định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây trát đặc biệt

CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt

CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... bảng định mức - Trường hợp sử dụng sỏi làm cốt liệu thay cho cốt liệu đá dăm định mức cấp phối số loại bê tông thông thường mức hao phí loại cốt liệu thay vật liệu khác cấp phối tính theo định mức ... phối tính theo định mức loại cấp phối tương ứng mục II II- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU BÊ TÔNG THÔNG THƯỜNG 1.1 Xi măng PC 30 1.1.1.1 Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông: - Độ sụt : ÷ cm ... loại bê tông đặc biệt khác (I0000) 2.5.1 Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa bê tông than xỉ Mã hiệu Thành phần hao phí Bê tông than xỉ Đơn vị Tam hợp Vữa mác 25-50 Nếu dùng vữa 75-100 Than...
 • 18
 • 71,154
 • 984

Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông pot

Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông pot

Tài liệu khác

... • Về nguyên tắc: công thức cố định tỷ lệ nước bê tông hồ vữa, mà nên thí nghiệm chỗ, phù thuộc vào yếu tố cụ thể (lượng xi măng, độ ẩm cát, độ hút nước cốt liệu ) Khi có đủ xi măng tốt cát ... sạch, việc lại phải theo tỷ lệ, trộn thật Kết xem đạt, lấy nhiều nắm đống vữa khô vừa trộn xong đem thí nghiệm riêng cho kết giống ...
 • 2
 • 1,874
 • 3

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Nông - Lâm - Ngư

... nhão nhoét 1.3 Tổng quan định mức tiêu hao nguyên liệu 1.3.1 Tìm hiểu sở tính định mức tiêu hao nguyên liệu Định mức tiêu hao nguyên liệu (ĐMTHNL) lượng nguyên liệu dùng lớn cho phép để sản xuất ... pháp để tinh định mức nguyên liệu cho hợp lý 1.3.3.2 Tiến hành xây dựng định mức Chọn cách tính định mức: - Cách 1: Dựa vào nguyên liệu đưa vào sản xuất đầu quy trình ta tính ĐMTHNL cho quy trình ... - Cách 2: Tính ĐMTHNL công đoạn (định mức chi tiết) sau tính định mức cho quy trình sản xuất (định mức tổng hợp) Định mức chi tiết : Là lượng nguyên liệu lớn cho phép sử dụng để hoàn thành chi...
 • 94
 • 2,126
 • 6

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Khoa học tự nhiên

... nhão nhoét 1.3 Tổng quan định mức tiêu hao nguyên liệu 1.3.1 Tìm hiểu sở tính định mức tiêu hao nguyên liệu Định mức tiêu hao nguyên liệu (ĐMTHNL) lượng nguyên liệu dùng lớn cho phép để sản xuất ... pháp để tinh định mức nguyên liệu cho hợp lý 1.3.3.2 Tiến hành xây dựng định mức Chọn cách tính định mức: - Cách 1: Dựa vào nguyên liệu đưa vào sản xuất đầu quy trình ta tính ĐMTHNL cho quy trình ... - Cách 2: Tính ĐMTHNL công đoạn (định mức chi tiết) sau tính định mức cho quy trình sản xuất (định mức tổng hợp) Định mức chi tiết : Là lượng nguyên liệu lớn cho phép sử dụng để hoàn thành chi...
 • 95
 • 739
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp " Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh " docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... nhão nhoét 1.3 Tổng quan định mức tiêu hao nguyên liệu 1.3.1 Tìm hiểu sở tính định mức tiêu hao nguyên liệu Định mức tiêu hao nguyên liệu (ĐMTHNL) lượng nguyên liệu dùng lớn cho phép để sản xuất ... pháp để tinh định mức nguyên liệu cho hợp lý 1.3.3.2 Tiến hành xây dựng định mức Chọn cách tính định mức: - Cách 1: Dựa vào nguyên liệu đưa vào sản xuất đầu quy trình ta tính ĐMTHNL cho quy trình ... - Cách 2: Tính ĐMTHNL công đoạn (định mức chi tiết) sau tính định mức cho quy trình sản xuất (định mức tổng hợp) Định mức chi tiết : Là lượng nguyên liệu lớn cho phép sử dụng để hoàn thành chi...
 • 95
 • 826
 • 2

Định mức cấp phối vữa xây

Định mức cấp phối vữa xây

Kiến trúc - Xây dựng

... 1.1.2- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát mịn Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0 Mã Hiệu Mác vữa Xi măng Vôi cục Cát mịn Đơn vị 10 25 50 ... 44,88 1,07 B112 Thành phần hao phí 1.1.3- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát mịn Cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ÷ 1,4 Mã Thành phần Mác vữa Đơn 10 Xi măng Vôi cục Cát mịn 80,08 ... 139,38 85,68 1,10 256,02 57,12 1,07 B113 25 1.2.1- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng Cát có mô đun độ lớn ML >2 Mã Thành phần Mác vữa Đơn 25 B121 Xi măng Cát vàng kg kg 50 75...
 • 6
 • 35,229
 • 525

Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu cho sản phẩm tã giấy BINBIN 2010 của Công ty CP KYVY

Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu cho sản phẩm tã giấy BINBIN 2010 của Công ty CP KYVY

Quản trị kinh doanh

... Dữ liệu kỹ thuật: bảng định mức cho loại nguyên vật liệu để sản xuất cho sản phẩm cụ thể Ví dụ: để sản xuất đơn vị sản phẩm tã giấy BINBIN 2010 cần 0.079 m2 nguyên vật liệu “tissue” Sau hoạch định ... bước để xây dựng áp dụng mô hình MRP cho công tác hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu cho sản phẩm tã giấy BINBIN 2010 công ty CP KYVY Trang 33 Chương IV: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu cho công ... Nguyên vật liệu nhà cung cấp sản phẩm tã giấy “ BINBIN 2010” (Nguồn: Phòng sản xuất) Bước 4: Lập bảng định mức nguyên vật liệu mức tồn trữ tháng 12 năm 2010 Sau thu thập danh sách nguyên vật liệu...
 • 50
 • 597
 • 4

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm (penaeus monodon) pto đông iqf tại công ty cồ phần cbts và xnk camimex

khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm (penaeus monodon) pto đông iqf tại công ty cồ phần cbts và xnk camimex

Nông - Lâm - Ngư

... (con/pound) Hình định mức tiêu hao nguyên liệu công đoạn cấp đông Qua Hình cho ta thấy cỡ nguyên liệu nhỏ định mức tiêu hao nguyên liệu lớn Nguyên liệu có cỡ 21 – 25 có mức tiêu hao nguyên liệu nhỏ (1,03), ... nhân cho mức tiêu hao nguyên liệu thấp chọn chất lượng nguyên liệu tốt để giảm định mức tiêu hao nguyên liệu 3.2.5 Định mức tiêu hao nguyên liệu theo tay nghề công nhân công đoạn lặt đầu Định mức ... Hình định mức tiêu hao nguyên liệu công đoạn lặt đầu Qua Hình cho ta thấy cỡ nguyên liệu nhỏ định mức tiêu hao nguyên liệu lớn Nguyên liệu có cỡ 21 – 25 con/pound có mức tiêu hao nguyên liệu...
 • 14
 • 656
 • 1

khảo sát quy trình công nghệ, kiểm tra nguyên liệu đầu vào và tính định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm hlso đông block tại công ty cổ phần chế biến xuất khẩu thủy sản minh hải

khảo sát quy trình công nghệ, kiểm tra nguyên liệu đầu vào và tính định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm tôm hlso đông block tại công ty cổ phần chế biến xuất khẩu thủy sản minh hải

Thủy sản

... khoảng -200C 2.8 Định mức nguyên liệu 2.8.1 Khái niệm Định mức nguyên liệu lƣợng nguyên liệu để tạo đơn vị sản phẩm theo quy trình sản xuất đặt theo quy định Định mức nguyên liệu đƣợc định nghĩa tỉ ... 4.8 Định mức nguyên liệu công đoạn lặt đầu 37 Bảng 4.9 Định mức nguyên liệu công đoạn ngâm phụ gia 38 Bảng 4.10 Định mức tổng quát 39 Bảng 4.11 Định mức tiêu hao nguyên liệu ... M1: định mức công đoạn M2: định mức công đoạn Mn: định mức công đoạn thứ n 2.8.2 Mục đích Dựa vào việc xây dựng định mức mà nhà máy có kế hoạch tối ƣu cho phân xƣởng nhằm đảm bảo tính liên tục cho...
 • 56
 • 784
 • 0

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh ở công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Nguyên (thành phố Cần Thơ)

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh ở công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Nguyên (thành phố Cần Thơ)

Thủy sản

... nhão nhoét 1.3 Tổng quan định mức tiêu hao nguyên liệu 1.3.1 Tìm hiểu sở tính định mức tiêu hao nguyên liệu Định mức tiêu hao nguyên liệu (ĐMTHNL) lượng nguyên liệu dùng lớn cho phép để sản xuất ... pháp để tinh định mức nguyên liệu cho hợp lý 1.3.3.2 Tiến hành xây dựng định mức Chọn cách tính định mức: - Cách 1: Dựa vào nguyên liệu đưa vào sản xuất đầu quy trình ta tính ĐMTHNL cho quy trình ... - Cách 2: Tính ĐMTHNL công đoạn (định mức chi tiết) sau tính định mức cho quy trình sản xuất (định mức tổng hợp) Định mức chi tiết : Là lượng nguyên liệu lớn cho phép sử dụng để hoàn thành chi...
 • 95
 • 659
 • 0

XÂY DỰNG ĐỊNH mức TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU CHO mặt HÀNG cá TRA FILLET ĐÔNG LẠNH

XÂY DỰNG ĐỊNH mức TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU CHO mặt HÀNG cá TRA FILLET ĐÔNG LẠNH

