đối với cán bộ giảng viên và sinh viên

Tài liệu Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi các cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ. doc

Tài liệu Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi và các cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ. doc

Tài liệu khác

... chức Cán xin ý kiến mặt nhân (kèm theo hồ sơ) -Khi nhận công văn đồng ý Vụ TCCB, Bước TTHTCG&KTVNN dự thảo Quyết định Tờ trình, trình lãnh đạo Cục thơng qua; trình Lãnh đạo Bộ ký định cho phép cán ... thảo Quyết định Tờ trình, trình lãnh đạo Cục thơng qua; trình Lãnh đạo Bộ ký định cho phép cán bộ, giáo viên gia hạn làm việc nước Hồ sơ Thành phần hồ sơ -Đơn xin gia hạn đương -Công văn đồng ý ... Các bước Tên bước Bước Bước Mô tả bước -Trung tâm Hợp tác chuyên gia Kỹ thuật với nước (TTHTCG&KTVNN) tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn đương -TTHTCG&KTVNN làm công văn gửi quản lý...
 • 3
 • 359
 • 0

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÀO VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VÀO VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Giáo dục học

... đổi 43 ý kiến với cán bộ/ giảng viên/ nhân viên trường như: Hội nghị giảng viên, Hội nghị cán viên chức… Các định công nhận kết tuyển dụng viên chức công bố có kế hoạch cơng tác cán cho năm học ... ngũ cán giảng dạy Nhà trường sinh viên đánh giá công tác giảng dạy Ngoài tất cán bộ, giảng viên chuyên viên phải tự đánh giá vào cuối năm học để làm sở cho việc xếp loại cán Trong khảo sát cán công ... giá sinh viên cán giảng viên, thực tiễn số liệu đánh giá chất lượng môn học để đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Để phát huy lực cán bộ, ...
 • 76
 • 922
 • 2

Vai trò những yêu cầu mới đối với cán bộ thư viện thông tin trong kỉ nguyên Internet

Vai trò và những yêu cầu mới đối với cán bộ thư viện thông tin trong kỉ nguyên Internet

Báo cáo khoa học

... dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đội ngũ cán giảng dạy, sở vật chất trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập số trường có nhiều đổi để bắt kịp với xu chung Về bản, năm gần đây, chất ... trình đào tạo, xây dựng đội ngũ cán giảng dạy có trình độ cao, đổi phương pháp giảng dạy tăng cường sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập Kết luận Cán thư viện chuyên gia đào tạo ... tổng hợp đến với công chúng thông qua mạng Internet Internet với tác động mạnh mẽ mang lại thay đổi lớn nghề thư viện Kể từ đời biểu ghi biên mục đọc máy USMARC vào cuối năm 1960 với kết phát...
 • 10
 • 186
 • 0

Chuẩn Hoá Năng Lực Ngoại Ngữ Cho Cán Bộ Giảng Dạy Sinh Viên Của Đại Học Thái Nguyên Giai Đoạn 2013-2015 2016-2020

Chuẩn Hoá Năng Lực Ngoại Ngữ Cho Cán Bộ Giảng Dạy Và Sinh Viên Của Đại Học Thái Nguyên Giai Đoạn 2013-2015 Và 2016-2020

Sư phạm

... CỦA CÁN BỘ GIẢNG DẠY SINH VIÊN TRONG TOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 2.1 Thực trạng lực ngoại ngữ cán giảng dạy 2.1.1.Đội ngũ cán giảng dạy chuyên ngành .6 2.1.2.Đội ngũ cán giảng ... ngoại ngữ bậc (B2) Áp dụng cho sinh viên tốt nghiệp từ năm 2014 (đối với sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh), từ 2015 (đối với sinh viên song ngữ chuyên ngữ khác) - Sinh viên không chuyên ngữ: bậc đại ... cho cán giảng dạy - Tập trung phát triển đội ngũ giảng viên chuyên ngữ, sớm giải dứt điểm việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ đơn vị thành viên khác - Đối với cán giảng...
 • 26
 • 249
 • 0

