hụt kiến thức, kỹ cần phải đào tạo, bồi dưỡng -Cán bộ, công chức có nhu cầu, nguyện vọng tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng -Đào tạo, bồi dưỡng CBCC thuộc...
 • 47
 • 329
 • 1

GDTX Tap huan boi duong kien thuc phap luat cho can bo quan ly TTHTCD

GDTX Tap huan boi duong kien thuc phap luat cho can bo quan ly TTHTCD

Tài liệu khác

... cộng đồng địa phương, cánpháp (phường, thị trấn); - Giảng viên tập huấn: Là người tham gia lớp tập huấn cốt cán Sở về, phối hợp với Phòng Tư pháp huyện (thành phố, thị xã) mời thêm giảng ... tập cộng đồng theo Chương trình Giáo dục pháp luật, thuộc “Chương trình GDTX đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ” Bộ ban hành, đồng thời vào tình hình thực ... hành, đồng thời vào tình hình thực tế địa phương để lập kế hoạch mở lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân địa bàn Sau tập huấn nhân rộng địa phương xong, Phòng GD&ĐT tổng hợp báo cáo kết...
 • 2
 • 51
 • 0

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Cao đẳng - Đại học

... pháp, hình thức đào tạo bồi dưỡng lý luận trị cho cán 13 1.3 Tầm quan trọng công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận trị cán 15 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ... Trong số cán sở có: cán chuyên trách cấp xã, công chức cấp xã, người hoạt động chuyên trách cấp Cán chuyên trách cấp người giữ chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ cấp Cán chuyên trách cấp gồm ... bồi dưỡng LLCT gồm đào tạo bồi dưỡng trung cấp lý luận trị - hành đào tạo bồi dưỡng cao cấp lý luận trị Nội dung đào tạo bồi dưỡng trung cấp lý luận trị - hành thực theo Chương trình đào tạo...
 • 85
 • 70
 • 1

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Thái Nguyên hiện nay (tt)

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh Thái Nguyên hiện nay (tt)

Cao đẳng - Đại học

... tri thức tự nhiên hội tích trữ lại trình lịch sử” 2.1 Nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo bồi dưỡng lý luận trị cho cán 2.2.1 Nội dung đào tạo bồi dưỡng Nội dung đào tạo bồi dưỡng cao cấp ... Nguyên Chương CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DUỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ Ở VIỆT NAM 1.1 Các khái niệm cán bộ, cán sở, đào tạo, bồi dưỡng, lý luận trị cho cán 1.1.1 Khái niệm cán Từ cán du nhập vào ... thực công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị cho cán tỉnh Thái Nguyên 2.2.1 Số liệu thống kê cán Hiện tổng số cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện gồm có 6.749 người 2.2.2 Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng...
 • 26
 • 72
 • 0

HỆ THỐNG tài LIỆU ôn tập môn KIẾN THỨC CHUNG (dùng cho thi tuyển công chức cấp xã)

HỆ THỐNG tài LIỆU ôn tập môn KIẾN THỨC CHUNG (dùng cho thi tuyển công chức cấp xã)

Đề thi tuyển dụng

... lực, pháp luật Nó thường diễn hình thức là: - Ban hành pháp luật; - Thực pháp luật; - Bảo vệ pháp luật Nhà nước sử dụng pháp luật để điều chỉnh quan hệ hội, chẳng hạn, quan hệ giai cấp hội; ... nhà nước định - Cán bộ, công chức chủ thể quản lý hành nhà nước, bao gồm: cán bộ, công chức lãnh đạo công chức giao quyền quản lý hành nhà nước công việc cụ thể Cán bộ, công chức lãnh đạo người ... với pháp luật Đó chất nhà nước pháp quyền Vì vậy, tồn quan nhà nước từ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp phải tổ chức hoạt động theo pháp luật, pháp luật Nhà nước ban hành pháp luật, quản lý xã...
 • 34
 • 484
 • 1

Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính cho cán bộ chính quyền cấp trong bối cảnh hiện nay

Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính cho cán bộ chính quyền cấp xã trong bối cảnh hiện nay

Khoa học xã hội

... tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước, Đề tài khoa học cấp Bộ, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước, Bộ Nội vụ 56 Nguyễn Ngọc Vân(2007), Cơ sở khoa học đào tạo, bồi dưỡng ... Dũng (2006), nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức theo vị trí chức danh, Báo cáo đề tài khoa học cấp Bộ, Vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước, Bộ Nội Vụ 58 X.Ia Batƣxep, ... năm 2010) đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 24 43 Quốc Hội (2011), Luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2008, Nxb Lao động 44 Quyết định Thủ tƣớng Phê duyệt đề án: Đào tạo nghề cho lao động...
 • 26
 • 350
 • 2

Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính cho cán bộ chính quyền cấp trong bối cảnh hiện nay

Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính cho cán bộ chính quyền cấp xã trong bối cảnh hiện nay

Sư phạm

... CB quyền cấp 1.3.1 Cán quyền cấp 1.3.1.1 Cán bộ, công chức Tại điều 4,chƣơng Luật CB,CC, viên chức qui định: "CB công dân Việt Nam đƣợc bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ chức danh ... gia lĩnh vực đào tạo, bồi dƣỡng CB,CC xung quanh việc tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng CB,CC theo nhu cầu công việc Các tác giả làm rõ thêm vấn đề lý luận thực tiễn việc tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng CB,CC ... quyền cấp 67 69 71 2.3.3 Phẩm chất lực thực CB quyền cấp 2.4 Thực trạng công tác bồi dƣỡng CB quyền cấp Bắc Giang 76 2.4.1 Việc xác định nhu cầu bồi dƣỡng CB quyền cấp 2.4.2...
 • 207
 • 579
 • 8

luận văn thạc sĩ Giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định - Thực trạng và giải pháp

luận văn thạc sĩ Giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định - Thực trạng và giải pháp

Luật

... nhân bản, cán bộ, công chức cha nắm vững kiến thức nhà nớc pháp luật Bình Định, năm gần đây, công tác đào tạo, bồi d ỡng cán bộ, công chức nói chung, đào tạo, bồi dỡng, giáo dục pháp luật nói ... nhiều cán bộ, công chức huyện, thành phố tỉnh, với đội ngũ cán bộ, công chức xã, phờng, thị trấn, cho thấy: Còn phận lớn cán bộ, công chức hiểu biết pháp luật sơ sài, hời hợt Nhiều cán bộ, công chức ... phần tạo nên đổi cách nghĩ, cách làm công tác giáo dục pháp luật *Hình thức quan trọng giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức đào tạo, bồi dỡng kiến thức pháp luật trờng Có hai dạng giáo dục pháp...
 • 121
 • 365
 • 0

Chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức cấp (Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An)

Chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức cấp xã (Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An)

Tiến sĩ

... m t s giải pháp ho n thiện sách tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp 12 Chơng Cán bộ, công chức cấp x sách tạo động lực cho Cán bộ, công chức cấp x 1.1 Cán bộ, công chức cấp 1.1.1 Mét ... nh sau: Chơng 1: Cán bộ, công chức cấp v sách tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp Chơng 2: Thực trạng động lực v sách tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp trờn ủ a bn t nh Ngh An ... sách tạo động lực cho CBCC cấp 21 1.2.1 Động lực v lý thuyết vỊ ®éng lùc 21 1.2.2 Động lực cán bộ, công chức cấp x 35 1.2.3 ChÝnh sách tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp...
 • 185
 • 972
 • 4

Xem thêm