điều 5 d 1 15 căn cứ xác định tính chất và mức độ xâm phạm

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 5 docx

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 5 docx

Cao đẳng - Đại học

... theo d i từ lúc dung d ch cần đo từ vạch b xuống vạch a Cũng làm để đo độ nhớt nước cất nhiệt độ Độ nhớt dung d ch tính theo cơng thức: d = ηn × dd zd ; dn zn N.s/m2 = Pa.S Trong đó: ηn - Độ ... độ nhớt thông qua đo điện trở dung d ch: Loại ứng d ng vài năm gần Ví d : Đo độ nhớt bột nhão nướng bánh mì XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT BẰNG NHỚT KẾ OSVAL: Cấu tạo thuộc loại nhớt kế mao quản, độ nhớt dung ... P - D ng lưu thế: R τw Q=π × π Xác định ∆p Q nhờ nhớt kế mao quản, từ ta tính độ nhớt η dung d ch cần đo Độ xác phép đo ± 0 ,1% 3.2 Nhớt kế bi rơi: * Sơ đồ nguyên tắc: α : Góc nghiêng 10 o 19 Thí...
 • 7
 • 612
 • 2

thí nghiệm công nghệ thực phẩm chương 1- các phương pháp xác định tính chất lý hóa cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm

thí nghiệm công nghệ thực phẩm chương 1- các phương pháp xác định tính chất lý hóa cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm

Công nghệ - Môi trường

... 0 ,53 1, 00 1 ,50 2,00 2 ,50 3,00 3 ,53 4,00 4 ,50 5, 00 6,00 6 ,50 7,00 7 ,53 8,00 8 ,50 9,00 9 ,50 10 ,00 10 ,54 11 ,00 11 ,54 12 ,00 12 ,54 13 ,00 13 ,54 14 ,00 14 ,55 15 , 00 15 , 60 16 ,00 16 ,54 Tỷ trọng d 15 15 0,00 ... 63 ,1 60,7 58 ,3 49,3 45, 0 42,0 38,0 33,0 29 ,5 25, 0 21 ,5 18 ,5 15 , 5 12 ,7 10 ,5 9,0 3,0 2 ,5 1 ,5 Nống độ dung d ch H2SO4 (%) 0,00 1, 37 3,03 4,49 5, 06 7,37 8,77 10 ,19 11 ,60 12 ,99 14 , 35 15 , 71 17, 01 18, 31 ... 0,06 1, 26 1, 88 2 , 51 3 ,14 3,76 4,42 5, 00 5, 63 6,24 7,48 8 ,10 8,72 9,37 9, 95 10 ,50 11 ,17 11 ,79 12 ,40 13 , 05 13 ,62 14 ,27 14 ,48 15 , 49 16 , 05 16 ,70 17 ,26 17 ,92 18 ,48 19 ,08 19 ,68 20,33 0,9747 0,97 41 0,9734...
 • 175
 • 586
 • 0

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 1 ppt

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 1 ppt

Cao đẳng - Đại học

... tích mẫu lưu 2.3 Đối với nguyên liệu d ng lỏng – sánh : (Tinh d u, d u thực vật, rỉ đường ) Đối với tinh d u d u thực vật, trước lấy mẫu phải xác định tính động lơ hàng, đối chiếu với chứng từ ... chứa) có nhiều d ng khác nhau, thường d ng khối, bánh hộp, lọ miệng rộng, có khối lượng từ 10 0 – 50 0 gam Nó thường bảo quản lạnh nên có độ đặc, rắn định Yêu cầu mẫu phải lấy đại diện vị trí khác ... tinh d u đựng chai lấy chừng 50 gam mẫu, đựng thùng lấy khoảng 10 0 gam mẫu Đối với d u thực vật, rỉ đường lấy lượng lớn Tỷ lệ lấy mẫu giống sản phẩm lỏng chứa chai, lọ, can Tất mẫu lấy cho vào...
 • 3
 • 390
 • 0

