định khoản cho vay dài hạn

Tăng cường quản trị TSBĐ đối với các khoản cho vay tại Chi nhánh ngân hàng công thương Ba Đình

Tăng cường quản trị TSBĐ đối với các khoản cho vay tại Chi nhánh ngân hàng công thương Ba Đình

Tài chính - Ngân hàng

... nợ cho ngân hàng.+ Phân loại cho vay  Phân loại cho vay theo thời hạn vay: cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn ∼ Cho vay ngắn hạn hay còn gọi là cho vay vốn lưu động là các khoản vay ... hạn dưới 12 tháng. Cho vay ngắn hạn nhằm tài trợ cho việc sự trữ hàng hoá, các khoản phải thu, chi phí sản xuất ∼ Cho vay trung và dài hạn hay còn gọi là cho vay vốn cố định là các khoản vay ... trang thiết bị chóng hao mòn. Cho vay dài hạn có thời hạn từ 5 đến 10 năm hoặc dài hơn tuỳ từng dự án và quyết định của ngân hàng. Cho vay dài hạn thường tài trợ cho các công trình xây dựng như...
 • 77
 • 449
 • 0

Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại MaritimeBank Thanh Xuân.doc

Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại MaritimeBank Thanh Xuân.doc

Kế toán

... lãi. Thời hạn nhất định ở đây là thời hạn cho vay. Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đã được ... tín dụng và xếp hạng khách hàngBước 12: Lập báo cáo thẩm định cho vay Bước 13: Tái thẩm định khoản vay Bước 14: Xác định phương thức và nhu cầu cho vay Bước 15: Phê duyệt khoản vay Bước 16: Ký ... tốt nghiệpCụ thể: Cho vay ngắn hạn là 2.000.000.000đ2) Chi tiết nhu cầu: - Cho vay ngắn hạn - Mục đích bổ sung VLĐ- Điều kiện: + Lãi suất: lãi suất cho vay trong hạn và gia hạn là 1.1%/tháng...
 • 80
 • 1,335
 • 32

Định hướng cho vay hộ nghèo của ngân hàng người nghèo.doc

Định hướng cho vay hộ nghèo của ngân hàng người nghèo.doc

Kế toán

... quản lý và rủi ro nghiệp vụ.LÃi suất nợ quá hạn bằng 130% mức lÃi suất cho vay trong hạn. g. Thời hạn cho vay, định kỳ hạn nợ, thu lÃi.* Thời hạn cho vay: theo chu kỳ sản xuất kinh doanh tối đa ... nghèo.Thời hạn cho vay trung hạn tối đa 36 tháng, nay đợc nghiên cứu áp dụng thời hạn tối đa 60 tháng. Ngoài ra còn áp dụng các hình thức cho vay lu vụ, gia hạn nợ, cho vay lại cho đến khi ... nghèo.b. Nguyên tắc cho vay. Cho vay hộ nghèo có sức lao động nhng thiếu vốn sản xuất kinh doanh, hộ vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích xi vay, có hiệu quả. Cho vay trực tiếp đến hộ...
 • 67
 • 496
 • 2

Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình.doc

Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình.doc

Tài chính - Ngân hàng

... khoản cho vay đó đến hạn thanh toán. Khi một khoản vay được NHTM cấp cho người vay thì người vay mới là bên chủ động: có thể trả ngân hàng tiền vay trước hạn, đúng hạn thậm chí có thể xin gia hạn ... thời hạn khoản vay: Thời hạn của cá khoản vay chủ yếu là ngắn hạn, một phần là trung hạn và một phần rất nhỏ là dài hạn. Điều đó có thể được giải thích phần nào là do đây là hình thức cho vay ... suất cho vay của chi nhánh. 42 2.2.2.5 Lập tờ trình thẩm định cho vay. 43 2.2.2.6 Tái thẩm định khoản vay. 43 2.2.2.7 Trình duyệt khoản vay. 44 2.2.2.8 Ký kết hợp đồng tín dụng/ sổ vay vốn,...
 • 67
 • 1,485
 • 33

Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại chi nhánh NH thương mại cổ phần Nam Việt năm 2009-2010.doc

Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại chi nhánh NH thương mại cổ phần Nam Việt năm 2009-2010.doc

Quản trị kinh doanh

... không cho vay. - Nếu cho vay thì NH nơi cho vay cùng khách hàng lập hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay (trường hợp cho vay có đảm bảo bằng tài sản).- Nếu không cho vay thì thông báo cho ... cáo thẩm định, tái thẩm định (nếu có) và trình giám đốc quyết định. (3) Giám đốc NH nơi cho vay căn cứ báo cáo thẩm định, tái thẩm định (nếu có) do cán bộ tín dụng trình, quyết định cho vay hoặc ... 1.2.2.5 Mức cho vay 13 1.2.2.6 Lãi suất cho vay 13 1.2.2.7 Phương thức cho vay 14 1.2.2.8 Cách thức trả nợ gốc và lãi vốn vay 14 1.2.2.9 Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và lãi, gia hạn nợ gốc...
 • 63
 • 1,080
 • 13

Tổ chức công tác kế toán các khoản nợ phải trả người bán, phải trả vay ngắn hạn, vay dài hạn tại công ty TNHH Selta.

