định mức cấp phối vật liệu các loại vữa bê tông

CÔNG TÁC TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt

CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... thường mức hao phí loại cốt liệu thay vật liệu khác cấp phối tính theo định mức loại cấp phối tương ứng mục II II- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU TÔNG THÔNG THƯỜNG 1.1 Xi măng PC 30 1.1.1.1 Định mức ... 349,8 10 2.6 tông gạch vỡ 2.1.1 Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 tông Mã hiệu Thành phần hao phí Mác tông Đơn vị 50 D001 D002 Vữa xi măng vữa tam hợp M25 Vữa xi măng vữa tam hợp M50 ... với khối lượng cát xi măng tăng 2.4 tông không co ngót (H0000) Định mức cấp phối vật liệu 1m3 tông không co ngót cho loại mác vữa tính theo định mức quy định điểm mục II điều chỉnh theo nguyên...
 • 18
 • 71,154
 • 984

Hãy cho biết mục tiêu của hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, các yêu cầu trong việc ứng dụng MRP

Hãy cho biết mục tiêu của hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, các yêu cầu trong việc ứng dụng MRP

Kinh tế - Thương mại

... K8MBA Mục tiêu hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu: - Nhằm giảm chi phí sản xuất: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu xác với nhu cầu thực tế làm giảm thiểu lượng dự trữ nguyên vật liệu  giảm chi phí ... Hoá đơn nguyên vật liệu + Hồ sơ dự trữ nguyên vật liệu - Đảm bảo đầy đủ lưu giữ hồ sơ liệu cần thiết Trình bày nội dung bước thứ bước thứ hai trình tự hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu Bước thứ ... từ cấp tới cấpCác phận A, B, C phận hợp thành, Các phận D, E, F, G, H phận thành phần Bước thứ hai: Phân phối thời gian cho phận cấu thành Quá trình cung ứng chi tiết, phận, nguyên vật liệu...
 • 13
 • 476
 • 0

Nghiên cứu xác định thành phần vật liệu hợp lý lớp tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam

Nghiên cứu xác định thành phần vật liệu hợp lý lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam

Tiến sĩ

... phần vật liệu tông nhựa cấp phối hở tông nhựa chặt giống thành phần vật liệu gồm: cốt liệu hạt thô, cốt liệu mịn, chất liên kết bột khoáng; nhiên hàm lượng cốt liệu có khác Vật liệu tông ... thành phần hỗn hợp tông nhựa thông thường a-Cấu trúc tông nhựa tông nhựa vật liệu xây dựng, cốt liệu khoáng vật kết dính với nhờ chất liên kết asphalt tông nhựa vật liệu gồm hai thành ... tiếng Việt tông nhựa lớp tạo nhám tông nhựa tạo nhám-nhựa cao su Sở Giao thông bang Arizona Hiệp hội kiểm tra vật liệu Mỹ tông nhựa nhám cao tông nhựa chặt tông nhựa tông nhựa...
 • 139
 • 1,253
 • 2

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU HỢP LÝ LỚP TÔNG NHỰA TẠO NHÁM MẶT ĐƯỜNG CẤP CAO Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU HỢP LÝ LỚP BÊ TÔNG NHỰA TẠO NHÁM MẶT ĐƯỜNG CẤP CAO Ở VIỆT NAM

Thạc sĩ - Cao học

... dụng vật liệu BTN lớp tạo nhám cấp phối hở nước Vật liệu tông nhựa nhám cấp phối hở sử dụng nước từ năm 1930 [33],[36],[38], sử dụng phổ biến vào cuối năm 1980 Tình hình sử sử dụng vật liệu ... án thành phần cấp phối khác bước mẫu đối chứng (chương 3) nhằm xác định tiêu lý chủ yếu vật liệu BTN để xác định thành phần vật liệu hợp lý BTN lớp tạo nhám 2.1 Yêu cầu vật liệu tông nhựa lớp ... giới hạn vật liệu phục vụ cho việc thiết kế thành phần vật liệu tông nhựa nhám;  Đưa giải pháp nâng cao chất lượng khai thác vật liệu lớp phủ tông nhựa tạo nhám cho tuyến đường cấp cao...
 • 25
 • 1,080
 • 6

Định mức cấp phối vữa xây

Định mức cấp phối vữa xây

Kiến trúc - Xây dựng

... 1.1.2- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát mịn Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0 Mã Hiệu Mác vữa Xi măng Vôi cục Cát mịn Đơn vị 10 25 50 ... 44,88 1,07 B112 Thành phần hao phí 1.1.3- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát mịn Cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ÷ 1,4 Mã Thành phần Mác vữa Đơn 10 Xi măng Vôi cục Cát mịn 80,08 ... 139,38 85,68 1,10 256,02 57,12 1,07 B113 25 1.2.1- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng Cát có mô đun độ lớn ML >2 Mã Thành phần Mác vữa Đơn 25 B121 Xi măng Cát vàng kg kg 50 75...
 • 6
 • 35,229
 • 525

Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 tông pot

Giới thiệu cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông pot

Tài liệu khác

... • Về nguyên tắc: công thức cố định tỷ lệ nước tông hồ vữa, mà nên thí nghiệm chỗ, phù thuộc vào yếu tố cụ thể (lượng xi măng, độ ẩm cát, độ hút nước cốt liệu ) Khi có đủ xi măng tốt cát ... có đủ xi măng tốt cát sạch, việc lại phải theo tỷ lệ, trộn thật Kết xem đạt, lấy nhiều nắm đống vữa khô vừa trộn xong đem thí nghiệm riêng cho kết giống ...
 • 2
 • 1,874
 • 3

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tông và xây dựng Vĩnh Tuy

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty bê tông và xây dựng Vĩnh Tuy

Kế toán

... Tổ nắn, cắt, uốn thép Tổ định lợng cấp phối Tổ hàn, buộc khung cốt thép Tổ trộn cấp phối Vữa tông (Bê tông thơng phẩm) Tổ tạo hình sản phẩm Tổ bảo dỡng sản phẩm tông đúc sẵn Sơ đồ 11: Sơ ... hoá học, theo quy cách, phẩm chất nguyên vật liệu Doanh nghiệp phân chia nguyên vật liệu sở xây dựng lập sổ danh điểm nguyên vật liệu Tuỳ theo số liệu thứ, nhóm, loại nguyên vật liệu mà xây dựng ... nghiệp TRÂN THị PHƯƠNG UYÊN 2.1.2 Đánh giá nguyên vật liệu: Đánh giá nguyên vật liệu xác định giá trị vật liệu theo nguyên tắc định Theo quy định vật liệu đợc đánh giá theo giá thực tế nhng đợc đánh...
 • 72
 • 486
 • 0

Kế toán vật liệu tại Công ty tông & xây dựng Thịnh Liệt

Kế toán vật liệu tại Công ty Bê tông & xây dựng Thịnh Liệt

Kế toán

... Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 1.1 Phân loại nguyên vật liệu: Phân loại nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ việc xếp vật liệu thành nhóm theo tiêu thức khác Yêu cầu phân loại vật liệu ... định mức 45 tiêu hao vật liệu cho loại nguyên vật liệu là: inox thép Công ty dựa vào định mức sử dụng vật t để định vật liệu Tất khâu (nhập xuất tồn) vật t có giám sát theo dõi việc sử dụng vật ... phải quy định thống mà số, tên gọi, quy cách, đơn vị tính, đơn giá hạch toán, định mức dự trữ chủng loại vật liệu Mã số vật phải thể đ ợc loại, nhóm, thứ vật liệu: Sổ danh điểm vật liệu Ký hiệu...
 • 76
 • 403
 • 0

117 Kế toán vật liệu tại Công ty tông & xây dựng Thịnh Liệt

117 Kế toán vật liệu tại Công ty Bê tông & xây dựng Thịnh Liệt

Kế toán

... Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 1.1 Phân loại nguyên vật liệu: Phân loại nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ việc xếp vật liệu thành nhóm theo tiêu thức khác Yêu cầu phân loại vật liệu ... định mức 45 tiêu hao vật liệu cho loại nguyên vật liệu là: inox thép Công ty dựa vào định mức sử dụng vật t để định vật liệu Tất khâu (nhập xuất tồn) vật t có giám sát theo dõi việc sử dụng vật ... phải quy định thống mà số, tên gọi, quy cách, đơn vị tính, đơn giá hạch toán, định mức dự trữ chủng loại vật liệu Mã số vật phải thể đ ợc loại, nhóm, thứ vật liệu: Sổ danh điểm vật liệu Ký hiệu...
 • 76
 • 406
 • 0

Kế toán vật liệu tại công ty tông và xây dựng Thịnh Liệt

Kế toán vật liệu tại công ty Bê tông và xây dựng Thịnh Liệt

Kế toán

... Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 1.1 Phân loại nguyên vật liệu: Phân loại nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ việc xếp vật liệu thành nhóm theo tiêu thức khác Yêu cầu phân loại vật liệu ... chi tiết đợc mở cho loại th vật liệu tờ (tuỳ theo loại vật liệu phát sinh tháng nhiều hay ít) Sổ chi tiết vật liệu đợc chia thành loại nh: vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay ... tiến hành phân loại vật liệu sở công dụng thứ, loại vật liệu trình sản xuất sản phẩm Nhờ có phân loại mà kế toán vật liệu theo dõi đợc tình hình biến động thứ, loại vật liệu cung cấp thông tin...
 • 74
 • 273
 • 0

