định hướng chung cho việc xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên cử nhân trường đhytcc

Các biện pháp quản hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Đại học Y tế công cộng.PDF

Các biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Đại học Y tế công cộng.PDF

Sư phạm

... 3.1 Định hướng chung cho việc xây dựng biện pháp quản hoạt động tự học ngoại ngữ sinh viên cử nhân trường ĐHYTCC 73 3.2 Các biện pháp quản hoạt động tự học ngoại ngữ sinh viên cử nhân ... học ngoại ngữ sinh viên, phải nói đến biện pháp quản Các biện pháp quản hoạt động tự học ngoại ngữ sinh viên bao gồm: - Việc xây dựng động tự học cho sinh viên - Nâng cao nhận thức sinh viên ... hoạt động dạy - tự học ngoại ngữ công tác quản hoạt động tự học ngoại ngữ sinh viên cử nhân y tế công cộng 2.3 Thực trạng dạy -tự học ngoại ngữ công tác quản hoạt động tự học ngoại ngữ sinh...
 • 135
 • 772
 • 0

Các biện pháp quản hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Đại học Y tế công cộng TT.PDF

Các biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Đại học Y tế công cộng TT.PDF

Sư phạm

... thiết bị phục vụ hoạt động tự học ngoại ngữ cho sinh viên Bng cho thy im trung bỡnh cng ca cỏc ý kin ỏnh giỏ tớnh cp thit, tớnh kh thi v tớnh hiu qu ca cỏc bin phỏp im l im cho giỏ tr cao nht ... qun Vy t hc cng phi qun Qun hot ng t hc ca sinh viờn l mt nhng ni dung c bn ca qun nh trng, qun quỏ trỡnh dy - hc, qun quỏ trỡnh dy - t hc cỏc trng i hc ú l cụng tỏc nhm cho ... kin cho hot ng t hc ngoi ng ca sinh viờn Vic xõy dng ng c tớch cc t hc cho sinh viờn l ni dung c bn, rt quan trng ca cụng tỏc qun hot ng t hc ngoi ng ca sinh viờn Qun k hoch t hc ca sinh...
 • 29
 • 674
 • 2

Biện pháp quản hoạt động dạy học ngoại ngữ của trưởng bộ môn ở các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh sơn la

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ngoại ngữ của trưởng bộ môn ở các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh sơn la

Thạc sĩ - Cao học

... * Biện pháp quản hoạt động dạy học Biện pháp quản hoạt động dạy học phương pháp nhóm phương pháp chủ thể quản tác động đến đối tượng quản nhằm đạt mục tiêu quản đề Các biện pháp ... 2008 Các đề tài nghiên cứu biện pháp quản hoạt động dạy học, quản hoạt động dạy học ngoại ngữ số trường học, sở giáo dục đào tạo nhận thấy nghiên cứu quản hoạt động dạy học ngoại ngữ ... - Quản CSVC kỹ thuật phục vụ HĐDH 1.3.2.2 Biện pháp quản hoạt động dạy học * Biện pháp quản Biện pháp quản cách làm, cách giải công việc cụ thể công tác quản nhằm đạt mục tiêu quản...
 • 100
 • 178
 • 0

Các biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên trường đại học TDTT đà nẵng theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội

Các biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường đại học TDTT đà nẵng theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội

Khoa học xã hội

... dung qu n ho t ñ ng t h c - Xây d ng ñ ng t h c cho sinh viên - Qu n vi c xây d ng th c hi n k ho ch t h c c a sinh viên - Qu n n i dung, phương pháp t h c c a sinh viên - Qu n vi c ... B i dư ng k t h c cho sinh viên - Qu n ñi u ki n h tr cho ho t ñ ng t h c c a sinh viên - T ch c ki m tra, ñánh giá nh m nâng cao ch t lư ng t h c cho sinh viên Các bi n pháp ph thu c l n ... TDTT Đà N ng 3.2 Các bi n pháp qu n ho t ñ ng t h c c a sinh viên trư ng Đ i h c TDTT Đà N ng 3.2.1 Bi n pháp nâng cao nh n th c cho ñ i ngũ cán b qu n lý, gi ng viên, sinh viên t m quan tr...
 • 26
 • 591
 • 1

