điều khiển mở máy động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc 46

Tính toán thiết kế bộ biến tần nguồn áp điều khiển động không đồng bộ 3 pha Roto lồng sóc

Tính toán thiết kế bộ biến tần nguồn áp điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha Roto lồng sóc

Điện - Điện tử - Viễn thông

... 7C 74 6C 64 5C 54 4C 44 3C 34 2C 24 1C 14 0C 04 7B 73 6B 63 5B 53 4B 43 3B 33 2B 23 1B 13 0B 03 7A 72 6A 62 5A 52 4A 42 3A 32 2A 22 1A 12 0A 02 79 71 69 61 59 51 49 41 39 31 29 21 19 11 09 01 78 ... U2 39 38 37 36 35 34 33 32 19 18 31 P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0 .3/ AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7 P1.0 P1.1 P1.2 P1 .3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 XTAL1 XTAL2 RST P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2 .3/ A11 ... P2 .3/ A11 P2.4/A12 P2.5/A 13 P2.6/A14 P2.7/A15 P3.0/RXD P3.1/TXD P3.2/INTO P3 .3/ INT1 P3.4/TO P3.5/T1 P3.6/WR P3.7/RD PSEN ALE/PROG 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 29 30 EA/VPP AT89C51...
 • 101
 • 1,661
 • 9

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN QUAY Thiết kế động điện không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN QUAY Thiết kế động cơ điện không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc

Cơ khí - Vật liệu

... đồng bộ: Iđbx = Iμ = 14 ,3 A 3) Thành phần tác dụng dòng điện chế độ đồng bộ: Iđbr = PFe 10 3. I µ r1 = 3. U 478 + 3. 14 ,3. 0,1 233 = 0, 839 A 3. 220 4) Sức điện động E1 : E1 = U – Iμ.x1 = 220 – 14 ,3. 0 ,33 7 ... 110, 160, 200, 250, 32 0, 400, 500, 630 , 800 1000kW II CẤU TẠO ĐỘNG KHƠNG ĐỒNG BỘ Động khơng đồng cấu tạo chia làm hai loại: động không đồng ngắn mạch hay gọi rơto lồng sóc động dây quấn Stato ... TCVN 31 5-85, quy định dãy cơng suất động điện không đồng roto lồng sóc cơng suất từ 110kW đến 1000 kw,gồm cấp công suất sau : 110, 132 , 160, 200, 250, 32 0, 400, 500, 630 , 800 1000 kW SVTH: PHAN...
 • 67
 • 1,147
 • 6

Thiết kế động không đồng bộ 3 pha Roto lồng sóc.doc

Thiết kế động cơ không đồng bộ 3 pha Roto lồng sóc.doc

Cơ khí - Vật liệu

... 0,96 0,0 43 0,084 0,14 0,241 0,277 47,954 91 ,46 149,98 248,75 282,45 32 ,21 37 ,72 51,04 91,24 110,8 57,767 98, 93 158,42 264,95 30 3,4 0, 830 0,924 0, 946 0, 939 0, 931 31 ,65 0,248 0, 146 0,158 60 ,36 4 98,987 ... = 1+ = 1,016 x12 7,144 C 12 =1, 032 IđbX = Ià = 30 ,3 (A) I®bR = PFe 10 + 3. I µ R1 3. U 1dm = 2,216.10 + 3. 30 ,3 2.0,0248 = 3, 461 ( A) 3. 220 E1 = U1- Iµ.X1 = 220 -30 ,3. 0,117 = 216,45 (V) *Tỷ số biến ... 5-Đặc tíh làm việc động điện không đồng roto lồng sóc (P=90KW;2p=2) Phần VIII: đặc tính mở máy 92.Tham số động điện xét đến hiệu ứng mặt dòng điện (khi s=1) Để cải thiện đặc tính mở máy cách lợi dụng...
 • 31
 • 4,553
 • 15

Đồ án :THIẾT KẾ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA RÔTO LỒNG SÓC

