đổi mới chương trình đào tạo bồi dưỡng phù hợp với công việc của đội ngũ công chức viên chức của viện khoa học và công nghệ việt nam

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC - MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM.

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC - MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM.

Sư phạm

... giá chƯơng trình đào tạo, bồi dƯỡng CBQLGD Việt Nam: thực trạng 10 phƯơng hƯớng 2.1 Các loại chương trìnhChương trình đào tạo Hiện Việt Nam thực loại chương trình đào tạo CBQLGD sau: a) Chương ... giá chương trình Việc đánh giá chương trình đào tạo Việt Nam ngày trọng Tuy nhiên, việc đánh giá chương trình đào tạo tập trung chủ yếu vào chuyên ngành đào tạo nghề nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học ... tảng kiến thức chuyên môn nghiên cứu khoa học TS QLGD Việt Nam có nhiều lỗ hỏng so với chương trình đào tạo TS nước 14 • Chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng đa dạng phong phú gồm chuyên...
 • 26
 • 285
 • 1

Đánh giá bước đầu thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho xây dựng nông thôn mới tỉnh hưng yên

Đánh giá bước đầu thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho xây dựng nông thôn mới tỉnh hưng yên

Nông - Lâm - Ngư

... chương trình? H c viên ti p c n chương trình th nào? Yêu c u c a h c viên khách hàng khác đ i v i chương trình gì? Các khách hàng h c viên suy nghĩ v m m nh, m y u c a chương trình? H c viên khách ... trình th c hi n chương trình là: D a vào ñâu mà h c viên cho r ng ki n th c, môn h c hay d ch v chương trình c n thi t? Khách hàng có u c u vi c phân ph i chương trình ho c d ch v th c hi n chương ... thi n chương trình? D a vào ñâu mà h c viên quy t ñ nh r ng chương trình ho c m t s khía c nh c a chương trình khơng c n thi t n a? d) ðánh giá t ng th trình gi ng d y: ki m tra tồn di n m t chương...
 • 153
 • 216
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ CHO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ pptx

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ CHO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ pptx

Cao đẳng - Đại học

... xử, giải cơng việc hợp lý Có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, kỹ để đáp ứng yêu cầu công việc II CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ CHO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ Chương trình tổng quát ... tượng đào tạo: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm kỹ thuật (Chương trình 480 giờ) Số lượng mơ đun đào tạo: 09 Chứng tốt nghiệp: Chứng đạt chuẩn kỹ nghề I MỤC TIÊU: Mục tiêu chung Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ... dụng chương trình: Chương trình mơ đun sử dụng để đào tạo, bồi dưỡng kỉ nghề cho giáo viên dạy nghề 5.2 Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy mơ đun: Giáo viên trước giảng dạy cần phải vào nội...
 • 32
 • 614
 • 4

Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

Báo cáo khoa học

... đắn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho đội ngũ cán KTNN Tuy nhiên, trình đào tạo, bồi dưỡng q trình liên tục, đòi hỏi KTNN phải thường xuyên đổi nội dung phương thức đào tạo cho phù hợp ... dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học cho cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước Phần II: Phương hướng giải pháp hồn thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học cho cán công chức ... thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tin học cho cán công chức Kiểm tốn Nhà nước .23 2.2 Hồn thiện nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán công chức Kiểm toán...
 • 89
 • 290
 • 1

Một số ý kiến về nội dung “sửa bài” trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ biên tập xuất bản

Một số ý kiến về nội dung “sửa bài” trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ biên tập xuất bản

Cao đẳng - Đại học

... vấn đề Để góp phần ngành xuất tích cưc hội nhập, khoa Xuất thay đổi cách dạy dấu sửa cho phù hợp Điều đề nghị có nguyên Những năm qua, giáo trình khoa Xuất giữ nguyên nội dung “Dấu sửa quy định ... lớp riêng cho sửa Như khoa Xuất đảm đương phần nội dung nhiều năm qua Vấn đề nội dung quy định sửa cần thay đổi cho phù hợp với quy định quốc tế nhà nước cần bổ sung quy ... truyền, giáo dục hội viên thực quy định trước thềm hội nhập Lời nói từ trước gia nhập WTO, từ đến vài năm, việc lại rơi vào yên lặng Có người nói để hội nhập, ngành xuất nhiều việc phải làm Những...
 • 4
 • 125
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường THCS

Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường THCS

Quản lý giáo dục

... biệt đào tạo chuyên môn đào tạo nghề nghiệp Có nhiều dạng đào tạo: đào tạo cấp tốc, đào tạo lại, đào tạo bản, đào tạo ngắn hạn, đào tạo từ xa… Chƣơng trình đào tạo : Có nhiều quan niệm khác chương ... trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Công nghệ trường THCS chương trình đào tạo có - Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy mơn cơng nghệ trường THCS - Xây dựng chương trình bồi dưỡng ...  Đội ngũ giáo viên giảng dạy môn công nghệ trường THCS Giả thuyết khoa học: Nếu xây dựng chương trình đào tạo/ bồi dưỡng phù hợp với hệ thống mục tiêu góp phần chuẩn hóa giáo viên công nghệ...
 • 22
 • 440
 • 0

Quyết định 1055/QĐ-LĐTBXH Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về Bảo hiểm xã hội

Quyết định 1055/QĐ-LĐTBXH Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về Bảo hiểm xã hội

Tư liệu khác

... Không đạt: Dưới điểm CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc ngành khác có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng BHXH người làm ... chỉnh đổi nội dung chuyên đề mà không làm ảnh hưởng tới kết cấu chung chương trình - Học viên học đủ phần kiến thức kỹ theo quy định chương trình cấp chứng theo quy định IV CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI ... điểm 10 VIII NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (chi tiết kèm theo) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc lĩnh vực BHXH thuộc ngành...
 • 21
 • 212
 • 0

xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường thcs

xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trường thcs

Kỹ thuật

... biệt đào tạo chuyên môn đào tạo nghề nghiệp Có nhiều dạng đào tạo: đào tạo cấp tốc, đào tạo lại, đào tạo bản, đào tạo ngắn hạn, đào tạo từ xa… Chƣơng trình đào tạo : Có nhiều quan niệm khác chương ... trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Công nghệ trường THCS chương trình đào tạo có - Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy mơn cơng nghệ trường THCS - Xây dựng chương trình bồi dưỡng ...  Đội ngũ giáo viên giảng dạy môn công nghệ trường THCS Giả thuyết khoa học: Nếu xây dựng chương trình đào tạo/ bồi dưỡng phù hợp với hệ thống mục tiêu góp phần chuẩn hóa giáo viên công nghệ...
 • 78
 • 470
 • 0

Quyết định 3667/QĐ-BYT về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn

Quyết định 3667/QĐ-BYT về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn

Tư liệu khác

... phí chức •Cơngbằngvàtintưởngl ẫnnhau:làm việc nhóm,tơntrọnglẫnnhau,đưaranhữngtấm gươngthànhcơng •Đàotạopháttri ển:phảnhồihọchỏitừ nhữngđồngnghiệpkhác,đàotạonângcao trình ộchunmơnnghiệpvụ,vàtrao ... 19/2014/TT-BNV ngày04/12/2014củaBộnộivụquyđịnh,hướngdẫncông t ácđàot ạo,bồidưỡngvi ênchức Thông t số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 củaBộ Y tếvềvi ệchướng dẫn chức năng,nhiệm vụcủatrạm ytếxã,phường,thịtrấn ... ạo,đápứngnhucầuvềcánbộytếphùhợpvớiquyhoạchpháttriểnngành;chútrọng đàotạocánbộquản l ý yt ế,nhấtlàcánbộquảnlýbệnh vi ện;xâydựng vàthựchiện chínhsáchđãingộhợplýđốivớicánbộ,nhânviênytế;thựchiệnvi ệclnchuyểncán...
 • 50
 • 121
 • 0

quyet dinh 3667 qd byt ve chuong trinh dao tao boi duong ve quan ly y te cho truong tram y te xa phuong thi tran

quyet dinh 3667 qd byt ve chuong trinh dao tao boi duong ve quan ly y te cho truong tram y te xa phuong thi tran

