đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho công ty bánh kẹo anpha

đồ án Xây dựng phần mềm quản thuyền viên cho công ty Vinic (2 sinh viên)

đồ án Xây dựng phần mềm quản lý thuyền viên cho công ty Vinic (2 sinh viên)

Công nghệ thông tin

... hiểu thuyết phân tích thiết kế hệ thống, hệ quản trị CSDL SQL Server 2005 VB.net - Hoàn thành báo cáo đồ án tốt nghiệp chương trình với đề tài Xây dựng phần mềm quản thuyền viên cho công ty ... phân công Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, đồng ý Thầy giáo hướng dẫn Th.S Đặng Hoàng Anh, chúng em hoàn thành báo cáo đồ án tốt nghiệp đề tài Xây dựng phần mềm quản ... thuyền viên + Chức Quản hợp đồng tàu + Chức Quản hợp đồng tàu +Chức Quản kế hoạch tàu +Chức Quản thăng cấp +Chức Quản kế hoạch tàu theo tháng +Chức Quản điều động thuyền...
 • 47
 • 804
 • 1

Đề tài chương trình quản hồ sơ cán bộ giáo viên ngành giáo dục

Đề tài chương trình quản lý hồ sơ cán bộ giáo viên ngành giáo dục

Lập trình

... nhiều công việc công việc vụ , hoàn thành nhanh chóng với hiệu cao với giúp đỡ phần mềm quản (hệ sở quản trị sở liệu) Việc đa kỹ nghệ tin học (dùng phần mềm quản lý) vào công tác tổ chức cán ... quản trị liệu phân tán với yêu cầu phức tạp Vì thấy cần thiết phải xây dựng đợc hệ thống quản nhân phù hợp với phát triển quan yêu cầu ngày cao quản nhân phục vụ tốt cho công tác quản ... ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản nhân Phải trang bị cho cán quản kiến thức tin học khả sử dụng thành thạo máy vi tính, thao tác tốt thiệt bị kèm thực phần 10 mềm quản thông...
 • 71
 • 491
 • 0

QUẢN HỒ SƠ SINH VIÊN

QUẢN LÝ HỒ SƠ SINH VIÊN

Công nghệ thông tin

... có công chứng - Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông có công chức - Giấy khai sinh có công chức - Các giấy tờ ưu tiên Sau nhập hồ sơ vào hệ thống, hệ thống quản hồ sơ sinh viên quản tài ... liệu Thống kê báo cáo Yêu cầu Trả lời Bộ phận quản Kết Yêu cầu Bộ phận quản * Biểu đồ liệu mức đỉnh Bộ phận quản Yêu cầu Trả lời Bộ phận quản Phản hồi Yêu cầu Nhập Hồ sơ Đưa vào Bổ xung ... phận quản Trả lời *Biểu đồ liệu mức đỉnh Lấy liệu Đưa danh sách sv theo lớp Yêu cầu Hồ sơ sinh viên Lấy liệu Đưa danh sách hs tốt nghiệp Yêu cầu Kết Bộ phận quản Sinh viên Kết Đưa Bộ phận quản...
 • 14
 • 1,508
 • 6

Tin học hoá quá trình quản hồ sơ tư vấn cho các công ty tư vấn bộ xây dựng

Tin học hoá quá trình quản lý hồ sơ tư vấn cho các công ty tư vấn bộ xây dựng

Quản trị kinh doanh

... quy trỡnh qu%n hR s t v*n t8i mCt s cụng ty t v*n c a BC Xõy d!ng v ủK xu*t mCt quy trỡnh qu%n chung cho t*t c% cỏc cụng ty t v*n xõy d!ng c a BC Xõy d!ng d V2n d ng nhWng lu2n c b%n ... trỡnh qu%n t' m c ủC th*p ủ#n m c ủC cao, t' qu%n th cụng ủ#n qu%n t! ủCng nh; ng d ng CNTT chuy5n t' qu%n th cụng sang qu%n t! ủCng v0i s! tr( giỳp ủXc l!c c a CNTT, vK mAt thuy#t ... lu2n vK tin h3c hoỏ qu%n Chng 2: Th!c tr8ng tin h3c húa qu%n hR s t v*n cỏc cụng ty t v*n thuCc BC Xõy d!ng Chng 3: Gi%i phỏp tin h3c cho bi toỏn tin h3c hoỏ qu%n hR s t v*n xõy d!ng...
 • 221
 • 285
 • 1