Đồ án :THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA RÔTO LỒNG SÓC

Điện - Điện tử

... 68,045 34 ,264 19,271 1,5 53 1,5 53 1,5 53 1,5 53 17 ,39 9 14, 037 11,9 13 2,518 6,571 11,6 83 12,94 03 18,040 23, 899 89,415 0,999 0,997 0,9960 0,994 0,991 0,787 0,0 23 X ns 0,045 0,081 0,08 93 0,111 0, 130 0,617 ... =0 ,34 q1 (lđ1 - 0,64.β.τ) = 0 ,34 .(28, 136 - 0,64.0, 833 . 23, 56) = 3, 197 9,6 lδ Trong đó: lđ1 = 28, 136 (cm) chiều dài phần đầu nối dây quấn Stato β = 0, 833 τ = 23, 56 (cm) Thiết kế động khơng đồng ... 1,5 53 0,02 0,025 0,0297 17 ,33 0 13, 951 11,811 3, 309 U1 [A] Z ns ' Cosϕ = 0,005 0,01 0,018 68,027 34 ,229 19,208 ' 3 0,770 0,882 0,8942 0,914 0,9 23 0,759 4,4 23 7,5 23 8,800 10,6016 12,571 16 ,37 3 45,678...
 • 41
 • 2,512
 • 42

Tài liệu THIẾT KẾ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA RÔTO LỒNG SÓC doc

Tài liệu THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA RÔTO LỒNG SÓC doc

Điện - Điện tử

... 1,5 53 1,5 53 1,5 53 68,045 34 ,264 19,271 0,02 0,025 0,0297 17 ,33 0 13, 951 11,811 1,5 53 1,5 53 0,218 1,982 1,5 53 1,5 53 17 ,39 9 14, 037 11,9 13 2,518 3, 309 U1 [A] Z ns 6,571 11,6 83 12,94 03 18,040 23, 899 ... 0,914 0,9 23 0,759 4,4 23 7,5 23 8,800 10,6016 12,571 16 ,37 3 45,678 0,145 0,212 0 ,32 7 0 ,468 7 0,689 1,004 1,504 0, 031 0,052 0, 132 0,1621 0 ,34 9 0, 646 7,740 0, 032 0, 033 0,049 0,0 530 0,0 63 0,082 0,228 ... ta được: Rα = = 0,1 046 = 10 ,46 10 − ( o C W ) 3 3,186.10 30 00 Thiết kế động không đồng Rôto lồng sóc 37 Đồ án mơn học Đặng Tuấn Dũng 89 Nhiệt trở bề mặt ngồi vỏ máy Theo cơng thức ta có: Rα...
 • 40
 • 1,107
 • 20

Tài liệu Luận án tốt nghiệp : Thiết kế và tính toán động không đồng bộ 3 pha RoTo Lồng Sóc ppt

Tài liệu Luận án tốt nghiệp : Thiết kế và tính toán động cơ không đồng bộ 3 pha RoTo Lồng Sóc ppt

Báo cáo khoa học

... thành động pha Động pha tự mở máy được, để khởi động động pha cần phần tử khởi động tụ điện, điện trở … III Cấu tạo động không đồng Động không đồng cấu tạo chia làm hai loại: động không đồng ngắn ... I THIẾT KẾ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ CHƯƠNG NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VÀ KẾT CẤU MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ I Đại cương máy điện không đồng II Nguyên lý làm việc động không đồng ... PFe+Pbm+Pđm = 0 ,32 3+0,0 137 +0, 039 = 0 ,37 57 kW Tổn hao Pcơ = Kcơ*( n Dn 1500 27,2 ) *( ) *10 -3 = 1*( ) *( ) *10 -3 = 0,1 23 kW 10 10 1000 1000 Tổn hao không tải Po = PFe + Pcơ = 0, 037 5+0,1 23 = 0,4897...
 • 94
 • 813
 • 0

Phương pháp nâng cao hiệu suất động không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc trong thiết kế