Kế toán nguyên vật liệu tại cong ty tông xây dựng Hà Nội

Kế toán nguyên vật liệu tại cong ty Bê tông xây dựng Hà Nội

Kế toán

... củi + Vật kết cấu: phận sản phẩm công ty bao gồm: vật kết cấu tông đúc sẵn Căn vào mục đích công dụng vật liệu nh nọi dung quy định phản ánh chi phí vật liệu tài khoản kế toán vật liệu chia ... quản lý phải biết loạ vật liệu, công cụ dụng cụ Vì để quản lý hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ đợc thuận tiện cần phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ - Phân loại vật liệu: Căn vào nội dung ... lợng loại vật liệu, công cụ dụng cụ nhập - xuất - tồn kho vật liệu, công cụ dụng cụ nhằm tiết kiệm đợc vật t đơn vị sản phẩm - Dự trữ vật liệu, công cụ dụng cụ hợp lý, tiết kiệm sở định mức kỹ...
 • 80
 • 418
 • 1

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy tông Amaccao

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy Bê tông Amaccao

Kế toán

... phân loại Nhà máy tiến hành phân loại nguyên vật liệu dựa nội dung kinh tế vai trò loại, thứ nguyên vật liệu cụ thể là: * Nguyên liệu, vật liệu chính: đối tượng lao động chủ yếu Nhà máy sở vật ... nguyên vật liệu phù hợp Mỗi nguyên vật liệu có mã riêng phục vụ cho việc quản lý nguyên vật liệu nhà máy Mã hóa nguyên vật liệu Nhà máy thực sau: - ký tự đầu : Theo tên chung nhóm vật tư, : vật liệu ... NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY TÔNG AMACCAO Chuyên đề thực tập chuyên ngành Nguyễn Thanh Hương 1.1 Kế toán 49D Đặc điểm nguyên vật liệu Nhà máy tông Amaccao 1.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu Mỗi...
 • 61
 • 435
 • 2

hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty tông và xây dựng.

hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty Bê tông và xây dựng.

Kế toán

... Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 1.1 Phân loại nguyên vật liệu: Phân loại nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ việc xếp vật liệu thành nhóm theo tiêu thức khác Yêu cầu phân loại vật liệu ... định mức 45 tiêu hao vật liệu cho loại nguyên vật liệu là: inox thép Công ty dựa vào định mức sử dụng vật t để định vật liệu Tất khâu (nhập xuất tồn) vật t có giám sát theo dõi việc sử dụng vật ... điểm phải quy định thống mà số, tên gọi, quy cách, đơn vị tính, đơn giá hạch toán, định mức dự trữ chủng loại vật liệu Mã số vật phải thể đợc loại, nhóm, thứ vật liệu: Sổ danh điểm vật liệu Ký hiệu...
 • 74
 • 360
 • 0

Vật liệu dùng trong cầu tông cốt thép

Vật liệu dùng trong cầu bê tông cốt thép

Cao đẳng - Đại học

... tông phụ thuộc vo mác tông Mô đun đn hồi ban đầu v mô đun cắt ban đầu tông Bảng 2-1 Mô đun đn hồi ban đầu v mô đun cắt ban đầu tông (kg/cm ) với số hiệu tông Dạng chịu lực tông ... t Công thức xác định cờng độ tông theo Thời gian: Rt = R28 0,7 R28 lg t lg 28 Độ chặt khít tông cng lớn cờng độ tông cng cao Cờng độ tông phụ thuộc thnh phần cấp phối, tỷ lệ nớc/xi ... tông phụ thuộc thnh phần cấp phối, tỷ lệ nớc/xi măng, đầm nén v bảo dỡng tông 2.1.2.2 Biến dạng BT tông l vật liệu đn hồi dẻo có biến dạng đn hồi (đh) v biến dạng dẻo (d), biến dạng ny...
 • 5
 • 532
 • 5

tình hình thực tế tổ chức kế toán vật liệu ở Công ty tông và xây dựng vĩnh tuy

tình hình thực tế tổ chức kế toán vật liệu ở Công ty bê tông và xây dựng vĩnh tuy

