định hướng nghề nghiệp ảnh hưởng của gia đ nh bạn bè nhà trường đến học sinh khối 12 nghiên cứu trường hợp tại thành phố hồ chí minh

khảo sát tỉ lệ bảo hộ sau tiêm phòng và sự lưu hành của vi rut cúm ( phân týp h5) trên gia cầm có nguồn gốc từ tỉnh bình dương, long an, tây ninh được giết mổ tại thành phố hồ chí minh

khảo sát tỉ lệ bảo hộ sau tiêm phòng và sự lưu hành của vi rut cúm ( phân týp h5) trên gia cầm có nguồn gốc từ tỉnh bình dương, long an, tây ninh được giết mổ tại thành phố hồ chí minh

Chăn nuôi

... i Thnh ph H Chớ Minh l trung tõm gia tiờu th gia c m l n nh t c n c, gia c m gi t m t i thnh ph H Chớ Minh cú ngu n g c t nhi u t nh khỏc vỡ v y cụng tỏc qu n lý r t ph c t p Li u nh ng gia c ... 2007 H nh 2.5: M i quan h lõy nhi m c a vi rỳt cỳm gia c m 10 H nh 2.6: Tri u ch ng b nh cỳm gia c m 12 H nh 2.7: B nh tớch H nh 2.9: S H nh 2.10: S i th b nh cỳm gia c m ... nghiờn c u cho th y: giai o n t l nhi m trung b nh l 0,37% v t su t tỏi sinh vi rỳt c a n l 3,98%; giai o n t l nhi m trung b nh l 0,17% v t su t tỏi sinh vi rỳt c a n l 0,162%; giai o n cỏc t l...
 • 69
 • 672
 • 0

Kết quả bước đầu đánh giá một số chỉ tiêu sinh sản của đàn cái thuần Brahman và Droughtmaster ngoại nhập và khả năng sinh trưởng của thuần sinh ra từ đàn cái này nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả bước đầu đánh giá một số chỉ tiêu sinh sản của đàn cái thuần Brahman và Droughtmaster ngoại nhập và khả năng sinh trưởng của bê thuần sinh ra từ đàn cái này nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo khoa học

... Th nh ph H Chí Minh - Th i gian: t 1/1/2006 ñ n 31 /12/ 2007 N i dung nghiên c u - Đ nh giá kh sinh s n c a ñàn bò Drought Master Brahman thu n ngo i nh p nuôi t i TP H Chí Minh - Đ nh giá kh sinh ... t nh Đ c Cái Trung b nh Đ c Cái Trung b nh Đ c Cái Trung b nh Đ c Cái Trung b nh Đ c Cái Trung b nh Đ c Cái Trung b nh Đ c Cái Trung b nh Đ c Cái Trung b nh Đ c Cái Trung b nh Brahman Droughmaster ... Minh 20,76 kg kh i lư ng 20,64 kg (B ng 3) So s nh v i k t qu nghiên c u c a Đinh Văn C i (2006) nh n th y kh i lư ng sơ sinh c a sinh t i TP H Chí Minh tương ñương v i kh i lư ng sơ sinh...
 • 11
 • 340
 • 0

khả năng kiểm soát cảm xúc của học sinh ở một số trường thpt tại thành phố hồ chí minh

khả năng kiểm soát cảm xúc của học sinh ở một số trường thpt tại thành phố hồ chí minh

Kinh tế - Quản lý

... th nh phố Hồ Chí Minh Với tất lí này, đ tài “Khả kiểm soát cảm xúc học sinh số trường THPT Th nh phố Hồ Chí Minh tiến h nhtài nh m hướng đ n nghiên cứu khả kiểm soát cảm xúc học sinh số trường ... trường THPT Th nh phố Hồ Chí Minh 2.Mục đ ch nghiên cứu Nghiên cứu khả kiểm soát cảm xúc học sinh số trường THPT Th nh phố Hồ Chí Minh, từ đ xuất số biện pháp kiểm soát cảm xúc cho học sinh THPT ... mức đ yếu tố nh hưởng đ n kiểm soát cảm xúc học sinh THPT th nh phố Hồ Chí Minh - Đ xuất số biện pháp kiểm soát cảm xúc cho học sinh THPT 6.Phạm vi nghiên cứu - Đ tài tiến h nh nghiên cứu...
 • 166
 • 1,102
 • 3

Quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm học sinh trong các trường THPT tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm học sinh trong các trường THPT tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tiến sĩ