Xây dựng chương trình quản hồ sơ nhân sự trường cao đẳng nghề Âu Lạc Yên Bái

Xây dựng chương trình quản lý hồ sơ nhân sự trường cao đẳng nghề Âu Lạc Yên Bái

Hệ thống thông tin

... kế kế hoạch hoạch tài vụ tài vụ Phòng Phòng Công Công tác tác HSSV HSSV 20 2.2.3 Hệ thống quản cũ Nhà trường 2.2.3.1 Nguyên tắc quản sổ sách phần mềm Nguyên tắc quản giáo dục tiêu chuẩn, ... trình quản cán bộ, công chức nhà trường thực công tác quản theo nội dung sau: 21 - Ban hành văn pháp luật, điều lệ, quy chế cán bộ, công chức - Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán ... trở lên tải tránh khỏi thiếu sót * Đề xuất triển khai phần mềm Bài toán đặt trường Cao Đẳng nghề Âu Lạc công tác điều hành cán bộ, thống kê phòng tổ chức cần phải đựơc xây dựng phần mềm tin học...
 • 63
 • 1,476
 • 2

TIẾN TRÌNH QUẢN HỒ SƠ TRONG VĂN PHÒNG doc

TIẾN TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ TRONG VĂN PHÒNG doc

Kỹ năng tổ chức

... từ chuỗi chữ cái; từ kép nên xử từ Nên tránh viết tắt tên gọi hồ sơ Cũng nên tránh dùng từ đồng nghĩa Tài liệu nên chia thành nhóm nhỏ để lưu trữ Như vậy, tài liệu nhóm theo thứ tự chữ chia ... lại máy) Lưu hồ sơ Dùng Dùng Quyền phần chuyên chuyên phần mềm truy cập được phục mềm mềm phần Ai Ai tung, mềm Phần Dùng lung quyền chuyên thông hồi tìm tin, quyền chỉnh sơ hồ hồi phục phục tìm ... thường gặp quản hồ sơ máy tính: Không đặt chế độ autosave phút (MS.Office) Lưu hồ sơ ổ C (nên lưu ổ D, ổ C bị vô tình fomat (cài lại máy) Lưu hồ sơ Dùng Dùng Quyền phần chuyên chuyên phần mềm truy...
 • 3
 • 537
 • 2

QUẢN HỒ SƠ NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY BÌNH MINH

QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY BÌNH MINH

Hệ thống thông tin

... chương trình quản hồ sơ nhân viên em giải số vấn đề sau : + Quản hồ sơ cán bé + Quản trình độ ngoại ngữ + Quản số nhân viên nam nữ công ty + Quản quan hệ gia đình công ty + Tìm kiếm ... quan đến công việc họ Chính quan trọng Êy mà quan , xí nghiệp có chương trình quản ứng dụng riêng công ty Quản hồ sơ nhân viên quan nhà nước hay công tylà điều đáng quan tâm hàng đầu ... tích thiết kế hệ thống , xây dựng sở liệu Yêu cầu đặt xây dựng chương trình quản hồ sơ cán công ty tư nhân đáp ứng tất yêu cầu công việc quản mà thiếu sót chức cần thiết , trước hết cần trải...
 • 41
 • 2,228
 • 2

đề tài xây dựng chương trình quản hồ sơ học sinh trường trung học phổ thông tháng 10 – tuyên quang

đề tài xây dựng chương trình quản lý hồ sơ học sinh trường trung học phổ thông tháng 10 – tuyên quang

