đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất sƣ phạm của trƣờng 2 3 1 đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán bộ quản sở GD năm học 2009-2010

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở GD năm học 2009-2010

Tư liệu khác

... cực" sở giáo dục Công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản sở giáo dục Trên sở kết 03 năm thực Quyết định số 09/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo Cán ... dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ cán quản cấp học, khơng để tình trạng cán quản khơng qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhiệm kỳ Công tác tuyển dụng giáo viên bổ nhiệm cán quản sở giáo dục Tham mưu ... khai thực CT-SGK lớp 10 , 11 , 12 THPT triển khai sách Hướng dẫn dạy học lớp 10 , 11 , 12 chương trình giáo dục thường xuyên; phát vấn đề cần tháo gỡ kiến thức, phương pháp giảng dạy môn, lớp để...
 • 5
 • 546
 • 1

Một số giải pháp quy hoạch đội ngũ giáo viên cán bộ quản trường trung cấp thương mai trung ương v

Một số giải pháp quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường trung cấp thương mai trung ương v

Khoa học xã hội

... địa 36 9 507 487 555 614 598 6 73 7 62 1 .26 1 1 . 23 6 90 11 8 10 9 73 1 23 13 0 14 6 15 5 17 8 16 5 445 4 82 4 93 410 0 Tổng số Tốt nghiệp trường 459 625 596 628 1. 1 82 1 . 21 0 1 .3 12 1. 32 7 1. 439 1. 4 01 410 540 510 ... nhà trường năm qua Biểu s 1 Loại hình đào tạo Năm học 20 00 – 20 01 20 01 – 20 02 20 02 – 20 03 20 03 – 20 04 20 04 – 20 05 20 05 – 20 06 20 06 – 20 07 20 07 – 20 08 20 08 – 20 09 20 09 – 20 10 Tuyển sinh Liên Tại ... 20 01 20 02 20 03 20 04 20 02 20 03 20 04 20 05 85% Ngành đào tạo 7% 12 % 6% 3% 4% 2% 3% 5% 4% 4% 7% 9% 5% 4% 3% 10 0 %10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% (Nguồn số liệu: phòng đào tạo quản chất lượng)...
 • 113
 • 432
 • 1

Xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản trường cao đẳng thương mại du lịch

Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại và du lịch

Kinh tế

... GV cán quản 38 2. 3. 1 .2 Đưa sách tuyển dụng………………………………………… 38 2. 3. 1 .3 Tiêu chuẩn tuyển dụng………………………………………………… 38 2. 3 .2 Về công tác sử dụng đãi ngộ giảng viên cán quản ……… 38 2. 3 .2. 1 Phân ... tác…………………………………………………… 38 2. 3 .2. 2 Định mức lao động……………………………………………………… 38 2. 3 .2. 2 Đãi ngộ giảng viên cán quản ………………………………… 39 2. 3. 3 Đánh giá chất lượng giảng viên cán quản …………………… 39 CHƢƠNG 3: THỰC ... dựng đội ngũ giảng viên cán quản 2. 3. 1 Về công tác tuyển dụng 2. 3. 1. 1 Xác định nhu cầu cấu tuyển dụng đội ngũ giảng viên cán quản * Số giảng viên cần tuyển thêm khoa * Số giảng viên môn * Cơ...
 • 118
 • 445
 • 0

một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục

một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Trung học cơ sở - phổ thông

... dung Năm 20 07- Năm 20 08 -20 09 Trang Năm 20 09 -20 10 20 08 -Tổng số CB-GVNV 11 11 12 -Trình độ CM ĐH 0 02 +Cao đẳng 02 03 05 +Trung học 06 06 06 -GVDG cấp trường 04 04 05 -GVDG cấp huyện 03 03 04 -CSTĐCS ... hiệu trình quản Muốn nâng cao hiệu quản lý, việc phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản nhà trường Năng lực đội ngũ giáo viên cán quản phải trãi qua trình đào tạo, bồi dưỡng ... tiến hành quản phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục vững mạnh toàn diện chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, chất lượng đội ngũ giáo viên CBQL nhân tố định chất lượng...
 • 11
 • 626
 • 1