Tài liệu khác

... chương trình đào tạo có chất lượng hiệu quả, sở đào tạo cần có đủ đội ngũ giảng viên số lượng chất lượng - Số lượng giảng viên phải đảm bảo đáp ứng khối lượng chương trình đào tạo Cần giảng viên ... lực quản lý trưởng trạm y tế nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng trình bày giúp Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chương trình đào tạo “Nâng cao lực quản lý cán VnDoc - ... NHS Wales, 2014 II CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ QUẢN LÝ Y TẾ CHO TRƯỞNG TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Tên khóa học giới thiệu chung khóa học - Tên khóa học: Đào tạo, bồi dưỡng quản lý y...
 • 50
 • 43
 • 0

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành công nghệ thông tin

Cao đẳng - Đại học

... lịch sử - Có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc + Đạo đức, lối sống trách nhiệm công dân: Trung thành với nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt nam Xã hội chủ nghĩa, ... (5) Học Tuần 69,6 112,5 Sinh hoạt công dân Buổi 15 23 Thi Tuần 10 13 7 3.1 Thi học kỳ Hoạt động đào tạo Đơn vị tính Hệ tuyển THPT Hệ tuyển THCS Ghi (1) (2) (3) (4) (5) 19 19 4.1 Thực tập môn học ... (1+2+3+4+5+6+7) Tuần 114,6 205.5 7.2 Các mơn học chương trình thời lượng 7.2.1 Hệ tuyển: Tốt nghiệp trung học sở Tên môn học Số ĐVH T Tổng số (tiết) Bố trí theo học kỳ (HK) Tổng Lý Thực HK HK HK HK HK...
 • 9
 • 711
 • 4

Nghiên cứu chương trình đào tạo ngắn hạn về quản trị công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa nhỏ - Phụ lục

Nghiên cứu chương trình đào tạo ngắn hạn về quản trị công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ - Phụ lục

Báo cáo khoa học

... NGHỆ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1- Khung chương trình đào tạo 2- Khung chương trình đào tạo nâng cao 3- Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Khung chương trình đào tạo Stt Chuyên đề Thời lượng ... tượng công nghệ phù hợp với doanh nghiệp Cụ thể, học viên tìm hiểu về: - Các khái niệm công nghệ cạnh tranh định hướng công nghệ cạnh tranh - Xu hướng công nghệ điều kiện chi phối việc đưa công nghệ ... có từ cơng nghệ sở hữu để cải tiến, sáng tạo công nghệ mới, tri thức phục vụ trình sản xuất doanh nghiệp - Đổi công nghệ: Đổi công nghệ việc thay phần hay tồn cơng nghệ sử dụng công nghệ khác...
 • 479
 • 272
 • 0

Nghiên cứu chương trình đào tạo ngắn hạn về quản trị công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa nhỏ

Nghiên cứu chương trình đào tạo ngắn hạn về quản trị công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Báo cáo khoa học

... công nghệ Việt Nam Qua việc tìm hiểu, khảo sát số sở đào tạo quản trị công nghệ Việt Nam, thông qua liệu thu thập đưa nhận xét đánh giá chương trình đào tạo sở vật chất phục vụ cho công tác đào ... Khoa h c (ISM) Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo thạc sỹ Chính sách khoa h c cơng nghệ Chương trình khung chi tiết phụ lục báo cáo 2.4.1.2 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Chương ... Phân biệt chương trình đào tạo theo mức độ 78 Bảng 3.3: Khung chương trình đào tạo 81 Bảng 3.4: Khung chương trình đào tạo nâng cao 83 Bảng 3.5: Khung chương trình đào tạo chuyên...
 • 281
 • 222
 • 0