Tổ chức công tác kế toán các khoản nợ phải trả người bán, phải trả vay ngắn hạn, vay dài hạn tại công ty TNHH Selta.

Kế toán

... các khoản vay dài hạn. 1. Vay dài hạn, nội dung các khoản vay dài hạn ở công ty, tình hình vay nợ, thanh toán các khoản vay dài hạn của công ty và nhiệm vụ kế toán vay dài hạn. Vay dài hạn và ... các khoản vay ngắn hạn 1. Vay ngắn hạn, nội dung các khoản vay ngắn hạn ở doanh nghiệp tình hình vay nợ, thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn của doanh nghiệp và nhiệm vụ kế toán vay ngắn hạn 1.1. ... nội dung vay dài hạn ở công ty. Vay dài hạn là các khoản vay mà công ty có trách nhiệm thanh toán với ngòi vay cả gốc và lÃi với thời hạn thanh toán > 1năm . Vay dài hạn để trang trải cho việc...
 • 59
 • 506
 • 8

Tổ chức công tác kế toán các khoản nợ phải trả người bán, phải trả vay ngắn hạn, vay dài hạn và nhận lý cược ký quỹ dài hạn tại công ty tnhh selta.doc

Tổ chức công tác kế toán các khoản nợ phải trả người bán, phải trả vay ngắn hạn, vay dài hạn và nhận lý cược ký quỹ dài hạn tại công ty tnhh selta.doc

Kế toán

... quỹ381. Vay dài hạn, nội dung các khoản vay dài hạn ở công ty, tình hình vay nợ, thanh toán các khoản vay dài hạn của công ty và nhiệm vụ kế toán vay dài hạn. Vay dài hạn và nội dung vay dài hạn ... các khoản vay ngắn hạn 1. Vay ngắn hạn, nội dung các khoản vay ngắn hạn ở doanh nghiệp tình hình vay nợ, thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn của doanh nghiệp và nhiệm vụ kế toán vay ngắn hạn 1.1. ... tợng cho vay, giám đốc tình hình vay vốn và chế độ tín dụng.2. Sơ đồ ghi sổ kế toán các khoản vay dài hạn ở công ty TNHH Selta45Phiếu thu (tiền vay dài hạn) Phiếu chi (trả nợ vay dài hạn) Giấy...
 • 57
 • 587
 • 3

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại MaritimeBank Thanh Xuân

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại MaritimeBank Thanh Xuân

Tài chính - Ngân hàng

... tư:24 Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng Cho vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lênMục đích của cho vay trung ... của cho vay doanh nghiệp1.1.2.1. Phân loạiDựa vào thời hạn, cho vay có thể chia thành cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn:  Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp Cho vay ngắn hạn là các khoản ... tín dụng và xếp hạng khách hàngBước 12: Lập báo cáo thẩm định cho vay Bước 13: Tái thẩm định khoản vay Bước 14: Xác định phương thức và nhu cầu cho vay Bước 15: Phê duyệt khoản vay Bước 16: Ký...
 • 71
 • 1,280
 • 16

Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụngtronghoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại MaritimeBank Thanh Xuân

Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụngtronghoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại MaritimeBank Thanh Xuân

Tài chính - Ngân hàng

... tín dụng và xếp hạng khách hàngBước 12: Lập báo cáo thẩm định cho vay Bước 13: Tái thẩm định khoản vay Bước 14: Xác định phương thức và nhu cầu cho vay Bước 15: Phê duyệt khoản vay Bước 16: Ký ... của người vay. Chính rủi ro cao nên lãi suất cho vay trả góp thường là cao nhất trong khung lãi suất cho vay của ngân hàng. Cho vay gián tiếp Cho vay gián tiếp là hình thức cho vay thông qua ... vay ngắn hạn và 05 ngày đối với khoản vay trung – dài hạn. 47Mai Thị Lan Hương Lớp: Ngân hàng 46A4712Chuyên đề tốt nghiệp Cho vay theo hạn mức Cho vay theo hạn mức là nghiệp vụ tín dụng theo...
 • 80
 • 473
 • 0

Công tác kế toán các khoản nợ phải trả người bán, phải trả vay ngắn hạn, vay dài hạn và ... tại Công ty TNHH Selta

Công tác kế toán các khoản nợ phải trả người bán, phải trả vay ngắn hạn, vay dài hạn và ... tại Công ty TNHH Selta