Phương pháp nâng cao hiệu suất động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc trong thiết kế

Tiến sĩ

... thiết kế nâng cao hiệu suất động khơng đồng ba pha rơto lồng sóc Chương 2: Ảnh hưởng thông số thiết tổn hao hiệu suất động không đồng ba pha rơto lồng sóc Chương 3: Phương pháp thiết kế mạch ... Thiết kế động khơng đồng ba pha rơto lồng sóc hiệu suất cao B NỘI DUNG CỦA LUẬN ÁN Chương TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ NÂNG CAO HIỆU SUẤT ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA RƠTO LỒNG ... tốn thiết kế động KĐB ba pha rơto lồng sóc 3. 3.1 Chương trình tính kiểm tra động KĐB ba pha rơto lồng sóc Mục đích chương trình tính kiểm tra tính tốn kiểm tra động sản xuất nhà máy để đánh giá...
 • 24
 • 782
 • 3

Đồ án thiết kế động cợ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc docx

Đồ án thiết kế động cợ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc docx

Điện - Điện tử

... 0,12 0,009 0,012 0 ,31 9 0 ,46 5,115 0,22 0,06 0,025 0 ,31 9 0,624 10,956 0,7 0 ,3 0,055 0 ,31 9 1 ,37 4 11, 93 0,8 0 ,36 0,06 0 ,31 9 1, 539 12,54 0,89 0,4 0,0 63 0 ,31 9 1,672 43, 87 14,67 0,22 0 ,31 9 20,209 kW 1,718 ... MÁY ĐIỆN PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ A – PHÂN LOẠI, KẾT CẤU CỦA ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ I.phân loại: - Theo kết cấu vỏ , máy điện khơng đồng chia thành kiểu sau : kiểu hở , ... nhược điểm người ta chế tạo loại động khơng đồng rotor lòng sóc Trong thời gian học môn máy điện em giao nhiệm vụ thiết kế động không đồng ba pha rotor lồng sóc với số liệu cho sẵn Bản thiết...
 • 53
 • 563
 • 11

Đồ án: Thiết kế động không đồng bộ 3 pha Roto lồng sóc pps

Đồ án: Thiết kế động cơ không đồng bộ 3 pha Roto lồng sóc pps

Báo cáo khoa học

... 12 7 ,35 = I µ = 3, 3( A) tính mục 33 c1 = + I đbx I đbR = p Fe 1 03 + 3. I µ R1 3. U1dm = 154 + 3. 3 ,32 .1 ,3 = 0 ,3( A) 3. 220 E1=U1-Iμ.X1=220 -3, 3.0,158=219,48(v) 6.w1.k dq1 6.276.0,97 = 48 z2 33 I 34 0,76 ... em hồn thành đồ án môn học CHƯƠNG MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ PHA I-Giới thiệu chung động không đồng pha I.1- Khái quát chung động không đồng pha Trong trình khai thác phục vụ ... Và Gông Roto 25) Số rãnh roto Thiết kế roto lồng sóc đúc nhơm ,chọn số rãnh roto theo bảng 10-6 trang 246, TKMD _ TKH ,sự phối hợp số rãnh z1 z2 theo 2p động không đồng ba pha roto lồng sóc :2p=6...
 • 35
 • 642
 • 2

Xây dựng , mạch đảo chiều gián tiếp hãm động năng động không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc

Xây dựng , mạch đảo chiều gián tiếp có hãm động năng động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc

Điện - Điện tử - Viễn thông

... CN 4 .3: Giới thiệu trang thiết bị sơ đồ Trên máy trang bị động không đồng pha roto lồng sóc Động M động cơng suất 4,5 KW, tốc độ 980 vòng / phút, điện áp 220 /38 0 V Điện áp mạch điều khiển ... quay : ( Roto ) Roto loại : Roto kiểu dây Roto kiểu lồng sóc đề tài điều khiển Roto lồng sóc nên nói kỹ Roto kiểu lồng sóc : kết cấu lõi dây khác với dây quấn Stato Trong rãnh lõi sắt Roto đặt ... II:Nghiờn cu hệ thống hãm động không đồng pha roto lồng sóc 2.1; Hãm động Để thực hãm động máy sản suất sử dụng động không đồng , người ta mắc nguồn điện xoay chiều ba pha khỏi cuộn dây staro thực...
 • 37
 • 352
 • 0