... đ i tượng đ nh giá - nh n cách, đ o đ c học sinh Đ c biệt t nh h nh nay, xuất phát từ điều kiện kinh tế - xã hội, giáo dục nh trường gia đ nh, đ o đ c niên, học sinh nói chung Th nh phố Hồ Chí ... học sinh Đ nh giá h nh kiểm HS hoạt đ ng đ a nh n đ nh, phán xét xác đ nh mức đ đ t mặt h nh kiểm HS, vào nội dung, tiêu chí quy đ nh theo mục tiêu giáo dục nh trường Khái niệm đ nh giá h nh ... gồm đ nh giá thường xuyên (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng), đ nh giá đ nh kì (học kì) đ nh giá cuối năm Các h nh thức đ nh giá nói cần kết hợp đ nh giá đ nh t nh đ nh lượng, đ nh giá tr nh đ nh...
 • 177
 • 517
 • 0

Quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm học sinh trong các trường THPT tại thành phố hồ chí minh (TT)

Quản lý hoạt động đánh giá hạnh kiểm học sinh trong các trường THPT tại thành phố hồ chí minh (TT)

Tiến sĩ

... Đ NG Đ NH GIÁ H NH KIỂM HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TH NH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Khái quát t nh h nh phát triển giáo dục trung học phổ thông Th nh phố Hồ Chí Minh 2.1.1 Một số đ c điểm Th nh ... hoạt đ ng đ nh giá h nh kiểm, đ o đ c học sinh THPT nói riêng Tuy có nhiều công tr nh nghiên cứu đ o đ c, hoạt đ ng giáo dục đ o đ c, h nh kiểm học sinh nh trường, song nghiên cứu sâu h nh kiểm ... trên, chọn đ tài nghiên cứu: “Quản lý hoạt đ ng đ nh giá h nh kiểm học sinh trường trung học phổ thông Th nh phố Hồ Chí Minh Mục đ ch nghiên cứu Xây dựng sở lý luận quản lý đ nh giá h nh kiểm...
 • 27
 • 498
 • 0

khả năng kiểm soát cảm xúc của học sinh ở một số trường thpt tại thành phố hồ chí minh

khả năng kiểm soát cảm xúc của học sinh ở một số trường thpt tại thành phố hồ chí minh

Thạc sĩ - Cao học

... cô trường Đ i học Sư phạm th nh phố Hồ Chí Minh Th nh phố p.HCM ,Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 LỜI CAM ĐOAN Đ tài “Khả kiểm soát cảm xúc học sinh số trường trung học phổ thông th nh phố Hồ Chí Minh ... th nh phố Hồ Chí Minh Với tất lí này, đ tài “Khả kiểm soát cảm xúc học sinh số trường THPT Th nh phố Hồ Chí Minh tiến h nhtài nh m hướng đ n nghiên cứu khả kiểm soát cảm xúc học sinh số trường ... tả mức đ khả kiểm soát số cảm xúc học sinh THPT th nh phố Hồ Chí Minh Tp.HCM bảng câu hỏi - - Xác đ nh mức đ yếu tố nh hưởng đ n việc kiểm soát cảm xúc học sinh THPT th nh phố Hồ Chí Minh. Tp.HCM...
 • 190
 • 349
 • 0

Phân tích các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc hoàng quân tại thành phố hồ chí minh

Phân tích các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần tư vấn  thương mại  dịch vụ địa ốc hoàng quân tại thành phố hồ chí minh

Thạc sĩ - Cao học

... Phƣơng pháp nghiên cứu đ ợc thực qua hai bƣớc nghiên cứu đ nh t nh nghiên cứu đ nh lƣợng Nghiên cứu đ nh t nh đ ợc thực nh m điều ch nh, bổ sung biến quan sát cho thang đo Nghiên cứu đ nh lƣợng ... sát đ ợc chuẩn bị Mục đ ch nghiên cứu đ nh lƣợng nh m kiểm đ nh mô h nh lý thuyết đ t ra, giả thuyết, mối quan hệ đ ợc giả đ nh phần nghiên cứu đ nh t nh, đ nh giá mức đ quan trọng nh n tố nh ... + Đ ng nghiệp Nghiên cứu nh m mục tiêu: xác đ nh kiểm đ nh thang đo nh n tố nh hƣởng đ n mức đ đ ng viên nh n viên Đ nh giá mức đ quan trọng nh n tố đ ng viên nh n viên, qua đ nghị sách nh m...
 • 122
 • 361
 • 0

