định mức cấp phối bê tông nhựa

Thiết kế tối ưu cấp phối tông nhựa

Thiết kế tối ưu cấp phối bê tông nhựa

Kỹ thuật lập trình

... . Với mỗi loại tông cần chế tạo thì giới hạn cho phép về cấp phối hạt tiêu chuẩn đà biết ( theo qui phạm hiện hành ) Ví dụ : Cấp phối cốt liệu tiêu chuẩn của một loại tông Asphal AC1 ... một phổ các đờng cong cấp phối :- Nếu đờng cong cấp phối của hỗn hợp thiết kế có ít nhất một điểm nằm ngoài giới hạn cho phép về cấp phối tiêu chuẩn theo quy phạm thì cấp phối lựa chọn không ... cầu kỹ thuật cuả bài toán : Mục tiêu là xác định một cấp phối cốt liệu tối u cho loại tông asphal yêu cầu dựa trên các loại vật liệu đà xác định và các cỡ loại sàng tiêu chuẩn theo qui phạm...
 • 10
 • 12,248
 • 185

CÔNG TÁC TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt

CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... măng tăng.2.3 tông chịu uốn (sử dụng làm đường, sân bãi) (G0000) Định mức cấp phối cho tông chịu uốn mác 150/25; 200/30; 250/35; 300/40; 350/45 tính theo mức cấp phối của tông các mác ... TÁC TÔNGĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆUI- THUYẾT MINH CHUNG- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 tông loại thông thường trong các bảng ở điểm 1, mục II. Trên cơ sở các bảng này, định ... này, định mức dự toán cấp phối vật liệu một số loại tông đặc biệt được điều chỉnh như nội dung trong điểm 2, mục II.- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho các mác tông 100,...
 • 18
 • 71,154
 • 984

Tài liệu xác định cấp phối tông

Tài liệu xác định cấp phối bê tông

Kiến trúc - Xây dựng

... xác định cấp phối tông: Để xác định cấp phối tông có thể thực hiện bằng 2 phương pháp -Xác định cấp phối tông bằng phương pháp tính toán kết hợp với thực nghiệm -Xác định cấp phối ... 54 Bài 4 : XÁC ĐỊNH CẤP PHỐI TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRA BẢNG KẾT HỢP VỚI THỰC NGHIỆM I. Khái quát chung: 1.Ý nghĩa của việc xác định cấp phối tông: Xác định cấp phối tông là tìm ra ... hướng dẫn thí nghiệm sẽ giới thiệu cách xác định cấp phối tông bằng phương pháp tra bảng kết hợp với thực nghiệm. II. Xác định cấp phối tông bằng phương pháp tra bảng kết hợp với thực...
 • 8
 • 7,164
 • 217

Chuyên đề số 5 Cấp phối tông đầm lăn thi công đập Định Bình

Chuyên đề số 5 Cấp phối bê tông đầm lăn thi công đập Định Bình

Kiến trúc - Xây dựng

... thiết kế cấp phối tông đầm lăn Cho đến nay có 2 nguyên lý cơ bản để tiến hành thiết kế cấp phối tông đầm lăn, đó là nguyên lý phối chế vật liệu đất” và nguyên lý phối chế tông . ... hỗn hợp tông đầm lăn bằng 1 – 2% không kể các lỗ rỗng của khối tông do thi công gây ra. - Mức ngậm cát hợp lý, đối với cát sỏi tự nhiên, cấp phối 3 cấp là 26 – 32%, cấp phối 2 cấp là ... 4.3.3.2. Phần thực nghiệm B- CẤP PHỐI TÔNG ĐẦM LĂN CỦA ĐẬP ĐỊNH BÌNH I. Yêu cầu Thiết kế về tông dùng cho đập Định Bình II. Vật liệu dùng tông đầm lăn đập Định Bình 2.1 Xi măng 2.2...
 • 33
 • 745
 • 0

phương pháp thiết kế cấp phối tông đầm lăn

phương pháp thiết kế cấp phối bê tông đầm lăn

Kiến trúc - Xây dựng

... hỗn hợp tông đầm lăn bằng 1 – 2% không kể các lỗ rỗng của khối tông do thi công gây ra. - Mức ngậm cát hợp lý, đối với cát sỏi tự nhiên, cấp phối 3 cấp là 26 – 32%, cấp phối 2 cấp là ... 3.2. Các dữ kiện cần biết - Đối với hỗn hợp tông đầm lăn và tông đầm lăn : Trị số Vc, thời gian đông kết của hỗn hợp tông, mác tông, mác chống thấm hoặc hệ số thấm; - Chất ... nghiền thì tăng thêm 4 – 6%. Nói chung mức ngậm cát trong tông đầm lăn lớn hơn tông truyền thống khpoảng từ 3 đến 5%. Mức ngậm cát tối ưu được xác định thông qua thí nghiệm. - Tổng lượng...
 • 4
 • 2,954
 • 56