Thạc sĩ - Cao học

... nhão nhoét 1.3 Tổng quan định mức tiêu hao nguyên liệu 1.3.1 Tìm hiểu sở tính định mức tiêu hao nguyên liệu Định mức tiêu hao nguyên liệu (ĐMTHNL) lượng nguyên liệu dùng lớn cho phép để sản xuất ... pháp để tinh định mức nguyên liệu cho hợp lý 1.3.3.2 Tiến hành xây dựng định mức Chọn cách tính định mức: - Cách 1: Dựa vào nguyên liệu đưa vào sản xuất đầu quy trình ta tính ĐMTHNL cho quy trình ... - Cách 2: Tính ĐMTHNL công đoạn (định mức chi tiết) sau tính định mức cho quy trình sản xuất (định mức tổng hợp) Định mức chi tiết : Là lượng nguyên liệu lớn cho phép sử dụng để hoàn thành chi...
 • 95
 • 296
 • 0

Luận văn xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Luận văn xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu cho mặt hàng cá tra fillet đông lạnh

Nông học

... nhão nhoét 1.3 Tổng quan định mức tiêu hao nguyên liệu 1.3.1 Tìm hiểu sở tính định mức tiêu hao nguyên liệu Định mức tiêu hao nguyên liệu (ĐMTHNL) lượng nguyên liệu ùng lớn cho phép để sản xuất đơn ... - Cách 2: Tính ĐMTHNL công đoạn (định mức chi tiết) sau tính định mức cho quy trình sản xuất (định mức tổng hợp) Định mức chi tiết : Là lượng nguyên liệu lớn cho phép sử ụng để hoàn thành chi ... để tinh định mức nguyên liệu cho hợp lý 1.3.3.2 Tiến hành xây dựng định mức Chọn cách tính định mức: - Cách 1: D a vào nguyên liệu đưa vào sản xuất đầu quy trình ta tính ĐMTHNL cho quy trình...
 • 96
 • 453
 • 0

Hoàn thiện công tác cung ứng nguyên vật liệu cho quá trình xây dựng tại công ty cổ phần XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 18 HÀ TÂY

Hoàn thiện công tác cung ứng nguyên vật liệu cho quá trình xây dựng tại công ty cổ phần XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 18 HÀ TÂY

Quản trị kinh doanh

... yếu nh: - Định mức hao hụt vật liệu xây dựng thi công - Định mức hao hụt vữa bê tông - Định mức hao hụt vật liệu khâu trung chuyển Đặng Thái Hoàng 24 Lớp: QTDN B - Định mức hao hụt vật liệu khâu ... đảm bảo cung cấp đủ số lợng vật liệu cho trình thi công, cán vật t phải tính toán thêm vào tổng nhu cầu vật liệu phần hao hụt Căn để tính toán hao hụt vật liệu Bộ Định mức xây dựng Bộ Xây dựng ban ... Khoan cầm tay 0,5 kW Đèn ốp trần 40W Vật liệu Đèn sát trần có chop Chao chop Vật liệu khác Xây gạch 6,5x10,5x22, xây bể nớc, vữa XM mác 75 Vật liệu Gạch đặc 6,5x10,5x22 công 0.25000 23.500 ca...
 • 59
 • 367
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trung tâm điều khiển định lượng và cấp phối, chuyên dùng cho hệ thống 4 cân công nghiệp, ứng dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trung tâm điều khiển định lượng và cấp phối, chuyên dùng cho hệ thống 4 cân công nghiệp, ứng dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng

Báo cáo khoa học

... sau: - Xây dựng cấu hình điều khiển định lượng cấp phối tổng quát cho hệ thống điều khiển định lượng cấp phối chuyên dùng cho hệ thống cân công nghiệp ứng dụng sản xuất vật liệu xây dựng - Xây dựng ... QUAN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN ĐỊNH LƯỢNG VÀ CẤP PHỐI Công nghệ điều khiển định lượng cấp phối Việc điều khiển định lượng cấp phối vật liệu xây dựng chuyển đổi từ sang điện tử hiển ... khiển chuyên dụng, khối lượng vật liệu xây dựng xác định cách xác định lượng Khi hệ thống cần sử dụng nhiều vật liệu xây dựng hệ thống cần điều khiển định lượng cấp phối nhiều thành phần, hệ thống...
 • 68
 • 455
 • 0

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho mặt hàng cá tra ffilet đông lạnh

Xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho mặt hàng cá tra ffilet đông lạnh

Quản trị kinh doanh

... lên nhão nht 1.3 Tổng quan định mức tiêu hao ngun liệu 1.3.1 Tìm hiểu sở tính định mức tiêu hao ngun liệu Định mức tiêu hao ngun liệu (ĐMTHNL) lượng ngun liệu dùng lớn cho phép để sản xuất đơn ... pháp để tinh định mức ngun liệu cho hợp lý 1.3.3.2 Tiến hành xây dựng định mức Chọn cách tính định mức: - Cách 1: Dựa vào ngun liệu đưa vào sản xuất đầu quy trình ta tính ĐMTHNL cho quy trình ... trình - Cách 2: Tính ĐMTHNL cơng đoạn (định mức chi tiết) sau tính định mức cho quy trình sản xuất (định mức tổng hợp) Định mức chi tiết : Là lượng ngun liệu lớn cho phép sử dụng để hồn thành chi...
 • 96
 • 1,950
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008