định mức cấp phối vật liệu bê tông

CÔNG TÁC TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt

CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... TÁC TÔNGĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆUI- THUYẾT MINH CHUNG- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 tông loại thông thường trong các bảng ở điểm 1, mục II. Trên cơ sở các bảng này, định ... này, định mức dự toán cấp phối vật liệu một số loại tông đặc biệt được điều chỉnh như nội dung trong điểm 2, mục II.- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho các mác tông 100, ... măng tăng.2.3 tông chịu uốn (sử dụng làm đường, sân bãi) (G0000) Định mức cấp phối cho tông chịu uốn mác 150/25; 200/30; 250/35; 300/40; 350/45 tính theo mức cấp phối của tông các mác...
 • 18
 • 71,050
 • 983

THIẾT KẾ CẤP PHỐI HỖN HỢP TÔNG ĐẦM LĂN CHO ĐẬP ĐỊNH BÌNH – KẾT QUẢ pptx

THIẾT KẾ CẤP PHỐI HỖN HỢP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN CHO ĐẬP ĐỊNH BÌNH – KẾT QUẢ pptx

Kiến trúc - Xây dựng

... thấm cho tông hướng giải quyết là bổ xung thêm lượng tro bay khoảng 5% cho các mác tông. Bảng 8.Thành phần cấp phối BTĐL M200 và M150 Thành phần cấp phối cho 1m3 tông XM Bỉm ... cho thấy cát sử dụng cho tông công trình thuộc loại cát thô ít hạt mịn, yêu cầu chống thấm của tông tương đương với tông truyền thống, như vậy đối với tông đầm lăn là cao. Nên ... mác tông (BTĐL mác 150 đá 5-60mm, BTĐL mác 200 đá 5-40mm), tính công tác Vc từ 10-15 sec. Bảng 5. Thành phần cấp phối hỗn hợp BTĐL M15 & M20 Thành phần cấp phối cho 1m3 tông...
 • 9
 • 568
 • 2

Bài giảng công nghệ chế tạo vật liệu tông - Chương 1

Bài giảng công nghệ chế tạo vật liệu bê tông - Chương 1

Kiến trúc - Xây dựng

... thông được xác định dựa trên công suất yêu cầu của nhà máy. Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Tông 4 II . TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM VÀ CẤU KIỆN TÔNG ĐÚC SẴN. ... Thành phần chính : gồm - Các kho chất kết dính : kho cốt liệu. - Các xưởng gia công chế tạo nguyên vật liệu. - Xưởng chế tạo hỗn hợp tông và vữa. - Xưởng gia công, chế tạo linh kiện cốt thép. ... chuẩn bị nguyên liệu; 1 : Kho cốt thép; 2 : kho xi măng; 3 :kho cốt liệu; B : khu gia công chế tạo cốt thép và các linh kiện cốt thép. 13 : xưởng thép; C : khu chế tạo hỗn hợp tông và vữa....
 • 10
 • 857
 • 8

Bài giảng công nghệ chế tạo vật liệu tông - Chương 2

Bài giảng công nghệ chế tạo vật liệu bê tông - Chương 2

Kiến trúc - Xây dựng

... Nghệ Chế Tạo Tông 11 CHƯƠNG II : CHẾ TẠO HỖN HP TÔNG I. SƠ ĐỒ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HỖN HP TÔNG. CÁC TUYẾN CÔNG NGHỆCKDCỐT LIỆUPHỤ GIA H/TANTIẾP NHẬN VẬT LIỆU VÀO NHÀ ... chủng loại hỗn hợp tông.  Các cở hạt.  Cấp phối riêng biệt. - Nguyên tắc hoạt động này, có thể tiến hành theo 2 cấp, trong đó theo trình tự, người ta cân 2 cấp phối liệu ( cân tổng cộng ... Dung tích vật liệu đem nhào trộn;  Thứ tự vật liệu đem nhào trộn. a) Các phương pháp nhào trộn hỗn hợp tông và các thiết bị trộn. - Dựa vào trình tự nhào trộn các nguyên vật liệu thành...
 • 40
 • 834
 • 0