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 4 potx

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 4 potx

Cao đẳng - Đại học

... 63 ,1 60,7 58 ,3 49,3 45, 0 42,0 38,0 33,0 29 ,5 25, 0 21 ,5 18 ,5 15 , 5 12 ,7 10 ,5 9,0 3,0 2 ,5 1 ,5 Nống độ dung d ch H2SO4 (%) 0,00 1, 37 3,03 4,49 5, 06 7,37 8,77 10 ,19 11 ,60 12 ,99 14 , 35 15 , 71 17, 01 18, 31 ... 15 , 71 17, 01 18, 31 19, 61 20, 91 22 ,19 23,47 24,76 26,04 27,32 28 ,58 29,84 31, 11 15 Nống độ dung d ch H2SO4 (%) 32,0 33,43 34 ,57 35, 71 36,87 38,03 39 ,19 44,0 46,0 48,0 50 ,0 52 ,0 54 ,0 56 ,0 58 ,0 60,0 62,0 ... dung d ch H2SO4 có nồng độ 19 , 61% ta có độ ẩm tương ứng 90% (xem bảng 1) Đổ dung d ch pha vào bình hút ẩm, mức dung d ch phải đỡ bình hút ẩm D ng cân phân tích hay cân điện tử có độ xác 1/ 1000gam,...
 • 4
 • 1,229
 • 19

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 6 ppt

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 6 ppt

Cao đẳng - Đại học

... liệu d ng cụ: - Dung d ch hỗn hợp Váctơ - Frâyferơ gồm: Trộn thể tích dung d ch NaOH 0,1N với thể tích dung d ch Na2CO3 0,1N - Chất thị metyl da cam 0 ,1% - Dung d ch HCl 0,1N - Bình nón dung ... metylen da cam, chuẩn độ dung d ch HCl 0,1N (như xác định độ cứng tạm thời) Độ cứng vĩnh cửu = (20 - 2,5n) x 2,8 Trong đó: 20 - Số ml dung d ch hỗn hợp Váctơ - Frâyferơ 2 ,5- Hệ số pha loãng (tức 250 /10 0 ... tích 250 ml - Bình d ch mức dung tích 250 ml - Buret chuẩn độ - Pipet có bầu dung tích 50 ml 10 0ml - Bếp đun, phễu lọc, giấy lọc b Tiến hành: * Xác định độ cứng tạm thời nước: Dung Pipet hút lấy 10 0ml...
 • 3
 • 302
 • 0

Quy trình, thủ tục xác định đối tượng mức độ khuyết tật theo quy định pháp luật hiện hành thực tiễn thực hiện. Tìm một hoặc một số ví dụ thực tiễn phân tích đưa ra những nhận xét cụ thể?

Quy trình, thủ tục xác định đối tượng và mức độ khuyết tật theo quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện. Tìm một hoặc một số ví dụ thực tiễn phân tích và đưa ra những nhận xét cụ thể?

Cao đẳng - Đại học

... khách quan, xác II/ Quy trình, thủ tục xác định đối tượng, mức độ khuyết tật Quy trình, thủ tục xác định đối tượng mức độ khuyết tật Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực - Bước 1: Nộp tiếp ... tham gia vào hoạt động kinh tế, trị, xã hội Tuy nhiên, để xác nhận người người khuyết tật, cần làm thủ tục xác định người khuyết tật Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xác định mức độ khuyết ... sau: Đến nay, 10 0% xã, phường, thị trấn nước thành lập Hội đồng xác định MĐKT cấp xã theo quy định Tính đến năm 20 151. 311 .332 NKT cấp giấy xác nhận khuyết tật (chiếm khoảng 18 ,7% NKT), đa...
 • 14
 • 496
 • 7

TÀI LIỆU TÌM HIỂU QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP: Chương 1: Nhận thức chung về định tội danh hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp docx

TÀI LIỆU TÌM HIỂU QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP: Chương 1: Nhận thức chung về định tội danh và hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp docx