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Giáo dục học

... dung Năm 20 07- Năm 20 08 -20 09 Trang 11 Năm 20 09 -20 10 20 08 -Tổng số CB-GV- 11 11 12 0 02 +Cao đẳng 02 03 05 +Trung học 06 06 06 -GVDG cấp trường 04 04 05 -GVDG cấp huyện 03 03 04 -CSTĐCS 03 04 04 ... hiệu trình quản Muốn nâng cao hiệu quản lý, việc phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản nhà trường Năng lực đội ngũ giáo viên cán quản phải trãi qua trình đào tạo, bồi dưỡng ... tiến hành quản phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục vững mạnh tồn diện chun mơn nghiệp vụ sư phạm, chất lượng đội ngũ giáo viên CBQL nhân tố định chất lượng...
 • 15
 • 819
 • 2

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục mầm non

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

Giáo dục học

... Năm 20 07 -20 08 -Tổng số CB-GV-NV 11 -Trình độ CM ĐH +Cao đẳng 02 +Trung học 06 -GVDG cấp trường 04 -GVDG cấp huyện 03 -CSTĐCS 03 -CSTĐ cấp tỉnh Năm 20 08 -20 09 11 03 06 04 03 04 Năm 20 09 -20 10 12 02 ... tiến hành quản phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục vững mạnh toàn diện chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, chất lượng đội ngũ giáo viên CBQL nhân tố định chất lượng ... XUẤT……………………………………… 11 MỤC LỤC ………………………………………………………………… 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………… 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nghiệp vụ quản giáo dục mầm non Trang 12 2.Điều lệ trường mầm non 20 05 3. Chuản...
 • 13
 • 2,240
 • 6

sáng kến kinh nghiệm một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục

sáng kến kinh nghiệm một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Khoa học xã hội

... dung Năm 20 07- Năm 20 08 -20 09 Trang Năm 20 09 -20 10 20 08 -Tổng số CB-GVNV 11 11 12 -Trình độ CM ĐH 0 02 +Cao đẳng 02 03 05 +Trung học 06 06 06 -GVDG cấp trường 04 04 05 -GVDG cấp huyện 03 03 04 -CSTĐCS ... hiệu trình quản Muốn nâng cao hiệu quản lý, việc phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản nhà trường Năng lực đội ngũ giáo viên cán quản phải trãi qua trình đào tạo, bồi dưỡng ... tiến hành quản phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục vững mạnh toàn diện chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, chất lượng đội ngũ giáo viên CBQL nhân tố định chất lượng...
 • 11
 • 273
 • 0

Sáng Kiến Kinh Nghiệm MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁN BỘ QUẢN GIÁO DỤC

Sáng Kiến Kinh Nghiệm MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Giáo dục học

... Năm 20 07 -20 08 -Tổng số CB-GV-NV 11 -Trình độ CM ĐH +Cao đẳng 02 +Trung học 06 -GVDG cấp trường 04 -GVDG cấp huyện 03 -CSTĐCS 03 -CSTĐ cấp tỉnh Năm 20 08 -20 09 11 03 06 04 03 04 Năm 20 09 -20 10 12 02 ... tiến hành quản phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục vững mạnh toàn diện chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, chất lượng đội ngũ giáo viên CBQL nhân tố định chất lượng ... XUẤT……………………………………… 11 MỤC LỤC ………………………………………………………………… 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………… 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nghiệp vụ quản giáo dục mầm non Trang 12 2.Điều lệ trường mầm non 20 05 3. Chuản...
 • 13
 • 501
 • 0

Xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản trường cao đẳng thương mại du lịch

Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý trường cao đẳng thương mại và du lịch

Thạc sĩ - Cao học

... GV cán quản 38 2. 3. 1 .2 Đưa sách tuyển dụng………………………………………… 38 2. 3. 1 .3 Tiêu chuẩn tuyển dụng………………………………………………… 38 2. 3 .2 Về công tác sử dụng đãi ngộ giảng viên cán quản ……… 38 2. 3 .2. 1 Phân ... tác…………………………………………………… 38 2. 3 .2. 2 Định mức lao động……………………………………………………… 38 2. 3 .2. 2 Đãi ngộ giảng viên cán quản ………………………………… 39 2. 3. 3 Đánh giá chất lượng giảng viên cán quản …………………… 39 CHƢƠNG 3: THỰC ... ĐẦU………………………………………………………………… CHƢƠNG 1: SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ………………… 1. 1 Những luận liên quan đến xây dựng đội ngũ giảng viên cán quản ………………………………………………………………………...
 • 11
 • 248
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