Thiết kế động không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc

Thiết kế động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc

Điện - Điện tử - Viễn thông

... 0,028 0,0558 0,0 833 0,1229 0, 1464 0, 837 2 ' I cos ϕ 2' C1 A 8, 639 3 15,1202 21,5075 30 ,6 037 35 , 936 3 109,1144 A 37 ,7 832 38 ,32 78 39 ,2 233 41, 130 2 41,8041 201 ,39 2 A 38 ,758 41,202 44, 733 51,267 55,127 ... 1,2588 1 ,32 55 8,7202 12,8695 0, 034 0,1009 0,9 93 1,4509 18,7871 0,048 0,1186 0,9 93 1, 533 6 22,1844 1,577 0 ,36 0,9 93 9 ,38 3 62, 633 93, 015 93, 534 86,97 ' I sin ϕ 2' C1 I1 = I + I 1r 6, 431 3 0,9996 ... Cấu tạo động không đồng : Động không đồng cấu tạo chia làm hai loại :động không đồng ngắn mạch hạy gọi động khơng đồng rơ to lồng sóc động dây quấn Stato (phần tĩnh) : Stato bao gồm vỏ máy, lõi...
 • 66
 • 642
 • 4

THIẾT kế ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG bộ 3 PHA RÔTO LỒNG sóc

THIẾT kế ĐỘNG cơ KHÔNG ĐỒNG bộ 3 PHA RÔTO LỒNG sóc

Điện - Điện tử - Viễn thông

... A] 1,5 53 '2 ' 3 1,5 53 1,5 53 68,045 34 ,264 19,271 0,02 0,025 0,0297 17 ,33 0 13, 951 11,811 0,218 1,982 1,5 53 1,5 53 17 ,39 9 14, 037 11,9 13 2,518 1,5 53 1,5 53 3 ,30 9 6,571 11,6 83 12,94 03 18,040 23, 899 ... 0,9 23 0,759 4,4 23 7,5 23 8,800 10,6016 12,571 16 ,37 3 45,678 0,145 0,212 0 ,32 7 0 ,468 7 0,689 1,004 1,504 0, 031 0,052 0, 132 0,1621 0 ,34 9 0, 646 7,740 0, 032 0, 033 0,049 0,0 530 0,0 63 0,082 0,228 0,7168 ... 29,7.10 -3 (oC/W) R® =2, 034 .10 3 (oC/W) Rα =10,67.10 3 (oC/W) Rc =22,64.10 -3( oC/W) R=10 ,46. 10-2 (oC/W) Thay số vào ta đợc: θ1 = 133 ,5.( 29.7 + 22,64 ).10 3 + 248,8.29,7.10 -3 + 668 ,34 .10 ,46. 10...
 • 35
 • 290
 • 0

Điều khiển mờ động không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc

Điều khiển mờ động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc

Kỹ thuật

... CHƯƠNG 3: NG D NG B ĐI U KHI N M TRONG H TH NG ĐI U KHI N VÔ HƯ NG Đ NG KHÔNG Đ NG B BA PHA ROTOR L NG SÓC 3. 1 CÁC KHÁI NI M B N 3. 1.1 Đ nh nghĩa t p m 3. 1.2 Các thu t ng logic m 3. 1 .3 Bi ... T TỐN H C VÀ HÌNH Đ NG KHÔNG Đ NG B BA PHA ROTOR L NG SÓC CHƯƠNG 2: H TRUY N Đ NG ĐI U KHI N VÔ HƯ NG Đ NG KHÔNG Đ NG B BA PHA ROTOR L NG SÓC CHƯƠNG 3: H NG D NG B ĐI U KHI N M TRONG ... Tagaki-Sugeno 3. 2 GI I THI U V B ĐI U KHI N M 3. 2.1 C u trúc m t b ñi u n m 3. 2.2 Nguyên lý ñi u n m 3. 2 .3 Thi t k b ñi u n m 18 3. 3 H TH NG ĐI U KHI N VÔ HƯ NG ĐCKĐB BA PHA ROTOR L NG SÓC DÙNG B...
 • 25
 • 548
 • 1

