điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ roto day quan

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC   ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Điện - Điện tử - Viễn thông

... chỉnh tốc độ động không đồng Khái Quát Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng ... Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Áp Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Tần Số Điều ... Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực Điều Chỉnh...
 • 79
 • 3,975
 • 17

Phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp

Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp

Điện - Điện tử - Viễn thông

... chỉnh tốc độ động không đồng Khái Quát Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng ... Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Áp Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Tần Số Điều ... Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực Điều Chỉnh...
 • 79
 • 1,721
 • 10

Phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp

Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp

Điện - Điện tử - Viễn thông

... chỉnh tốc độ động không đồng Khái Quát Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng ... Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Áp Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Tần Số Điều ... Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực Điều Chỉnh...
 • 78
 • 744
 • 2

Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ ba pha

Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha

Điện - Điện tử - Viễn thông

... theo tốc độ quay 2.3 Điều chỉnh điện trở mạch rôto Như phân tích phần đặc tính động không đồng ba pha, điều chỉnh tốc độ động không đồng ba pha cách điều chỉnh điện trở mạch rôto Ta điều chỉnh ... Khởi động tính điện trở khởi động 17 1.5 Hãm máy 18 Chương Điều chỉnh tốc độ động không đồng 21 2.1 Khái niệm chung 21 2.2 Điều chỉnh điện áp động 21 2.3 Điều chỉnh điện trở mạch rôto 25 2.4 Điều ... hệ truyền động cạnh tranh hiệu với hệ truyền động Thyristor- động chiều Trong công nghiệp thường sử dụng bốn hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động không đồng ba pha sau: - Điều chỉnh điện...
 • 48
 • 583
 • 4

Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp

Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp

Cơ khí - Vật liệu

... chỉnh tốc độ động không đồng Khái Quát Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng ... Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng ... Số Đôi Cực Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Áp Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách...
 • 77
 • 947
 • 2

Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ rô to dây cuốn bằng phương pháp điện trở xung mạch roto

Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ rô to dây cuốn bằng phương pháp điện trở xung mạch roto

Điện - Điện tử - Viễn thông

... khởi động động Th-ờng dùng điện trở phụ chất lỏng để khởi động động đến tốc độ làm việc sau đến chế độ điều chỉnh công suất tr-ợt Vì nên áp dụng hệ thống cho truyền động số lần khởi động, ... thích hợp cho điều f chỉnh động lồng sóc, điều chỉnh ph-ơng pháp cho phép điều chỉnh tốc độ cách liên tục phạm vi rộng Nh-ợc điểm lớn ph-ơng pháp giá thành cao Điều chỉnh tốc độ động KĐB ph-ơng ... tr-ợt, vừa điều chỉnh đ-ợc tốc độ động KĐB rôto dây quấn, ng-ời ta sử dụng sơ đồ nối tầng Điều chỉnh tốc độ động KĐB sơ đồ nối tầng đ-ợc thực cách đ-a vào rôto sức điện động phụ Ef sức điện động phụ...
 • 84
 • 1,175
 • 0

Thiết kế bộ biến tần 3 pha để điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ

Thiết kế bộ biến tần 3 pha để điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ

Điện - Điện tử - Viễn thông

... đònh mức Các phương pháp điều khiển tốc độ động luật ; 4.a Điều chỉnh điện áp động : Momen động không đồng tỉ lệ với bình phương điện áp stato nên điều chỉnh momen tốc độ động cách thay đổi điện ... Trong đó: n tốc độ quay roto n1 tốc độ quay từ trường quay stato (tốc độ đồng động ) B- NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ Khi nối dây quấn stato vào lưới điện xoay chiều ba pha, động sinh ... n1 chuyển động tương đối roto từ trường quay stato trì dòng điện i2 mômen Vì tốc độ roto khác với tốc độ từ trường quay stato nên gọi động không đồng Đặc trưng cho động không đồng ba pha hệ...
 • 45
 • 1,309
 • 3

Thiết kế bộ biến tần 3 pha để điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ

Thiết kế bộ biến tần 3 pha để điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ

Điện - Điện tử - Viễn thông

... đònh mức Các phương pháp điều khiển tốc độ động luật ; 4.a Điều chỉnh điện áp động : Momen động không đồng tỉ lệ với bình phương điện áp stato nên điều chỉnh momen tốc độ động cách thay đổi điện ... CỦA ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ - Cấu tạo đơn giản - Đấu trực tiếp vào lưới điện xoay chiều ba pha - Tốc độ quay roto nhỏ tốc độ từ trường quay stato n < n1 Trong đó: n tốc độ quay roto n1 tốc độ quay ... trường Tốc độ quay roto n nhỏ tốc độ từ trường quay stato n1 chuyển động tương đối roto từ trường quay stato trì dòng điện i2 mômen Vì tốc độ roto khác với tốc độ từ trường quay stato nên gọi động...
 • 44
 • 1,743
 • 4

Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ ba pha rôto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha rôto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Điện - Điện tử - Viễn thông

... trờn: AP - ỏp tụ mat; K - cụng tc t cú dp h quang; RN - rle nhit; Rf - in tr iu chnh mch rụto I iu chnh xung in tr mch rụto khc phc mt s nhc im quan trng trờn v m kh nng t ng húa h thng, ngi ... tiristor T, v iu chnh khong thi gian gia xung m tiristor T iT t v xung m tiristor T1 uT uT1 khởi động với ig1 dẫn khóa chu kỳ t t 26 Hỡnh 19 Gin cỏc ng cong dũng in v in ỏp iu khin xung in tr ... khụng ng b cú hai mch in khụng ni vi v gia chỳng ch cú s liờn h v cm ng t Sau ó phõn tớch cỏc quan h in t ta cú c h phng U = - E1 + I1 (r1 + jx1 ); trỡnh c bn ca ng c khụng ng b lỳc rụto quay...
 • 86
 • 1,077
 • 5

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNGTRONG CÔNG NGHIỆP

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNGTRONG CÔNG NGHIỆP

Điện - Điện tử - Viễn thông

... chỉnh tốc độ động khơng đồng Khái Qt Về Động Khơng Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng ... chỉnh tốc độ động khơng đồng Khái Qt Về Động Khơng Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng ... Số Đơi Cực Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Áp Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách...
 • 69
 • 825
 • 5

Thiết kế mạch băm xung dùng trong điêù chỉnh tốc độ động điện không đồng bộ 3 pha loại rôto dây quấn theo phương pháp thay đổi điện trở rôto

Thiết kế mạch băm xung dùng trong điêù chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ 3 pha loại rôto dây quấn theo phương pháp thay đổi điện trở rôto

Điện - Điện tử - Viễn thông

... yếu để điều chỉnh tốc độ động KĐB là: Điều chỉnh tốc độ cách thay đổi số đôi cực Điều chỉnh tốc độ cách thêm điện trở phụ vào mạch rôto Điều chỉnh tốc độ cách thay đổi tần số Điều chỉnh tốc độ cách ... xuất cao.Song việc điều chỉnh tốc độ động gặp nhiều khó khăn, nên cần điều chỉnh tốc độ động hệ thống truyền động chủ yếu sử dụng động điện chiều, nhiều hạn chế vành trượt (bộ góp điện) dễ gây ... dần thay động chiều điều chỉnh tốc độ Các phương pháp điều chỉnh tốc độ truyền thống sử dụng hộp số, dây đai, cấu thay đổi tốc độ khác… kết hợp với phương pháp điện đại, điều chỉnh tốc độ sâu hơn,...
 • 50
 • 1,527
 • 0

Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ ba pha

Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha

Điện - Điện tử - Viễn thông

... dải điều chỉnh tốc độ mômen Như thấy (hình 2.1b), tốc độ động điều chỉnh cách giảm độ cứng đặc tính cơ, tốc độ không tải lý tưởng đặc tính tốc độ từ trường quay Sơ đồ điều chỉnh điện áp động không ... theo tốc độ quay 2.3 Điều chỉnh điện trở mạch rôto Như phân tích phần đặc tính động không đồng ba pha, điều chỉnh tốc độ động không đồng ba pha cách điều chỉnh điện trở mạch rôto Ta điều chỉnh ... Khởi động tính điện trở khởi động 17 1.5 Hãm máy 18 Chương Điều chỉnh tốc độ động không đồng 21 2.1 Khái niệm chung 21 2.2 Điều chỉnh điện áp động 21 2.3 Điều chỉnh điện trở mạch rôto 25 2.4 Điều...
 • 45
 • 389
 • 1

Tính toán và điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ ba pha

Tính toán và điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha

Điện - Điện tử - Viễn thông

... TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN GVHD: Trần Văn Hải CHƯƠNG ĐẶC TÍNH CỦA ĐỘNG XOAY CHIỀU KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA I ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ 1: Cấu tạo:  Động không đồng gồm hai loại: Động Rotor dây quấn động Rotor ... sóc (Động Rotor ngắn mạch)  Động điện không đồng sử dụng rộng rãi thực tế 2: Ưu điểm:  Ưu điểm bật loại động là: Cấu tạo đơn giản đặc biệt động Rotor lồng sóc So với động chiều động không đồng ... chắn Ngoài động không đồng dùng trực tiếp lưới điện xoay chiều ba pha nên không cần trang bị thêm thiết bị biến đổi kèm theo 3: Nhược điểm  Nhược điểm động không động điều chỉnh tốc độ khống chế...
 • 45
 • 755
 • 2

Điều chỉnh tốc độ động điện không đồng bộ.

Điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ.

Tư liệu khác

... YY (p1) Hình 17-8 Sơ đồ đấu dây quấn đổi tốc độ theo tỷ lệ 2:1 với công suất không đổi M YY n1 2n1 n Hình 17-10 Đặc tính M = f(n) động điện hai tốc độ đồ đấu dây hình 17-8 17.3.2 iu chnh ... c hai cp tc u theo kiu Y/YY nh hỡnh 17-9 M Y n1 YY 2n1 n Hình 17-9 Đặc tính M = f(s) động điện hai tốc độ đồ đấu dây hình 17-7 A Hỡnh 17-8, chuyn t u sang YY, ta cú: P = 3.Ul.3If..cos ... Hình 17-7 Sơ đồ đấu dây quấn đổi tốc độ theo tỷ lệ 2:1 với mômen không đổi Vỡ chuyn t u Y sang YY, s ụi cc gim i mt na (p2 = 2p1), tc tng gp ụi (n1 = n2), nờn theo quan h M = P/, ta cú: M YY P ...
 • 18
 • 933
 • 7

Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ

Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ

Cao đẳng - Đại học

... pháp điều chỉnh tốc độ cách biến đổi tần số, cho phép mở rộng phạm vi sử dụng truyền động điện không đồng nhiều ngnh công nghiệp nh: Dùng để thay đổi tốc độ nhiều động không đồng lúc nh động ... với động công suất nhỏ ta bỏ qua sụt áp điện trở dây quấn stato (tức R1 0) đồng thời điều chỉnh tốc độ động rộng phải điều chỉnh lại cách tính thêm độ sụt áp mạch stato điều chỉnh tốc độ cách ... tốc độ giảm nhỏ cách đa mạch hồi tiếp vo sơ đồ điều khiển II Luật biến đổi điện áp điều chỉnh tốc độ động không đồng phơng pháp tần số: Khi lựa chọn quan hệ tần số v điện áp stato động không đồng...
 • 8
 • 279
 • 1

xây dựng hệ thống truyền động điện điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ bằng điện áp

xây dựng hệ thống truyền động điện điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng điện áp

Cơ khí - Vật liệu

... 38 CH-ơNG : xây dựng thiết kế Hệ THốNG điều chỉnh tốc độ động không đồng điện áp 43 3.1 mở đầu 43 3.2 THIếT Kế MạCH Động lực 43 3.2.1 Chn van bỏn dn ... du ng vi trng thỏi mỏy phỏt Hỡnh 1.5 c tớnh c ca ng c khụng ng b 1.5 ph-ơng pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng 1.5.1 M u Trong thc t sn xut v tiờu dựng, cỏc khõu c khớ sn xut cn cú tc thay ... SBIC Bao gm cỏc ghi: GPIOR2, GPIOR1, GPIOR0 42 CH-ơNG : xây dựng thiết kế Hệ THốNG điều chỉnh tốc độ động không đồng điện áp 3.1 mở đầu H thng iu chnh tc ng c bng in ỏp c chia lm phn: - Mch ng...
 • 65
 • 352
 • 0

điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ . Mô phỏng đặc tính trên matlab

điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ . Mô phỏng đặc tính trên matlab

Điện - Điện tử - Viễn thông

... vòng điều chỉnh tốc độ mạch vòng điều chỉnh dòng điện Tín hiệu đầu điều khiển tốc độ R tín hiệu đặt mạch vòng điều chỉnh dòng điện Tín hiệu điều chỉnh dòng điện tín hiệu điều khiển biên độ a ... Để giảm độ điều chỉnh => Dùng thêm khâu lọc hàm truyền WL = 1 + 0,044 p *Kiểm nghiệm điều chỉnh tốc độ R Matlab-Simulink 18 Đồ thị độ tốc độ trớc sau lọc Đặc tính độ mômen động với tảI ... quấn động chịu tải lõi thép phải non tải Ngoài lý mômen cho phép khả tải động giảm xuống Vì để tận dụng khả động cách tốt điều chỉnh tốc độ phơng pháp biến đổi tần số ngời ta phải điều chỉnh...
 • 20
 • 1,809
 • 18

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp docx

Báo cáo khoa học

... chỉnh tốc độ động không đồng Khái Quát Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng ... Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng ... Số Đôi Cực Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Áp Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách...
 • 77
 • 634
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: "TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP" doc

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp:

Báo cáo khoa học

... chỉnh tốc độ động không đồng Khái Quát Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng ... Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng ... Số Đôi Cực Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Áp Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách...
 • 77
 • 665
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008