đồ án xử lý nước cấp xử lý nước cấp cho 2500 dân

hệ hạt đồng chất

hệ hạt đồng chất

Vật lý

... không thay đổi hoán vị hạt hạt, (Ĥψ) = Ĥ(ψ), hay toán tử hoán vị giao hoán với halmintonian: Ĥ–Ĥ=0 (1.6) Nhắc lại: giới vi mô xét đại lượng vật A, gọi bảo toàn khi] = Toán tử hoán vị không phụ ... vào thời gian giao hoán với toán tử halmintonian, nên đại lượng tương ứng với toán tử hoán vị bảo toàn Quay lại toán hệ hai hạt đồng không tương tác Phương trình Schrodinger cho trạng thái dừng ... thuộc tính đồng trạng thái hệ hạt đồng hoán đổi cặp hạt Các hạt đồng với spin bán nguyên (fermions) tuân theo thống kê Fermi-Dirac: hàm sóng hoàn toàn phản đối xứng chuyển đổi hạt Các hạt đồng với...
 • 24
 • 213
 • 2

Phòng ngừa rủi ro ngoại hối bằng hợp đồng hoán đổi.docx

Phòng ngừa rủi ro ngoại hối bằng hợp đồng hoán đổi.docx

Quản trị kinh doanh

... phản ánh thông qua bốn hoạt động sau : -Mua bán ngoại tệ cho khách hàng nhằm thực toán hợp đồng ngoại thương -Mua bán ngoại tệ cho khach hàng nhằm thực đàu tư nước gián tiếp trực tiếp -Mua bán ... hành Chúng ta thấy giao dịch hoán đổi tiền tệ phần gốc phần lãi bao gồm hợp đồng Đối với giao dịch hoán đổi lãi suất phần toán bao gồm hợp đồng giải thích dịch hoán đổi tiền tệ phần gốc phần ... giao dịch ngoại hối nhằm hai mục đích sau: - Cung cấp dịch vụ cho khách hàng, mà chủ yếu mua hộ bán hộ cho nhóm khách hàng mua bán lẻ Vì mua hộ bán hộ nên Ngân hàng không chịu rủi ro tỷ giá không...
 • 24
 • 967
 • 5

hợp đồng tương lại và hợp đồng hoán đổi

hợp đồng tương lại và hợp đồng hoán đổi

Biểu mẫu

... X ST Bán quyền chọn bán: Nếu ST >= X, ta biết người mua quyền chọn bán không thực quyền người bán quyền chọn bán nhận giá trị VT = Nếu ST < X, người mua quyền chọn bán thực quyền, người bán quyền ... (gọi phí hay giá quyền chọn) cho người bán quyền Mức phí toán ký kết hợp đồng quyền chọn (So sánh với hợp đồng tương lai?) Tính mức giá (C) vào giá trị nhận được, đồ thị có dạng sau: Nguyễn Minh ... xảy sau hợp đồng quyền chọn: • Quyền chọn mua: S > E ⇒ hợp đồng sinh lợi S = E ⇒ hợp đồng hòa vốn S < E ⇒ hợp đồng lỗ vốn • Quyền chọn bán: S < E ⇒ hợp đồng sinh lợi S = E ⇒ hợp đồng hòa vốn...
 • 18
 • 1,505
 • 16

Thị trường Hoán đổi(Swaps)

Thị trường Hoán đổi(Swaps)

Ngân hàng - Tín dụng

... Hoán đổi tiền tệ Hoán đổi tiền tệ chuỗi toán hai bên mà hai tập hợp toán dựa đồng tiền khác Có tất bốn loại hoán đổi tiền tệ: Thanh toán hai đồng tiền theo lãi suất cố định Cả hai khoản toán ... định đồng đôla làm cho giá khoản toán với vốn khái toán đôla, R$  xác định lãi suất cố định đồng euro mà làm cho giá khoản toán cố định đồng euro với vốn khái toán NP€, R€ Hoán đổi tiền tệ - ứng ... định bên lại thực toán theo lãi suất thả Hoán đổi lãi suất – ví dụ Công ty XYZ thực hoán đổi với số vốn khái toán 50 triệu đôla với ABSwaps Ngày bắt đầu 15/12 ABSwaps toán cho cho XYZ dựa lãi suất...
 • 14
 • 707
 • 9

Thực trạng và giải pháp mở rộng và nâng cao nghiệp vụ hoán đổi ngoại hối ở các nhtm việt nam.doc

Thực trạng và giải pháp mở rộng và nâng cao nghiệp vụ hoán đổi ngoại hối ở các nhtm việt nam.doc