Hệ thống thông tin

... giúp cho công tác quản song để giảm bớt việc ghi chép, giúp in ẩn bảng biểu, số liệu Tóm lại, việc quản hồ sơ học sinh làm thủ công giấy tờ, máy tính chưa hỗ trợ nhiều chưa có phần mềm quản ... học phổ thông , cần thực quản thông tin sau: Quản hồ sơ học sinh Quản điểm học sinh Quản học tập Quản khen thưởng, kỷ luật a Quản hồ sơ học sinh Lưu thông tin: Lưu thông tin ... lĩnh vực quản lĩnh vực quan trọng nên có nhiều phần mềm ứng dụng quản phát triển nhằm hỗ trợ, cung cấp, trợ giúp xác cho người sử dụng Tuy việc lựa chọn vận dụng chương trình phần mềm phải...
 • 59
 • 784
 • 0

Tiến trình quản hồ sơ trong văn phòng pdf

Tiến trình quản lý hồ sơ trong văn phòng pdf

Kỹ năng quản lý

... tháng 1-2 lần, yêu cầu nhân viên cập nhật hồ sơ vào danh mục Quản hồ sơ máy, CD… Cách quản hồ sơ thông thường lập theo cấp folder khác Nên có mục input để quản thông tin đầu vào Đây phần ... tung, tìm hồ sơ đâu Phần mềm phục hồi hồ sơ: Dùng phần mềm chuyên phục hồi liệu ổ cứng Dùng phần mềm chuyên phục hồi liệu bị hư đĩa CD Dùng phần mềm chuyên tìm lại mật bị Quyền truy cập thông tin, ... từ chuỗi chữ cái; từ kép nên xử từ Nên tránh viết tắt tên gọi hồ sơ Cũng nên tránh dùng từ đồng nghĩa  Tài liệu nên chia thành nhóm nhỏ để lưu trữ Như vậy, tài liệu nhóm theo thứ tự chữ chia...
 • 5
 • 843
 • 2

tóm tắt tin học hoá quá trình quản hồ sơ tư vấn cho các công ty tư vấn bộ xây dựng

tóm tắt tin học hoá quá trình quản lý hồ sơ tư vấn cho các công ty tư vấn bộ xây dựng

Tiến sĩ

... tư v n xây d ng Sau ñây, tác gi gi i thi u m t vài công ty tư v n xây d ng thu c B Xây d ng B Xây d ng hi n có 33 công ty tư v n l n nh thu c 19 T ng công ty 2.2.2.1 T ng Công ty Tư v n Xây d ... thúc Mã công trình Mã công trình Mã công trình Tài li u - XML Tên công trình Tên công trình Tên công trình Nhóm tài li u Tên d án Tên d án Tên d án Mã nhóm ð a ñi m xây d ng ð a ñi m xây d ng ... n h sơ tư v n xây d ng cho công ty tư v n thu c B Xây d ng - Xây d ng thành công ph n m m qu n h sơ tư v n xây d ng v i hai ch c b n ñó là: qu n h sơ tư v n qu n h p ñ ng tư v n xây...
 • 24
 • 282
 • 0

Đồ án quản hồ sơ sinh viên theo mô hình client server

Đồ án quản lý hồ sơ sinh viên theo mô hình client server

Lập trình

... linh hoạt quản việc ứng dụng mô hình client – server giúp người quản truy cập quản sinh viên cách dễ dàng hiệu Từ khó khăn nhu cầu trên, nhóm chọn đề tài “Sử dụng socket java xây dựng chương ... client đến server ngược lại Xây dựng chương trình demo quản hồ sơ sinh viên sử dụng TCP Socket mô hình client server Những vấn đề tồn Chương trình xây dựng phần quản hồ sơ sinh viên, chưa ... trình quản hồ sơ sinh viên theo mô hình client server CHƯƠNG THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH II.1 - Phân tích yêu cầu Đối với client o Phải có tài khoản, cho người quản trị cho sinh viên o Tài...
 • 40
 • 1,547
 • 21