Đề Án Chuẩn Hoá Năng Lực Ngoại Ngữ Cho Cán Bộ Giảng Dạy Sinh Viên Của Đại Học Thái Nguyên Giai Đoạn 2013-2015 2016-2020

Đề Án Chuẩn Hoá Năng Lực Ngoại Ngữ Cho Cán Bộ Giảng Dạy Và Sinh Viên Của Đại Học Thái Nguyên Giai Đoạn 2013-2015 Và 2016-2020

Sư phạm

... CỦA CÁN BỘ GIẢNG DẠY SINH VIÊN TRONG TOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 2.1 Thực trạng lực ngoại ngữ cán giảng dạy 2.1.1.Đội ngũ cán giảng dạy chuyên ngành .6 2.1.2.Đội ngũ cán giảng ... ngoại ngữ bậc (B2) Áp dụng cho sinh viên tốt nghiệp từ năm 2014 (đối với sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh), từ 2015 (đối với sinh viên song ngữ chuyên ngữ khác) - Sinh viên không chuyên ngữ: bậc đại ... cán giảng viên hàng năm Các ứng viên tuyển dụng phải đạt chuẩn lực ngoại ngữ sau: Đạt trình độ A2 quốc tế ứng viên thi vào ngạch viên chức cán giảng dạy Đạt trình độ B1 quốc tế ứng viên thi vào...
 • 26
 • 202
 • 0

Quyết định Ban hành Quy định Tuyển dụng yêu cầu về tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ đối với cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần Thơ

Quyết định Ban hành Quy định Tuyển dụng và yêu cầu về tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ đối với cán bộ giảng dạy Trường Đại học Cần Thơ

Tài liệu khác

... ĐỊNH CHUNG Điều Đối tượng phạm vị áp dụng Quy định áp dụng cho đối tượng viên chức thuộc chức danh giáo sư, giảng viên cao cấp, phó giáo sư, giảng viên chính, giảng viên làm cơng tác giảng dạy khoa, ... giảng viên mà tham gia thi tuyển viên chức Đối với CBGD tuyển dụng từ ngày 31/12/2007 trở trước chưa vào biên chế: a) Nếu trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức bổ nhiệm thức vào ngạch giảng viên, ... từ giảng viên lên giảng viên chính, đăng ký tham gia xét chức danh phó giáo sư CBGD tuyển dụng có tiến sĩ sau năm kể từ ngày tuyển dụng phải tham gia thi nâng ngạch từ giảng viên lên giảng viên...
 • 7
 • 98
 • 0

SKKN tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ý thức trách nhiệm, đối với cán bộ giáo viên – nhân viên

SKKN tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và ý thức trách nhiệm, đối với cán bộ giáo viên – nhân viên

Tư liệu khác

... giáo viên dạy giỏi cấp cao từ cấp huyện tỉnh + Địa bàn trường quản lý tập trung điểm trường Khó khăn: + Trường có quy mơ lớn ( hạng 1) với 32 lớp 1097 học sinh Tổng số cán giáo viên, nhân viên ... giáo viên dạy giỏi cấp cao từ cấp huyện tỉnh + Địa bàn trường quản lý tập trung điểm trường Khuyết điểm: + Trường có quy mơ lớn ( hạng 1) với 32 lớp 1097 học sinh Tổng số cán giáo viên, nhân viên ... kiểm tra nội bộ, nhằm thúc đẩy phát triển nhà trường II Lý chọn đề tài: “ Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ý thức trách nhiệm, cán giáo viên – nhân viên Để...
 • 17
 • 216
 • 0

van ban hop nhat 01 vbhn bnv ve che do tien luong doi voi can bo cong vien chuc va luc luong vu trang

van ban hop nhat 01 vbhn bnv ve che do tien luong doi voi can bo cong vien chuc va luc luong vu trang