Các biện pháp quản nhằm tăng cường hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp nam định

Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp nam định

Khoa học xã hội

... 1.2.5 Biện pháp quản hoạt động tự học sinh viên Theo đó, biện pháp quản hoạt động tự học sinh viên nội trú cách thức, cách giải mà nhà quản sử dụng để quản hoạt động tự học sinh viên ... 1.4.3 Quảnhoạt động tự học ngoại ngữ sinh viên 1.4.3.1 Mục tiêu nội dung quản - Xây dựng động tự học cho sinh viên - Quản kế hoạch tự học sinh viên - Quản nội dung tự học - Quản việc ... trạng hoạt động tự học quản hoạt động tự học Ngoại ngữ sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định - Đề xuất biện pháp quản hoạt động dạy học nhằm tăng cường hoạt động tự học sinh viên trường...
 • 17
 • 804
 • 1

Các biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

Các biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

Sư phạm

... Đại học quốc gia hà nội khoa s- phạm - - Đặng Thanh H-ơng Các biện pháp quản hoạt động tự học sinh viên tr-ờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học quốc gia hà nội ... h thng rt sinh ng v phc qun lý, ch th qun phi thc hin nhiu loi cụng vic khỏc Nhng loi cụng vic qun ny gi l cỏc chc nng qun Nh vy, cỏc chc nng qun l hp nhng nhim v qun khỏc nhau, ... qua mng ni b ca trng hoc mng Internet Trc sinh viờn ng ký mụn hc, nh trng t chc mt bui hng dn v thuyt chung cho sinh viờn ca ton trng, sau ú s cho sinh viờn ng ký mụn hc trờn mỏy tớnh vi s...
 • 100
 • 800
 • 0

Các biện pháp quản nhằm tăng cường hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp nam định luận văn ths giáo dục học 60 14 05 pdf

Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường cao đẳng công nghiệp nam định  luận văn ths giáo dục học 60 14 05 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... đến nhận thức sinh viên Từ chỗ thấy đ-ợc tầm quan trọng môn học ích lợi công việc, sinh viênđộng học tập tốt, giúp cho hoạt động tự học có hiệu Nhận xét ch-ơng trình học ngoại ngữ tr-ờng, 35,83% ... kiến cho việc học tiếng Anh giúp ích cho công việc, có 5% ch-a nhận thức đ-ợc tầm quan trọng tiếng Anh công việc họ sau Kết điều tra cho thấy tác động xã hội, giáo viên dạy Anh văn có tác động định ... sinh viên, kết cho thấy hầu hết sinh viên ý thức đ-ợc tầm quan trọng việc học ngoại ngữ, nhu cầu học tiếng Anh sinh viên nh- nhận thức họ tầm quan trọng việc học tiếng Anh xu phát triển, hội...
 • 107
 • 375
 • 0

Các biện pháp quản hoạt động tự học của học sinh trường văn hoá i bộ công an

Các biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trường văn hoá i  bộ công an

Thạc sĩ - Cao học

... 2.11 Các biện pháp tổ chức quản hoạt động tự học TT Các biện pháp tổ chức quản hoạt động tự học Thành lập ban đạo hoạt động tự học Xây dựng lực lượng tổ chức, quản hoạt động tự học học sinh ... trạng biện pháp quản xây dựng bồi dưỡng động tự học cho học sinh Đánh giá cán quản giáo viên thể bảng 2.5 Bảng 2.5 Các biện pháp quản xây dựng bồi dưỡng động tự học cho học sinh TT Các biện ... biện pháp quản xây dựng bồi dưỡng động tự học cho học sinh 35 Bảng 2.6 Các biện pháp quản hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch tự học 36 Bảng 2.7 Các biện pháp quản hướng...
 • 92
 • 316
 • 1

