đ6 biểu thức định lượng toán học của nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học

Nhà cao tầng - Phần II Kết cấu và nền móng - Chương 10 ppt

Nhà cao tầng - Phần II Kết cấu và nền móng - Chương 10 ppt

Cao đẳng - Đại học

... hợp nội lực có ba thành phần : lực nén dọc N, mô men tổng tải trọng đứng ngang Mx My Ta thay ba nội lực lực tơng ứng N0 có giá trị tuyệt đối N điểm đặt lực có toạ độ đợc xác định theo công thức ... tải trọng ngang tác động theo hai phơng Nếu xét tới tác động theo hai phơng tiết diện cần đợc lần lợt kiểm tra theo tổ hợp nội lực sau đây: - Bốn tổ hợp nội lực vơi giá trị lực dọc Nmax mô men ... kết cấu chịu lực làm việc giai đoạn đàn hồi đẳng hớng Từ giá trị nội lực ,đợc xác định theo công thức chơng III, IV ta tính ứng suất pháp , tiếp tuyến cho tiết diện đặc trng theo công thức sức bền...
 • 14
 • 419
 • 2

Nhà cao tầng - Phần II Kết cấu và nền móng - Chương 9 ppt

Nhà cao tầng - Phần II Kết cấu và nền móng - Chương 9 ppt

Cao đẳng - Đại học

... tự nh công thức (9.111) xác định chu kỳ giao động xoắn : T xoắn = 2,17 Ho2 m/ B (9.114) Trong : - xác định theo công thức (9.134 ), m trọng khối tính đơn vị chiều cao kN/m Công thức (9.114) ... http://www.ebook.edu.vn đỗ xuân bình Các công thức (9.171) xét tới xác định tải trọng gió theo công thức (9.53) - (9.56) xác định nội lực tờng cứng theo công thức (9.59) - (9.63) Các hệ số đợc sử dụng ... hai thành phần : thành phần thứ ytĩnh gió tĩnh ( hình 9.14) ; thành phần thứ doxuanbinh@gmail.com 93 http://www.ebook.edu.vn đỗ xuân bình hai biên độ dao động kết cấu tác động gió động gây yđộng...
 • 49
 • 376
 • 0

Nhà cao tầng - Phần II Kết cấu và nền móng - Chương 8 potx

Nhà cao tầng - Phần II Kết cấu và nền móng - Chương 8 potx

Cao đẳng - Đại học

... cần ý công thức xác định chuyển vị nôị lực cho ch = sh = Lập bảng tính sẵn Để tiện sử dụng tính toán , thiết kế hệ chịu lực nhà cao tầng, sở công thức (8.40) - (8.56) đa công thức rút gọn ... cứng Kiểm ta ổn định cần đợc tiến hành theo dẫn chơng CHƯƠNG Tính toán hệ chịu lực THEO SƠ Đồ không gian Giả thiết tính toán công thức Trong chơng lần lợt trình bày bớc xác định nội lực hệ tờng cứng ... đỗ xuân bình chịu lực nhà Những kết tính toán sử dụng thiết kế nhà cao tầng chịu tải trọng gió tĩnh gió động sau xác định đợc lực quán tính tác động lên công trình 1.2 Tính toán hệ lõi ( hộp)...
 • 28
 • 364
 • 0

Nhà cao tầng - Phần II Kết cấu và nền móng - Chương 7 potx

Nhà cao tầng - Phần II Kết cấu và nền móng - Chương 7 potx

Cao đẳng - Đại học

... tính toán theo sơ đồ giằng 7.1.4 Các phơng pháp tính toán Dựa theo sơ đồ tính toán sử dụng nhiều phơng pháp khác học kết cấu toán học để xác định nội lực chuyển vị hệ cấu kiện kết cấu chịu lực ... gió phần thứ k công trình xác định theo công thức ( 18 ) 2 1 0.05 0.10 0.15 0.20 Hình 7.9 Đồ thị xác định hệ số động lực Giá trị tiêu chuẩn thành phần động tải trọng gió độ cao z xác định theo ... thức Wp = 1,4 z Wph ( 17 ) h : Wph- giá trị tiêu chuẩn thành phần động tải trọng gió độ cao H đỉnh công trình xác định theo công thức ( 7.13 ) Các công trình có fs < fL cần tính toán động lực...
 • 24
 • 281
 • 0

