đồ án xử lý nước cấp cho khu dân cư

Đồ án Xử nước cấp cho khu dân 5000 dân sử dụng từ nguồn nước mặt pptx

Đồ án Xử lý nước cấp cho khu dân cư 5000 dân sử dụng từ nguồn nước mặt pptx

Công nghệ - Môi trường

... MSSV: 041004003014 Đồ án Xử nước cấp cho khu dân 5000 dân sử dụng từ nguồn nước mặt Đồ án xử nước cấp Xử nước cấp cho khu dân 5000 dân sử dụng từ nguồn nước mặtVậy công suất ... Đồ án xử nước cấp Xử nước cấp cho khu dân 5000 dân sử dụng từ nguồn nước mặt Chiều rộng bản cánh khu y = đường kính máy khu y = × 450 = 90 mm. Chiều dài bản cánh khu y = đường ... chứa nước sạchKhử trùngTrạm bơm cấp IChất kiềm hóaSong chắn rác Đồ án xử nước cấp Xử nước cấp cho khu dân 5000 dân sử dụng từ nguồn nước mặtlượng nước khác chưa tính được cho phép...
 • 46
 • 1,590
 • 15

THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC CẤP CHO KHU DÂN XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG

THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO KHU DÂN CƯ XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG

Công nghệ - Môi trường

... công nghệ:Trạm xử nước ngầm khai thác nguồn nước ngầm từ các trạm bơm giếng và tập trung về khu xử tại trạm xử lý. Công nghệ xử nước của trạm xử là công nghệ xử nước ngầm theo ... NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNGĐỒ ÁN XỬ NƯỚC CẤPTHIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC CẤP CHO KHU DÂN XÃ XUÂN THỚI THƯỢNGCÔNG SUẤT 8500 m3/NGĐGiảng viên hướng ... dùng nước sạch cho sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu dân cư. 1.3 Mục tiêu:Cung cấp đầy đủ và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh đối với chất lượng nước cấp cho ăn uống và sinh hoạt phục vụ cho...
 • 41
 • 1,193
 • 10

tính toán thiết kế hệ thống xử nước cấp cho khu dân sơn tịnh - quảng ngãi, tỉnh quảng ngãi công suất 20.000m3ngày đêm

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho khu dân cư sơn tịnh - quảng ngãi, tỉnh quảng ngãi công suất 20.000m3ngày đêm

Kinh tế - Quản lý

... đích:Mục tiêu của đồ án là tính toán, lựa chọn phương án tối ưu để thiết kế và xâydựng hệ thống cấp nước nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhu cầu dùng nước đến năm 2020 của Khu Dân Cư, góp phần ... khai thác nước thô, vị trí nhà máy xửnước và dây chuyền công nghệ xử nước. Tính toán thuỷ lực đường ống và tính toán các công trình xử đơn vị.Mạng lưới:−Lập sơ đồ tính toán mạng lưới ... triển cấp nước đô thị cho đến năm 2020 của Chính Phủ”.* Tiêu chuẩn cấp nước: Bảng 3.1: Tiêu chuẩn cấp nước STT Đối tượng Tiêu chuẩn cấp nước tiêu thụ Năm 2014 Năm 20201 Nước sinh hoạt 1.1 Khu...
 • 91
 • 1,738
 • 2

tính toán thiết kế trạm xử nước cấp cho khu dân phường 5, quận 8, thành phố hồ chí minh, công suất 400m3 ngày đêm

tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp cho khu dân cư phường 5, quận 8, thành phố hồ chí minh, công suất 400m3 ngày đêm

Công nghệ - Môi trường

... nguồn cấp nước 7 CHƢƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ NƢỚC NGẦM VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ 8 2.1. Tổng quan về nước ngầm 8 2.2. Các tiêu chuẩn chất lượng nước cấp 11 2.3. Các công nghệ xử nước ngầm 15 Đồ án ... Đồ án tốt nghiệp ii 2.3.1 Làm thoáng khử sắt 18 2.3.2 Quá trình lắng 19 2.3.3 Quá trình lọc 21 2.3.4 Khử trùng nước 23 2.4. Một vài sơ đồ công nghệ xử nước ngầm 25 2.4.1 Xử nước ... xuất công nghệ 28 3.5. Lựa chọn sơ đồ công nghệ xử 33 CHƢƠNG 4 : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƢỚC CẤP CHO KHU DÂN CƢ PHƢỜNG 5 QUẬN 8 35 4.1. Tính toán công trình đơn vị 35 4.1.1 Giếng...
 • 125
 • 959
 • 5

tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu dân vĩnh phú ii, huyện thuận an, tỉnh bình dương với công suất 1000m3ngày đêm

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu dân cư vĩnh phú ii, huyện thuận an, tỉnh bình dương với công suất 1000m3ngày đêm