Bài giảng công nghệ chế tạo vật liệu tông - Chương 3

Bài giảng công nghệ chế tạo vật liệu bê tông - Chương 3

Kiến trúc - Xây dựng

... góc ( T ). K : hệ số về đường đi lại trong kho. Theo định mức K = 2,5 ( lớn để đảm bảo an toàn lao động ). Nc, Nt, NI, Ng :các định mức về chất xếp thép cuộn (sợi); thép thanh; thép ... nhất định sẽ được xác định như sau : It tóan = ( I1 – I0 ).21EU Trong đó : Io : cường độ vận hành không tải trong máy biến thế (A). I1 : cường độ dòng điện của cuộn sơ cấp ... nhiệt độ nóng chảy. 421231 Sơ đồ hàn tổng hợp (1 và 2 phía). Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Tông 52 CÁC LOẠI THÉP DÙNG LÀM CỐT CHO CÁC SẢN PHẨM VÀ CẤU KIỆN BTCT VỚI CÁC ĐẶC TÍNH KỸ...
 • 12
 • 638
 • 0

Bài giảng công nghệ chế tạo vật liệu tông - Chương 4

Bài giảng công nghệ chế tạo vật liệu bê tông - Chương 4

Kiến trúc - Xây dựng

... tải khí nén, thùng, chất liệu xe goòng, máy rải đổ tông Đổ hỗn hợp tông vào khuôn Máy rải đổ tông, thùng, chất liệu, cần trục. Lèn chặt hỗn hợp tông, làm phẳngcác mặt hở ... để chế tạo các sản phẩm và cấu kiện tông ứng suất trước. - Dựa vào vật liệu chế tạo khuôn :  Khuôn thép ( đối với các sản phẩm định hình ).  Khuôn tông cốt thép.  Khuôn gỗ thép ( ... Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Tông 63 CHƯƠNG IV : KHUÔN TẠO HÌNH I. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH CÁC CẤU KIỆN. HỖN HP TÔNG Vận chuyển hỗn hợp tông từ xưởng nhào trộn đến xưởng...
 • 5
 • 620
 • 0

Bài giảng công nghệ chế tạo vật liệu tông - Chương 5

Bài giảng công nghệ chế tạo vật liệu bê tông - Chương 5

Kiến trúc - Xây dựng

... thừa trong hỗn hợp tông và được lèn chặt, lắp đầy các khoảng trống trong hỗn hợp tông, hiệu quả là cường độ tông được nâng cao. - Cần chú ý là, trong hỗn hợp tông có hồ ximăng mà ... chấn động. 3) Băng tải rải hỗn hợp tông. 4) Bunke cảu máy đổ tông. 5) Đáy khuôn. 3. Đầm rung ép. - Thực chất của phương pháp này là : hỗn hợp tông sau khi đã được lèn chặt trong ... lên hỗn hợp tông.  Lượng chất kết dính. Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Tông 75 7865431214911121310a)b) Hình V – 5 : Sô đồ thiết bị rung chân không tông. a)...
 • 9
 • 722
 • 4

Định mức cấp phối vữa xây

Định mức cấp phối vữa xây

Kiến trúc - Xây dựng

... LỤCĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂYI- THUYẾT MINH CHUNG.- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, vữa trát loại thông thường trong các bảng ở điểm 1,2 mục II.- Định mức dự toán cấp phối ... tam hp cỏt mn, cỏt cú mụ un ln ML =0,7ữ1,4 : 220 lớtII -ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU.1- Xi măng PC301.1.1- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàngCát có mô đun độ lớn ML ... cấp phối vữa được phân loại theo TCXD-127. 1985 và TCVN 1770.1986- Vôi sử dụng cho định mức cấp phối vữa tam hợp phù hợp với TCVN 2231.1989- Lượng hao phí nước để tôi vôi hoặc trộn 1m3 cấp...
 • 6
 • 35,162
 • 524

Báo cáo khoa học: "Các mô hình cơ học của vật liệu đàn hồi - nhớt - dẻo và giải pháp tính toán kết cấu áo đ-ờng có xét đến đặc tính của vật liệu tông asphalt" pot

Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học

... thành phần của vật liệu. Các thông số này của vật liệu nh bitum hay tông asphalt thì đơng nhiên lại phụ thuộc điều kiện làm việc của vật liệu, mà trong điều kiện đó, vật liệu sẽ cơ bản ... mô hình Buger ii. Mô đun phức của vật liệu tông asphalt với đặc tính vật liệu Mô đun phức đợc định nghĩa là tổng cờng độ chống lại biến dạng của vật liệu có tính đàn hồi - nhớt - dẻo ... nhớt, dẻo của vật liệu Vật liệu có tính chất đàn hồi - nhớt - dẻo có cả đặc tính đàn hồi của một vật rắn và biểu hiện chảy - dẻo của chất lỏng. Do thành phần chảy - dẻo, vật liệu có biến dạng...
 • 5
 • 1,210
 • 16