Luận văn:Điều khiển mờ động không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc doc

Luận văn:Điều khiển mờ động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc doc

Thạc sĩ - Cao học

... CHƯƠNG 3: NG D NG B ĐI U KHI N M TRONG H TH NG ĐI U KHI N VÔ HƯ NG Đ NG KHÔNG Đ NG B BA PHA ROTOR L NG SÓC 3. 1 CÁC KHÁI NI M B N 3. 1.1 Đ nh nghĩa t p m 3. 1.2 Các thu t ng logic m 3. 1 .3 Bi ... T TỐN H C VÀ HÌNH Đ NG KHÔNG Đ NG B BA PHA ROTOR L NG SÓC CHƯƠNG 2: H TRUY N Đ NG ĐI U KHI N VÔ HƯ NG Đ NG KHÔNG Đ NG B BA PHA ROTOR L NG SÓC CHƯƠNG 3: H NG D NG B ĐI U KHI N M TRONG ... Tagaki-Sugeno 3. 2 GI I THI U V B ĐI U KHI N M 3. 2.1 C u trúc m t b ñi u n m 3. 2.2 Nguyên lý ñi u n m 3. 2 .3 Thi t k b ñi u n m 18 3. 3 H TH NG ĐI U KHI N VÔ HƯ NG ĐCKĐB BA PHA ROTOR L NG SÓC DÙNG B...
 • 25
 • 553
 • 1

Điều khiển mờ động không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc

Điều khiển mờ động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc

Quản trị kinh doanh

... phần mở đầu kết luận, luận văn gồm chương: CHƯƠNG 1: TẢ TỐN HỌC VÀ HÌNH ĐỘNG KHƠNG ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC CHƯƠNG 2: HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN VÔ HƯỚNG ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ... HƯỚNG ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÔ HƯỚNG ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC Footer Page of 126 Header Page ... DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÔ HƯỚNG ĐỘNG KHƠNG ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SĨC 3. 1 CÁC KHÁI NIỆM BẢN 3. 1.1 Định nghĩa tập mờ 3. 1.2 Các thuật ngữ logic mờ 3. 1 .3 Biến ngôn...
 • 25
 • 98
 • 0

Điều khiển thích nghi hằng số thời gian rotor của động không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc

Điều khiển thích nghi hằng số thời gian rotor của động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc

Kỹ thuật

... th i gian rotor c a ĐCKĐB rotor l ng sóc, s d ng b l c Kalman m r ng ñ nh n d ng h ng s th i gian rotor Các k t qu ph ng cho th y b ĐKTN h ng s th i gian rotor c a ĐCKĐB rotor l ng sóc gi i ... gian rotor c a ñ ng Ngày k thu t ñi u n ñ ng ñi n xoay chi u ba pha ñã Đ i tư ng ph m vi nghiên c u phát tri n ñ n m c g n hồn thi n C u trúc u n theo Đ i tư ng nghiên c u ĐCKĐB pha rotor l ng sóc ... t2.16 - Đápsát cho th y, rotor ño n kh ñ ñ ng banđi n tr chưa K qu quan ng t thơng giai bi n i ng tăng ñ u rotor (2. 13) K iω p Psird-150 Psird-100 Psird-Ref 0.1 LM Ti 2 .3. 3 T ng h p b ñi u n t c...
 • 14
 • 519
 • 3

Luận văn:Điều khiển thích nghi hằng số thời gian rotor của động không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc docx

