đồ án xử lý nước mặt

Đồ án xử nước thải bia

Đồ án xử lý nước thải bia

Khoa học tự nhiên

... t có t và hiu sut t nhiu. Tùy theo trng thái tn ti ca vi sinh vt, quá trình x sinh hc hiu khí nhân to có th chia thành:  X sinh hc hiu ...  Các quá trình x sinh hc bu khí có th xy ra  u kin t nhiên hoc nhân to. Trong các công trình x nhân ti ta tu kin t ... ht tính, h làm thoáng, b phn ng hon, quá trình lên men phân hy hiu khí.  X sinh hc hiu khí vi vi sinh vng dntrình...
 • 91
 • 927
 • 5

Đồ án xử nước thải bệnh viện

Đồ án xử lý nước thải bệnh viện

Công nghệ - Môi trường

... 4.5 Trạm xử nước thải của Bệnh viện Nhiệt Đới. 4.6 Trạm xử nước thải của Bệnh viện Nguyễn Trãi. 4.7 Trạm xử nước thải của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Khảo sát, đánh giá ... không khí và xử khí thải. Tập 3, thuyết tính toán và công nghệ xử khí độc hại. NXB Khoa học và kỹ thuật. 4. Pts. Trịnh Xuân Lai (2000). Tính toán thiết kế các công trình xử nước thải. ... thì lượng nước thải cũng sẽ tăng theo. Do đó, vấn đề xử nước thải bệnh viện cần được quan tâm. 2.2 TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN. Hiện trạng hệ thống xử nước thải...
 • 46
 • 1,618
 • 4

Đồ án xử nước thải mủ cao su

Đồ án xử lý nước thải mủ cao su

Môi trường

... chọn phương án xử lý Việc lựa chọn sơ đồ công nghệ xử dựa vào các yếu tố cơ bản sau đây:• Công suất của trạm xử lý • Thành phần và đặc tính của nước thải• Mức độ cần thiết xử nước thải• ... yếu tố sau: Xử để tái sử dụng Xử để thải ra môi trườngHầu hết nước thải được xử để thải ra môi trường, trong trường hợp này yêu cầu xử phụ thuộc vào nguồn tiếp nhận nước thải và ... 9Lưu lượng nước thải cần xử là 1500m3/ngày đêm. Nước thải sau khi xử phải đạt theo QCVN 01:2008 đối với nước thải công nghệp để thải ra môi trường.3.2. Đề xuất phương án xử lý Trang 26[Type...
 • 77
 • 3,309
 • 56

Đồ án xử nước thải chế biến thủy sản

Đồ án xử lý nước thải chế biến thủy sản

Công nghệ - Môi trường

... khôDán nhãn, bảo quản Nước Nước Nước, Hơi nước Nước Nước Nước thải Nước thải Nước thải Nước thải Nước thảiHình 1.3 Sơ đồ quy trình công nghệ chế biến đồ hộp cáNguyên liệu(cá, mực tôm…) Xử ... nhiễmChương 3: Các phương pháp xử nước thải công nghiệp và đề xuất phương án xử nước thải CBTSChương 4: Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thảiChương 5: Tính toán chi phí13150 0,4 10 ... phẩm( to -20oC, Block, IQF)Sản xuất nước đáBảo quản nguyên liệu(to= 05oC) Nước thải Nước thải Nước thải Nước ngưng Nước Nước Nước đáHình 1.1 Sơ đồ quy trình công nghệ CBTSĐL dạng tươi)(125,3481502mLQAAtbtng===Đường...
 • 78
 • 8,255
 • 71

DO AN XU LY NUOC THAI MIA DUONG

DO AN XU LY NUOC THAI MIA DUONG

Hóa học - Dầu khí

... Linh _Đồ án môn học xử chất thải[7] Luận văn tốt nghiệp cao học xử nước thải nhà máy đường www.binhminhplastic.com SVTH: Lê Trương Huỳnh Anh MSSV:90100040 43 Thiết kế hệ thống xử nước ... tài là thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy sản xuất đường đạt tiêu chuẩn loại B Nội dung của đề tàiNghiên cứu cơ sở thuyết. Thu thập các phương án xử nước thải ngành công nghiệp ... đã xử và nước ngưng tụ rồi xả ra nguồn tiếp nhận. Nhóm B: nước thải có nhiều chất hữu cơ cần được tách riêng để xử lý. SVTH: Lê Trương Huỳnh Anh MSSV:90100040 4 Thiết kế hệ thống xử lý...
 • 45
 • 615
 • 12