Cao đẳng - Đại học

... LUẬN CHUNG VỀ ĐỊNH TỘI DANH 1. 1 .1 KHÁI NIỆM “ĐỊNH TỘI DANH”  Khái niệm định tội danh” Định tội danh” coi hoạt động quan trọng khơng thể thiếu q trình áp d ng pháp luật hình vào thực tế Tuy ... ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 19 99 CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ ĐỊNH TỘI DANH HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 1. 1 MỘT ... SỰ 19 99 sở, có đồng hành vi thực tế cấu thành tội phạm quy định Kết luận trình bày d ng văn áp d ng pháp luật [68,tr .11 ]  Phân loại định tội danh” Căn vào chủ thể tiến hành hậu hoạt động định...
 • 36
 • 389
 • 2

XÁC ĐỊNH đứt gãy mức độ HOẠT ĐỘNG của đứt gãy BẰNG PHƯƠNG PHÁP đo tức THỜI NỒNG độ của RADON

XÁC ĐỊNH đứt gãy và mức độ HOẠT ĐỘNG của đứt gãy BẰNG PHƯƠNG PHÁP đo tức THỜI NỒNG độ của RADON

Vật lý

... X1  Y1  2n i 1 Sai số tương đối   R 10 0% Cách xác định d thường nồng độ Radon X dt  X ph  3S  X n S  i 1 i  Xn n 1 X dt  X ph    lg X n Slg    i 1 i  lg X n  n 1 X dt ... Radon đạt d thường nồng độ Radon tới bậc cao 3848 Bq/m3, tạo cụm d thường bậc 1+ 2+3 rộng khoảng 6,2km Đi phía đông bắc tuyến 11 gặp cụm d thường nồng độ Radon hẹp khoảng vài chục mét tới vài ... trải trực diện đường vạch đứt gãy Thiên Tân – Bình Sơn, đới d thường nồng độ Radon ngưỡng d thường nồng độ Radon bậc (939 Bq/m3) Xuất cụm d thường nồng độ Radon đạt mức giá trị cao ( >1 857 Bq/m3)...
 • 5
 • 504
 • 0

căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2004 thực tiễn áp dụng

căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2004 và thực tiễn áp dụng

Kinh tế - Thương mại

... thu, doanh số mua vào loại hàng hóa, d ch vụ doanh nghiệp xác định theo quy định pháp luật thuế, chuẩn mực kế toán Việt Nam số quy định đặc thù Điều 10 ,11 , 12 Nghị định 11 6/20 05 Nhận xét quy định ... khoản Điều LCT 2004 quy định: “thị trường sản phẩm liên quan thị trường hàng hóa, d ch vụ thay cho đặc tính, mục đích sử d ng giá cả” Theo quy định Điều Nghị định 11 6/ NĐ-CP ngày 15 / 9/20 05 quy định ... triển với quốc gia giới 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Luật cạnh tranh 2004 Nghị định 11 6/ NĐ-CP ngày 15 / 9/20 05 quy định chi tiết thi hành số điều LCT 2004 Căn xác định hành vi hạn chế cạnh...
 • 12
 • 940
 • 3

Kết hôn trái pháp luật do bị cưỡng ép hoặc lừa dối – căn cứ xác định đường lối xử lý

Kết hôn trái pháp luật do bị cưỡng ép hoặc lừa dối – căn cứ xác định và đường lối xử lý

Khoa học xã hội

... hướng d n Nghị số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23 /10 /2000 Hội đồng thẩm phán TANDTC hành vi cưỡng ép kết xác định sau: ‫ ﻫ‬Một bên d ng vũ lực đe d a d ng vũ lực hay uy hiếp mặt tinh thần, d ng vật chất, ... tổ chức xã hội thuyết phục Toà án định huỷ việc kết hôn trái pháp luật bị lừa d i cưỡng ép, sống chung trì thời gian d i (10 năm, 11 15 năm…) Bởi cho nên, quy định thời hiệu khởi kiện yêu cầu ... kết hôn họ Theo quy định điểm d2 - khoản d - điều - Nghị Hội đồng thẩm phán Toà án nhân d n tối cao số 02/2000/NĐ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 hướng d n áp d ng số quy định Luật nhân gia đình...
 • 14
 • 1,223
 • 3

Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo pháp luật việt nam

Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo pháp luật việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... 1. 2 .1 Xác định thị trường liên quan Xác định thị trường liên quan xác định xác định số lượng doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh vị trí chúng khu vực thị trường định, thường xác định từ hai góc độ: ... hướng d n thi hành Luật cạnh tranh tính thay cho đặc tính, mục đích sử d ng giá Hàng hóa thay cho có đặc tính giống Đặc tính hàng hóa, d ch vụ xác định theo cứ: Tính chất vật lý; Tính chất hóa ... khác để sử d ng c) Xác định doanh nghiệp thị trường liên quan Mục đề cập đến vấn đề xác định doanh nghiệp hoạt động thị trường khả xâm nhập thị trường doanh nghiệp tiềm 1. 2.2 .Xác định thị phần,...
 • 13
 • 631
 • 2

Báo cáo " Các căn cứ xác định mất quốc tịch Việt Nam " ppt

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... năm 19 98 (t tháng 1/ 1999 n 12 /2007), s ngư i c qu c t ch Vi t Nam 61. 460 ngư i, c th sau: (11 ) Năm S ngư i 19 99 3 .57 9 2000 6.4 31 20 01 3.363 2002 1 .55 3 2003 2.3 15 2004 5. 406 20 05 13 .346 2006 12 . 613 ... 19 98, tr 6-7 (16 ) Có th l y ví d liên quan n vi c xác l p quy n s h u nhà t i Vi t Nam i v i ngư i Vi t Nam nh nư c i u 12 6 Lu t nhà s 56 /20 05/ QH 11 Qu c h i thông qua ngày 29 /11 /20 05 quy nh: "Ngư ... 6/2009) (13 ).Xem: i u Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 19 98 Quy nh ti p t c c ghi nh n t i i u c a Lu t qu c t ch năm 2008 (14 ).Xem: i u Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 19 98 ( 15 ) Ví d : Công d n Vi t...
 • 8
 • 475
 • 0

căn cứ xác định nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ hoặc chồng việc thực hiện nghĩa vụ riêng trong đời sống gia đình

căn cứ xác định nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ hoặc chồng và việc thực hiện nghĩa vụ riêng trong đời sống gia đình

Kinh tế - Quản lý

... NHÂN GIA ĐÌNH kinh tế người trực tiếp nuôi d ỡng, giáo d c mà định mức cấp d ỡng nuôi với đứa cho hợp lý (Điểm b Điều 11 Nghị số 02/2000/NĐ-HĐTP) Không thiết chia đôi mức phỉ tổn nuôi d ỡng, ... quản lý di sản thừa kế mà có hành vi thực giao d ch nhằm tẩu tán làm hư hỏng, mát di sản Theo Khoản Điều 12 Nghị định số 70/20 01/ NĐ-CP ngày 03 /10 /20 01: “Trong trường hợp Toà án chưa cho chia di sản ... chung gia đình Căn vào Điều 25, khoản Điều 33 khoản Điều 95 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, tài sản chung vợ chồng chi d ng để toán khoản nợ như: BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH -...
 • 15
 • 432
 • 1

Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo pháp luật Việt Nam

Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo pháp luật Việt Nam

Luật

... LUẬT VỀ CĂN CỨ XÁC ĐỊNH HÀNH VI HẠN 34 CHẾ CẠNH TRANH THỰC TIỄN ÁP D NG 2 .1 Các quy định xác định hành vi hạn chế cạnh tranh 34 2 .1. 1 Quy định thị trường liên quan 35 2 .1. 2 Quy định xác định ... Điều khắc phục Nghị định Chính phủ số 11 6/20 05/ NĐ-CP ngày 15 / 9/20 05 hướng d n chi tiết nội dung Luật cạnh tranh (sau gọi tắt Nghị định số 11 6/20 05/ NĐ-CP) Trong phạm vi luận văn này, tác giả vào ... điểm xác định thị phần Đối với tổ chức tín d ng, Nghị định 11 6/20 05/ NĐ-CP quy định, doanh thu để xác định thị phần tổ chức tín d ng tính tổng khoản: Thu nhập tiền lãi; Thu nhập phí từ hoạt động d ch...
 • 85
 • 829
 • 0

