đề trắc nghiệm số phức

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm giải tích lớp 12 theo các chuyên đề ( Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, Trắc nghiệm Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit, trắc nghiệm Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, Trắc nghiệm Số phức)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm giải tích lớp 12 theo các chuyên đề ( Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, Trắc nghiệm Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit, trắc nghiệm Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, Trắc nghiệm Số phức)

Toán học

... B 25 Câu 15 : Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y = loga x với a > hàm số nghịch biến khoảng (0 ; +) B Hàm số y = loga x với < a < hàm số đồng biến khoảng (0 ; +) C Hàm số y = loga x (0 < a 1) ... < hàm số đồng biến khoảng (0 ; +) C Hàm số y = loga x (0 < a 1) có tập xác định R D Đồ thị hàm số y = loga x y = log x (0 < a 1) đối xứng với qua trục hoành a Câu 16 : Gi s cỏc s logarit u cú...
 • 313
 • 387
 • 0

BAI TAP TRAC NGHIEM SO PHUC_(Suu tam)

BAI TAP TRAC NGHIEM SO PHUC_(Suu tam)

Toán học

... Câu40: Cho số phức z = + i Số phức + z + z2 bằng: 2 A + B - 3i C D i 2 Câu41: Cho số phức z = a + bi Khi số z + z là: A Một số thực B C Một số ảo D i Câu42: Cho số phức z = a + bi Khi số z z ... i)8 = 16 D (1 + i)8 = -16i Câu104: Cho số phức z Biết số phức nghịch đảo z số phức liên hợp Trong kết luận đúng: A z R B z số ảo C z = D z = Câu105: Cho số phức z = cos + isin kết luận sau đúng: ... Cho số phức z = a - với a R, điểm biểu diễn số phức đối z nằm đờng thẳng có phơng trình là: A y = 2x B y = -2x C y = x D y = -x Câu23: Cho số phức z = a + a i với a R Khi điểm biểu diễn số phức...
 • 7
 • 1,015
 • 58

Bộ đề trắc nghiệm số 1 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 1 (có đáp án)

Toán học

... Bài : 16608 Nghiệm phương trình Chọn đáp án là: A B C D Đáp án : (A) Bài : 16607 Nghiệm phương trình Chọn đáp án là: A B C D Đáp án : (B) Bài : 16606 Giải phương trình Chọn đáp án Nghiệm phương ... : (D) Nghiệm phương trình là: Bài : 16604 Giải phương trình Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 16603 Nghiệm phương trình Chọn đáp án A B C D Một kết khác Đáp án : (D) Bài : 16602 Tìm nghiệm ... Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 16599 Tìm nghiệm phương trình Chọn đáp án A B C Nghiệm phương trình là: D Đáp án : (B) Bài : 16598 Tìm nghiệm phương trình Chọn đáp án A B C D Đáp án :...
 • 19
 • 631
 • 11

Bộ đề trắc nghiệm số 2 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 2 (có đáp án)

Toán học

... Đáp án : (B) số lẻ” Đây mệnh đề số chẵn” Đây mệnh đề sai số chẵn ” Đây mệnh đề sai số chẵn” Đây mệnh đề Bài : 19522 Cho mệnh đề “ phương trình có nghiệm ” Mệnh đề phủ định mệnh đề cho tính đúng, ... mệnh đề sai Lập mệnh đề phủ định mệnh đề A xét tính Chọn đáp án A Đây mệnh đề B Đây mệnh đề C Đây mệnh đề D Đáp án : (D) Đây mệnh đề sai Bài : 19517 Cho mệnh đề mệnh đề A? Trong mệnh đề sau, ... Đáp án : (D) có nghiệm kép Đây mệnh đềnghiệm kép Đây mệnh đề sai vô nghiệm Đây mệnh đềnghiệm Đây mệnh đề sai Bài : 19521 Cho tam giác ABC với H chân đường cao từ A; Mệnh đề sau sai? Chọn...
 • 19
 • 425
 • 5

Bộ đề trắc nghiệm số 3 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 3 (có đáp án)