đồ án xử nước cấp xã La Ngà - Đồng nai

đồ án xử lý nước cấp xã La Ngà - Đồng nai

Công nghệ - Môi trường

... lượng nước sau xử lý. Dựa vào các số liệu đã có sẵn so sánh chất lượng nước thô và nước sau xử để quyết định cần xử chất gì ra khỏi nước, rồi chọn các thông số chính về chất lượng nước ... số chính về chất lượng nước và đề xuất công nghệ xử nước đảm bảo nước sau xử đạt tiêu chuẩn cấp nước. 1.2 Lựa chọn sơ đồ xử nước mặt: 1.2.1 Bể trộn:Dùng phương pháp trộn thủy lực ... hiện đồ án xử nước cấp chỉ nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức thuyết được học ở trên lớp và củng cố kiến thức nhằm hoàn thành môn học Xử nước cấp.SV:Nguyễn Thanh Bình trang 2 Đồ án...
 • 72
 • 1,270
 • 8

đồ án xử nước thải mía đường

đồ án xử lý nước thải mía đường

Công nghệ - Môi trường

... yêu cầu xử của nước thải.Hiệu quả xử BOD5 =90-95%.Việc lựa chọn công nghệ xử tùy theo thành phần tính chất nước thải, chi phí đầu tư quản và diện tích mặt bằng khu xử .III.3.8. ... tài là thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy sản xuất đường đạt tiêu chuẩn loại B Nội dung của đề tàiNghiên cứu cơ sở thuyết. Thu thập các phương án xử nước thải ngành công nghiệp ... cao và xử được đến tiêu chuẩn cho phép nên được quan tâm đến trước tiên trong hệ thống xử đã chọn. Nhưng trước khi cho nước thải qua bể Aerotank cần phải có các công trình xử khác...
 • 46
 • 500
 • 0

Tổng quan đồ án xử nước thải bia

Tổng quan đồ án xử lý nước thải bia

Sinh học

... quá trình hp ph c phân loi thành: hp ph hc và hp ph hóa hc:  Hp ph hc là quá trình hp ph xy ra nh các lc liên kt vt gia cht b hp ph và b mt cht hp ph ... t có t và hiu sut t nhiu. Tùy theo trng thái tn ti ca vi sinh vt, quá trình x sinh hc hiu khí nhân to có th chia thành:  X sinh hc hiu ... COD = 2800 mg/l BOD5 = 1600 mg/l Máy ép bùn Cht keo t B x k khí (UASB) B trung gian (x H2S) B x hiu khí  SBR B nén bùn H thng thoát c ca khu công nghip...
 • 42
 • 196
 • 1

Đồ án xử nước thải bia

Đồ án xử lý nước thải bia

Sinh học

... vng và phát trin, b dày l b tiêu th c khi khuch tán ht chiu dày lp màng sinh vng k c hình thành ngay sát b mt ... sinh ch yt nhiên liu than, du  lò m SO2, NOX, CO2, CO, b bng xyclon, hp th. Bi t khâu xay, nghin nguyên liu có th khc phc bng cách s dng ...  13. S h thng x c Thuyt minh quy trình ...
 • 91
 • 329
 • 0

đồ án xử nước thải chăn nuôi heo

đồ án xử lý nước thải chăn nuôi heo

Công nghệ - Môi trường

... pháp xử cơ học 82.3.2. Phương pháp xử hóa 92.3.3. Phương pháp xử sinh học 9 2.3.3.1. Phương pháp xử hiếu khí 10 2.3.3.2. Phương pháp xử kỵ khí 102.3.3.3. Các hệ thống xử ... thống xử tự nhiên bằng phương pháp sinh học 142.3.3.5. Ứng dụng thực vật nước để xử nước thải 182.3.3.6. Ứng dụng lục bình để xử nước thải 19CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ NƯỚC ... Trang 10 Đồ án môn học Xử Nước Thải Lớp ĐHMT1 Đối với các cơ sở chăn nuôi có quy mô lớn, để rút ngắn thời gian xử và tăng hiệu quả xử lý, có thể thêm khâu tiền xử trước khâu xử sinh...
 • 71
 • 1,917
 • 11

Đồ án xử nước cấp " THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC NGẦM CÔNG SUẤT 8400m3/NGĐ" docx