Kinh tế - Quản lý

... của Khu dân Vĩnh Phú II. - Tính toán thiết kế hệ thống thu gom và xử nước thải sinh hoạt tại khu dân cư. - Đưa ra các phương án xử và chọn phương án xử hiệu quả nhất từ đó tính toán ... sống của cộng đồng dân lân cận nguồn thải. Do vậy, đề tài “Tính toán thiết kế Hệ thống xử nước thải cho Khu dân Vĩnh Phú II, Công suất 1.000 m3/ngày” được lựa chọn làm đồ án kết thúc ... trạm xử nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải Khu dân cư. - Góp phần nâng cao ý thức về môi trường cho người dân cũng như Ban quản Khu...
 • 90
 • 506
 • 0

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC THẢI CHO KHU DÂN HUYỆN HÓC MÔN

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO KHU DÂN CƯ HUYỆN HÓC MÔN

Công nghệ - Môi trường

... BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬLÝ NƯỚC THẢI CHO KHU DÂN HUYỆNHÓC MÔN GVHD : BIỆN VĂN TRANHSVTH : NGUYỄN NGỌC LANTP.HCM, 1/2011 Đồ án xử nước thải Xử nước thải ... LanGVHD: Biện Văn Tranh 46 Đồ án xử nước thải Xử nước thải huyện Hóc MônCHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC THẢI2.1. Phương pháp xử cơ họcPhương pháp xử cơ học sử dụng nhằm mục ... lệch pha để đảm bảo cho việc cung cấp nước thảilên trạm xử nước thải liên tục.SVTH: Nguyễn Ngọc LanGVHD: Biện Văn Tranh 25Hình 2.6: Bể SBR Đồ án xử nước thải Xử nước thải huyện Hóc...
 • 57
 • 377
 • 2

tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu dân Phú Xuân - Cotec

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu dân cư Phú Xuân - Cotec

Công nghệ - Môi trường

... tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu dân Phú Xuân- Cotec huyện Nhà Bè” được hình thành.I.2. Mục tiêu của đề tài  Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu dân Phú ... kế hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tại khu dân cư.  Đưa ra các phương án xử và chọn phương án xử hiệu quả nhất đểthiết kế hệ thống xử nước thải của khu dân cư I.4. Phương pháp ... Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho khu dân Phú Xuân-Cotec khu trung hiện đại của huyện được xây dựng để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho dân trong vùng và dân cơ học, tuy nhiên nước...
 • 96
 • 667
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử nước thải cho khu dân Đại Nam có 16000 dân.Tính toán, thiết kế bể sinh học hiếu khí

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải cho khu dân cư Đại Nam có 16000 dân.Tính toán, thiết kế bể sinh học hiếu khí

Y khoa - Dược

... Đồ án môn xử nước thải Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử nước thải cho khu dân Đại Nam3/8#&92;F3DF3#BCA&9>5,=F:'@(2K&?2L962Bt#&@4&JBh#:$#MCA&9>5,Lx;$j'A&0F&t,9x3/823/9F3#BC*• ... Nguyễn Khắc Đạt GVHD : Huỳnh Thị Ngọc Hân2,T Đồ án môn xử nước thải Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử nước thải cho khu dân Đại Nam• d4w3(]&-.012L67BFJ45e%*3/8"Yl*@BC3;LilL22"Bml@:'Bd@B"1^|lBd$&#Y=MCF3D0lBe?eBCF3D0,H%H*3/8$0H"Yl*=&K&8*BCj&$0F$0AFK&87$0BC• ... Huỳnh Thị Ngọc Hân2,, Đồ án môn xử nước thải Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử nước thải cho khu dân Đại Nam36%a4:&,3Wp,#,#393/8##&9F3D&$m267@#OF3DF3$0HBNA;#*2?=F:'?2?81OF3D?9x3/8$0F3DFYF67@3/8F3Do#BC*?;^?H&V=F:'?$0?I2*$1N9?;2!3D/F3D?9x3/8$/H&V=.3DH&V$0I8$1N0'#OF3DFYF67FG9a=U&929x*?3/8F3DF3#BCFm&0=/^#j9>9AD$/&H0Bz>@3/8#OF3DF1j#!=hF:'3/8#OF3DF3#BC*FD-FCBxli&N4^BN=U&F;3/8#OF8'20#BCQY2YpQY2Y8'Fm&9ADSFrBCQY2Y3/8F3D96M`c@S@`R@4?$zA&9>$0A&9>Y9w&$0^&H0Bz>9AD$/^I$0:^9>=3/8#&929xBCQY2Y#OF3Do#BC*,FC*l#!=.3Dl#22BC#OF3D&H0-H$0BCQY2Y@H$0BCFm&@HF3DFYF67z$/l3N2BC*-=3/8#&9F3D?l#!F3DFYF962zBd2BC962z=3/#&9962z03/FF3D67#F"&&nMY‚-S%,...
 • 53
 • 961
 • 1

Tính toán thiết kế trạm xử nước ngầm cho khu dân - tái định Trà Long - Ba Ngòi Tp.Cam Ranh - Khành Hoà công suất 800m3/ngày đêm