Nhà cao tầng - Phần II Kết cấu và nền móng - Chương 6 pdf

Nhà cao tầng - Phần II Kết cấu và nền móng - Chương 6 pdf

Cao đẳng - Đại học

... chịu lực 9.5.2 Tính toán dao động hệ chịu lực 9.5.3 Các thí dụ tính toán 9.6 Kiểm tra ổn định tổng thể nhà 9.6.1 Giả thiết tính toán công thức 9.6.2 Đặc trng mặt nhà Các thí dụ tính toán ... Tính toán vách có lỗ 8.1.5 Các thí dụ tính toán 8.2 Tính toán hệ lõi (hộp) có tầng cứng Chơng Tính toán hệ chịu lực theo sơ đồ không gian 9.1 Giả thiết tính toán công thức Các đặc trng hình học ... theo công thức: Dmin = u1 + u2 + 20mm ( ) doxuanbinh@gmail.com 14 http://www.ebook.edu.vn đỗ xuân bình doxuanbinh@gmail.com H H giải pháp khắc phục H hình thức không nên chọn hình thức nên chọn...
 • 20
 • 463
 • 3

Đồ án xử ảnh: CÁC CHUẨN BIỂU DIỄN VÀ NÉN ẢNH,CHUẨN NÉN JPEG,CHUẨN NÉN JPEG2000,CHUẨN NÉN FAX

Đồ án xử lý ảnh: CÁC CHUẨN BIỂU DIỄN VÀ NÉN ẢNH,CHUẨN NÉN JPEG,CHUẨN NÉN JPEG2000,CHUẨN NÉN FAX

Hệ thống thông tin

... dựa kỹ thuật sóng ngắn Là tiện ích toán học cho phép mô tả công thức đơn giản xảy thời điểm xác tín hiệu Với chuỗi sóng ngắn, cần biểu diễn vài công thức, đường biểu diễn không mà không cần phải ... mát thông tin 3.4 -Lượng tử hóa(Quantization ) Sau biến đổi wavelet transform,các hệ số vô hướng-đã lượng tử hóa để giảm số lượng bit ,tại điểm tổn hao mát lượng tử.Đầu tập hợp số nguyên phải mã ... bit-by-bit.Các tham số thay đổi để đạt chất lượng cuối bước lượng tử hóa:các bước quan trọng bước nén mát thông tin lượng tử.Với bước lượng tử 1,không có trình lượng tử thực hiện(nó gọi nén không mát)...
 • 10
 • 1,039
 • 2

Dân chủ xã hội chủ nghĩa nói chung và nền dân chủ ở nước ta hiện nay

Dân chủ xã hội chủ nghĩa nói chung và nền dân chủ ở nước ta hiện nay

Chủ nghĩ xã hội

... dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa không xây dựng hoàn thiện hình thức dân chủ đại diện, mà xây dựng hình thức dân chủ trực tiếp sở Chính hình thức dân chủ trực tiếp sở nói lên tính ưu việt dân chủ xã ... dựa chế độ đa nguyên trị, đa đảng đối lập Thực tế cho thấy đa nguyên, đa đảng tiêu chí đỉnh cao dân chủ thực giai cấp tư sản tuyên truyền, thực chất biểu so sánh tương quan lực lượng giai cấp, ... quyền lực có thuộc nhân dân hay không Nhìn khía cạnh khác, chế độ đa nguyên hình thức dân chủ, đảng có quyền tự tranh luận, ứng cử bầu cử để trở thành Đảng cầm quyền Nhưng thực chất có đảng lớn, lực...
 • 14
 • 5,241
 • 18

Thực chất của nền dân chủ tư sản và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Thực chất của nền dân chủ tư sản và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Quản lý nhà nước

... hình thức trị nhà nước tư sản Dân chủ xã hội chủ nghĩa hình thức trị nhà nước xã hội chủ nghĩa, bắt nguồn từ chất chế độ xã hội chủ nghĩa Cơ sở kinh tế dân chủ tư sản điều kiện tiên phương thức ... đồng nghĩa với tính chủ động sáng tạo quần chúng nhân dân rộng rãi Hệ thống dân chủ chủ nghĩa xã hội xây dựng điều kiện phát triển lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Hình thức quan lãnh đạo dân ... theo quy định pháp luật, quyền nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, phát minh, sáng chế, sáng tác, học tập Để bảo đảm quyền làm chủ thật nhân dân, Hiến pháp ghi rõ Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng lãnh...
 • 8
 • 533
 • 1

Tài liệu Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) doc

Tài liệu Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) doc

Tài liệu khác

... quỹ - Nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng quản quỹ, Ban kiểm soát, Chủ tịch, Giám đốc chức vụ lãnh đạo khác - Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ - Nguyên ... vận động quyên góp, vận động, tiếp nhận tài trợ thực tài trợ - Những quy định tài sản, tài việc quản lý, sử dụng tài sản, tài - Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo xử vi phạm hoạt động ... vốn nước quy định sau: a) Hoạt động phạm vi cấp xã: 1.000.000.000,00đ (một tỷ đồng); b) Hoạt động phạm vi cấp huyện: 2.000.000.000,00đ (hai tỷ đồng); Quỹ chọn tên biểu tượng Tên biểu tượng quỹ...
 • 7
 • 368
 • 0