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ B2B CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÓ VĂN PHÒNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÍNH

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ B2B CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÓ VĂN PHÒNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÍNH

Quản trị kinh doanh

... doanh xuất Doanh nghiệp xuất TpHCM? -Mức đ nh hưởng yếu tố đ n đ nh tham gia sàn giao dịch điện tử B2B doanh nghiệp Xuất Khẩu TpHCM nào? 2.1 Mục tiêu nghiên cứu: -Xác đ nh t nh h nh tham gia ... giao dịch điện tử B2B doanh nghiệp Xuất Khẩu tài TpHCM -Nh n dạng yếu tố nh hưởng đ n đ nh tham gia sàn giao dịch điện tử B2B doanh nghiệp Xuất Khẩu TpHCM -Đo lường mức đ nh hưởng yếu tố đ nh ... kết cảm nh n việc tham gia sàn (Rask Kragh, 2004) MÔ H NH NGHIÊN CỨU 4.1 Xác đ nh yếu tố tác đ ng Đ h nh th nh nên mô h nh nghiên cứu Các yếu tố nh hưởng đ n việc tham gia sàn giao dịch điện tử...
 • 16
 • 375
 • 0

Các yếu tố quản lý thuế và quy định thuế ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố quản lý thuế và quy định thuế ảnh hưởng đến chi phí tuân thủ của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Kế toán

... đ n thuế; đ nh giá quản lý thuế đ nh giá quy đ nh thuế dựa quan điểm doanh nghiệp Nội dung nghiên cứu: Thông tin chung doanh nghiệp: Ng nh nghề kinh doanh ch nh; thời gian hoạt đ ng kinh doanh; ... thủ thuế nh n tố tác đ ng đ n g nh nặng tuân thủ thuế; Chương 2: Khái quát doanh nghiệp đ a bàn th nh phố Hồ Chí Minh máy h nh thu Cục thuế th nh phố Hồ Chí Minh; Chương 3: Mô h nh nghiên cứu Chương ... thuế không nh hưởng đ n đ nh tuân thủ NNT mà nh hưởng đ n g nh nặng chi phí tuân thủ, vấn đ đ t việc quản lý thuế theo đ nh hướng khách hàng" nước ta thực thời gian qua NNT đ nh nào? Việc...
 • 27
 • 209
 • 1

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại thành phố hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại thành phố hồ chí minh

Kinh tế

... CNTT th nh 2.5.4 T ng quan v t nh h nh nhân l c ng nh CNTT t i TP.H Chí Minh tin 2 012, TP h giá - n 72% , chung 18 ng nh , 2.5.5 a ng CNTT t i Vi t Nam ý 2.6 M t s nghiên c lòng trung th nh c ... 11 H nh 2.9 H nh 3.1: Quy 27 30 71 ,t 244 khám phá GI I THI U T 1.1 Lý ch TÀI NGHIÊN C U tài v p , t nh h nh Thông í Minh T Minh (FALMI Tuy nhiên, T a ... phát tri n doanh 2.8 Các y u t khác có n lòng trung th nh c a ng Theo thâm niên a ân 2.9 Mô h nh nghiên c u xu t 27 L - Thâm niên công tác - M Lòng trung th nh H nh 2.9: Mô h nh nghiên c xu t...
 • 123
 • 407
 • 1

Ảnh hưởng của cảm nhận về hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng đến dự định mua lại của học viên cao học tại thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh hưởng của cảm nhận về hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng đến dự định mua lại của học viên cao học tại thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế

... bên liên quan nhi m o c nh n nh n nh vai trò v trách c pháp lu t mà m t doanh nghi p t c Nh n chung, trách nhi m xã h i doanh nghi p m t khái ni m a th nh ph n, th nh ph n d ng nh u d a quan ... trách nhi m xã h i doanh nghi p d c n c ki m nh mua l i c a ng nh b i c nh ng nh hàng tiêu dùng i tiêu dùng 24 C m nh n v trách nhi m kinh t H1 C m nh n v trách nhi m o c H2 C m nh n v trách nhi ... d ng thang o mô h nh nghiên c u Trong ó s mô t quy tr nh xây d ng thang o, nh n m nh n i dung nghiên c u nh t nh nh l ng, ng th i mô t ph 3.1 Quy tr nh nghiên c u Quy tr nh nghiên c u u b ng...
 • 110
 • 323
 • 1