Tài liệu khác

... chứng viên Thanh tra viên Kế toán viên Kiểm soát viên thuế Kiểm toán viên Kiểm soát viên ngân hàng Kiểm tra viên hải quan 10 Kiểm dịch viên động - thực vật 11 Kiểm lâm viên 12 Kiểm soát viên đê ... hưởng) để xem xét cử thi nâng ngạch sau: - Đối với cán bộ, viên chức loại B loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc ngạch - Đối với cán bộ, viên chức loại A0 loại A1: Thời gian tối ... viên 21 Phóng viên - Bình luận viên 22 Quay phim viên (*) 23 Dựng phim viên 24 Đạo diễn 25 Họa sĩ 26 Bảo tàng viên 27 Thư viện viên 28 Phương pháp viên (*) 29 Hướng dẫn viên 30 Tuyên truyền viên...
 • 69
 • 138
 • 0

Đưa chuyên gia giáo dục đi làm việc tại các nước Châu Phi đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường không trực thuộc Bộ.

Đưa chuyên gia giáo dục đi làm việc tại các nước Châu Phi đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường không trực thuộc Bộ.

Tài liệu khác

... bước Tên bước Mô tả bước -Trung tâm Hợp tác chuyên gia Kỹ thuật với nước Bước (TTHTCG&KTVNN) dự thảo thông báo tuyển chọn cán bộ, giáo viên học lớp ngoại ngữ (tiếng Bồ Đào Nha) trình Lãnh đạo Cục ... TTHTCG&KTVNN dự thảo Quyết định Bước Tờ trình, trình Lãnh đạo Cục thơng qua; trình Lãnh đạo Bộ ký định cử cán bộ, giáo viên làm chuyên gia nước Châu Phi Hồ sơ Thành phần hồ sơ -Đơn xin làm chuyên gia ... Bồ Đào Nha) trình Lãnh đạo Cục ký Bước -TTHTCG&KTVNN tổ chức đào tạo ngoại ngữ, giới thiệu ứng viên với phía nước ngồi -Sau có thư mời phía Bạn, TTHTCG&KTVNN làm cơng Bước văn gửi quan quản lý...
 • 3
 • 345
 • 0

Đưa chuyên gia giáo dục đi làm việc tại các nước Châu Phi đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ

Đưa chuyên gia giáo dục đi làm việc tại các nước Châu Phi đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ

Tài liệu khác

... bước Tên bước Mô tả bước -Trung tâm Hợp tác chuyên gia Kỹ thuật với nước Bước (TTHTCG&KTVNN) dự thảo thông báo tuyển chọn cán bộ, giáo viên học lớp ngoại ngữ (tiếng Bồ Đào Nha) trình Lãnh đạo Cục ... Tổ chức Cán xin ý kiến mặt nhân (kèm theo hồ sơ) -Khi nhận công văn đồng ý Vụ Tổ chức cán bộ, Bước TTHTCG&KTVNN dự thảo Quyết định Tờ trình, trình Lãnh đạo Cục thơng qua; trình Lãnh đạo Bộ ký định ... Quyết định Tờ trình, trình Lãnh đạo Cục thơng qua; trình Lãnh đạo Bộ ký định cử cán bộ, Tên bước Mô tả bước giáo viên làm chuyên gia nước Châu Phi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin làm chuyên gia...
 • 4
 • 321
 • 0

Đưa cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, trường trực thuộc Bộ (tự khai thác hợp đồng, thư mời).

Đưa cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, trường trực thuộc Bộ (tự khai thác hợp đồng, thư mời).