Luận văn:Điều khiển thích nghi hằng số thời gian rotor của động cơ không đồng bộ 3 pha rotor lồng sóc docx

Thạc sĩ - Cao học

... th i gian rotor c a ĐCKĐB rotor l ng sóc, s d ng b l c Kalman m r ng ñ nh n d ng h ng s th i gian rotor Các k t qu ph ng cho th y b ĐKTN h ng s th i gian rotor c a ĐCKĐB rotor l ng sóc gi i ... gian rotor c a ñ ng Ngày k thu t ñi u n ñ ng ñi n xoay chi u ba pha ñã Đ i tư ng ph m vi nghiên c u phát tri n ñ n m c g n hồn thi n C u trúc u n theo Đ i tư ng nghiên c u ĐCKĐB pha rotor l ng sóc ... t2.16 - Đápsát cho th y, rotor ño n kh ñ ñ ng banđi n tr chưa K qu quan ng t thơng giai bi n i ng tăng ñ u rotor (2. 13) K iω p Psird-150 Psird-100 Psird-Ref 0.1 LM Ti 2 .3. 3 T ng h p b ñi u n t c...
 • 14
 • 434
 • 0

đồ án tổng hợp hệ thống điện - NGHIÊN CỨU HỆ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ROTO LỒNG SÓC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN VECTƠ TỰA TỪ THÔNG ROTO (FOC)

đồ án tổng hợp hệ thống điện cơ - NGHIÊN CỨU HỆ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ROTO LỒNG SÓC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN VECTƠ TỰA TỪ THÔNG ROTO (FOC)

Cao đẳng - Đại học

... ĐIỆN-CƠ khơng bảo trì.dải cơng suất rộng Động khơng đồng pha chia thành: • Động khơng đồng pha roto lồng sócĐộng không đồng pha roto dây quấn ta tập trung vào nghiên cứu động pha roto lồng sóc ... HỌC ĐỘNG KHƠNG ĐỒNG BỘ PHA I .3. 2.2 PHÉP BIẾN ĐỔI KHÔNG GIAN VECTO I .3. 2 .3 HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẢN CỦA ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN VECTO I .3. 2.4 CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VECTO ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG ... THỐNG ĐIỆN-CƠ Hình ảnh rotor lồng sóc: Lá thép rotor stator: Các nhôm gắn rotor (thành dạng "cái lồng nhốt sóc" nên gọi "lồng sóc" ): 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG KHƠNG ĐỒNG BỘ Ta...
 • 68
 • 1,656
 • 31

THIẾT KẾ VÀ LẮP RÁP BỘ BIẾN TẦN NGUỒN ÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA RÔTO LỒNG SÓC. (DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN - CHIP AT89C51) ppt

THIẾT KẾ VÀ LẮP RÁP BỘ BIẾN TẦN NGUỒN ÁP ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA RÔTO LỒNG SÓC. (DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN - CHIP AT89C51) ppt

Kĩ thuật Viễn thông

... T3 T2 T3 T2 T1 T2 T1 T6 T1 T6 T5 T6 T5 T4 T5 T4 T3 T4 T3 T2 T3 T2 T1 T2 T1 T6 T1 T6 T5 CHƯƠNG V THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN Khối tạo xung: Dùng chip : AT89C51 U2 39 38 37 36 35 34 33 32 19 18 31 ... Tổng quan động không đồng bộ( ĐK) Chương II: Giới thiệu chung biến tần Chương III: Tổng quan vi điều khiển Chương IV: Thiết kế biến tần nguồn án ba pha điều khiển động không đồng Roto lồng sóc Chương ... P2.7/A15 P3.0/RXD P3.1/TXD P3.2/INTO P3 .3/ INT1 P3.4/TO P3.5/T1 P3.6/W R P3.7/RD PSEN ALE/PROG 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 29 30 +5V +12V R3 R2 R1 g Q E BỘ TẠO DAO ĐỘNG CỦA ON-CHIP...
 • 17
 • 673
 • 3

Xem thêm