động cơ không đồng bộ rôto dây quấn được đồng bộ hoá

Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ ba pha rôto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Thiết kế hệ điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha rôto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung

Điện - Điện tử - Viễn thông

... tiristor T, v iu chnh khong thi gian gia xung m tiristor T iT t v xung m tiristor T1 uT uT1 khởi động với ig1 dẫn khóa chu kỳ t t 26 Hỡnh 19 Gin cỏc ng cong dũng in v in ỏp iu khin xung in tr...
 • 86
 • 1,077
 • 5

Thiết kế mạch băm xung dùng trong điêù chỉnh tốc độ động điện không đồng bộ 3 pha loại rôto dây quấn theo phương pháp thay đổi điện trở rôto

Thiết kế mạch băm xung dùng trong điêù chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ 3 pha loại rôto dây quấn theo phương pháp thay đổi điện trở rôto

Điện - Điện tử - Viễn thông

... n1 Máy điện không đồng hai dây quấn :dây quấn stato( dây quấn sơ cấp) nối với lưới điện tần số f , dây quấn rôto (thứ cấp) nối tắt lại khép kín điện trở Dòng điện dây quấn rôto sinh nhờ ... loại :Rôto kiểu dây quấn Rôto kiểu lồng sóc -Loại Roto kiểu dây quấn .Rôto dây quấn giống dây quấn stato.Trong máy điện cỡ trung bình trở lên thường dùng dây quấn kiểu sóng hai lớp bớt dây dầy ... tốc độ gọi động điện hai tốc độ , loại ba, bốn tốc độ Phương pháp không dùng cho loại động rôto dây quấn dây quấn rôto loại động số đôI cực số đôi cực dây quấn stato , đấu lại dây quấn stato...
 • 50
 • 1,527
 • 0

Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn

Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn

Điện - Điện tử

... dây dây quấn Stato: ltb=l1+ld1=20+47,22=67,22(cm) -Sinh viên: Cư 14 GVHD:Nguyễn Trung 46.Chiều dài dây quấn pha Stato: L1=2l1tbW110-2=2.67,22.64.10-2=86(m) 47 Chiều dài phần đầu nối với dây quấn ... chuẩn hoá. Vì thường chọn Dn theo h từ tính ngược lại D Với công suất cho Pđm=45(kw)tra bảng IV.1(tr601)sách thiết kế máy điện Dãy công suất chiều cao tâm trục động điện không đồng Rôto dây quân ... 1,7 =11,05 Ta : 185 I1dm Lấy ur1=11svòng Số vòng dây nối tiếp pha: W1 = ur1.Z1 = 11.72 =44(vòng) 2.a1.m 2.3.3 Kiểu dây quấn : chọn dây quấn hai lớp bước ngắn với y=10 -Sinh viên: Cư GVHD:Nguyễn...
 • 26
 • 578
 • 2

Đồ án: Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn

Đồ án: Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Phía thép xẻ rãnh để đặt dây quấn b Rôto dây quấn rôto Rôto hai loại là: rôto kiểu dây quấn rôto kiểu lồng sóc - Loại rôto kiểu dây quấn: Rôto dây quấn giống dây quấn stato Trong máy điện ... chọn khe hở không khí δ = 1(mm) 2.3 Dây quấn , rãnh gông rôto 2.3.1.Tìm hiểu dây quấn lõi sắt rôto Trong máy điện không đồng khác chủ yếu rôto. Tính máy tốt hay xấu rôto. Đối với rôto dây quấn yêu ... bình trở lên thường dùng dây quấn kiểu sóng hai lớp bớt dây đầu nối, kết cấu dây quấn rôto chặt chẽ Trong máy điện cỡ nhỏ thường dùng dây quấn đồng tâm lớp Dây quấn ba pha rôto thường đấu hình sao,...
 • 90
 • 1,375
 • 3