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước ngầm cho khu dân cư - tái định cư Trà Long - Ba Ngòi Tp.Cam Ranh - Khành Hoà công suất 800m3/ngày đêm

Công nghệ - Môi trường

... Công nghệ xử nước cấp cho loại hình khu dân cư. 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu Đề tài giới hạn trong việc tính toán thiết kế hệ thống xử nước cấp cho khu dân cư - tái định Trà Long- ... thoát, nước cho trạm xử nước và lượng nước dự phòng( lấy 5-10% tổng lượng nước phục vụ ăn uống) Bảng 5.1 lượng nước phục vụ cho khu dân Tiêu chuẩn nước sinh hoạt (a) Tỷ lệ dân được cấp ... dựng khu dân – tái định Trà Long thì nhu cầu về một nguồn nước sạch và đạt tiêu chuẩn cũng được đặt ra. Do đó, việc đầu tư xây dựng một trạm xử nước cấp cho khu dân – tái định cư...
 • 68
 • 1,156
 • 3

đồ án xử nước cấp xã La Ngà - Đồng nai

đồ án xử lý nước cấp xã La Ngà - Đồng nai

Công nghệ - Môi trường

... Nguồn nước mặt của sông La Ngà là nguồn nước được lựa chọn đầu tiên để sử dụng xử cấp cho người dâncho sản xuất.1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN Mục tiêu của đồ án là tính toán, lựa chọn phương án ... hiện đồ án xử nước cấp chỉ nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức thuyết được học ở trên lớp và củng cố kiến thức nhằm hoàn thành môn học Xử nước cấp. SV:Nguyễn Thanh Bình trang 2 Đồ án ... và trữ lượng các nguồn nước trong khu vực Hiện trạng cấp nước và nhu cầu dùng nước Nghiên cứu lựa chọn nguồn nước và công nghệ xử lý Tính toán thiết kế trạm xử lý Tính toán kinh tếThực hiện...
 • 72
 • 1,275
 • 8

xây dựng trạm xử nước cấp cho khu công nghiệp

xây dựng trạm xử lý nước cấp cho khu công nghiệp

Công nghệ - Môi trường

... kế trạm xử nước cấp KCN Trảng Bàng – Tây Ninh, Cs 50003/ngàyChương II: Các biện pháp xử nước cấp CHƯƠNG IICÁC BIỆN PHÁP XỬ NƯỚC CẤP 2.1. Mục đích củc các quá trình xử nước Mục ... Thiết kế trạm xử nước cấp KCN Trảng Bàng – Tây Ninh, Cs 50003/ngàyChương IV: Tính toán trạm xử và lựa chọn phương án thiết kếCHƯƠNG IXTÍNH TOÁN TRẠM XỬ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ4.1. ... Đề xuất quy trình công nghệ xử nước cấp - Tính toán thiết kế trạm xử - Chi phí 1m3 khối nước – Kết luận & kiến nghị.-1-LVTN: Thiết kế trạm xử nước cấp KCN Trảng Bàng – Tây Ninh,...
 • 93
 • 299
 • 0

Đồ án xử nước cấp " THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC NGẦM CÔNG SUẤT 8400m3/NGĐ" docx

Đồ án xử lý nước cấp

Công nghệ - Môi trường

... phí vận hành và xử 34 5.3 Tính giá thành xử 1m3 nước 35 Đồ án xử nước cấp GVHD: Ths Nguyễn Ngọc Thiệp 10Thời gian lưu nước trong máng: 15,13,92097,09>====QWtmphút⇒đảm ... • Chi phí quản hệ thống xử nước được tính như sau: Đồ án xử nước cấp GVHD: Ths Nguyễn Ngọc Thiệp 17Trong đó qm: lưu lượng nước chảy vào máng tập trung nước qm = 0,196×2 ... số đối với tiết diện máng hình tam giác k = 2,1 Đồ án xử nước cấp GVHD:Ths Nguyễn Ngọc Thiệp 0 TÊN ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC NGẦM CÔNG SUẤT...
 • 40
 • 2,330
 • 5

ĐỒ ÁN XỬ NƯỚC CẤP pptx

ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC CẤP pptx

Công nghệ - Môi trường

... Dựa trên tiêu chuNn cấp nước (nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất, công cộng và các mục đích khác), cũng như tỉ lệ dân số được cấp nước, dự kiến nhu cầu nước sạch cho năm 2010 là 2.500.000 ... phải đánh giá được trữ lượng nước ngầm có thể dùng cung cấp cho sinh hoạt.  Mục tiêu cụ thể của đồ án là: - Đánh giá hiện trạng của hệ thống xử hiện tại. - Đề xuất các phương án cải ... thác và xử nước ngầm thành phố. - Công ty gồm 5 phòng và 2 xí nghiệp: là xí nghiệp khai thác và xử nước Tân Bình và xí nghiệp cấp nước ngoại thành gồm mười mấy trạm nhỏ cung cấp cho các...
 • 52
 • 632
 • 2

Xem thêm