Các biện pháp quản hoạt động dạy học tiếng anh của khoa tại chức đại học hà nội trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng anh của khoa tại chức  đại học hà nội trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... 2.3.2 Quản hoạt động dạy học giảng viên 2.3.2.1 Quản việc chuẩn bị lên lớp giảng viên - Khoa xây dựng thời khoá biểu khoa học sử dụng thời khoá biểu để quản lên lớp giảng viên trì biện pháp ... 2.3 Thực trạng quản dạy học Tiếng Anh Khoa Tại chức, Đại học Hà Nội 2.3.1 Quản ch-ơng trình, nội dung - Dự lên lớp giảng viên, sinh viên để kiểm tra tiến độ thực ch-ơng trình định kỳ đột xuất ... giảng viên sau học phần để kịp thời sửa đổi ch-ơng trình cho phù hợp, cập nhật - Lấy ý kiến từ sinh viên ch-ơng trình, nội dung đào tạo qua học phần để sớm điều chỉnh cho phù hợp với trình độ sinh...
 • 28
 • 538
 • 1

Các biện pháp quản hoạt động dạy học tiếng Anh của khoa Tại chức - Đại học Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh của khoa Tại chức - Đại học Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Sư phạm

... dung qun quỏ trỡnh dy hc: Qun quỏ trỡnh dy hc bao gm cỏc sau: + Qun mc tiờu, ni dung, chng trỡnh o to + Qun hot ng dy ca ging viờn v hot ng hc ca hc sinh, sinh viờn + Qun cht lng ... thnh cụng ngi qun cn phi hiu rừ tõm ca bn thõn mỡnh v ca i tng qun Túm li, qun va mang tớnh khoa hc va mang tớnh ngh thut Cỏc nh qun cn phi bit dng cỏc bin phỏp qun mt cỏch linh ... Qun chng trỡnh ni dung 49 2.3.2 Qun hot ng dy hc ca giỏo viờn 50 2.3.3 Qun hot ng hc ca sinh viờn 54 2.3.4 Qun hot ng kim tra ỏnh giỏ 57 2.3.5 Qun lý...
 • 110
 • 542
 • 0

Biện pháp quản hoạt động dạy học tiếng anh cho sinh viên hệ đào tạo nhiệm vụ chiến lược tại trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội theo chuẩn đầu ra

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng anh cho sinh viên hệ đào tạo nhiệm vụ chiến lược tại trường đại học ngoại ngữ  đại học quốc gia hà nội theo chuẩn đầu ra

Sư phạm

... 10 Quản hoạt động dạy học biện pháp quản Trang 10 1.2.1 1.2.2 hoạt động dạy học Tiếng Anh 1.2.2.1 Quản hoạt động dạy học tiếng Anh Trang 10 1.2.2.2 Biện pháp quản hoạt động dạy học ... thực thi biện pháp khác * Biện pháp quản hoạt động dạy học Biện pháp quản hoạt động dạy học hệ thống tác độngđịnh hướng chủ thể quản (Hiệu trưởng) đến tập thể giảng viên, sinh viên tập ... Cơ sở luận quản hoạt động dạy học Tiếng Anh theo chuẩn đầu cho sinh viên đại học Chương 2: Thực trạng hoạt động dạy học quản hoạt động dạy học tiếng Anh theo chuẩn đầu cho sinh viên hệ...
 • 117
 • 369
 • 3

Biện pháp quản hoạt động tự học của học sinh các trường trung học cơ sở huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh các trường trung học cơ sở huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định

Sư phạm

... động tự học cho học sinh tr-ờng trung học sở huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 2.6.1.1 Xây dựng động tự học cho học sinh thông qua giáo dục truyền thống * Nêu g-ơng học tập, tự học buổi hoạt động ngoại ... ph-ơng pháp tự học, kỹ tự học Học sinh ch-a xây dựng đ-ợc kế hoạch tự học phù hợp với cá nhân (chiếm 89%) nghĩa hầu hết em có hoạt động tự học cách tự phát mang tính chất đối phó kiểm tra môn học, ... nên khả tự học Học sinh thời gian để tự học Học sinh ch-a đủ sở vật chất điều kiện để tự học Thầy cô giáo ý rèn luyện học sinh tự học Phụ huynh không quan tâm đến việc học nhà học sinh Cách tổ...
 • 110
 • 427
 • 1

Biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên các trường Cao đẳng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên các trường Cao đẳng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế

Tâm lý học

... Khỏi nim qun v cỏc chc nng qun 1.2.3.1 Khỏi nim qun Qun l tỏc ng nh hng, ch ớch ca ch th qun (ngi qun lý) n khỏch th qun ( ngi b qun lý) mt t chc nhm lm cho t chc hnh ... kin sinh hot, cỏc phng tin hc tp, ti liu tham kho, 1.4 Cỏc ni dung qun hot ng t hc ca sinh viờn Cao ng Ngh 1.4.1 Qun k hoch t hc ca sinh viờn Cao ng Ngh Qun k hoch t hc ca SV l qun ... 1.2.4.2 Qun nh trng Qun nh trng l nhng tỏc ng qun ca cỏc c quan qun giỏo dc cp trờn nhm hng dn v to iu kin cho hot ng ging dy, hc tp, giỏo dc ca nh trng 1.2.5 Khỏi nim qun hot ng...
 • 29
 • 375
 • 0

Biện pháp quản hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông huyện nghĩa tỉnh quảng ngãi

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trung học phổ thông huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi

Sư phạm

... thành k phương pháp t vi c kích thích em t h c t h c có k t qu h c cho h c sinh Thông qua giáo viên ch nhi m, giáo viên b môn hư ng d n cho h c sinh xây d ng k ho ch t h c, phương pháp t h c, t ... a h c sinh 1.4.2.7 Qu n vi c ki m tra, ñánh giá phát huy kh t h c c a h c sinh Qu n vi c ki m tra, ñánh giá k t qu h c t p c a h c sinh sinh b ng cách ñ quy ñ nh th ng nh t ñ làm c xây d ... nh ng bi n pháp qu n phù h p ñ nâng cao hi u qu t h c cho h c sinh Xu t phát t nh ng s lu n th c ti n trên, ch n nghiên c u ñ tài: “Bi n pháp qu n ho t ñ ng t h c c a h c sinh trung...
 • 13
 • 864
 • 2

Biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên khoa sư phạm trường đại học trà vinh trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa sư phạm trường đại học trà vinh trong giai đoạn hiện nay

Sư phạm

... đích hoạt động tự học b Nhiệm vụ hoạt động tự học 1.4.2 Đ c m, nội dung, phương pháp, h nh thức củ hoạt động t học củ sinh viên a Đặc điểm, nội dung hoạt động tự học b Phương pháp tự học c Các ... trước buổi lên lớp 1.5.2 Nội dung uản hoạt động t học a Quản việc x y dựng động cơ, thái độ TH sinh viên HĐTH SV phải xây dựng động tự học, mà động tự học lại hình thành từ nhu cầu chất vấn ... chất lượng đào tạo làm n ng cốt 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN 3.2.1 N ng c o nh n thức cho đội ngũ cán ộ quản lý, giảng viên, sinh viên tầm quan trọng HĐTH SV a Mục đích...
 • 26
 • 691
 • 2

Một số biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên khoa giáo dục mầm non trường cao đẳng sư phạm nghệ an

Một số biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa giáo dục mầm non trường cao đẳng sư phạm nghệ an

Khoa học xã hội

... chế chất lợng tự học SV: 2.2.3.1 Do sinh viên cha có động tự học đắn Tự học nội lực, hoạt động cốt lõi việc tự học, mà không sinh viên không xác định đợc ý nghĩa việc tự học, họ động học tập đắn ... phơng pháp nội dung tự học sinh viên Do tìm hiểu thực trạng hoạt động tự học, không tìm hiểu cách thức tự học sinh viên Phân tích bảng kết khảo sát cách thức học tập sinh viên ta thấy: * Về động tự ... dung gồm chơng Chơng I: Cơ sở luận đề tài Chơng II: Thực trạng quản hoạt động tự học sinh viên khoa GDMN Chơng III: Một số biện pháp quản hoạt động tự học sinh viên khoa GDMN trờng CĐSP...
 • 103
 • 845
 • 7