Định mức cấp phối vữa xây

Định mức cấp phối vữa xây

Kiến trúc - Xây dựng

... LỤCĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂYI- THUYẾT MINH CHUNG.- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, vữa trát loại thông thường trong các bảng ở điểm 1,2 mục II.- Định mức dự toán cấp phối ... Va tam hp cỏt mn, cỏt cú mụ un ln ML =0,7ữ1,4 : 220 lớtII -ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU.1- Xi măng PC301.1.1- Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàngCát có mô đun độ lớn ... cấp phối vữa được phân loại theo TCXD-127. 1985 và TCVN 1770.1986- Vôi sử dụng cho định mức cấp phối vữa tam hợp phù hợp với TCVN 2231.1989- Lượng hao phí nước để tôi vôi hoặc trộn 1m3 cấp...
 • 6
 • 35,229
 • 525

Thiết kế cấp phối tông có phụ gia

Thiết kế cấp phối bê tông có phụ gia

Tài liệu khác

... trong tông khi có thêm các thành phần phụ gia này. II. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN THIẾT KẾ CẤP PHỐI TÔNG 2.1. Mục đích của việc thiết kế cấp phối hỗn hợp tông Việc thiết kế cấp phối tông ... trình thiết kế cấp phối tông Quy trình thiết kế thành cấp phối tông được tiến hành theo 3 giai đoạn: 1) Xác định yêu cầu về các chỉ tiêu kỹ thuật mà hỗn hợp tông tông cần đạt ... tiêu kỹ thuật của hỗn hợp tông tông, đồng thời đảm bảo tính kinh tế của kết cấu tông sau này. 2.2. Các dữ liệu cần biết trước 1) Yêu cầu về tông: Mác tông (cường độ nén theo...
 • 4
 • 2,013
 • 38

Nghiên cứu xác định thành phần vật liệu hợp lý lớp tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam

Nghiên cứu xác định thành phần vật liệu hợp lý lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam

Tiến sĩ

... [45]. Về cấu tạo, lớp mặt tông nhựa tạo nhám cấp phối hở rải trên lớp tông nhựa chặt được áp dụng khá phổ biến trên thế giới; do độ rỗng của lớp tông nhựa cấp phối hở lớn nên nước mưa ... thấm qua lớp tông nhựa cấp phối hở xuống lớp bê tông nhựa chặt bên dưới và chảy ra hệ thống thoát nước hai bên mà không bị đọng thành màng nước. 1.4.2 Đặc điểm vật liệu tông nhựa tạo nhám ... bitum nhựa đường. 7 Hình 1.3: Cấu trúc của hỗn hợp OGFCA. 8 Hình 1.4: Đường cong cấp phối hỗn hợp tông nhựa theo TCVN và của Mỹ 9 Hình 1.5: Hình ảnh cấu trúc bề mặt tông nhựa chặt và tông...
 • 139
 • 1,253
 • 2

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU HỢP LÝ LỚP TÔNG NHỰA TẠO NHÁM MẶT ĐƯỜNG CẤP CAO Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU HỢP LÝ LỚP BÊ TÔNG NHỰA TẠO NHÁM MẶT ĐƯỜNG CẤP CAO Ở VIỆT NAM

Thạc sĩ - Cao học

... áp. - 6 - 1.4 Tổng quan vật liệu tông nhựa tạo nhám cấp phối hở 1.4.1 Khái niệm về tông nhựa tạo nhám cấp phối hở Bê tông nhựa tạo nhám cấp phối hở được thế giới gọi tên với những ... tông nhựa. b-Thành phần hỗn hợp tông nhựa [4],[7],[11] + Cốt liệu, kích thước hạt lớn nhất. + Chất liên kết [2],[4],[6],[43],[57] 1.2. Thành phần hỗn hợp tông nhựa tạo nhám cấp phối ... lớp vật liệu tông nhựa tạo nhám mặt đường ô tô. ********* Chương 1: TỔNG QUAN TÔNG NHỰA LỚP TẠO NHÁM Nghiên cứu tổng quan tông nhựa lớp tạo nhám mặt đường ô tô cấp cao hay đường...
 • 25
 • 1,080
 • 6