Đồ án môn học - Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn

Đồ án môn học - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn

Điện - Điện tử

... Trung Đồ án môn học quấn Thiết kế động không đồng roto dây điện không đồng tỉ số A ảnh hưởng lớn đến kích thước Bδ máy điện, đặc tính khởi động đặc tính làm việc máy điện Dùng dây đồng cấp cách ... trung bình nửa vòng dây dây quấn Stato: ltb=l1+ld1=20+47,22=67,22(cm) -Sinh viên: Cư 13 GVHD:Nguyễn Trung Đồ án môn học Thiết kế động không đồng roto dây quấn 46.Chiều dài dây quấn pha Stato: L1=2l1tbW110-2=2.67,22.64.10-2=86(m) ... :P2=90(KW);I1đm=185(A);η=92%;cosϕ=0,8 Bảng đặc tính làm việc động Rôto dây quấn với -Sinh viên: Cư 21 GVHD:Nguyễn Trung Đồ án môn học quấn Thiết kế động không đồng roto dây P2=90KW,U1=220/380V,2p=12 STT S Đơn 0,005...
 • 25
 • 605
 • 3

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động không đồng bộ rôto dây quấn 1 pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ không đồng bộ rôto dây quấn 1 pptx

Điện - Điện tử

... Phía thép xẻ rãnh để đặt dây quấn b Rôto dây quấn rôto Rôto hai loại là: rôto kiểu dây quấn rôto kiểu lồng sóc - Loại rôto kiểu dây quấn: Rôto dây quấn giống dây quấn stato Trong máy điện ... rôto Đồ án tốt nghiệp Thiết kế động không đồng rôto dây quấn Phần tĩnh hay stato Trên stato máy điện không đồng vỏ, lõi sắt dây quấn a Vỏ máy Vỏ máy tác dụng cố định lõi sắt dây quấn, không ... kế động không đồng rôto dây quấn Trong : m1 -là số pha dây quấn stato; P - công suất định mức động cơ( kW); I1- dòng điện pha định mức dây quấn stato(A); U1- điện áp pha định mức đặt vào dây quấn...
 • 90
 • 910
 • 12

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn ppt

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn ppt

Điện - Điện tử

... kế động không đ ế đồng roto dây 29 Đồ án môn học quấn Thiết kế động không đồng roto dây MỤC LỤC tr LỜI MỞ ĐẦU PHẦN THIẾT KẾ ĐỘNG ĐIỆN CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU CHƯƠNG II DÂY QUẤN, ... Z2>Z1=>q2>q1lấy q2=4 22 Bước Rôto: t2 = π D = π 44,26 =1,158(cm) ' z2 120 23 Dùng dây quấn kiểu dẫn : Số vòng dây pha Rôto; - 10 Đồ án môn học Thiết kế động không đồng roto dây quấn W2=2p.q2 =10.4 =40 ... nửa vòng dây dây quấn Stato: ltb=l1+ld1=22+39,8 = 61,8(cm) 46.Chiều dài dây quấn pha Stato: L1=2l1tbW110-2=2.61,8.60.10-2 = 74,16(m) - 17 Đồ án môn học Thiết kế động không đồng roto dây quấn 47...
 • 30
 • 667
 • 6

12 thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn

12 thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... kế động không đ ế đồng roto dây 29 Đồ án môn học quấn Thiết kế động không đồng roto dây MỤC LỤC tr LỜI MỞ ĐẦU PHẦN THIẾT KẾ ĐỘNG ĐIỆN CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU CHƯƠNG II DÂY QUẤN, ... Z2>Z1=>q2>q1lấy q2=4 22 Bước Rôto: t2 = π D = π 44,26 =1,158(cm) ' z2 120 23 Dùng dây quấn kiểu dẫn : Số vòng dây pha Rôto; - 10 Đồ án môn học Thiết kế động không đồng roto dây quấn W2=2p.q2 =10.4 =40 ... nửa vòng dây dây quấn Stato: ltb=l1+ld1=22+39,8 = 61,8(cm) 46.Chiều dài dây quấn pha Stato: L1=2l1tbW110-2=2.61,8.60.10-2 = 74,16(m) - 17 Đồ án môn học Thiết kế động không đồng roto dây quấn 47...
 • 30
 • 488
 • 0