Kế toán

... tiền vay ngắn hạn theo mẫu sau:Bảng tổng hợp chi tiếtTài khoản : 311 Vay ngắn hạn Tháng 11 năm 2003Đơn vị tính : ĐồngSTTTên ngời cho vay Tiền vay còn nợ đầuTiền vay PS trong thángTiền vay ... tổng hợp chi tiết.Do đối tợng cho vay là nhiều đơn vị nhiều ngân hàng khác nhau và hình thức cho vay là ngắn hạn. Vì vậy để tổng hợp các khoản tiền vay ngắn hạn của các đối t-ợng, kế toán ... bên vay vốn Đại diện bên cho vay Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị (Ký & họ tên) (Ký & họ tên)Khế ớc nhận nợ vay ngắn hạn Ngân hàng công thơng TP Hà Nội .Khế ớc nhận nợ vay ngắn hạn Số...
 • 57
 • 454
 • 1

60 Kế toán các khoản nợ phải trả người bán, phải trả vay ngắn hạn, vay dài hạn và nhận lý cược ký quỹ dài hạn

60 Kế toán các khoản nợ phải trả người bán, phải trả vay ngắn hạn, vay dài hạn và nhận lý cược ký quỹ dài hạn

Kế toán

... các khoản vay dài hạn. 1. Vay dài hạn, nội dung các khoản vay dài hạn ở công ty, tình hình vay nợ, thanh toán các khoản vay dài hạn của công ty và nhiệm vụ kế toán vay dài hạn. Vay dài hạn và ... nội dung vay dài hạn ở công ty. Vay dài hạn là các khoản vay mà công ty có trách nhiệm thanh toán với ngòi vay cả gốc và lÃi với thời hạn thanh toán > 1năm . Vay dài hạn để trang trải cho việc ... loại TSCĐ đầu t xây dựng cơ bản.Tình hình vay nợ, thanh toán các khoản nợ vay dài hạn của công ty:Đối với các khoản vay dài hạn cũng nh vay ngắn hạn thì các chủ doanh nghiệp cũng phải sử dụng...
 • 60
 • 386
 • 0

134 Tổ chức công tác Kế toán các khoản nợ phải trả người bán, phải trả vay ngắn hạn, vay dài hạn và nhận lý cược ký quỹ dài hạn (62tr)

134 Tổ chức công tác Kế toán các khoản nợ phải trả người bán, phải trả vay ngắn hạn, vay dài hạn và nhận lý cược ký quỹ dài hạn (62tr)

Kế toán

... các khoản vay ngắn hạn 1. Vay ngắn hạn, nội dung các khoản vay ngắn hạn ở doanh nghiệp tình hình vay nợ, thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn của doanh nghiệp và nhiệm vụ kế toán vay ngắn hạn 1.1. ... hạn 1.1. Vay ngắn hạn và nội dung các khoản vay ngắn hạn ở doanh nghiệpLà các khoản vay mà công ty phải thanh toán cho ngời vay cả gốc và lÃi trong thời hạn thanh toán là nhỏ hơn 1 năm.Các khoản vay ... dài hạn. Vì vậy để tổng hợp các khoản tiền vay dài hạn của các đối tợng, kế toán phải lập bảng tổng hợp chi tiết tiền vay dài hạn theo mẫu sau:Bảng tổng hợp chi tiếtTài khoản 341 - Vay dài hạn Tháng...
 • 60
 • 303
 • 0

291 Tổ chức công tác Kế toán các khoản nợ phải trả người bán, phải trả vay ngắn hạn, vay dài hạn và nhận lý cược ký quỹ dài hạn tại Công ty TNHH Selta (60tr)

291 Tổ chức công tác Kế toán các khoản nợ phải trả người bán, phải trả vay ngắn hạn, vay dài hạn và nhận lý cược ký quỹ dài hạn tại Công ty TNHH Selta (60tr)

Kế toán

... các khoản vay ngắn hạn 1. Vay ngắn hạn, nội dung các khoản vay ngắn hạn ở doanh nghiệp tình hình vay nợ, thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn của doanh nghiệp và nhiệm vụ kế toán vay ngắn hạn 1.1. ... hạn 1.1. Vay ngắn hạn và nội dung các khoản vay ngắn hạn ở doanh nghiệpLà các khoản vay mà công ty phải thanh toán cho ngời vay cả gốc và lÃi trong thời hạn thanh toán là nhỏ hơn 1 năm.Các khoản vay ... Chứng từ kế toán vay ngắn hạn Để hạch toán các khoản vay ngắn hạn ngời ta phải sử dụng rất nhiều các chứng từ khác nhau nh :Hợp đồng vay, khế ớc vay, giấy báo nợ về việc vay ngắn hạn, các phiếu...
 • 65
 • 381
 • 0

Xem thêm