điều chỉnh tốc độ đông cơ không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch roto

Tài liệu Luận văn: Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung mạch Rôtô pdf

Tài liệu Luận văn: Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf

Cơ khí - Vật liệu

... hiểm Phương pháp điều chỉnh xung điện trở khắc phục số nhược điểm mở khả tự động hoá hệ thống, phương pháp triển phương pháp biến trởđồ nguyên lý phương pháp điều chỉnh xung điện trở ~ ~ ... chiều Điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn cách thay đổi điện trở mạch rôto : Đối với động rôto dây quấn thường điều chỉnh tốc độ cách thay đổi điện trở rôto để thay đổi hệ số trượt S, việc điều ... - Điện trở thay đổi vô cấp - Điện trở thay đổi tự động thay đổi tự động độ rộng xung điện trở δ - Dể dàng tự động hoá Trên thực tế nhiều sơ đồ để điều chỉnh xung tốc độ động KĐB pha rôto dây...
 • 90
 • 907
 • 2

điều chỉnh tốc độ đông không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung mạch roto

điều chỉnh tốc độ đông cơ không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch roto

Điện - Điện tử - Viễn thông

... chiều Điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn cách thay đổi điện trở mạch rôto : Đối với động rôto dây quấn thờng điều chỉnh tốc độ cách thay đổi điện trở rôto để thay đổi hệ số trợt S, việc điều ... chọn mạch động lực I Chọn mạch động lực : Qua chơng I kết hợp với yêu cầu đề tài ta thấy việc điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn phơng pháp xung điện trở mạch rôto tối u Điều chỉnh tốc độ ... hiểm Phơng pháp điều chỉnh xung điện trở khắc phục đợc số nhợc điểm mở khả tự động hoá hệ thống, phơng pháp triển phơng pháp biến trởđồ nguyên lý phơng pháp điều chỉnh xung điện trở Sinh viên:...
 • 75
 • 877
 • 4

Đề tài: Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung mạch Rôtô pdf

Đề tài: Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf

Báo cáo khoa học

... hiểm Phương pháp điều chỉnh xung điện trở khắc phục số nhược điểm mở khả tự động hoá hệ thống, phương pháp triển phương pháp biến trởđồ nguyên lý phương pháp điều chỉnh xung điện trở ~ ~ ... chiều Điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn cách thay đổi điện trở mạch rôto : Đối với động rôto dây quấn thường điều chỉnh tốc độ cách thay đổi điện trở rôto để thay đổi hệ số trượt S, việc điều ... - Điện trở thay đổi vô cấp - Điện trở thay đổi tự động thay đổi tự động độ rộng xung điện trở δ - Dể dàng tự động hoá Trên thực tế nhiều sơ đồ để điều chỉnh xung tốc độ động KĐB pha rôto dây...
 • 90
 • 566
 • 0

Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ ba pha rôto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha rôto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Điện - Điện tử - Viễn thông

... cỏc thit b to xung ng h (X h) cú tn s cao Khi in ỏp anụt tiristor (UAT) i du t (-) sang (+), b m bt u m xung ng h S lng xung m (n.Xh) khụng i cho mi chu k Khi s lng xung m thỡ phỏt xung iu khin ... cú xung in ỏp phỏt lnh cho b m Bt u chu kỡ m xung Xh - to xung ng h tn s cao, tn s cng cao cht lng iu khin cng tt 48 ỏn tt nghip Trng i hc Bỏch Khoa H Ni X cú nhim v m xung ng h vi s lng xung ... xu i i i n xu n tr n tr n tr tr Khõu to xung, khuch i cú nhim v n xung phựi m van bỏn to hp xu xu n un un tr tr n ntr intr nxung c nn phự hp m vannl xung cú nn tr tr tr tr dn Mt coi l cụng...
 • 86
 • 1,077
 • 5