Kế toán

... sơ đồ sau: Tổ sàng rửa cát,đá Tổ nắn, cắt, uốn thép Tổ định lợng cấp phối Tổ hàn, buộc khung cốt thép Tổ trộn cấp phối Vữa tông (Bê tông thơng phẩm) Kế toán - Kiểm toán - Trờng ĐHDL Phơng ... + Phân xởng chế tạo khung cốt thép + Trạm trộn tông + Phân xởng tạo hình tông * Đối với việc sản xuất vữa tông thơng phẩm cấu kiện tông đúc sẵn theo phơng pháp thủ công kết hợp với ... nhà nớc Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu Công ty tông xây dựng Vĩnh Tuy 2.1 Đặc điểm chung nguyên vật liệu tình hình cung cấp nguyên vật liệu Công ty 12 Kế toán - Kiểm toán - Trờng...
 • 39
 • 267
 • 0

kế toán nguyên vật liệu tại công ty tông thép ninh bình

kế toán nguyên vật liệu tại công ty bê tông thép ninh bình

Kế toán

... tiếp tục chế biến sản xuất loại thép xây dựng từ fi 8- fi 24 - Phân xởng tông: Chuyên sản xuất loại tông đúc sẵn nh cột điện ly tông, cột H, cọc móng, đan, panen loại, ống dẫn nớc - Phân ... hùng lao động thời kỳ đổi mới, Công ty cung cấp lợng lớn loại vật liệu xây dựng có chất lợng cao nh: sản phẩm tông, cột điện cao thế, hạ , thép loại phục vụ cho nhu cầu xây dựng tỉnh Ngoài ... hùng lao động thời kỳ đổi mới, công ty cung cấp lợng lớn loại vật liệu xây dựng có chất lợng cao nh: sản phẩm tông, cột điện cao thế, hạ , thép loại phục vụ cho nhu cầu xây dựng tỉnh Ngoài...
 • 155
 • 352
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp tông đúc sẵn chèm.

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp bê tông đúc sẵn chèm.

Kế toán

... nguyên vật liệu theo vai trò, tác dụng vật liệu (Theo nội dung kinh tế) Theo cách vật liệu đợc phân chia thành loại sau: - Nguyên liệu, vật liệu chính: Đặc điểm chủ yếu nguyên liệu, vật liệu tham ... nhiều loại nguyên vật liệu khác nên để thuận tiện cho việc quản lý hạch toán, cần thiết phải phân loại nguyên vật liệu Phân loại nguyên vật liệu việc xếp loại vật t thành nhóm, loại thứ vật t ... bản: Là vật t đợc sử dụng cho công việc xây dựng - Vật liệu khác: Là loại vật liệu không đợc xếp vào loại vật liệu Tùy thuộc vào yêu cầu quản lý kế toán chi tiết doanh nghiệp mà loại vật liệu nêu...
 • 83
 • 182
 • 0

Luận văn kế toán vật liệu tại công ty tông và xây dựng thịnh liệt

Luận văn kế toán vật liệu tại công ty bê tông và xây dựng thịnh liệt

Kế toán

... dụng định mức tiêu hao vật liệu cho loại nguyên vật liệu là: inox thép Công ty dựa vào định mức sử dụng vật t để định vật liệu Tất khâu (nhập xuất tồn) vật t có giám sát theo dõi việc sử dụng vật ... Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 1.1 Phân loại nguyên vật liệu: Phân loại nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ việc xếp vật liệu thành nhóm theo tiêu thức khác Yêu cầu phân loại vật liệu ... phải quy định thống mà số, tên gọi, quy cách, đơn vị tính, đơn giá hạch toán, định mức dự trữ chủng loại vật liệu Mã số vật phải thể đ ợc loại, nhóm, thứ vật liệu: Sổ danh điểm vật liệu Ký hiệu...
 • 74
 • 256
 • 0

Tiểu luận 3 quá trình khuếch tán trong vật liệu kim loạicác định luật khuếch tán

Tiểu luận 3 quá trình khuếch tán trong vật liệu kim loại và các định luật khuếch tán

Công nghệ - Môi trường

... khuếch tán theo chế nút mạng Trong vật liệu kim loạiđịnh hình Trong vật liệu khác đáng kể nút trống lỗ hổng tính chu kỳ vị trí nguyên tử Nồng độ khuyết tật lớn ổn định, chúng dễ kết hợp với với ... nút trống chế nút mạng Trong vật liệu Polyme Trong vật liệu cao phân tử trạng thái rắn gần chuyển chỗ (khuếch tán ) phải giữ cố định góc định vị với hai cao phân tử bên cạnh Tuy nhiên mạch cao ... xác định D Q từ trị số D Q xác định D nhiệt độ nào, chế khuếch tán chúng Định luật FickII:  Nếu nồng độ c hàm x mà phụ thuộc vào thời gian t để thuận tiện người ta sử dụng định luật FickII  Định...
 • 5
 • 963
 • 37

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25