Toán học

... số 0,1,2,3,4 Lập số có chữ số khác từ số Hỏi có số vậy, số lớn 35000 Lựa chọn phương Chọn đáp án A 96 số B 24 số C số D 28 số Đáp án : (B) Bài : 24024 Cho số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Lập số có chữ số ... Chọn đáp án số phần tử tập A B C D Đáp án : (B) Bài : 24022 Cho số 1,2,3,4,5,6,7 Gọi số số tự nhiên chẵn, số có chữ số khác lập từ số trên, số số tự nhiên lẻ, số có chữ số khác lập từ số Lựa chọn ... 24024 Cho số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Lập số có chữ số khác từ số Hỏi có số Lựa chọn phương đúng: Chọn đáp án A 15136 số B 15300 số C 15120 số D 15325 số Đáp án : (C) Bài : 24023 Cho A B hai tập có hữu hạn...
 • 18
 • 456
 • 5

Bộ đề trắc nghiệm số 5 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 5 (có đáp án)

Toán học

... Bài : 23922 Cho số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Lập số có chữ số khác từ số Hỏi có số Lựa chọn phương đúng: Chọn đáp án A 341784 số B 373126 số C 362880 số D 352885 số Đáp án : (C) Bài : 23921 Lựa chọn phương ... 23915 Cho hàm số Gọi D miền xác định hàm số Lựa chọn phương án đúng: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 23914 Cho số 1,2,3,4,5,6, Lập số chẵn, số có chữ số khác từ số Hỏi có số Lựa chọn phương ... Hỏi có số Lựa chọn phương đúng: Chọn đáp án A 320 số B 380 số C 360 số D 346 số Đáp án : (C) Bài : 23913 Cho hàm số Gọi D tập xác định hàm số Lựa chọn phương án Chọn đáp án A B C D Cả phương...
 • 18
 • 286
 • 3

Bộ đề trắc nghiệm số 6 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 6 (có đáp án)

Toán học

... 21986 Nghiệm dương nhỏ phương trình Chọn đáp án là: A B C D Đáp án : (C) Bài : 21985 Phương trình có số nghiệm thuộc khoảng Chọn đáp án là: A B C D Đáp án : (D) Bài : 21984 Phương trình có số nghiệm ... giác ABCD Số vectơ khác giác bằng: Chọn đáp án có điểm đầu điểm cuối đỉnh tứ A B C D 12 Đáp án : (D) Bài : 21988 Phương trình Chọn đáp án có số nghiệm thuộc khoảng A B C D Bài : 21987 Nghiệm âm ... phẳng C Đồng quy D Trùng Đáp án : (C) Bài : 21951 Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau đây: Chọn đáp án A Nếu hai mặt phẳng có điểm chung chúng vô số điểm chung khác B Nếu hai mặt phẳng phân biệt song song...
 • 28
 • 353
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm số 7 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 7 (có đáp án)

Toán học

... Cho dãy số , biết Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 21890 Số hạng bằng: Cho dãy số , biết Chọn đáp án Số hạng bằng: A B C D Đáp án : (D) Bài : 21889 Cho dãy số , biết Chọn đáp án Số hạng ... 21137 Cho hàm số Số tiệm cận đồ thị hàm số Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 21136 Cho hàm số Khẳng định sau đúng? Chọn đáp án A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = −1 B Đồ thị hàm số có tiệm ... = C Đồ thị hàm số tiệm cận D Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên y = x - Đáp án : (B) Bài : 21135 Cho hàm số Số điểm cực trị hàm số Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 21134 Hàm số nghịch biến...
 • 19
 • 352
 • 5

Bộ đề trắc nghiệm số 8 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 8 (có đáp án)

Toán học

... Bài : 21111 Môđun số phức z = −3 + 4i Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 21110 Trên tập số phức, số nghiệm phương trình Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 21109 Số sau số thực? Chọn đáp ... Cho E = {1;3;9} Số số tự nhiên khác gồm chữ số lấy từ E Chọn đáp án A B C 27 D Đáp án : (C) Bài : 21046 Cho tập hợp E ={1;2;3;4;5} Số số tự nhiên chẵn gồm chữ số khác lập chữ số E Chọn đáp án ... =1− x Cho hàm số Chọn đáp án Giá trị lớn hàm số A B C D Đáp án : (A) Bài : 21056 Cho hàm số Số giao điểm đồ thị hàm số trục Ox Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 21055 Cho hàm số Chọn đáp...
 • 17
 • 346
 • 3

Bộ đề trắc nghiệm số 9 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 9 (có đáp án)