Luận văn thạc sĩ Đo lường tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc của nhân viên trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Đo lường tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc của nhân viên trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế

... ngh th nh doanh nghi p s nh b tài nguyên, ày tôn ch ngu h g nh ài – ti t uá tr nh t ò quy a nh nh Xu nghi nh th nh, t nh ch nh ác nh qu quán xuy ho nh qu nh qu nh qu doanh chuyên sâu Ch nh ... nh nh lo às theo th B :g - Nhu c ch nhu c nhu c àn: nhu c B c - Nhu c kh B ã h : nhu c - Nhu c ch B công nh t t nh c às tác nhu c - Nhu c tôn tr B quan h nh - Nhu c : nhu c àn thi nh th nh ... m nh nhà qu nh t th doanh nghi ph ày làm vi T nh tr ên nh àm vi doanh nghi v nh t nh tr doanh nghi v gây t ã nh ph n, chi phí khó V àm th doanh nghi có th ên Tuy nhiên, v có nh òng ng nh ày,...
 • 120
 • 652
 • 7

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu sự ảnh hưởng của giá trị cảm nhận đến ý định mua sắm sản phẩm du lịch lữ hành của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu sự ảnh hưởng của giá trị cảm nhận đến ý định mua sắm sản phẩm du lịch lữ hành của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế

... 2.2 Các nh n t n giá tr c m nh iv s n ph m du l ch l h nh 2.2.1 S Theo Lu l Kinh doanh du l - Kinh doanh l - Kinh doanh v - Kinh doanh phát tri - Kinh doanh d toàn b c hi nghiên c qu ho a nh du ... xét ch nh n t Nghiên c giá tr c h hàng h nh n t s tr c th nh ph v hàng c l nh th nghiên c c K nghi p ng nh kinh doanh l c ph Bên c nh v ,c s ung T nghi phù h nh gi t 1.6 K t c tài lý h nh nghiên ... th nh c ài Nghiên c s l ch s c c giá tr t V h m c nh n t giá tr c T ý cho nh l nh nh c 1.2 M c tiêu nghiên c u M s c ua s t s du l l c - du l Ch nh v nhi du l c - nh n t l ; giá tr s c ; nh...
 • 104
 • 503
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ TRỊ CẢM NHẬN, SỰ THỎA MÃN ĐẾN Ý ĐỊNH HÀNH VI MUA SẮM CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ TRỊ CẢM NHẬN, SỰ THỎA MÃN ĐẾN Ý ĐỊNH HÀNH VI MUA SẮM CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CÁC SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

Kinh tế

... đ điều ch nh từ thang đo cho phù hợp với loại h nh kinh doanh siêu thị điện máy Việt Nam, giai đoạn tác giả tiến h nh nghiên cứu đ nh t nh nghiên cứu đ nh lƣợng Nghiên cứu đ nh t nh đ ợc thực ... pháp nghiên cứu sử dụng đ xây dựng điều ch nh thang đo Nghiên cứu đ ợc thực thơng qua nghiên cứu sơ (đ nh t nh đ nh lƣợng) nghiên cứu thức (đ nh lƣợng) Nghiên cứu đ nh t nh thực thơng qua khảo ... đo ý đ nh h nh vi khách hàng Ý đ nh h nh vi khách hàng đ ợc ký hiệu BI Ý đ nh h nh vi khách hàng dự đ nh có h nh đ ng tích cực hay nói tốt dịch vụ Ý đ nh h nh vi bị nh hƣởng hai yếu tố cảm nh n...
 • 151
 • 879
 • 4

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ, nhận thức về giá cả đến sự thoả mãn khách hàng hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet trên mạng truyền hình cáp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ, nhận thức về giá cả đến sự thoả mãn khách hàng hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet trên mạng truyền hình cáp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế

... m nghiên c u SERVQUAL (5 bi n c l p) mô h nh lý thuy t c EFA phân tích th nh th nh ph n nh ng có s g p l i c a th nh ph n có t o th nh ph n m i Các th nh ph n c a thang o bao g m: (1) H nh nh ... (HINHANH); (2) Th nh ph n ng cho c trích t bi n quan sát c a th nh ph n tin bi n quan sát c a th nh ph n h u h nh mô h nh lý thuy t t o th nh nhân t s tin c y c a h th ng m ng (TINCAY); (3) S nh ... h nh cáp Saigontourist HTVC : Trung tâm Truy n h nh cáp Th nh ph H Chí Minh -ii- DANH M C CÁC B NG, BI U B ng 2.1 : M i quan h gi a mô h nh g c mô h nh hi u ch nh 11 B ng 3.1 : Thang o thành...
 • 122
 • 234
 • 0