Báo cáo khoa học: "Phương pháp xác định vận tốc làm việc của máy đầm mặt đường tông nhựa nóng có xét đến các yếu tố ảnh hưởng" pot

Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học

... xác định chế độ làm việc hợp lý của máy đầm mặt đờng tông nhựa, trong đó xác định vận tốc làm việc hợp lý của nó phụ thuộc vào độ biến dạng của lớp tông nhựa trong quá trình đầm lèn. Bên ... mô đun đàn hồi của tông nhựa nóng (MPa) - hệ số phụ thuộc vào hệ số nhớt động học (). 1. Phơng pháp tính toán xác định vận tốc làm việc của máy đầm mặt đờng tông nhựa với nhiệt độ môi ... tốc làm việc của máy đầm mặt đờng tông nhựa với thời gian tác dụng tải trọng của máy đầm Theo công thức trong [4], xác định mô đun đàn hồi của tông nhựa nóng theo thời gian tác dụng...
 • 6
 • 854
 • 2

Báo cáo khoa học: "quan điểm tính toán ổn định khối l-ợng đứng trạm trộn tông nhựa nóng móng nổi khi chịu lực rung" pps

Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học

... coi nền móng l tuyệt đối cứng quan điểm tính toán ổn định khối lợng đứng trạm trộn tông nhựa nóng móng nổi khi chịu lực rung ThS. ngô viết dân Công ty Xây dựng ... Minh Tóm tắt: Bi báo đề cập tới quan điểm xây dựng mô hình cơ lý tính toán ổn định khối tháp đứng trạm trộn tông nhựa nóng móng nổi có xét đến sự ảnh hởng rung động của sng rung trong quá ... operation. I. Đặt vấn đề Trạm tông nhựa nóng kiểu đặt trên móng nổi phục vụ thi công các công trình giao thông đợc thiết kế chế tạo trong nớc đà ngày càng khẳng định tính u việt và hiệu quả...
 • 6
 • 514
 • 0

Báo cáo khoa học: "Nghiên cứu xác định hệ số bám và hệ số cản lăn của máy đầm mặt đ-ờng tông nhựa có tính đến ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường thi công" ppt

Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học

... bánh bị động) với mặt đờng tông nhựa là khác nhau. Nh vậy, ta có công thức xác định hệ số cản lăn và hệ số bám đối với bánh bị động của máy đầm với mặt đờng tông nhựa nh sau: T.diTe.C.RH ... biến đổi về tính chất cơ lý của lớp bê tông nhựa. R1 VM O AR1B a H 1 Trong Hình vẽ, mô tả sơ đồ tác dụng của trống lu lên mặt đờng tông nhựa trong đó vé tơ lực tác dụng của ... k - áp lực định mức của máy đầm lèn mặt đờng BTNN np - Độ bền giới hạn của BTNN T - Giới hạn chảy của BTNN áp lực định mức của máy đầm hay giới hạn chảy của BTNN có thể xác định theo công...
 • 5
 • 738
 • 1

Báo cáo khoa học: "đánh giá chất l-ợng xây dựng lớp mặt đ-ờng tông nhựa qua chỉ tiêu độ ổn định marshall trên mẫu khoan" pdf

Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học

... thiết kế tông nhựa theo Marshall và vai trò của chỉ tiêu độ ổn định Hỗn hợp tông nhựa đợc thiết kế (và đa ra hàm lợng nhựa đờng tốt nhất) nhằm tạo nên một mặt đờng có đủ cờng độ, ổn định ... liệu, độ rỗng lấp đầy nhựa của hỗn hợp tông nhựa. Các giá trị này phải nằm trong giới hạn quy định đảm bảo lớp tông nhựa có khả năng chống biến dạng, chống chảy nhựa dới tác động của tải ... hỗn hợp tông nhựa sau khi đầm nén nhằm đảm bảo cho kết cấu lớp tông nhựa có đủ cờng độ sau khi xây dựng. Trên thế giới hiện nay tồn tại nhiều phơng pháp thiết kế hỗn hợp tông nhựa, có...
 • 7
 • 371
 • 2

Xem thêm