địa chỉ viện nghiên cứu phát triển du lịch

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện nghiên cứu phát triển du lịch

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện nghiên cứu phát triển du lịch

Kinh tế - Thương mại

... quan đến phát triển kinh tế ngành du lịch. Nghiên cứu thị trờng Du lịch nội địa và quốc tế và các chỉ tiêu kinh tế du lịch. Nghiên cứu các vấn đề liên quan và ảnh hởng đến kinh tế Du lịch nh ... Cục Du Lịch 4.1. Tổ chức bộ máy. Viện Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch có 1 viện trởng, 2 viện phó giúp việc cho Viện trởng Cơ cấu bao gồm 8 phòng ban(7 phòng và 1 trung tâm) Phòng Nghiên cứu ... vấn phát triển du lịch. Trung tâm Dịch vụ khoa học và t vấn phát triển du lịch là sự kết hợp của hai trung tâm: Trung tâm Đầu t phát triển du lịch và Trung tâm Quảng cáo và Xúc tiến du lịch. 4.2....
 • 76
 • 685
 • 3

550 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

550 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

Quản trị kinh doanh

... trị nguồn nhân lực Tại viện nghiiên cứu phát triển du lịch I. Qúa trình hình thành và phát triển của viện nghiên cứu phát triển du lịch Viện nghiên cứu phát triển du lịch đợc thành lập từ ngày ... Trong giai đoạn này Viện nghiên cứu phát triển du lịch có cơ cấu tổ chức bộ máy nh sau.1. Từ năm 1993 đến năm 1995.1.1. Tổ chức bộ máy của viện Nghiên cứu phát triển du lịch. Viện trởng là đại ... kinh tế du lịch. Với chức năng nhiệm vụ: Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học liên quan đến phát triển kinh tế ngành du lịch. Nghiên cứu thị trờng Du lịch nội địa và quốc tế và các chỉ tiêu...
 • 78
 • 430
 • 1

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

Du lịch

... cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển DLST.- Nghiên cứu tiềm năng du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.- Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch sinh thái và những nhân tố ... mạnh phát triển DLST tại Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu các đối tượng là khách du lịch, tài nguyên du lịch ... chủ thể tham gia vào du lịch sinh thái.1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài nghiên cứu thực trạng phát triển và tiềm năng về nguồn tài nguyên du lịch sinh thái trên địa bàn huyện.Về...
 • 11
 • 2,849
 • 28

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... lợi trong việc phát triển những loại hình du lịch có yếu tố nớc, trong đó có loại hình du lịch câu cá. Bản đồ quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam (1995-2010) của Tổng Cục Du Lịch đà khẳng ... hệ sinh thái nơi diễn ra các hoạt động du lịch. Có những ý kiến cho rằng du lịch sinh thái đồng nghĩa với du lịch đạo lý, du lịch có trách nhiệm, du lịch xanh có lợi cho môi trờng hay có tính ... biển, các hòn đảo+ Du lịch nghiên cứu thiên nhiên: là loại hình du lịch mang tính chất giáo dục môi trờng có thể phát triển ở những khu vực có hệ sinh thái đa dạng+ Du lịch đồng quê: là các...
 • 68
 • 728
 • 3

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngâp nước Vân Long

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Đất ngâp nước Vân Long

Thạc sĩ - Cao học

... ở Việt Nam, Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch. 11. Võ Quế (2003), Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại Chùa Hương, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch. 12. Vương ... (2007), Nghiên cứu đề xuất tiêu chí khu du lịch sinh thái ở Việt Nam, Viện nghiên cứu Phát triển du lịch. 6. Lê Văn Minh (2008), Du lịch sinh thái – tiềm năng và thế mạnh của du lịch Việt Nam, Viện ... phương. Do đó du lịch sinh thái được xác định là loại hình ưu tiên trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch, 2012)...
 • 12
 • 1,092
 • 4

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại vườn quốc gia Pù Mát - Nghệ An

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại vườn quốc gia Pù Mát - Nghệ An