Quản hồ sơ sinh viên

Quản lý hồ sơ sinh viên

Cơ sở dữ liệu

... tập sau tốt nghiệp Quản chơng trình đào tạo chuyên ngành theo khoa (gồm danh sách môn học tiến trình đào tạo) In danh sách sinh viên đợc nhận học bổng sở kết điểm thi học kỳ Trợ giúp cho việc ... sinh viên đợc nhận học bổng sở kết điểm thi học kỳ Trợ giúp cho việc định cấp tốt nghiệp In bảng điểm kèm theo Bằng tốt nghiệp sinh viên Tra cứu thông tin số lợng, danh sách sinh viên theo ngành, ... cỏc bng thuc schema DaoTao Cp phỏt quyn cho role v user s dng giao din MS SQL Management Studio a Quyn cho role Role nhomquanly Role nhomsudung 15 b Quyn cho user User admin User khoa 16 User...
 • 26
 • 271
 • 0

Báo cáo môn ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục chương trinh quản hồ sơ học sinh

Báo cáo môn ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục chương trinh quản lý hồ sơ học sinh

Đồ họa

... thực hiện: Nhóm – K5A_CNTT ĐỀ TÀI: QUẢN HỒ SƠ HỌC SINH TRƯỜNG THCS 1.2 chọn đề tài Việc xây dựng chương trình Quản hồ sơ học sinh” nhằm mục đích sau: - Quản hồ sơ học sinh - Cung cấp ... qua nhiều công văn giấy tờ mà cần đĩa mềm hệ thống lưu trữ số liệu sau gửi lên trên, hệ thống tự động xử in báo cáo Do để chúng em chọn đề tài xây dựng sở liệu thống cho việc quản lưu trữ ... thống công cụ phát triển mạnh kèm (Development Tools) giúp nhà phát triển phần mềm đơn giản việc xây dựng trọn gói dự án phần mềm quản qui mô vừa nhỏ MS Access 2010 cung cấp hệ thống công cụ...
 • 35
 • 1,715
 • 0

Quản hồ sơ Đảng viên

Quản lý hồ sơ Đảng viên

Lập trình

... 19 Phần mềm quản hồ sơ Đảng viên (ARM)      Quản danh mục nghề nghiệp Quản danh mục quốc gia Quản danh mục chuyên môn, ngành đào tạo Quản danh mục khen thưởng, kỷ luật, Quản ... tất thiết kế giao diện phần mềm, giao diện phần mềm cho phù hợp với tình hình thực tế - Xây dựng chức có, phát triển chức quản biểu mẫu tài liệu scan - Xây dựng theo quản thu chi Chi - Nâng ... Luyến Trang 12 Phần mềm quản hồ sơ Đảng viên (ARM) Hình 13: Các thành phần UML biểu đồ hoạt động  Biểu đồ thành phần: Biểu đồ thành phần sử dụng để biểu diễn thành phần phần mềm cấu thành...
 • 45
 • 2,950
 • 3

đồ án Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản hồ sơ nhân viên part-time, quản làm việc, chấm công, tính lương cho chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Lotteria tại Hải Phòng full f

đồ án Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý hồ sơ nhân viên part-time, quản lý làm việc, chấm công, tính lương cho chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Lotteria tại Hải Phòng full f

Công nghệ thông tin

... tập đồ án tốt nghiệp – người tận tình bảo em trình làm đồ án tốt nghiệp cho đề tài Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản hồ sơ nhân part-time, quản làm việc, chấm công, tính lương cho chuỗi cửa hàng ... HÀNG HẢI VIỆT NAM aób LƯƠNG THỊ VÂN ANH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ QUẢN HỒ SƠ NHÂN VIÊN PART-TIME, QUẢN LÀM VIỆC, CHẤM CÔNG, TÍNH LƯƠNG CHO CHUỖI CỬA HÀNG ĐỒ ... hàng đồ ăn nhanh lotteria hải phòng Em xin cảm ơn Ban quản cửa hàng Lotteria – BigC Hải Phòng tạo điều kiện tốt để em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Trong trình làm đồ án tốt nghiệp không tránh...
 • 87
 • 1,120
 • 3