Một số biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên nội trú trường cao đẳng sư phạm hà tây luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên nội trú trường cao đẳng sư phạm hà tây luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... Hoạt động tự học sinh viên nội trú 20 1.4 Quản hoạt động tự học sinh viên nội trú 21 1.4.1 Bản chất quản hoạt động tự học sinh viên nội trú 22 1.4.2 Mục tiêu quản hoạt động tự ... sở luận Hoạt động tự học sinh viên nội trú” Chương 2: Thực trạng công tác quản hoạt động tự học sinh viên nội trú trường CĐSP Hà Tây Chương 3: Các biện pháp quản hoạt động tự học sinh ... hưởng đến kết tự học học sinh - sinh viên, yếu tố tổ chức quản Vì vậy, việc nghiên cứu biện pháp quản hoạt động tự học sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo việc làm cần thiết Trường Cao...
 • 134
 • 850
 • 9

Các biện pháp quản hoạt động dạy họctrường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ thăng long thành phố đà nẵng

Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường trung cấp kỹ thuật  nghiệp vụ thăng long thành phố đà nẵng

Kỹ thuật

... phạm học Quản sinh hoạt Khoa tổ môn trực thuộc trường Quản hoạt động kiểm tra- đánh giá kết học tập học sinh 1.4.2.2 Quản hoạt động học học sinh Quản học thực hành học sinh gắn với việc ... trạng quản giảng dạy trường Trung cấp KT-NV Thăng Long, đề xuất biện pháp cụ thể sau: 1, Các biện pháp tăng cường quản hoạt động dạy 2, Các biện pháp tăng cường quản hoạt động học 3 ,Các biện ... tăng cường QL hoạt động học Biện pháp : Các biện pháp hoàn thiện quản môi trường dạy học Chúng sâu vào chức quản cụ thể hoá chúng công tác quản hoạt động dạy học: biện pháp thể thống...
 • 26
 • 610
 • 1

Biện pháp quản hoạt động tự học của học sinh trường trung học cơ sở huyện đan phượng hà nội

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh trường trung học cơ sở huyện đan phượng hà nội

Khoa học xã hội

... thc t chc cho hc sinh t hc t hiu qu cao 3.2.2.2 Ni dung ca bin phỏp: - Cỏn b qun lý, giỏo viờn ngoi vic hng dn hc sinh lp KHTH, cn phi nhng bin phỏp qun KHTH ca hc sinh - Qun vic lp ... hc mt cỏch khoa hc, hp v t hiu qu cao Qun hot ng t hc ca hc sinh cn trung vo qun k hoch t hc, t chc cho hc sinh t hc, ch o, kim tra- ỏnh giỏ hot ng t hc ca hc sinh Qua quỏ trỡnh iu tra, ... theo chuyờn [41] 1.2.3 Qun hot ng t hc 1.2.3.1 Qun k hoch t hc: qun vic t chc thc hin k hoch t hc; qun ni dung t hc; qun cỏc hỡnh thc t hc 1.2.3.2 T chc cho HS t hc Giỏo viờn cn...
 • 27
 • 1,254
 • 7

Biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hóa pháp trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hóa pháp trường đại học ngoại ngữ  đại học quốc gia hà nội trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... dung quản hoạt động tự học - Xây dựng động tự học cho sinh viên - Quản kế hoạch tự học sinh viên - Quản nội dung, phƣơng pháp tự học sinh viên - Quản điều kiện đảm bảo cho hoạt động tự ... tự học sinh viên - Kiểm tra đánh giá kết tự học sinh viên 1.4.4 Biện pháp quản hoạt động tự học - Xây dựng động tự học cho sinh viên - Nâng cao nhận thức tầm quan trọng tự học cho sinh viên ... tự học tạo chất lƣợng hiệu giáo dục 1.4 Quản hoạt động tự học tự học sinh viên 1.4.1 Đặc điểm công tác quản hoạt động tự học Theo luận quản hoạt động quản bao gồm: chủ thể quản lý...
 • 15
 • 685
 • 1

Xem thêm