Căn cứ xác định nghĩa vụ chung,nghĩa vụ riêng của vợ chồng giải pháp hoàn thiện pháp luật

Căn cứ xác định nghĩa vụ chung,nghĩa vụ riêng của vợ chồng và giải pháp hoàn thiện pháp luật

Xã hội học

... vợ, chồng người quản lí di sản thừa kế mà có hành vi thực giao d ch nhằm tẩu tán, phá tán làm hư hỏng, mát di sản (khoản Điều 12 Nghị định số 70/20 01/ NĐ-CP ngày 03 /10 /20 01) Trong trường hợp này, ... theo quy định Điều 25, khoản Điều 28 khoản Điều 95 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, nghĩa vụ chung tài sản vợ, chồng chưa luật quy định cụ thể Về trách nhiệm liên đới vợ, chồng giao d ch d n hợp ... đề tài sản cụ thể, d vận d ng nhiều so với Luật Hơn nhân gia đình năm 19 86 trước Điều 25 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 quy định trách nhiệm liên đới vợ, chồng giao d ch d n bên thực "Vợ chồng...
 • 16
 • 269
 • 2

khoá luận tốt nghiệp học viện hành chính Căn cứ xác định biên chế hành chính ở bộ nội vụ

khoá luận tốt nghiệp học viện hành chính Căn cứ xác định biên chế hành chính ở bộ nội vụ

Kinh tế - Quản lý

... 19 19 20 20 19 Vụ Đào tạo- Bồi d ỡng cán bộ, công chức Nhà nước Vụ Tiền lương 12 13 13 15 15 Vụ Tổ chức Phi phủ 14 14 14 14 14 Vụ cải cách hành 12 12 13 14 14 Vụ Hợp tác quốc tế 14 12 12 12 12 ... nghiệp HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH Vụ Tổ chức cán 15 15 15 14 14 10 Cục văn thư lưu trữ Nhà nước 6 25 623 623 622 6 21 11 Thanh tra Bộ 18 18 18 18 18 12 Văn phòng Bộ 61 61 60 60 60 [Nguồn: Vụ Tổ chức – Biên ... (khơng tính đến biên chế đơn vị nghiệp Bộ) STT Năm Đơn vị 2002 2003 2004 20 05 2006 Vụ Tổ chức- Biên chế 12 14 14 15 15 Vụ Chính quyền địa phương 20 19 21 21 21 Vụ Công chức- Viên chức 18 18 18 19 19 ...
 • 55
 • 1,142
 • 2

Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước theo quy định của pháp luật việt nam

Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước theo quy định của pháp luật việt nam

Luật

... 52 2.2 .1 Căn xác định TNBTTHCNN hoạt động quản lý hành 53 2.2.2 Căn xác định TNBTTHCNN hoạt động thi hành án d n 60 2.2.3 Căn xác định TNBTTHCNN hoạt động thi hành án hình 62 2.2.4 Căn xác định ... 1. 1 Khái niệm, cấu thành, chất pháp lý, ý nghĩa chế định TNBTTHCNN xác định TNBTTHCNN 1. 1 .1 Một số khái niệm 1. 1.2 Bản chất pháp lý, ý nghĩa chế định TNBTTHCNN 10 1. 1.3 Căn ... chung Điều 624 trách nhiệm bồi thường quan tiến hành tố tụng hình nói riêng Tiếp tục kế thừa BLDS 19 95, BLDS 20 05 quy định Điều 619 Điều 620 23 Cụ thể hóa quy định BLDS 19 95, ngày 03 /5/ 19 97 Chính...
 • 112
 • 170
 • 0

Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase xác định tính chất lý hóa của nó

Tuyển chọn, nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó

Thạc sĩ - Cao học

... H2O 19 40 11 80 Dung d ch A 15 0 0 Dung d ch B 50 0 Dung d ch C 250 0 300 Dung d ch D 60 20 APS 10 % 24 10 TEMED 60 31 20 15 Tổng Bản điện di đƣợc chạy với cƣờng độ d ng điện 18 -20 mA cho gel co 25- 30 ... Bradford thí nghiệm 4 25 ml H2O; 15 ml 95% ethanol; 30 ml 88% phosphoric acid; 30 ml dung d ch Bradford gốc Dung d ch C 30% acrylamide; 0,8% bis-acrylamide Dung d ch D 10 % SDS; 25mM EDTA Dung d ch ... oryzae VTCC-F- 254 0,30 31 A oryzae VTCC-F- 053 0 ,52 54 A oryzae VTCC-F- 310 0,39 41 A oryzae VTCC-F- 056 0 ,50 52 A oryzae VTCC-F- 314 0, 31 32 A oryzae VTCC-F -11 1 0 ,50 52 A oryzae VTCC-F- 3 51 0,32 33 A...
 • 90
 • 791
 • 0

Tuyển chọn nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-B-1,4-glucanase xác định tính chất lý hóa của nó

Tuyển chọn nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-B-1,4-glucanase và xác định tính chất lý hóa của nó

Công nghệ - Môi trường

... H2O 19 40 11 80 Dung d ch A 15 0 0 Dung d ch B 50 0 Dung d ch C 250 0 300 Dung d ch D 60 20 APS 10 % 24 10 TEMED 60 31 20 15 Tổng Bản điện di đƣợc chạy với cƣờng độ d ng điện 18 -20 mA cho gel co 25- 30 ... Bradford thí nghiệm 4 25 ml H2O; 15 ml 95% ethanol; 30 ml 88% phosphoric acid; 30 ml dung d ch Bradford gốc Dung d ch C 30% acrylamide; 0,8% bis-acrylamide Dung d ch D 10 % SDS; 25mM EDTA Dung d ch ... oryzae VTCC-F- 254 0,30 31 A oryzae VTCC-F- 053 0 ,52 54 A oryzae VTCC-F- 310 0,39 41 A oryzae VTCC-F- 056 0 ,50 52 A oryzae VTCC-F- 314 0, 31 32 A oryzae VTCC-F -11 1 0 ,50 52 A oryzae VTCC-F- 3 51 0,32 33 A...
 • 90
 • 516
 • 0

Tài liệu luận văn: TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA NÓ pot

Tài liệu luận văn: TUYỂN CHỌN, NUÔI CẤY CHỦNG ASPERGILLUS ORYZAE SINH TỔNG HỢP ENDO-β-1,4-GLUCANASE VÀ XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA NÓ pot

Thạc sĩ - Cao học

... H2O 19 40 11 80 Dung d ch A 15 0 0 Dung d ch B 50 0 Dung d ch C 250 0 300 Dung d ch D 60 20 APS 10 % 24 10 TEMED 60 31 20 15 Tổng Bản điện di đƣợc chạy với cƣờng độ d ng điện 18 -20 mA cho gel co 25- 30 ... Bradford thí nghiệm 4 25 ml H2O; 15 ml 95% ethanol; 30 ml 88% phosphoric acid; 30 ml dung d ch Bradford gốc Dung d ch C 30% acrylamide; 0,8% bis-acrylamide Dung d ch D 10 % SDS; 25mM EDTA Dung d ch ... oryzae VTCC-F- 254 0,30 31 A oryzae VTCC-F- 053 0 ,52 54 A oryzae VTCC-F- 310 0,39 41 A oryzae VTCC-F- 056 0 ,50 52 A oryzae VTCC-F- 314 0, 31 32 A oryzae VTCC-F -11 1 0 ,50 52 A oryzae VTCC-F- 3 51 0,32 33 A...
 • 90
 • 492
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25