Báo cáo khoa học: "Nghiên cứu tính toán ảnh h-ởng của từ biến co ngót trong kết cấu cầu khi sử dụng vật liệu tông chất l-ợng cao có mác tới 80 MPa" ppt

Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học

... biệt từ ngữ tông chất lợng cao có pha muội Silic là những bê tông có tỷ lệ trọng lợng muội Silic/ximăng ít nhất bằng 5%. II. Các đặc tính của tông chất lợng cao So với tông thờng ... tạo ra bởi sự cứng hoá của b tông. - Co ngót khi gắn liền với sự trao đổi độ ẩm giữa vật liệu và môi trờng bên ngoài. Co ngót khô có thể là ẩm (trờng hợp nở khi b tông trong môi trờng nớc). ... performance is used as the material. I. đặt vấn đề Theo định nghĩa của ACI (Viện nghiên cứu tông Mỹ), tông cờng độ cao là tông có cờng độ nén vợt quá 6000 psi (41,4 MPa) trên khuôn...
 • 6
 • 371
 • 1

Hoạch định nhu Cầu nguyên vật liệu những bất cập & Giải pháp ở Công ty Bánh Kẹo Hải Châu

Hoạch định nhu Cầu nguyên vật liệu những bất cập & Giải pháp ở Công ty Bánh Kẹo Hải Châu

Kinh tế - Thương mại

... đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất đợc liên tục, phòng kế hoạch sản xuất thờng xuyên khảo sát thị trờng và dựa vào những con thông kỹ thuật để định mức từng loại nguyên vật liệu cho từng sản ... lý, sử dụng nguyên vật liệu bằng việc tìm kiếm nhà cung cấp trong nớc.1> Mục tiêu phát triển2>III. Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu tạI Công ty ... và cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất.- Giảm chi phí liên quan đến vận chuyển, lu kho, bằng cách tìm kiếm nhà cung cấp trong nớc gần xí nghiệp - Củng cố mối quan hệ với nàh cung cấp truyền...
 • 23
 • 854
 • 4

Tài liệu Quy định về sản xuất cấu kiện tông cọc doc

Tài liệu Quy định về sản xuất cấu kiện bê tông cọc doc

Kiến trúc - Xây dựng

... nền, lăn dầu. % 25 Ghép cốp pha phải kê chèn dỡng đảm bảo cốp pha chân. 8 Đổ và đầm tông % 10 Đầm tông đảm bảo cạnh cọc không đợc rỗ 9 Vệ sinh mặt cọc dỡng, làm mặt cọc tạo mặt phẳng. ... xô, thúng, hộc cát đá cuốc xẻng, búa đục cất vào nơi quy định, che đậy vật liệu cẩn thận đối với các loại vật liệu để ngoài trời (trừ cát, đá). không cong, vặn. nếu đổ chèn khe cọc ... kê chèn đảm bảo khi đầm bê tông bích không bị xê dịch, khi đầm xong bê phải phẳng với mặt bích cọc, đầu cọc không đợc thiếu tông. 5 Vệ sinh cát đá, vào liệu, chộn, chuyển BT ra vị chí...
 • 7
 • 637
 • 3

LUẬN VĂN: Hoạch định nhu Cầu nguyên vật liệu những bất cập & giải pháp ở Công ty Bánh Kẹo Hải Châu doc

LUẬN VĂN: Hoạch định nhu Cầu nguyên vật liệu những bất cập & giải pháp ở Công ty Bánh Kẹo Hải Châu doc

Thạc sĩ - Cao học

... đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất được liên tục, phòng kế hoạch sản xuất thường xuyên khảo sát thị trường và dựa vào những con thông kỹ thuật để định mức từng loại nguyên vật liệu cho từng ... sử dụng nguyên vật liệu bằng việc tìm kiếm nhà cung cấp trong nước. 1> Mục tiêu phát triển 2> III. Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu tạI Công ... và cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất. - Giảm chi phí liên quan đến vận chuyển, lưu kho, bằng cách tìm kiếm nhà cung cấp trong nước gần xí nghiệp - Củng cố mối quan hệ với nàh cung cấp truyền...
 • 21
 • 603
 • 1

Xem thêm