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Điện - Điện tử - Viễn thông

... cỏc thit b to xung ng h (X h) cú tn s cao Khi in ỏp anụt tiristor (U AT) i du t (-) sang (+), b m bt u m xung ng h S lng xung m (n.Xh) khụng i cho mi chu k Khi s lng xung m thỡ phỏt xung iu khin ... gian gia xung m tiristor T v xung m tiristor T1 ig1 t t t t t uc iT1 ig iT uT t t uT1 khởi động với ig1 dẫn khóa chu kỳ Hỡnh 19 Gin cỏc ng cong dũng in v in ỏp iu khin xung in tr rụto Nh phn trờn, ... ỏp iu khin thỡ phỏt lnh m hoc khoỏ van bỏn dn Khõu to xung, khuch i cú nhim v to xung phự hp m van bỏn dn Mt xung c coi l phự hp m van l xung cú cụng sut ( dũng in v in ỏp iu khin), cỏch ly...
 • 91
 • 985
 • 4

điều chỉnh tốc độ động roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

điều chỉnh tốc độ động cơ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Điện - Điện tử - Viễn thông

... cấu trúc động phức tạp III Điều chỉnh tốc độ động không đồng cách thay đổi điện áp đặt vào stato Điều chỉnh tốc độ động không đồng cách điều chỉnh trở kháng mạch stato a Nguyên lý điều chỉnh Từ ... điều chỉnh tốc độ động cách điều chỉnh xung điện trở mạch rôto Do vậy, động đợc mắc trực tiếp vào lới điện ba pha điện áp U1 = 380 V với tần số f1 = 50 Hz Ta điều chỉnh tốc độ động không đồng ... án động không đồng ba pha rôto dây quấn ta thấy phơng pháp điều chỉnh tốc độ dùng điện trở xung rôto thích hợp Chơng II Chọn tính toán mạch động lực A thông số động không đồng ba pha rôto dây quấn...
 • 86
 • 381
 • 0

thiết kế hệ truyền động động không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung với van bán dẩn là thyristor công suất

thiết kế hệ truyền động động cơ không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung với van bán dẩn là thyristor công suất

Kinh tế - Quản lý

... điện trở mạch rôto ta dùng phương pháp sau: - Phương pháp điều chỉnh điện trở mạch rôto cách dùng trượt - Phương pháp điều chỉnh điện trở mạch rôto cách dùng Côngtăctơ - Phương pháp điều chỉnh điện ... điện trở mạch rôto phương pháp xung điện trở Phương pháp thích hợp với động điện rôto dây quấn đặc điểm loại động thêm điện trở vào cuộn dây rôto Dùng động rôto dây quấn đạt mômen mở máy lớn đồng ... độc lập ĐCKĐB I.7 .Điều chỉnh tốc độ truyền động điện: • Điều chỉnh tốc độ truyền động điện dùng phương pháp tuý điện tác động lên hệ thống truyền động điện (nguồn động điện) để thay đổi tốc độ...
 • 96
 • 645
 • 0

Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ rô to dây cuốn bằng phương pháp điện trở xung mạch roto

Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ rô to dây cuốn bằng phương pháp điện trở xung mạch roto

Điện - Điện tử - Viễn thông

... cho động nh-ng điều chỉnh tốc độ nhảy cấp, điều chỉnh gây hồ quang dể làm hỏng thiết bị vây đ-ợc sử dụng Sơ đồ điều chỉnh điện trở mạch rôto dùng điện trở xung: Điều chỉnh tốc độ điện trở ph-ơng ... chiều Điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn cách thay đổi điện trở mạch rôto : Đối với động rôto dây quấn th-ờng điều chỉnh tốc độ cách thay đổi điện trở rôto để thay đổi hệ số tr-ợt S, việc điều ... - Điện trở thay đổi vô cấp - Điện trở thay đổi tự động thay đổi tự động độ rộng xung điện trở - Dể dàng tự động hoá Trên thực tế nhiều sơ đồ để điều chỉnh xung tốc độ động KĐB pha rôto dây...
 • 84
 • 1,175
 • 0