Quản trị kinh doanh

... hoán đổi * Giao dịch hoán đổi bao gồm song song hai vế , mua vào bán Trong việc mua vào bán đồng tiền định cam kết đồng thời có giá trị vào ngày kí kết hợp đồng hoán đổi * Số lượng mua vào bán ... cách khác hoán đổi ngoại hối bao gồm hai hợp đồng , hợp đồng mua vào hợp đồng bán đồng tiền có số lượng không đổi kí kết lúc thời gian thực hai hợp đồng lại khác Nếu hợp đồng hoán đổi Vietcombank ... rủi ro tỉ giá Toyota kí thêm hợp đồng hoán đổi với VCB , công ty bán số JPY cho VCB thời điểm hợp đồng kì hạn cũ đáo hạn mua lại sau tháng để toán cho hợp đồng nhập Các luồng tiền trạng thái...
 • 105
 • 427
 • 3

GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI RỦI RO TÍN DỤNG ĐƯỢC THÍ ĐIỂM TẠI VIỆT NAM

GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI RỦI RO TÍN DỤNG ĐƯỢC THÍ ĐIỂM TẠI VIỆT NAM

Ngân hàng - Tín dụng

... HSBC chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò trung gian cho tổ chức tín dụng Việt Nam thực việc đầu tư gián tiếp nước Sản phẩm mà HSBC đề nghị đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư nước, tức ... nhánh HSBC nước tổ chức tín dụng hoạt động Việt Nam phải gánh chịu toàn rủi ro, HSBC chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (trong vai trò trung gian giao dịch) rủi ro Theo đánh giá Ngân hàng Nhà nước ... Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, xem xét cho phép số chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng thương mại khác triển khai thí điểm việc cung cấp sản phẩm Kết triển khai thực thí điểm đơn vị cấp...
 • 3
 • 546
 • 13

Phòng ngừa rủi ro ngoại hối bằng hợp đồng hoán đổi

Phòng ngừa rủi ro ngoại hối bằng hợp đồng hoán đổi

Tài chính - Ngân hàng

... phản ánh thông qua bốn hoạt động sau : -Mua bán ngoại tệ cho khách hàng nhằm thực toán hợp đồng ngoại thương -Mua bán ngoại tệ cho khach hàng nhằm thực đàu tư nước gián tiếp trực tiếp -Mua bán ... hàng B toán cho ngân hàng A khoản tiền định từ ký kết hợp đồng Khoản tiền phản ánh chênh lẹch giá trị thời luồng tiền mà hai ngân hàng toán cho - Thanh toán năm vào khoản chênh lệch toán năm hai ... thấy giao dịch hoán đổi tiền tệ phần gốc phần lãi bao gồm hợp đồng Đối với giao dịch hoán đổi lãi suất 20 Nguyễn Văn Tuyến - TTC 46 phần toán bao gồm hợp đồng giải thích dịch hoán đổi tiền tệ...
 • 24
 • 532
 • 0

Phòng ngừa rủi ro ngoại hối bằng hợp đồng hoán đổi.doc

Phòng ngừa rủi ro ngoại hối bằng hợp đồng hoán đổi.doc

Tài chính - Ngân hàng

... phản ánh thông qua bốn hoạt động sau : -Mua bán ngoại tệ cho khách hàng nhằm thực toán hợp đồng ngoại thương -Mua bán ngoại tệ cho khach hàng nhằm thực đàu tư nước gián tiếp trực tiếp -Mua bán ... hàng B toán cho ngân hàng A khoản tiền định từ ký kết hợp đồng Khoản tiền phản ánh chênh lẹch giá trị thời luồng tiền mà hai ngân hàng toán cho - Thanh toán năm vào khoản chênh lệch toán năm hai ... thấy giao dịch hoán đổi tiền tệ phần gốc phần lãi bao gồm hợp đồng Đối với giao dịch hoán đổi lãi suất 20 Nguyễn Văn Tuyến - TTC 46 phần toán bao gồm hợp đồng giải thích dịch hoán đổi tiền tệ...
 • 24
 • 249
 • 0

CK đảm bảo bằng thế chấp (MBS) và Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) .pdf

CK đảm bảo bằng thế chấp (MBS) và Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) .pdf

Kinh tế - Thương mại

... chứng khoán hóa hợp đồng cho vay chấp chuẩn vai trò MBS Trong mô hình cho vay truyền thống, ngân hàng người cho vay đồng thời bên chịu rủi ro tín dụng Quá trình chứng khoán hoá hợp đồng cho vay ... hàng cho vay ban đầu bán khoản cho vay chấp chuyển đổi rủi ro sang nhà đầu tư thông qua chứng khoán đảm bảo chấp bất động sản Bằng cách bán hợp đồng cho vay chấp cho nhà đầu tư khác, ngân hàng cho ... bán MBS cho nhà đầu tư MBS Tiền Tiền Nhà đầu tư Bước 2: Bên cho vay bán khoản nợ cho Bên phát hành MBS Bên vay toán nợ định kỳ cho Bên phát hành MBS Bước 4: Nhà cung cấp dịch vụ nhận tiền toán...
 • 10
 • 528
 • 8