Tài liệu khác

... Cán xin ý kiến mặt nhân (kèm theo hồ sơ) -Khi có cơng văn đồng ý Vụ Tổ chức Cán bộ, Bước TTHTCG&KTVNN dự thảo Quyết định Tờ trình, trình Lãnh đạo Cục thơng qua; trình Lãnh đạo Bộ ký định cử cán ... Quyết định Tờ trình, trình Lãnh đạo Cục thơng qua; trình Lãnh đạo Bộ ký định cử cán bộ, giáo viên làm cộng tác viên nước Hồ sơ Thành phần hồ sơ -Đơn xin làm việc nước ngồi -Cơng văn đồng ý quan ... đương Thành phần hồ sơ -Công văn đồng ý Vụ TCCB -Sơ yếu lí lịch -Bản chứng nhận thời gian giảng dạy (nếu giảng dạy) -Bản cơng chứng cấp loại -Bản dịch có dấu đỏ hợp đồng/ thư mời phía nước -Hợp...
 • 3
 • 531
 • 0

Tài liệu a chuyên gia giáo dục đi làm việc tại các nước Châu Phi đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ ppt

Tài liệu a chuyên gia giáo dục đi làm việc tại các nước Châu Phi đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ ppt

Tài liệu khác

... năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang Bộ - Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo - Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ... - Các quan, trường trực thuộc Bộ e Đối tượng thực thủ tục hành - Tổ chức - Cá nhân g Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Khơng h Phí, lệ phí ... nhân - Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 03 năm 2009 Bộ Tài hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 09 Bộ Tài hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày...
 • 2
 • 349
 • 0

Tài liệu a chuyên gia giáo dục đi làm việc tại các nước Châu Phi đối với cán bộ, giáo viên công tác pptx

Tài liệu a chuyên gia giáo dục đi làm việc tại các nước Châu Phi đối với cán bộ, giáo viên công tác pptx

Tài liệu khác

... năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang Bộ - Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo - Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ... nhân - Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 03 năm 2009 Bộ Tài hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 09 Bộ Tài hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày ... quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân - Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn thi hành Nghị định...
 • 2
 • 364
 • 0

Tài liệu a cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên ppt

Tài liệu a cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên ppt

Tài liệu khác

... năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang Bộ - Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo - Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ... nhân - Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 03 năm 2009 Bộ Tài hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thơng tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 09 Bộ Tài hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày ... quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân - Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn thi hành Nghị định...
 • 2
 • 388
 • 0

Tài liệu Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi - đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường không trực thuộc Bộ. doc

Tài liệu Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi - đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường không trực thuộc Bộ. doc

Tài liệu khác

... dự thảo Bước Quyết định Tờ trình, trình Lãnh đạo Cục thơng qua; trình Lãnh đạo Bộ ký định cho phép cán bộ, giáo viên gia hạn làm việc nước Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin gia hạn đương Công văn ... Các bước Tên bước Bước Bước Mô tả bước -Trung tâm Hợp tác chuyên gia Kỹ thuật với nước (TTHTCG&KTVNN) tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn đương -TTHTCG&KTVNN làm công văn gửi quan quản...
 • 3
 • 343
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên ở trường đại học phương đông quảng nam

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên ở trường đại học phương đông quảng nam

Khoa học xã hội

... cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh sinh viên mà hoạt động họ nhằm thực mục tiêu giáo dục Qua tạo cho họ liên kết chặt chẽ chủ quan lẫn khách quan, hoạt động quản lý giảng viên học sinh sinh ... thực tế học sinh sinh viên 1.5.2 Mục tiêu hoạt động Nhà trường: ♦ Đối với giảng viên, nhân viên trường: Phát huy hết sở trường cá nhân giáo viên, để đem lại điều mẻ cho học sinh sinh viên Nhà trường ... bộ, nhân viên giảng viên: Đội ngũ giảng viên cán có đến tháng năm 2009: T Tổng Bộ Phận T Giáo viên Phân theo trình độ Cơ Tiến Thạc Đại hữu Cán & nhân viên Giảng viên Tổng cộng Thỉnh giảng sĩ sĩ...
 • 92
 • 714
 • 4

Xem thêm