Khóa luận mô hình quản hồ sơ nhân viên

Khóa luận mô hình quản lý hồ sơ nhân viên

Lập trình

... giao diện PHẦN MỀM QUẢN BÁN HÀNG HỮU HẠNH CLUB QUẢN NHÂN VIÊN QUẢN LƢƠNG QUẢN BÁN HÀNG BÁO CÁO Hình 2.13 Giao diện 41 QUẢN KHO 2.4 Các giao diện cập nhật liệu QUẢN BÁN HÀNG Thông ... hợp đồng ) Hàng tháng, nhân viên nhận đƣợc lƣơng lần vào cuối tháng - Quản lý: Quản quản nhân viên qua bảng chấm công, quản bán hàng qua phiếu yêu cầu khách hàng hóa đơn quản kho hàng ... lần Chọn Lập thực đơn Lƣu sổ bán hàng QUẢN BÁN HÀNG Chỉnh sửa ăn Thành tiền Lập hồ sơ Tra cứu hồ sơ QUẢN NHÂN VIÊN Sửa hồ sơ PHẦN MỀM QUẢN Bảng chấm công QUẢN LƢƠNG Bảng lƣơng Báo cáo...
 • 69
 • 623
 • 0

luận văn tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin xây dựng phần mềm quản hồ sơ đảng viên

luận văn tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên

Công nghệ thông tin

... tất thiết kế giao diện phần mềm, giao diện phần mềm cho phù hợp với tình hình thực tế - Xây dựng chức có, phát triển chức quản biểu mẫu tài liệu scan - Xây dựng theo quản thu chi Chi - Nâng ... danh mục chức vụ Quản danh mục học vị Quản danh mục địa danh tỉnh Quản danh mục nghề nghiệp Quản danh mục quốc gia Quản danh mục chuyên môn, ngành đào tạo Quản danh mục khen ... Trang Phần mềm quản hồ sơ Đảng viên (ARM)       Quản thông tin trình đào tạo Đảng viên Quản thông tin trình công tác Đảng viên Quản thông tín trình nước Đảng viên Quản thông...
 • 54
 • 523
 • 0

báo cáo quản hồ sơ sinh viên khoa CNTT trường đại học khoa học huế

báo cáo quản lý hồ sơ sinh viên khoa CNTT trường đại học khoa học huế

Báo cáo khoa học

... nhiều, nhiều công việc thủ công trước xử phần mềm chuyên dụng giảm đáng kể công sức, nhanh chóng xác Tuy nhiên lĩnh vực quản đào tạo, phòng giáo vụ số trường Đại học quản hồ sơ sinh ... thủ công giấy tờ Do vậy, việc ứng dụng tin học vào việc quản hồ sơ sinh viên trường Đại học cần thiết Vì thực đề tài quản hồ sơ sinh viên khoa CNTT nhằm phục vụ cho việc lưu trữ, quản ... trung bình PHẦN II PHÂN TÍCH THIẾT KẾ BÀI TOÁN Quản hồ sơ sinh viên Khoa CNTT SV: Pharksakone Bounvongxay Xây dựng BFD theo phân cấp chức HỆ THỐNG QUẢN SINH VIÊN KHOA CNTT QUẢN SINH VIÊN...
 • 40
 • 303
 • 1

Quản hồ sơ sinh viên

Quản lý hồ sơ sinh viên

Thạc sĩ - Cao học

... sinh viên khóa trớc khóa trớc chọn làm đề tài tốt nghiệp Trên sở em chọn đề tài Quản sinh viên làm đồ án tốt nghiệp 1.2 Phạm vi đề tài Tìm hiểu việc quản hồ sơ sinh viên trờng đại học Vinh, ... 2.2.6 Quản sinh viên nội trú Quản chi tiết số giờng, phòng HSSV Quản hồ Đồ án tốt nghiệp sơ sinh viên 2.2.7 Quản sinh viên ngoại trú Quản HSSV ... chí quản HSSV 10 Quản hồ Đồ án tốt nghiệp sơ sinh viên Y: Số thứ tự tiêu chí tơng ứng xây dựng biểu Ví dụ: Các tiêu chí quản HSSV 12 tiêu chí có thứ tự 1, mã biểu tiêu chí quản HSSV...
 • 56
 • 174
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25