Luận văn thạc sĩ 2015 ảnh hưởng của hình ảnh nhà hàng, giá trị cảm nhận đến sự hài lòng và ý định hành vi của khách hàng nghiên cứu tại thành phố hồ chí minh

Luận văn thạc sĩ 2015 ảnh hưởng của hình ảnh nhà hàng, giá trị cảm nhận đến sự hài lòng và ý định hành vi của khách hàng nghiên cứu tại thành phố hồ chí minh

Kinh tế

... ch v nh hàng nh s c t nghiên c d ng d ch v nh nh t nh nh m khám phá, b n c a h nh nh nh hàng, giá tr c m nh n mô h nh nghiên c u v h nh nh nh hàng, giá tr c m nh n, s y c nh hàng nh h nh vi ... tr y t nh c nh n nay, nghiên c u có m c tiêu sau: Khám phá nh ng th nh ph n c a d ch v nh hàng t o nên h nh nh c a nh hàng t i Th nh ph H Chí Minh Khám phá nh ng th nh ph n c a d ch v nh hàng ... nh hàng l n, t t i Vi t Nam r n th i, c ch s h u nh t ,Th nh ph H Chí Minhvà th nh hàng 6,6% dân s c ng, t nh hàng nh có c i nh ib p trung nhi u nh t lo i Th nh ph H Chí Minh trung tâm kinh...
 • 147
 • 179
 • 0

Sự ảnh hưởng của các thành phần giá trị thương hiệu sản phẩm gia dụng locklock đến ý định mua của khách hàng tại thành phố hồ chí minh

Sự ảnh hưởng của các thành phần giá trị thương hiệu sản phẩm gia dụng locklock đến ý định mua của khách hàng tại thành phố hồ chí minh

Kinh tế

... iăm nh m đ ăth căhi năh nh vi nh ngăcá nh n đ ăv nă khôngăcóăý đ nh ho căcóăm tăý đ nh r tăy u đ ăth căhi năh nh vi đ  LỦ thuy t h nh vi d đ nh (TPB) Ni mătin h nh vi Thái đ đ iăv iă h nh vi ... păb oăqu n gia v B nh n c B nh gi ănhi t H p,ăr ,ăkhay đ ng đ Nhuă c uă v ă sinh trongă gia đ nh: ăkhay đ ngăm ăph m,ăxà phòng, thùng rác ădùng nh ăt m:ădépăđi nh t m,ă bôngă t m,ă đ uă vòiă ... m đ nh gi thuy t nghiên c u 76 B ng 4.15: K t qu đ nh giáătrungăb nh đ i v i th nh ph n giá tr th ngăhi u Lock&Lock đ năý đ nh mua .79 DANH M C CỄC H NH, H nh 2.1: Mô h nh hành...
 • 139
 • 582
 • 2

Ảnh hưởng của các thành phần giá trị thương hiệu đến quyết định của người mua nghiên cứu trường hợp thị trường bánh tươi tại thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ 2015

Ảnh hưởng của các thành phần giá trị thương hiệu đến quyết định của người mua nghiên cứu trường hợp thị trường bánh tươi tại thành phố hồ chí minh luận văn thạc sĩ 2015

Kinh tế

... nghiên cứunh hưởng th nh phần giá trị thương hiệu đ n đ nh mua: Nghiên cứu trường hợp thị trường b nh tươi th nh phố Hồ Chí Minh , làm luận văn thạc sĩ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác đ nh th nh ... vào nghiên cứu xem xét phù hợp thang đo với bối c nh nghiên cứu thực điều ch nh, bổ sung cần thiết đ hoàn thiện thang đo Nghiên cứu đ nh lượng: đ đo lường mức đ nh hưởng nh n tố đ n ý đ nh ... cần thiết hồi quy tuyến t nh 4.4 Kiểm đ nh giả thuyết nghiên cứu 4.5 Kiểm đ nh khác biệt đ nh mua hàng theo đ c điểm cá nh n 4.5.1 Kiểm đ nh đ nh mua hàng phái nam nữ 4.5.2 Kiểm đ nh đ nh mua hàng...
 • 96
 • 546
 • 2

Xem thêm