Tài liệu Thiết kế động không đồng bộ rôto dây quấn pptx

Tài liệu Thiết kế động cơ không đồng bộ rôto dây quấn pptx

Kĩ thuật Viễn thông

... chuẩn hoá. Vì thường chọn Dn theo h từ tính ngược lại D Với công suất cho Pđm=45(kw) tra bảng IV.1(tr601) sách thiết kế máy điện Dãy công suất chiều cao tâm trục động điện không đồng Rôto dây quấn ... 25 vòng Số vòng dây nối tiếp pha: W1 = u r Z1 25.96 = = 100 (vòng) a m 2.4.3 Kiểu dây quấn : Chọn dây quấn hai lớp bước ngắn với y = 10 β= y 10 = = sách “TKMĐ”) τ 12 Hệ số dây quấn: 0,833(Với ... vòng dây dây quấn Stato: ltb1 = l1 + ld1 = 12 + 29,246 = 41,246 (cm) 45 Chiều dài dây quấn pha Stato: L1 = 1tb1 W1 10-2 = 41,246 100 10-2 = 82,49 (m) 46 Chiều dài phần đầu nối với dây quấn...
 • 32
 • 569
 • 1

Tài liệu Luận văn: Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf

Tài liệu Luận văn: Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf

Cơ khí - Vật liệu

... truyền động tiristo, động chiều II ĐẶC TÍNH CỦA ĐỘNG KĐB ROTO DÂY QUẤN: • Để thành lập đặc tính cơ, ta cần đưa số giả thiết sau: - pha động đối xứng - Các thông số mạch không thay đổi, nghĩa không ... khoá… Thì hệ truyền động điều chỉnh tốc độ dùng động không đồng khai thác mạnh Xuất phát từ vấn đề nêu khuôn khổ đồ án tốt nghiệp, đồ án nghiên cứu: "ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ ... máy đảo chiều Điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn cách thay đổi điện trở mạch rôto : Đối với động rôto dây quấn thường điều chỉnh tốc độ cách thay đổi điện trở rôto để thay đổi hệ số trượt...
 • 90
 • 907
 • 2

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động không đồng bộ roto dây quấn docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây quấn docx

Báo cáo khoa học

... Phía thép xẻ rãnh để đặt dây quấn b Rôto dây quấn rôto Rôto hai loại là: rôto kiểu dây quấn rôto kiểu lồng sóc - Loại rôto kiểu dây quấn: Rôto dây quấn giống dây quấn stato Trong máy điện ... rôto Đồ án tốt nghiệp Thiết kế động không đồng rôto dây quấn Phần tĩnh hay stato Trên stato máy điện không đồng vỏ, lõi sắt dây quấn a Vỏ máy Vỏ máy tác dụng cố định lõi sắt dây quấn, không ... kế động không đồng rôto dây quấn Trong : m1 -là số pha dây quấn stato; P - công suất định mức động cơ( kW); I1- dòng điện pha định mức dây quấn stato(A); U1- điện áp pha định mức đặt vào dây quấn...
 • 90
 • 416
 • 0

ĐỀ TÀI: Thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển mở máy động không đồng bộ ba pha roto dây quấn pot

ĐỀ TÀI: Thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển mở máy động cơ không đồng bộ ba pha roto dây quấn pot

Điện - Điện tử - Viễn thông

... hai loại: Rôto dây quấn rôto kiểu lồng sóc - Rôto kiểu dây quấn: Dây quấn rôto giống nh dây quấn stato số cực số cực stato Các động công suất trung bình trở lên thờng dùng dây quấn sóng kiểu ... n0 động không đồng Chơng Các phơng pháp điều khiển trình mở máy V HM NG C không đồng ba pha rôto dây quấn 2.1 Lý luận chung điều chỉnh tốc độ động không không đồng 2.1.1 Khái niệm chung Động không ... dẫn dây quấn rôto, cảm ứng sức điện động dây quấn rôto nối ngắn mạch nên sức điện động cảm ứng sinh dòng dẫn rôto Lực tác dụng tơng hỗ từ trờng quay máy với dẫn mang dòng điện rôto, kéo rôto...
 • 56
 • 1,070
 • 0

điều chỉnh tốc độ đông không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch roto

điều chỉnh tốc độ đông cơ không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch roto