Thực trạng và giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao nghiệp vụ hối đoái hoán đổi tại các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Thực trạng và giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao nghiệp vụ hối đoái hoán đổi tại các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... JPY thêm tháng mà không sợ rủi ro tỉ giá Toyota kí thêm hợp đồng hoán đổi với VCB , công ty bán số JPY cho VCB thời điểm hợp đồng kì hạn cũ đáo hạn mua lại sau tháng để toán cho hợp đồng nhập ... cách khác hoán đổi ngoại hối bao gồm hai hợp đồng , hợp đồng mua vào hợp đồng bán đồng tiền có số lợng không đổi đợc kí kết lúc nhng thời gian thực hai hợp đồng lại khác Nếu hợp đồng hoán đổi Vietcombank ... Hợp đồng quyền chọn bao gồm quyền chọn bán quyền chọn mua Trong hợp đồng quyền chọn mua tiền tệ hợp đồng mà ngời mua hợp đồng có quyền mua đồng tiền định Hợp đồng quyền chọn bán tiền tệ hợp đồng...
 • 98
 • 321
 • 0

Thực trạng và giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao nghiệp vụ hối đoái hoán đổi tại các NHTM Việt Nam

Thực trạng và giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao nghiệp vụ hối đoái hoán đổi tại các NHTM Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... JPY thêm tháng mà không sợ rủi ro tỉ giá Toyota kí thêm hợp đồng hoán đổi với VCB , công ty bán số JPY cho VCB thời điểm hợp đồng kì hạn cũ đáo hạn mua lại sau tháng để toán cho hợp đồng nhập ... cách khác hoán đổi ngoại hối bao gồm hai hợp đồng , hợp đồng mua vào hợp đồng bán đồng tiền có số lợng không đổi đợc kí kết lúc nhng thời gian thực hai hợp đồng lại khác Nếu hợp đồng hoán đổi Vietcombank ... Hợp đồng quyền chọn bao gồm quyền chọn bán quyền chọn mua Trong hợp đồng quyền chọn mua tiền tệ hợp đồng mà ngời mua hợp đồng có quyền mua đồng tiền định Hợp đồng quyền chọn bán tiền tệ hợp đồng...
 • 98
 • 284
 • 3

Hướng dẫn thành lập và quản quỹ hoán đổi danh mục

Hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục

... khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quỹ ETF Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời văn nêu rõ Trong thời gian Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét ... pháp luật liên quan (tính ngày giao dịch hoán đổi), công ty quản quỹ có trách nhiệm thông báo cho nhà đầu tư đồng thời thực bán chứng khoán toán tiền cho nhà đầu tư, sau khấu trừ thuế, chi phí ... ty quản quỹ theo quy định hợp đồng lưu ký, hợp đồng giám sát; d) Việc toán giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch phải tuân thủ nguyên tắc giao chứng khoán đồng thời với toán tiền...
 • 47
 • 301
 • 1

bảo hiểm hỏa hoạn đối với Tổng Công ty Bảo Việt

bảo hiểm hỏa hoạn đối với Tổng Công ty Bảo Việt

Tài chính - Ngân hàng

... Đánh giá rủi ro Đánh giá rủi ro nhiệm vụ quan trọng công tác quản rủi ro Có làm tốt công công việc đánh giá rủi ro thực đựơc công tác quản rủi ro Đối với ngời khai thác bảo hiểm việc đánh ... hoạn lớn nh Công ty giầy Hiệp Hng 10 tỷ, Công ty dợc Đồng Tháp 4,5 tỷ đồng, chợ đồng xuân tỷ đồng, Công ty sản xuất xuất sông Bé gần 18 tỷ đồng Có thể nói bảo hiểm hoả hoạn vào tiềm thức ngời ... định phạm vi mức phân cấp khai thác cho công ty Nếu đối tợng bảo hiểm có số tiền bảo hiểm phạm vi công ty cần gửi giấy chứng nhận Nếu vợt mức phân cấp, trớc cấp giấy chứng nhận cho khách hàng, công...
 • 41
 • 189
 • 0

