đề trắc nghiệm vật ly 12 chuong1 2 có đáp án

Trắc Nghiệm Vật 12 Đầy Đủ Đáp án

Trắc Nghiệm Vật Lý 12 Đầy Đủ có Đáp án

Vật lý

... hiệu điện dao động điều hoà biểu thức u = 22 0 sin ω t (V) Biết điện trở mạch 100 Ω Khi ω thay đổi công suất tiêu thụ cực đại mạch giá trị A 440W B 484W C 24 2W D 22 0W [] Trong dụng cụ ... mạch Q0 I0 A T = 2 B T = 2 Q0 I C T = 2 D T = 2 LC I0 Q0 [] −3 Một mạch dao động tụ điện C = 10 F cuộn dây cảm L Để tần số dao động điện từ π mạch 500Hz L phải giá trị π 10 −3 ... xoay chiều u = 22 0 sin (100πt ) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh điện trở R = 110Ω Khi hệ số công suất đoạn mạch lớn công suất tiêu thụ đoạn mạch A 115W B 1 72. 7W C 440W D...
 • 5
 • 8,744
 • 226

trắc nghiệm vật 10 kỳ ii đáp án

trắc nghiệm vật lý 10 kỳ ii có đáp án

Tài liệu khác

... thép 20 oC độ dài 1000 mm Khi tăng nhiệt độ đến 40 oC, thước thép dài thêm Hệ số nở dài thép 12 10-6 K-1 A 4mm C 0 ,22 mm B 3,2mm D 0 ,24 mm Câu 48 Khi vận tốc vật tăng gấp đơi, A gia tốc vật tăng ... A 2, 200Kg B 2, 130Kg C 2, 145Kg D 2, 450Kg Câu 73 Động vật thay đổi vật chuyển động A thẳng B tròn C biến đổi D đứng n Câu 74 Khi vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất A động , vật tăng B động , vật ... 10 C độ dài 000 mm Hệ số nở dài thép 12 10 K Khi nhiệt độ tăng đến 40 C , thước thép dài thêm A 2, 5 mm B 0,36 mm C 0 ,24 mm D 4 ,2 mm Câu 28 Trong trường hợp sau động lượng vật bảo toàn A Vật...
 • 5
 • 3,028
 • 142

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Đại Cương A2 đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 có đáp án

Vật lý

... dung C 1, C2 mc ni tip, C1 > C2 Gi Q1, Q2 v U1, U2 l in tớch v hiu in th ca t C1, C2 Quan h no sau õy l ỳng? A U1 = U2 v Q1 = Q2 B U1 < U2 v Q1 = Q2 C U1 > U2 v Q1 = Q2 D U1 = U2 v Q1 > Q2 Cõu 5: ... C 1, C2 mc song song, C1 > C2 Gi Q1, Q2 v U1, U2 l in tớch v hiu in th ca t C1, C2 Quan h no sau õy l ỳng? A Q1 = Q2 v U1 = U2 B Q1 < Q2 v U1 = U2 C Q1 > Q2 v U1 = U2 D Q1 = Q2 v U1 > U2 Cõu ... tớch in dng nh Gi S 1, S2 v , l din tớch b mt v mt in tớch mt ca chỳng Quan h no sau õy l ỳng? A S2 = 4S1 v = 42 B S2 = 8S1 v = 82 C S2 = 2S1 v = 22 D S1 = S2 v = Cõu 22 : Mt t C = 5àF, ghộp vi...
 • 79
 • 12,897
 • 78

Bộ đề trắc nghiệm vật 12

Bộ đề trắc nghiệm vật lý 12

Vật lý

... sóng ánh sáng b vận tốc ánh sáng c tần số ánh sáng d đại lợng không đổi Câu 325 : giao thoa I Âng dùng ánh sáng xác định đợc vân ảnh? a ánh sáng đơn sắc b ánh sáng bớc sóng ngắn c ánh sáng ... kính khả làm tán sắc chùm ánh sáng thành phần đơn sắc Câu 310: Câu sai? a Thí nghiệm ánh sáng đơn sắc Niu tơn chứng tỏ Lăng kính không nhuộm màu ánh sáng truyền qua b ánh sáng màu ánh sáng ... thí nghiệm I Âng giao thoa ánh sáng : Nếu dùng ánh sáng = 559 (nm) quan sát 15 vân sáng, khoảng cách vân sáng 6,3 (mm) Nếu dùng ánh sáng quan sát 18 vân sáng, khoảng cách vân sáng...
 • 43
 • 356
 • 3