Đồ án xử lý nước cấp

Công nghệ - Môi trường

... phí vận hành và xử 34 5.3 Tính giá thành xử 1m3 nước 35 Đồ án xử nước cấp GVHD: Ths Nguyễn Ngọc Thiệp 10Thời gian lưu nước trong máng: 15,13,92097,09>====QWtmphút⇒đảm ... • Chi phí quản hệ thống xử nước được tính như sau: Đồ án xử nước cấp GVHD: Ths Nguyễn Ngọc Thiệp 17Trong đó qm: lưu lượng nước chảy vào máng tập trung nước qm = 0,196×2 ... số đối với tiết diện máng hình tam giác k = 2,1 Đồ án xử nước cấp GVHD:Ths Nguyễn Ngọc Thiệp 0 TÊN ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC NGẦM CÔNG SUẤT...
 • 40
 • 2,320
 • 5

Đồ án xử nước thải nhà máy chế biến sữa bằng phương pháp sinh học docx

Đồ án xử lý nước thải nhà máy chế biến sữa bằng phương pháp sinh học docx

Điện - Điện tử

... không khí,bề mặt khu vực có nớc chảy tràn.II - Các ph ơng pháp xử n ớc thảiCó thể phân loại các phơng pháp xử nớc thải theo đặc tính xử nh : Xử cơhọc, xử hóa học, xử sinh học.Tùy ... Bậc 1 : Xử yếm khí- Bậc 2 : Xử hiếu khíChọn xử bậc 1 bằng phương pháp yếm khí vì các do sau : Hàm lượng BOD5 trong nước thải ban đầu cao (1000 mg/l) phù hợp với xử yếm khí ... trình xử yếm khí vàokhoảng 100 : 3 : 0,5 (200 : 6 : 1) Nước thải có tỷ lệ COD/BOD5 = 1,4 Nước trước xử yếm khí có BOD5 = 737 (mg/l) Nước trước xử yếm khí có COD = 1031,8 (mg/l)Nước...
 • 62
 • 741
 • 5

ĐỒ ÁN " XỬ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MŨ CAO SU " pot

ĐỒ ÁN

Công nghệ - Môi trường

... toán thiết kế công nghệ xử nước thải cao su mủ cốm GVHD: Trần Thị Ngọc Diệu Trang 20 Sinh học - Các phương pháp hiếu khí Xử nước thải trong các công trình tự nhiên Xử nước ... đánh giá và đưa ra phương án khả thi cho việc xử lượng nước thải chế biến mủ cao su được nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm một cách đầy đủ. Tính toán thiết kế công nghệ xử ... rửaMáy băm búaCán crep số 2Cán crep số 3Máy cán cắtLò sấyĐóng bành/ đóng góiCán crep số 1 Nước rửaRửaSerum/ rửa Nước thải Nước thải Nước thải Nước thảiKhí thải Nước pha loãngAxít foocmic/...
 • 72
 • 804
 • 3

ĐỒ ÁN XỬ NƯỚC CẤP pptx

ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC CẤP pptx

Công nghệ - Môi trường

... CÔNG NGHỆ 2.1.CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC XỬ VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ Giả sử rằng nguồn nước ngầm của hệ thống xử mới có chất lượng tương tự như nguồn nước ngầm hiện tại: • pH : 5,6 ... chất lượng nguồn nước: đối với nước ngầm có chất lượng như trên thì hệ thống xử chủ yếu là dùng để khử Fe và Mn. N hư vậy hệ thống xử được thiết kế dưới đây sẽ dùng xử cả Fe và Mn. ... lượng nước trong hệ thống xử hiện tại đồng thời sử dụng công thức để kiểm tra xem có nên sử dụng thêm hóa chất trong quá trình xử hay không. - Kiểm tra độ kiềm của nước sau khi làm thoáng...
 • 52
 • 630
 • 2

ĐỒ ÁN XỬ NƯỚC THẢI THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI CHO CÔNG TY TNHH THANH KHÔI potx

ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÔNG TY TNHH THANH KHÔI potx

Công nghệ - Môi trường

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊNBÁO CÁOĐỒ ÁN XỬ NƯỚC THẢITHIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI CHO CÔNG TY TNHH THANH KHÔIPhần dành cho đơn vịCBHD: THẦY HOÀNG ... chế mùi hôi phát tán ra khu vực xung quanh. Tận dụng bùn thải đem bón cây xanh III/ Đề xuất phương án Yêu cầu cần thiết của hệ thống xử lý: • Xử tốt lượng dầu mỡ trong nước thải do có bể ... là toàn bộ quy trình xử nước thải cho Công ty TNHH Thanh Khôi. Mặc dù kiến thức còn hạn hẹp và thời gian cho phép thực hiện đồ án có hạn, nên trong quá trình tính toán còn gặp nhiều khó...
 • 15
 • 350
 • 2

Xem thêm