Thạc sĩ - Cao học

... phương hướng phát triển du lịch cho vùng như: - Quy hoạch vùng, khu, điểm du lịch miền Tây Nghệ An. - Đầu tư hạ tầng du lịch và dịch vụ du lịch. - Lập các dự án đầu tư hạ tầng du lịch. Trên ... vụ khách du lịch; 24. UBND tỉnh Nghệ An, 2007, quyết định về việc phê duyệt đề án phát triển du lịch miền tây Nghệ An thời k ỳ 2007 – 2011; 25. Võ Quế. 2008. Nghiên cứu xây dựng phát triển mô ... Hiệu quả kinh tế du lịch. - Mục tiêu hỗ trợ phát triển cộng đồng. 3.5.2 Các định hướng cụ thể 3.5.2.1 Định hướng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng Với loại hình du lịch sinh thái...
 • 30
 • 1,054
 • 6

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Thái Bình

Thạc sĩ - Cao học

... thấp nhất trong hệ thống phân vị du lịch gồm 5 cấp: điểm du lịch - hạt nhân du lịch - tiểu vùng du lịch - á vùng du lịch - vùng du lịch. Về mặt lãnh thổ, điểm du lịch có quy mô nhỏ, “là nơi tập ... du lịch, phát triển sản phẩm (trong đó ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch văn hóa), định hướng về xúc tiến, quảng bá du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, dự báo về mức tăng trưởng du lịch ... Bên cạnh những loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch khám chữa bệnh, du lịch mạo hiểm, du lịch giáo dục…, du lịch văn hóa, gần đây, đang là xu hướng phát triển của nhiều quốc gia...
 • 31
 • 1,522
 • 13

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau

Kinh tế - Thương mại

... tôn tạo và phát triển các nguồn tài nguyên vô giá này. Đây là yêu cầu sống còn của du lịch nhằm góp phần thực hiện chiến lược phát triển du lịch bền vững. Chỉphát triển du lịch bền vững ... dựng các dự án để phát triển du lịch nói chung, chưa có những đề tài nào được công bố về nghiên cứu phát triển DLST. Tuy nhiên những vấn đề về du lịch Cà Mau được nghiên cứu đã tạo cơ sở khoa ... - Du lịch thiên nhiên (Nature tourism). - Du lịch dựa vào thiên nhiên (Nature Based tourism). - Du lịch môi trường (Environmental tourism). - Du lịch đặc thù (Partienlar tourism). - Du lịch...
 • 109
 • 1,582
 • 12

595 Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau

595 Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau

Quản trị kinh doanh

... tôn tạo và phát triển các nguồn tài nguyên vô giá này. Đây là yêu cầu sống còn của du lịch nhằm góp phần thực hiện chiến lược phát triển du lịch bền vững. Chỉphát triển du lịch bền vững ... động du lịch có thể gây ra cho môi trường để từ đó có những biện pháp bảo vệ môi trường đảm bảo cho hoạt động du lịch Cà Mau phát triển. 4.1.4. Quan điểm phát triển du lịch bền vững Du lịch ... một địa chỉ du lịch hấp dẫn của Cà Mau. Thế mạnh du lịch của Hòn Đá Bạc đã được khẳng định trong thời gian qua. Đây là khu du lịch hấp dẫn với loại hình du lịch biển - đảo, thám hiểm…. Khu du...
 • 109
 • 810
 • 1

596 Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

596 Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Quản trị kinh doanh

... nhau như du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh tín ngưỡng, du lịch thiên nhiên, du lịch lễ hội, du lịch homestay, vv…Nhưng trong các loại mô hình đó, mô hình phát triển du lịch dựa ... VI NGHIÊN CỨU I. ĐỐI TƯỢNG Đề tài nghiên cứu các sở ban ngành, khách sạn, công ty lữ hành, đại lý làm du lịch, hướng dẫn viên du lịch, khách du lịch, hộ làm du lịch, hộ không tham gia làm du ... ty lữ hành, đại lý làm du lịch, chính quyền địa phương, trung tâm du lịch cộng đồng, hướng dẫn viên du lịch, khách du lịch, hộ làm du lịch, hộ không tham gia làm du lịch, hộ đã tham gia làm...
 • 70
 • 1,030
 • 6

Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh Bình

Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh Bình

Khoa học xã hội

... du Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh Bình Sinh viên: Nguyễn Thị Giang-VH1003 40 Qua nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tài nguyên du lịch tại khu du lịch ... nguyên sinh + Du lịch vui chơi giải trí + Du lịch câu cá, bơi thuyền + Du lịch văn hóa-lễ hội, tâm linh + Du lịch nghỉ dƣỡng, chữa bệnh, ẩm thực + Du lịch nghiên cứu khoa học lịch sử 2.3.4. ... nhiên và phát triển du lịch, đồng thời sử dụng thu nhập từ du lịch để bảo vệ các nguồn lực mà ngành du lịch phụ thuộc vào.[1,9] Định nghĩa của Malaysia: Du lịch sinh thái là hoạt động du lịch...
 • 100
 • 2,051
 • 28

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh hà Tây

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh hà Tây

Thạc sĩ - Cao học

... lợi trong việc phát triển những loại hình du lịch có yếu tố nớc, trong đó có loại hình du lịch câu cá. Bản đồ quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam (1995-2010) của Tổng Cục Du Lịch đà khẳng địnhđây ... biển, các hòn đảo+ Du lịch nghiên cứu thiên nhiên: là loại hình du lịch mang tính chất giáodục môi trờng có thể phát triển ở những khu vực có hệ sinh thái đa dạng+ Du lịch đồng quê: là các ... tham khảo, nội dungchính của khoá luận gồm 3 chơng:Chơng 1: Một số vấn đề lý luận về du lịch sinh thái.Chơng 2: Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá...
 • 67
 • 502
 • 0

Luận văn nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện kim bôi, tỉnh hoà bình

Luận văn nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện kim bôi, tỉnh hoà bình

Nông - Lâm - Ngư

... 2.1.3 Phát triển du lịch sinh thái 2.1.3.1 Phát triển và lý thuyết phát triển Khái niệm về phát triển Trong thời ñại ngày nay có nhiều quan niệm khác nhau về phát triển. Theo Raaman Weitz: Phát ... bảo sự phát triển bền vững về tài nguyên môi trường và tạo ñiều kiện cho du lịch nói chung và DLST phát triển. 2.1.4.6 Yếu tố cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch ... sách về phát triển du lịch cùng với cơ chế ñiều hành của chính quyền các cấp có liên quan trực tiếp ñến sự phát triển du lịch của ñiểm ñến DLST. Các chính sách ñó có thể tác ñộng ñiều chỉnh hành...
 • 159
 • 3,063
 • 13

Nghiên cứu phát triển du lịch biển đà nẵng

Nghiên cứu phát triển du lịch biển đà nẵng

Kinh tế

... Nghiên cứu phát triển du lịch biển Đà Nẵng”  t nghip. 2. Lịch sử nghiên cứu nhi p B ca Tng cc du lu, ... TS.Tr (2005), Phát triển du lịch biển đảo các tỉnh bắc miền trung Việt Nam [29].Tng cc du lch Vit Nam (2008), Non nước Việt Nami [30].Tạp chí văn hóa du lịch Đà Nẵng (2010), ... [31]., Đẩy mạnh phát triển du lịch biển đảo Việt Nam, Tlch Vit Nam s 09 (2009) B  ch, Tng cc du lch [32].Nguy, Thị trường du lịch HQG...
 • 6
 • 2,173
 • 40

Nghiên cứu phát triển du lịch làng gốm phù lãng ở bắc ninh

Nghiên cứu phát triển du lịch làng gốm phù lãng ở bắc ninh

Kinh tế

... (tr 4). 26. Sở Du lịch Bắc Ninh (2004), Báo cáo tổng hợp: Đề án phát triển du lịch làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 27. Sở Du lịch Bắc Ninh (2007) Hội thảo: Phát triển du lịch làng nghề ... (2007) Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề ở vùng du lịch Bắc Bộ. Luận văn thạc sĩ du lịch. 13. Lê Hải (2006) Môi trường làng nghề với việc phát triển du lịch bền vững. Du lịch Việt Nam, số 3 ... làng nghề tỉnh Bắc Ninh. 28. Sở Du lịch Bắc Ninh. Quy hoạch phát triển du lịch Bắc Ninh đến năm 2010. 29. Sở Du lịch Bắc Ninh. Báo cáo công tác quản lý Du lịch năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,...
 • 5
 • 859
 • 10

Xem thêm