Đề trắc nghiệm vật 12 theo chu đề

Đề trắc nghiệm vật lý 12 theo chu đề

Vật lý

... nghiệm Vật 12 8 .21 Đồng vò chất phóng xạ β = 5,33 năm, ban đầu lượng Co với chu kì bán rã T khối lượng m0 Sau năm lượng Co bò phân rã phần trăm? A 12, 2% B 27 ,8% C 30 ,2% D 42, 7% 22 2 8 .22 Một ... khối lượng hạt nhân nguyên tử cacbon C 12 12 D u khối lượng nguyên tử cacbon C 12 23 8 8.5 Hạt nhân 92 U cấu tạo gồm: A 23 8p 92n B 92p 23 8n C 23 8p 146n D 92p 146n 8.6 Phát biểu sau đúng? A lượng ... D λ = 0, 72 µm Trang 22 Yersin Highschool - TQT Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Vật 12 6 . 12 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo khoảng cách từ vân sáng, đo khoảng cách từ vân sáng thứ tư...
 • 86
 • 971
 • 21

Dề trắc nghiệm vật 12 nâng cao

Dề trắc nghiệm vật lý 12 nâng cao

Kỹ thuật lập trình

... trở A 10 ,22 5 A B 11 ,22 5 A C 12, 22 5 A D 13 ,22 5 A Câu 49: Mạch chọn sóng máy thu gồm tụ điện điện dung biến thiên ( ) L = 25 / 28 8 ( àH ) cuộn cảm độ tự cảm Để bắt đợc dải sóng ngắn bớc ... f = 12 ( cm) OCC = 18 ( cm) Hỏi ngời phải đứng cách gơng cầu tiêu cự khoảng để nhìn thấy ảnh mắt phải điều tiết tối đa A 10cm B 12 cm C 8cm D 7cm Câu 22 : Một kính hiển vi mà vật kính tiêu ... độ chùm sáng giảm dần Câu 35: Chiếu ánh sáng trắng nguồn nóng sáng phát vào khe máy quang phổ kính buồng ảnh thu đợc: A dải sáng màu đỏ B vạch sáng rời rạc C vạch sáng tối xen kẽ D dải sáng màu...
 • 8
 • 440
 • 0

bộ đề trắc nghiệm vật 12

bộ đề trắc nghiệm vật lý 12

Vật lý

... sóng ánh sáng b Vận tốc ánh sáng c Tần số ánh sáng d Các đại lượng không đổi 23 Câu 325 : Giao thoa I Âng dùng ánh sáng xác định vân ảnh? a Ánh sáng đơn sắc b Ánh sáng bước sóng ngắn c Ánh sáng ... sắc tần số không đổi 22 c ánh sáng trắng màu cầu vồng d tổng hợp ánh sáng đơn sắc thành ánh sáng trắng Câu 315: Sự tán sắc ánh sáng trắng thí nghiệm Niu tơn xảy đâu? a Qua mặt Lăng kính ... kính khả làm tán sắc chùm ánh sáng thành phần đơn sắc Câu 310: Câu sai? a Thí nghiệm ánh sáng đơn sắc Niu tơn chứng tỏ Lăng kính không nhuộm màu ánh sáng truyền qua b ánh sáng màu ánh sáng...
 • 36
 • 335
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT 12 potx

ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 potx

Cao đẳng - Đại học

... trừ vân số màu trắng B hoàn toàn không quan sát vân C qun sát vân, không khác vân ánh sáng đơn sắc D thấy vân sáng màu sắc mà vân tốI CÂU 12: Vị trí vân sáng giao thoa sóng ánh sáng đơn sắc ... dung ánh sáng tím bươc song 0,4 micromet khoảng vân đo bao nhiêu? A 0,2mm B 0,4mm C 0,8mm D 1,2mm CÂU 11: Nếu làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng trắng thì: A quan sát vài vân bậc thấp màu ... câu Ánh sáng màu vàng natri bước song bằng: A 0,589mm B 0,589nm C 0,589pm D 0,589 micromet CÂU 10: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, dung ánh sáng đỏ bước song 0,7 micromet khoảng...
 • 2
 • 209
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT 12 doc

ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 doc

Cao đẳng - Đại học

... trừ vân số màu trắng B hoàn toàn không quan sát vân C qun sát vân, không khác vân ánh sáng đơn sắc D thấy vân sáng màu sắc mà vân tốI CÂU 12: Vị trí vân sáng giao thoa sóng ánh sáng đơn sắc ... dung ánh sáng tím bươc song 0,4 micromet khoảng vân đo bao nhiêu? A 0,2mm B 0,4mm C 0,8mm D 1,2mm CÂU 11: Nếu làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng trắng thì: A quan sát vài vân bậc thấp màu ... câu Ánh sáng màu vàng natri bước song bằng: A 0,589mm B 0,589nm C 0,589pm D 0,589 micromet CÂU 10: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, dung ánh sáng đỏ bước song 0,7 micromet khoảng...
 • 2
 • 119
 • 0

Trắc nghiệm vật 12 - Dao động học ppsx

Trắc nghiệm vật lý 12 - Dao động cơ học ppsx

Vật lý

... A 120 C 121 B 122 D 123 B 124 D 125 D 126 D 127 C 128 D 129 A 130 D 131 A 1 32 B CHƯƠNG II SÓNG SÓNG ÂM 10 Câu Khi nói sóng học phát biểu sau sai? A Sóng lan truyền dao động môi trường vật ... tỉ số động vật A B C D Đáp án câu hỏi trắc nghiệm B A D A A D C B C 10 C 11 B 12 B 13 C 14 C 15 C 16 D 17 B 18 B 19 B 20 A 21 C 22 B 23 B 24 A 25 C 26 C 27 B 28 D 29 C 30 C 31 A 32 C 33 C 34 ... B nv l C l 2nv D l nv Các câu hỏi trắc nghiệm B D B A A A C C A 10 B 11 A 12 A 13 D.14 D 15 C 16 C 17 B 18 A 19 B 20 D 21 D 22 D 23 D 24 B 25 A 26 C 27 B 28 C 29 C 30 D 31 C 32 A 33 C 34 D...
 • 63
 • 955
 • 9

200 câu trắc nghiệm vật 12 dao động và sóng (có đáp án) doc

200 câu trắc nghiệm vật lý 12 dao động cơ và sóng cơ (có đáp án) doc

Điện - Điện tử

... điểm t A A2 = x2 + v2 x2 B A2 = v2 + 2 ω C A2 = v2 + ω2x2 D A2 = x2 + ω2v2 23 Một vật dao động điều hoà quỹ đạo dài 40cm Khi vị trí x = 10cm vật vận tốc 20 π cm/s Chu kì dao động vật A 1s ... +φ1) x2 = A2cos(ωt + 2) Biên độ dao động tổng hợp A A = A1 + A2 + 2A1A2cos( 2 - φ1) B A = A 12 + A 22 − A1 A2 cos(ϕ − ϕ1 ) C A = A 12 + A2 + A1 A2 cos(ϕ − ϕ1 ) D A = A1 + A2 - 2A1A2cos( 2 - φ1) ... hai chiều dài l2 dao động với chu kỳ T2 Con lắc chiều dài (l1 + l2) dao động với chu kỳ là: A T = T1 + T2 B T = T 12+ T 22 C T2 = T21 + T 22 D T = 2( T1+ T2) 97 Tại vị trí địa lí, hai lắc đơn có...
 • 13
 • 1,060
 • 33

Xem thêm