Tài liệu Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) doc

Tài liệu Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) doc

Tài liệu khác

... hoạt động quỹ - Nhiệm vụ, quyền hạn quỹ - Nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng quản quỹ, Ban kiểm soát, Chủ tịch, Giám đốc chức vụ lãnh đạo khác - Thể thức ... Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ - Nguyên tắc vận động quyên góp, vận động, tiếp nhận tài trợ thực tài trợ - Những quy định tài sản, tài việc quản lý, sử dụng tài sản, tài Thành phần hồ sơ ... vi phạm hoạt động quỹ - Điều kiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể quỹ Văn trụ sở quỹ Nghị Hội đồng quản quỹ việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Báo cáo nhân Hội đồng quản lý...
 • 4
 • 299
 • 0

Tài liệu Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) bị giải thể pptx

Tài liệu Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) bị giải thể pptx

Tài liệu khác

... tài sản để hoạt động; c) Giả mạo thông tin kế toán, số tài khoản đăng ký; không đạt mức giải ngân quy định Nghị định này; không thực chế độ báo cáo theo quy định Nghị định quy định pháp luật có ... hợp sau đây: Nghị định Chính a) Không hoạt động liên tục 12 tháng; phủ số 14 báo cáo tổ chức, hoạt động tài Nội dung Văn qui định (hai) năm liên tục; b) Không tuân thủ quy định xin phép thành ... hiệu lực; đ) Vi phạm khoản quy định Điều Nghị định này; e) Không tự giải thể theo quy định khoản Điều Vi phạm trường hợp: Lợi dụng việc thành lập quỹ nhằm tư lợi, hoạt động bất hợp pháp Nghị định...
 • 4
 • 229
 • 0

Tài liệu Tạm đình chỉ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) docx

Tài liệu Tạm đình chỉ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) docx

Tài liệu khác

... hoạt động khi: a) Hoạt động sai mục đích, không Điều lệ quỹ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; Nghị định Chính phủ số 14 Nội dung b) Vi phạm quy định Nhà nước quản tài chính, công khai ... quản điều hành quỹ sai quy định pháp luật; d) Sử dụng sai khoản tài trợ có mục đích tổ chức, cá nhân tài trợ cho quỹ; đ) Tổ chức vận động tài trợ không với mục đích quy định Điều lệ Văn qui định ... có quy định cụ thể trình tự thực thủ tục Hồ sơ Thành phần hồ sơ Chưa có quy định cụ thể thành phần hồ sơ Số hồ sơ: không quy định Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Quỹ...
 • 3
 • 268
 • 0

Tài liệu Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) docx

Tài liệu Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) docx

Tài liệu khác

... quỹ - Nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng quản quỹ, Ban kiểm soát, Chủ tịch, Giám đốc chức vụ lãnh đạo khác - Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ - Nguyên ... vận động quyên góp, vận động, tiếp nhận tài trợ thực tài Thành phần hồ sơ trợ - Những quy định tài sản, tài việc quản lý, sử dụng tài sản, tài - Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo xử vi ... sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ, Hội đồng quản quỹ gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ xem xét, định - Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xin Thay đổi Tiếp nhận, kiểm tra xử hồ sơ giấy phép thành lập công nhận Điều...
 • 4
 • 341
 • 0

Tài liệu Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) pdf

Tài liệu Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) pdf

Tài liệu khác

... Quyết định (đồng ý không đồng ý) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị giải thể Nghị Hội đồng quản quỹ tự giải thể Bản kiểm kê tài sản, tài quỹ Dự kiến phương thức xử tài sản, tài thời hạn toán ... thời hạn toán nợ (nếu có) cho tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật (ba) số báo liên tiếp Trung ương quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, báo địa phương quỹ có phạm vi hoạt động tỉnh ... Các bước Tên bước Mô tả bước Chấp hành quy định pháp luật giải thể quỹ Nộp hồ sơ xin tự giải thể quỹ Hội đồng quản quỹ nghị việc quỹ tự giải thể; quỹ gửi hồ sơ xin giải thể...
 • 3
 • 225
 • 0

Tài liệu Vận động quyên góp, vận động tài trợ của quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) ppt

Tài liệu Vận động quyên góp, vận động tài trợ của quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) ppt