Hợp đồng tương lai và hợp đồng hoán đổi

Hợp đồng tương lai và hợp đồng hoán đổi

Tài chính - Ngân hàng

... khách hàng công ty - Kết thúc hợp đồng quản lý: khách hàng có nghĩa vụ toán cho CTCK khoản phí quản tỷ lệ phần trăm định số lợi nhuận thu cho khách hàng, xử trường hợp CTCK bị ngừng hoạt ... khoán cho khách hàng Lưu ký chứng khoán mở hình thức áp dụng với công ty chứng khoán, hình thức cho phép công ty chứng khoán không thực chức bảo quản mà thực chức điều hành, quản chứng khoán ... cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán cho tất đối tượng khách hàng tổ chức hay cá nhân nước thực giao dịch mua, bán chứng khoán Công ty Việt Nam - Các dịch vụ lưu ký chứng khoán + Ký gửi chứng khoán...
 • 85
 • 359
 • 0

Thực trạng và giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao nghiệp vụ hối đoái hoán đổi tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Thực trạng và giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao nghiệp vụ hối đoái hoán đổi tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... hoán đổi * Giao dịch hoán đổi bao gồm song song hai vế, mua vào bán Trong việc mua vào bán đồng tiền định cam kết đồng thời có giá trị vào ngày kí kết hợp đồng hoán đổi * Số lượng mua vào bán đồng ... nói cách khác hoán đổi ngoại hối bao gồm hai hợp đồng, hợp đồng mua vào hợp đồng bán đồng tiền có số lượng không đổi kí kết lúc thời gian thực hai hợp đồng lại khác Nếu hợp đồng hoán đổi Vietcombank ... sợ rủi ro tỉ giá Toyota kí thêm hợp đồng hoán đổi với VCB, công ty bán số JPY cho VCB thời điểm hợp đồng kì hạn cũ đáo hạn mua lại sau tháng để toán cho hợp đồng nhập Các luồng tiền trạng thái...
 • 102
 • 200
 • 1

CHƯƠNG III HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH

CHƯƠNG III HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH

Kế toán

... Bởi vì, với trình độ khả Công ty có nhiều đại dẫn đến việc quản đại hiệu Công ty lựa chọn đại cho với số lượng đại phù hợp mà Công ty đạt mục tiêu phân phối mặt khác lại tránh ... nhiều trung gian đặc biệt cấp bán lẻ Vì vậy, Công ty không nên giới hạn số lượng cấp bán lẻ mà nên khuyến khích đối tượng có khă nhu cầu bán sản phẩm Công ty Còn đói với cấp bán buôn, Công ty cần ... xa miền bắc.co áp dụng kênh dài kênh cấp Kênh tổ chức hình đây: Nhà Nhà Tổng sản đại bán Đại Nhà Người bán lẻ tiêu Sơ đồ 5: hệ thống kênh phân phối ba cấp dự kiến Với kênh Công ty phân phối...
 • 22
 • 202
 • 0

Giáo trình Kinh tế " HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI VÀ HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI"

Giáo trình Kinh tế

Cao đẳng - Đại học

... USD toán hợp đồng nhập đến hạn sau ba tháng Tình 2: Công ty Cholonimex cần ngoại tệ 90.000USD để chi trả cho hợp đồng nhập đến hạn Ngoài ra, công ty biết ba tháng có hợp đồng xuất đến hạn toán Khi ... bỏ hợp đồng thấy bất lợi Trong đó, hợp đồng tương lai có tính khoản cao phòng giao hoán sẵn sàng đứng “đảo hợp đồng” có bên yêu cầu Khi đảo hợp đồng hợp đồng cũ bị xóa bỏ hai bên toán cho phần ... Saigonimex Cholonimex đồng ý thực giao dịch hoán đổi với ngân hàng với trị giá hợp đồng hoán đổi 80.000USD, giao dịch diễn sau: Vào ngày hiệu lực: • • • Ngân hàng bán giao 80.000USD cho Cholonimex...
 • 16
 • 468
 • 6

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI NGOẠI HỐI TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... phải đồng tiền chuyển đổi cán cân thương mại thâm hụt , nên để hạn chế căng thẳng cân đối cung cầu ngoại tệ , khoản toán cho nước cần có kiểm soát chặt chẽ chứng từ liên quan trước bán ngoại tệ cho ... kết hỗ trợ chặt chẽ cho , cung cấp dịch vụ cho thị trường cách đồng nhằm “bọc lót ” bù trừ rủi ro cho để phát triển 2.6 Một số giải pháp khác nhằm phát triển giao dịch hoán đổi ngoại hối * ... quản lí vĩ mô nhà nước , NHTM cung cấp dịch vụ đến khách hàng Trong giao dịch hoán đổi ngân hàng vừa tham gia với vai trò tự đảm bảo nguồn vốn , vừa người cung cấp dịch vụ hoán đổi để thu phí...
 • 21
 • 152
 • 1

Xem thêm