Mầm non - Tiểu học

... Năm 20 07- Năm 20 08 -20 09 Năm 20 09 -20 10 20 08 -Tổng số CB-GV- 11 11 12 0 02 +Cao đẳng 02 03 05 +Trung học 06 06 06 NV -Trình độ CM ĐH -GVDG cấp trường 04 04 05 -GVDG cấp huyện 03 03 04 -CSTĐCS 03 ... tiến hành quản phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục vững mạnh toàn diện chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, chất lượng đội ngũ giáo viên CBQL nhân tố định chất lượng ... dựng hình thành mối quan hệ Giáo viên với giáo viên, giáo viên với cán quản lý, cán quản với cán quản Kịp thời giải mâu thuẩn xung đột xãy Luôn nhắc nhở giáo viên biết chân thành giúp đỡ công...
 • 26
 • 449
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN về một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản giáo dục

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN về một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Mầm non - Tiểu học

... Năm 20 07- Năm 20 08 -20 09 Năm 20 09 -20 10 20 08 -Tổng số CB-GV- 11 11 12 0 02 +Cao đẳng 02 03 05 +Trung học 06 06 06 -GVDG cấp trường 04 04 05 -GVDG cấp huyện 03 03 04 NV -Trình độ CM ĐH Trang 15 -CSTĐCS ... hiệu trình quản Muốn nâng cao hiệu quản lý, việc phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản nhà trường Năng lực đội ngũ giáo viên cán quản phải trãi qua trình đào tạo, bồi dưỡng ... tiến hành quản phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục vững mạnh tồn diện chun mơn nghiệp vụ sư phạm, chất lượng đội ngũ giáo viên CBQL nhân tố định chất lượng...
 • 20
 • 353
 • 0

Các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên cán bộ quản trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006 - 2010

Các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006 - 2010

Quản trị kinh doanh

... 12 2 37 12 To¸n 408 17 5 22 2 82 90 14 VËt 24 8 11 4 13 3 51 48 16 Hãa häc 17 8 11 8 69 58 40 11 Sinh häc 1 52 11 0 72 39 34 KTNN 0 0 KTCN 1 TD-QP 14 1 47 62 27 Tin häc 30 18 23 Tæng sè 1. 9 91 1 .10 4 16 ... 1 ,34 10 , 73 76, 92 19 98 -19 99 1, 49 4 , 31 95,98 19 99 -20 00 1, 18 5,56 70 ,10 20 00 -20 01 1,49 4,88 98,09 20 01 -20 02 1, 75 10 ,27 87,54 20 02- 20 03 1, 89 7,98 95, 51 20 03 -20 04 1, 48 15 , 21 74,56 20 04 -20 05 1, 87 14 ,75 ... 20 05 -20 06 Bộ môn Tổng Nữ số Dân tộc Độ tuổi thiểu số Dới 30 30 -40 41- 50 Trên 50 Văn 30 9 21 1 1 23 10 1 65 20 LÞch sư 14 8 92 56 60 25 Địa 69 36 24 21 20 GDCD 40 15 16 13 11 Ngoại ngữ 25 9 20 2 88 12 2 ...
 • 135
 • 627
 • 1

Giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên cán bộ quản trường THPT tỉnh Quảng Nam

Giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường THPT tỉnh Quảng Nam

Thạc sĩ - Cao học

... 12 2 37 12 To¸n 408 17 5 22 2 82 90 14 VËt 24 8 11 4 13 3 51 48 16 Hãa häc 17 8 11 8 69 58 40 11 Sinh häc 1 52 11 0 72 39 34 KTNN 0 0 KTCN 1 TD-QP 14 1 47 62 27 Tin häc 30 18 23 Tæng sè 1. 9 91 1 .10 4 16 ... 1 ,34 10 , 73 76, 92 19 98 -19 99 1, 49 4 , 31 95,98 19 99 -20 00 1, 18 5,56 70 ,10 20 00 -20 01 1,49 4,88 98,09 20 01 -20 02 1, 75 10 ,27 87,54 20 02- 20 03 1, 89 7,98 95, 51 20 03 -20 04 1, 48 15 , 21 74,56 20 04 -20 05 1, 87 14 ,75 ... 20 05 -20 06 Bộ môn Tổng Nữ số Dân tộc Độ tuổi thiểu số Dới 30 30 -40 41- 50 Trên 50 Văn 30 9 21 1 1 23 10 1 65 20 LÞch sư 14 8 92 56 60 25 Địa 69 36 24 21 20 GDCD 40 15 16 13 11 Ngoại ngữ 25 9 20 2 88 12 2 ...
 • 135
 • 570
 • 2

ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY VIETTRAVEL

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY VIETTRAVEL

Quản trị kinh doanh

... GIÁ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY VIETTRAVEL luận chung 1. 1 Khái niệm sở vật chất kỹ thuật kinh doanh du lịch yêu cầu 1 .2 Đặc điểm vai trò 2. 1 2. 2 2. 3 Thực trạng sở ... 42B1 A 10 Nguyễn Đình Hùng 42B5 A 11 Trần Trọng Hưng 42B7 A 12 Nguyễn Lan Hương 42B3 A 13 Nguyễn Thị Hương 42B2 A 14 Phạm Thị Thanh Hương 42B4 A 15 Phùng Thị Hương 42B3 A Nhóm trưởng Ghi Nhóm Trưởng ... Hoài 42 B3 B Trần Thị Hoài 42B3 A Bùi Duy Hoàng 42B6 C Lưu Huy Hoàng 42B4 A Nguyễn Thị Hồng 42B7 A Phạm Thị Huê 42B6 B Nguyễn Thị Huệ 42B3 B Phạm Bích Huệ 42B3 C Nguyễn Mạnh Hùng 42B1 A 10 Nguyễn...
 • 13
 • 2,369
 • 12

luận về công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng sở vật chất- kỷ thuật của CNXH; đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với kinh tế tri thức doc

Lý luận về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng cơ sở vật chất- kỷ thuật của CNXH; đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với kinh tế tri thức doc

Cao đẳng - Đại học

... đến năm 20 10 nguồn nhâ lực mvới cấu đồng bbộ chát lượng cao; tỷ lệ lao động khu vực nơng ghiệp 50% lao động XH Phát triển KHvà CN phù hợp với xu phát triển nhảy vọt CMKH CN Lựa chọn vào công ... nhân lực chất lượng cao, nắm vững làm chủ khoa học công nghệ ứng dụng hiệu thành tựu khoa học cơng nghệ vào sản xuất Đẩy mạnh CNH – HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức phương thức cơng nghiệp ... KHCN vào thực tiễn công nghệ sinh học vào sản xuất, chất lượng sức cạnh tranh, phù hợp đặc điểm vùng, địa phương - Xây dựng QHSX phù hợp với phát triển LLSX… Hai là, Phát triển ktế vùng: cấu...
 • 4
 • 1,200
 • 12

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán bộ quản giáo dục

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Trung học cơ sở - phổ thông

... dung Năm 20 07 -20 08 Trang Năm 20 08 -20 09 Năm 20 09 -20 10 -Tổng số CB-GV-NV 11 11 12 -Trình độ CM ĐH 0 02 +Cao đẳng 02 03 05 +Trung học 06 06 06 -GVDG cấp trường 04 04 05 -GVDG cấp huyện 03 03 04 -CSTĐCS ... hiệu trình quản Muốn nâng cao hiệu quản lý, việc phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản nhà trường Năng lực đội ngũ giáo viên cán quản phải trãi qua trình đào tạo, bồi dưỡng ... tiến hành quản phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục vững mạnh toàn diện chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, chất lượng đội ngũ giáo viên CBQL nhân tố định chất lượng...
 • 13
 • 512
 • 1

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán bộ quản giáo dục

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Giáo dục học

... Nội dung Năm 20 07- Năm 20 08 -20 09 Năm 20 09 -20 10 20 08 -Tổng số CB-GV- 11 11 12 0 02 +Cao đẳng 02 03 05 +Trung học 06 06 06 -GVDG cấp trường 04 04 05 -GVDG cấp huyện 03 03 04 -CSTĐCS 03 04 04 -CSTĐ ... trình quản Muốn nâng cao Trang 12 hiệu quản lý, việc phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản nhà trường Năng lực đội ngũ giáo viên cán quản phải trãi qua trình đào tạo, bồi ... tiến hành quản phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục vững mạnh tồn diện chun mơn nghiệp vụ sư phạm, chất lượng đội ngũ giáo viên CBQL nhân tố định chất lượng...
 • 15
 • 450
 • 0

Xem thêm