Tài liệu khác

... xét định - Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận, kiểm tra xử hồ sơ - Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) Xin ý kiến Sở, ban, ngành liên quan đề án vận động quyên góp, vận động ... Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định (đồng ý không đồng ý) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Không có quy định cụ thể thành phần hồ sơ Số hồ sơ: không quy định Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC:...
 • 3
 • 279
 • 0

Tài liệu Đình chỉ, thu hồi giấy phép thành lập quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) pdf

Tài liệu Đình chỉ, thu hồi giấy phép thành lập quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) pdf

Tài liệu khác

... có quy định cụ thể trình tự thực thủ tục Hồ sơ Thành phần hồ sơ Chưa có quy định cụ thể thành phần hồ sơ Số hồ sơ: không quy định Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Quyết định thu ... qui định Nghị định Chính trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể quỹ phủ số 14 sau thời hạn 12 tháng, kể từ ngày cấp giấy Nội dung Văn qui định phép thành lập mà quỹ không hoạt động ... hàng nơi mở tài khoản, số tài sản đăng ký ban đầu quỹ, lĩnh vực hoạt động chính, địa chỉ, điện thoại, email (nếu có) quỹ Nghị định Chính phủ số 14 ...
 • 3
 • 294
 • 0

Tài liệu Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) ppt

Tài liệu Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) ppt

Tài liệu khác

... hoạt động quỹ - Nhiệm vụ, quyền hạn quỹ - Nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng quản quỹ, Ban kiểm soát, Chủ tịch, Giám đốc chức vụ lãnh đạo khác - Thể thức ... quỹ - Nguyên tắc vận động quyên góp, vận động, tiếp nhận tài trợ thực tài trợ - Những quy định tài sản, tài việc quản lý, sử dụng tài sản, tài - Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo xử vi ... Việc đổi tên quỹ thực theo quy định Nộp hồ sơ xin đổi tên quỹ Bộ luật Dân sự, Nghị định 148/2007/NĐCP quy định pháp luật khác liên quan Tiếp nhận, kiểm tra xử hồ sơ Xin ý kiến Sở, ban, ngành...
 • 4
 • 236
 • 0

Dạy học khám phá có hướng dẫn đối với chủ đề phương trình, bất phương trình mũ và logarit trong chương trình toán lớp 12 – ban nâng cao

Dạy học khám phá có hướng dẫn đối với chủ đề phương trình, bất phương trình mũ và logarit trong chương trình toán lớp 12 – ban nâng cao

Khoa học xã hội

... phát hiện, khám phá tri thức mới, cách thức hành động nhằm phát huy lực giải vấn đề tự học cho học sinh Qua đó, học sinh học kỹ thái độ học tập tích cực Trong đó, người học đóng vai trò người ... yếu sau: - Học sinh tham gia tiết học sôi nhiệt tình hào hứng Trong học, học sinh tự hoàn thành tập thực hành học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo - Tuy nhiên học sinh học lực yếu, tham ... tri thức khoa học - Nội dung vấn đề học tập mà nhóm học tập cần đạt giáo viên chuẩn bị trước 1.3.2 Hoạt động nhóm học sinh dạy học khám phá có hướng dẫn - Sự phân nhóm học tập thời gian học tập...
 • 25
 • 1,589
 • 10

Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) bị giải thể pptx

Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) bị giải thể pptx

Thủ tục hành chính

... theo quy định Nghị định quy định pháp luật có liên quan; d) Quá thời hạn tạm đình chỉ, quỹ không khắc phục vi phạm, giấy phép thành lập quỹ hết hiệu lực; đ) Vi phạm khoản quy định Điều Nghị định ... kết làm cho quỹ Nghị định Chính khả tài chính, tài sản để hoạt động; phủ số 14 c) Giả mạo thông tin kế toán, số tài khoản đăng ký; không đạt mức giải ngân quy định Nghị định này; không thực ... cửa, Sở Nội vụ Bình Định (hoặc qua đường Bưu điện) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Không quy định Số hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Quỹ bị giải thể...
 • 5
 • 104
 • 0

Tạm đình chỉ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) docx

Tạm đình chỉ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) docx

Thủ tục hành chính

... a) Hoạt động sai mục đích, không Điều lệ quỹ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; b) Vi phạm quy định Nhà nước quản tài chính, công khai tài chính; Nghị định Chính c) Tổ chức quản điều ... vụ Bình Định (hoặc qua đường Bưu điện) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Không quy định Số hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Quỹ bị tạm đình hoạt động khi: ... điều hành quỹ sai quy định phủ số 14 pháp luật; d) Sử dụng sai khoản tài trợ có mục đích tổ chức, cá nhân tài trợ cho quỹ; đ) Tổ chức vận động tài trợ không với mục đích quy định Điều lệ Tạm đình...
 • 4
 • 127
 • 0

Xem thêm