Tự động điều chỉnh tốc độ động cơxoay chiều một pha bằng biến tần áp gián tiếp

Tự động điều chỉnh tốc độ động cơxoay chiều một pha bằng biến tần áp gián tiếp

Công nghệ - Môi trường

... nhiều phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ: điều chỉnh điện áp u1, điều chỉnh điện trở mạch rotor (r2), điều chỉnh công suất trượt, điều chỉnh tần số nguồn cung cấp cho động biến ... nhiều phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng phương pháp ưu điểm nhược điểm Sau số phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ: 10 a Điều chỉnh điện áp đặt vào stator động Từ ... đồng ta điều chỉnh tốc độ động điều chỉnh điện trở mạch rotor, ưu điểm phương pháp dễ điều chỉnh, nhiên nhược điểm gây tổn hao điện trở mạch chuyển đổi van điện áp chiều Mặt khác điều chỉnh điện...
 • 81
 • 636
 • 2

Nghiên cứu điều kiện xác định asen trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp điện hóa

Nghiên cứu điều kiện xác định asen trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp điện hóa

Thạc sĩ - Cao học

... Thời gian lưu trú tốc độ vận chuyển Asen không khí phụ thuộc vào kích thước hạt mà Asen đính vào Các điều kiện khí hậu, điều kiện hoạt động trình công nghiệp tác động đến tốc độ sa lắng khô ướt ... -0,2V, tốc độ quét = 10mV/s thu đỉnh pic As khoảng 0,15 V Việc xác định As phương pháp von-ampe hoà tan anot phương pháp von-ampe hoà tan anot xung vi phân nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng tới độ ... hưởng tới độ nhạy độ xác gồm: pH, điện phân, dung dịch chất điện li, thân điện cực làm việc Giới hạn phát phương pháp von-ampe hoà tan anot (ASV) phương pháp von-ampe hoà tan anot xung vi phân (DP...
 • 23
 • 693
 • 1

nghiên cứu điều kiện xác định asen trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp điện hóa

nghiên cứu điều kiện xác định asen trong không khí khu vực làm việc bằng phương pháp điện hóa

Khoa học tự nhiên

... ICP-AES … không làm điều 1.2.3.2 Phương pháp vôn- ampe hoà tan hấp phụ (AdSV) Phương pháp AdSV phương pháp bổ xung cho phương pháp ASV, xác định lượng vết siêu vết chất vô hữu mà phương pháp ASV ... Thiết bị phương pháp SV không đắt, nhỏ gọn, tiêu tốn điện không cần làm mát (hay làm nguội ) So với phương pháp khác, phương pháp SV rẻ chi phí đầu tư cho thiết bị Mặt khác, thiết bị phương pháp ... tố ảnh hưởng tới độ nhạy độ xác gồm: pH, điện phân, dung dịch chất điện li, thân điện cực làm việc Giới hạn phát phương pháp vonampe hoà tan anot (ASV) phương pháp von-ampe hoà tan anot xung vi...
 • 82
 • 587
 • 1

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC   ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực Điều Chỉnh ... điều chỉnh ứng dụng phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng Khái Quát Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều ... vi điều chỉnh ứng dụng phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng Khái Quát Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto...
 • 79
 • 3,975
 • 17

Phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp

Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực Điều Chỉnh ... điều chỉnh ứng dụng phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng Khái Quát Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều ... vi điều chỉnh ứng dụng phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng Khái Quát Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto...
 • 79
 • 1,721
 • 10

Phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp

Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực Điều Chỉnh ... điều chỉnh ứng dụng phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng Khái Quát Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều ... vi điều chỉnh ứng dụng phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng Khái Quát Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto...
 • 78
 • 744
 • 2

Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ ba pha

Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Khởi động tính điện trở khởi động 17 1.5 Hãm máy 18 Chương Điều chỉnh tốc độ động không đồng 21 2.1 Khái niệm chung 21 2.2 Điều chỉnh điện áp động 21 2.3 Điều chỉnh điện trở mạch rôto 25 2.4 Điều ... giây quấn stato dây quấn rôto, góc pha dòng điện điện áp biến thiên theo tốc độ quay 2.3 Điều chỉnh điện trở mạch rôto Như phân tích phần đặc tính động không đồng ba pha, điều chỉnh tốc độ động không ... tốc độ động không đồng ba pha cách điều chỉnh điện trở mạch rôto Ta điều chỉnh trơn van dẫn, ưu phương pháp dễ tự động hóa việc điều chỉnh Điện trở mạch rôto động không đồng bộ: R r = R rd + R...
 • 48
 • 583
 • 4

Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp

Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ và ứng dụng trong công nghiệp

Cơ khí - Vật liệu

... Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Áp Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Tần Số Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Phương Pháp ... Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng ... Về Động Không Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều Chỉnh Tốc Độ Động Không Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đôi Cực Điều Chỉnh...
 • 77
 • 947
 • 2

Thiết kế bộ biến tần 3 pha để điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ

Thiết kế bộ biến tần 3 pha để điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ

Điện - Điện tử - Viễn thông

... đặt dây quấn I-2.c Dây quấn roto: Gồm hai loại: loại roto dây quấn loại roto kiểu lồng sóc * Loại roto kiểu dây quấn : dây quấn roto giống dây quấn stato số cực số cực stato Dây quấn ba pha roto ... Trong đó: n tốc độ quay roto n1 tốc độ quay từ trường quay stato (tốc độ đồng động ) B- NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ Khi nối dây quấn stato vào lưới điện xoay chiều ba pha, động sinh ... tỉ lệ với u12 Khi thay đổi điện trở mạch roto cách thêm điện trở phụ (đối với động không đồng roto quấn dây) thì: Mt = const st tỉ lệ với r’2 Khi xét đến điện trở mạch stato r1 mômen tới hạn...
 • 45
 • 1,309
 • 3

Thiết kế bộ biến tần 3 pha để điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ

Thiết kế bộ biến tần 3 pha để điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ

Điện - Điện tử - Viễn thông

... hoá điện áp đặt vào động - Với số lượng xung độ rộng thích hợp phương pháp điều chỉnh độ rộng Xung làm triệt tiêu sóng bậc cao - Do phương pháp hay sử dụng - Với phương pháp điều chỉnh tốc độ ... áp động : Momen động không đồng tỉ lệ với bình phương điện áp stato nên điều chỉnh momen tốc độ động cách thay đổi điện áp giữ nguyên tần số 4.b Điều chỉnh điện trở mạch roto : Ta : r = rr ... vòng trượt, đưa điện trở phụ vào mạch roto nhằm cải thiện tính mở máy điều chỉnh tốc độ *Loại roto kiểu lồng sóc: loại dây quấn khác với dây quấn stato Mỗi rảnh lỏi sắt đặt dẫn đồng nhôm nối tắt...
 • 44
 • 1,743
 • 4

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNGTRONG CÔNG NGHIỆP

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ỨNG DỤNGTRONG CÔNG NGHIỆP

Điện - Điện tử - Viễn thông

... vi điều chỉnh ứng dụng phương pháp điều chỉnh tốc độ động khơng đồng Khái Qt Về Động Khơng Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều ... vi điều chỉnh ứng dụng phương pháp điều chỉnh tốc độ động khơng đồng Khái Qt Về Động Khơng Đồng Bộ Ba Pha Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện Trở Phụ Mạch Roto Điều ... Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Số Đơi Cực Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cuộn Kháng Bảo Hòa Điều Chỉnh Tốc Độ Động Khơng Đồng Bộ Bằng Cách Thay Đổi Điện...
 • 69
 • 825
 • 5

Xem thêm