Chương trình đào tạo ngành sư phạm kĩ thuật công nghệ thông tin (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)

Chương trình đào tạo ngành sư phạm kĩ thuật công nghệ thông tin (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)

Cao đẳng - Đại học

... BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: SƯ PHẠM ... CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Mã số: 52480201 Hình thức đào tạo: CHÍNH QUI (Ban hành Quyết định số……ngày………………………………… Hiệu trưởng trường Đại học ... outcomes) Trang bị kiến thức tảng khoa học xã hội, khoa học tự nhiên CNTT 1.1 Có khả trình bày ngun tắc khoa học xã hội tự nhiên (như CNXH khoa học, toán học, vật lý học) 1.2 Có khả ứng dụng nguyên...
 • 28
 • 184
 • 0

Nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo về quản lý khoa học công nghệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo về quản lý khoa học và công nghệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Báo cáo khoa học

... đội ngũ cán bộ, công chức - Đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức đào tạo hành động Đào tạo hành động tức học để hành, học để biết cách làm mục tiêu sử dụng công việc, thích ứng với yêu cầu công việc ... thế, hiệu đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức hạn chế, tác dụng tăng cờng hiệu quản lý nhà nớc - Đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức đào tạo công bộc Đào tạo công bộc tức đào tạo, bồi dỡng để ... tiêu đào tạo, bồi dỡng; Theo nội dung đào tạo, bồi dỡng; Theo đối tợng đào tạo, bồi dỡng; Theo thời gian đào tạo, bồi dỡng 2.1- Tiếp cận theo mục tiêu đào tạo: Đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức...
 • 97
 • 388
 • 3

Nhu cầu tuyển dụng-đề xuất đổi mới chương trình đào tạo giáo trình ngành cử nhân sư phạm tiếng anh

Nhu cầu tuyển dụng-đề xuất đổi mới chương trình đào tạo và giáo trình ngành cử nhân sư phạm tiếng anh

Cao đẳng - Đại học

... sinh viên đáng tin cậy để nghiên cứu 3.2.1 Công việc cựu sinh viên so với chương trình đào tạo Kết nghiên cứu cho thấy đa số sinh viên tốt nghiệp làm công việc phù hợp với chương trình đào tạo ... sinh viêncơng việc khơng phù hợp với chương trình đào tạo 3.2.2 Yêu cầu chất lượng cơng việc (Nhóm 1) Những u cầu chất lượng đào tạo từ trường học/ cơ quan cựu sinh viên giảng dạy làm việc ... sinh viên Vì vậy, thơng tin phản hồi từ nhà tuyển dụng khả làm việc cựu sinh viên thông tin từ cựu sinh viên chương trình giáo trình thiết thực việc hồn thiện chương trình đào tạo thiết kế giáo trình...
 • 17
 • 449
 • 1

Đánh giá kết quả thực hiện đổi mới chương trình đào tạo giáo viên mầm non ở trường cao đẳng sư phạm trung ương

Đánh giá kết quả thực hiện đổi mới chương trình đào tạo giáo viên mầm non ở trường cao đẳng sư phạm trung ương

Khoa học xã hội

... lực đào tạo trường Nền giáo dục Việt Nam cần đổi toàn diện: đổi chương trình đào tạo, đổi phương pháp đào tạo, đổi đánh giá kết đào tạo trong đổi chương trình đào tạo coi bước đột phá có tầm quan ... dục Việt Nam thực nhiều công đổi đổi chương trình coi mạnh mẽ Có nhiều trường Đại học, Cao đẳng thành lập ban theo dõi chương trình đào tạo qua năm để đề xuất yêu cầu đổi chương trình Chương trình ... lượng đào tạo nhà trường đảm bảo, trường đơn vị Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá có uy tín cao cơng tác đào tạo đội ngũ giáo viên MN Tỷ lệ có việc làm SV tốt nghiệp phù hợp với ngành nghề đào tạo cao:...
 • 7
 • 603
 • 2

Xem thêm