Điện - Điện tử - Viễn thông

... độ động KĐB rôto dây quấn cách thay đổi điện trở mạch rôto : Đối với động rôto dây quấn thờng điều chỉnh tốc độ cách thay đổi điện trở rôto để thay đổi hệ số trợt S, việc điều chỉnh thực phía rôto ... sang rôto P12 = Mdt Với Mdt : mô men điện từ động Nếu bỏ qua tổn thất Mdt = Mcơ = M Công suất chia hai thành phần : công suất đa trục động Pcơ công suất tổn hao đồng rôto P2 nghĩa : P12 = Pcơ+P2 ... tốc độ động KĐB rôto dây quấn phơng pháp thay đổi hệ số trợt: Nh ta biết mômen động tỷ lệ với bình phơng điện áp đặc vào stato phụ thuộc công suất trợt động cơ, phụ thuộc vào điện trở rôto Nh...
 • 75
 • 877
 • 4

Đề bài Thiết kế mạch băm xung dùng trong điêù chỉnh tốc độ động điện không đồng bộ 3 pha loại rôto dây quấn theo phương pháp thay đổi điện trở rôto . Điện áp nguồn 3*380(V) , tần số 50 (Hz). doc

Đề bài Thiết kế mạch băm xung dùng trong điêù chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ 3 pha loại rôto dây quấn theo phương pháp thay đổi điện trở rôto . Điện áp nguồn 3*380(V) , tần số 50 (Hz). doc

Tài liệu khác

... n1 Máy điện không đồng hai dây quấn :dây quấn stato( dây quấn sơ cấp) nối với lưới điện tần số f , dây quấn rôto (thứ cấp) nối tắt lại khép kín điện trở Dòng điện dây quấn rôto sinh nhờ ... loại :Rôto kiểu dây quấn Rôto kiểu lồng sóc -Loại Roto kiểu dây quấn .Rôto dây quấn giống dây quấn stato.Trong máy điện cỡ trung bình trở lên thường dùng dây quấn kiểu sóng hai lớp bớt dây dầy ... tốc độ gọi động điện hai tốc độ , loại ba, bốn tốc độ Phương pháp không dùng cho loại động rôto dây quấn dây quấn rôto loại động số đôI cực số đôi cực dây quấn stato , đấu lại dây quấn stato...
 • 50
 • 751
 • 4

Đề tài: Điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf

Đề tài: Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ Rôtô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch Rôtô pdf

Báo cáo khoa học

... truyền động tiristo, động chiều II ĐẶC TÍNH CỦA ĐỘNG KĐB ROTO DÂY QUẤN: • Để thành lập đặc tính cơ, ta cần đưa số giả thiết sau: - pha động đối xứng - Các thông số mạch không thay đổi, nghĩa không ... khoá… Thì hệ truyền động điều chỉnh tốc độ dùng động không đồng khai thác mạnh Xuất phát từ vấn đề nêu khuôn khổ đồ án tốt nghiệp, đồ án nghiên cứu: "ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ ... máy đảo chiều Điều chỉnh tốc độ động KĐB rôto dây quấn cách thay đổi điện trở mạch rôto : Đối với động rôto dây quấn thường điều chỉnh tốc độ cách thay đổi điện trở rôto để thay đổi hệ số trượt...
 • 90
 • 566
 • 0

thiết kế hệ truyền động động không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung với van bán dẩn là thyristor công suất

thiết kế hệ truyền động động cơ không đồng bộ roto dây quấn bằng phương pháp điện trở xung với van bán dẩn là thyristor công suất

Kinh tế - Quản lý

... dây rôto Dùng động rôto dây quấn đạt mômen mở máy lớn đồng thời dòng điện mở máy nhỏ nên nơi dòng điện mở máy nhỏ dùng động điện loại Nhược điểm loại động điện rôto dây quấn rôto dây quấn ... tốc độ động không đồng rôto dây quấn cách thay đổi điện trở mạch rôto Đối với động rôto dây quấn người ta thường điều chỉnh tốc độ cách thay đổi hệ số trượt s, việc điều chỉnh thực phía rôto Trường ... mạch rôto Khi đưa điện trở phụ Rf vào mạch rôto động không đồng bộ, làm cho dòng điện rôto giảm xuống Lúc điện trở tổng pha mạch rôto là: RΣ = Rr + Rf Trong đó: Rr (Ω) điện trở pha dây quấn rôto...
 • 96
 • 645
 • 0

Xem thêm