Toán học

... hàm số Chọn đáp án A -1 B C Giá trị lớn hàm số khoảng D Đáp án : (D) Bài : 21023 Cho hàm số Số giao điểm đồ thị hàm số với trục Ox Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 21022 Cho hàm số Chọn ... án : (C) Bài : 21026 Cho hàm số Nếu F(x) nguyên hàm hàm số đồ thị hàm số F(x) qua điểm Chọn đáp án F(x) A B C D Đáp án : (D) Bài : 21025 Cho hàm số Giá trị nhỏ hàm số khoảng Chọn đáp án A B C ... số A (-1; 2) B (1; -2) C D (1; 2) Đáp án : (D) Bài : 21021 Đồ thị hàm số Chọn đáp án có số điểm uốn A B C D Đáp án : (C) Bài : 21020 Cho hàm số có đồ thị (P) Nếu tiếp tuyến điểm M (P) có hệ số...
 • 18
 • 561
 • 7

Bộ đề trắc nghiệm số 10 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 10 (có đáp án)

Toán học

... án A B C D Đáp án : (D) Số giao điểm (E) (P) Bài : 20438 Phương trình tắc elip biết khoảng cách hai đường chuẩn khoảng cách hai tiêu điểm : Chọn đáp án A B C D Một đáp số khác Đáp án : (A) Bài ... án : (C) Bài : 20405 Cho parabol (P) : Mệnh đề sau sai? Chọn đáp án A (P) có trục đối xứng Ox B (P) nhận trục tung làm tiếp tuyến C (P) có tham số tiêu p = D Phương trình đường chuẩn (P) x = ... cận hai đường chuẩn : Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 20430 Cho (H) : parabol (P) Tìm mệnh đề : Chọn đáp án A Tiêu điểm (H) trùng với tiêu điểm (P) B Tiệm cận (H) cắt (P) điểm C Đường chuẩn...
 • 14
 • 369
 • 11

Bộ đề trắc nghiệm số 11 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 11 (có đáp án)

Toán học

... Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 20381 Cho elip (E) : đường thẳng (D) qua I(- 2; 1) có hệ số góc Tọa độ giao điểm (E) (D) ta kết : Chọn đáp án A (- ; 0) , (2 ; 3) B ( ; 0) , (3 ; 2) C (0 ... (C) Bài : 20365 Cho elip (E) : Chọn đáp án Câu sau sai? A Trục nhỏ elip B Tọa độ tiêu điểm C Tỷ số khoảng cách từ điểm đến tiêu điểm đến đường chuẩn tương ứng với tiêu điểm D Phương trình hai ... án Phương trình tiếp tuyến (C) điểm A B C D Đáp án : (D) Bài : 20353 Nếu đường tròn (C) : trị số bán kính r : Chọn đáp án tiếp xúc với A B C D Một kết khác Đáp án : (B) Bài : 20352 Cho đường...
 • 19
 • 343
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm số 13 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 13 (có đáp án)

Toán học

... giá trị hàm số lượng giác góc Chọn đáp án A : : không xác định B C D Đáp án : (A) Bài : 20264 Giá trị tỉ số lượng giác góc Chọn đáp án : A B C D Đáp án : (C) Bài : 20263 Giá trị tỉ số lượng giác ... 27 D Một số khác Đáp án : (D) Bài : 20218 Tam giác ABC có Chọn đáp án : A B C D Đáp án : (B) Bài : 20217 Giá trị tỉ số góc Chọn đáp án : A B C D Đáp án : (D) Bài : 20216 Giá trị tỉ số lượng giác ... A xuống cạnh BC Nếu AH = 12a ; BH = 6a ; CH = 4a Số đo góc : Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 20244 Tam giác ABC có lại : Chọn đáp án Số đo cạnh A B C D Đáp án : (B) Bài : 20243 Cho tam...
 • 18
 • 287
 • 3

Bộ đề trắc nghiệm số 14 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 14 (có đáp án)

Toán học

... tìm số m, n thích hợp để có đẳng thức : Đáp số : Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 20136 Cho tứ giác ABCD, I, J trung điểm AB DC G trung điểm IJ Xét mệnh đề sau: (I) (II) (III) Mệnh đề sai ... xứng trọng tâm G qua B Số m thỏa đẳng thức : Đáp số : Chọn đáp án A B m = C m = D m = Đáp án : (D) Bài : 20186 Cho tam giác ABC có trọng tâm G Gọi I điểm đối xứng B qua G Các số m, n thích hợp để ... 20175 Cho đường tròn tâm O Từ điểm A nằm (O) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC tới (O) Xét mệnh đề : I) II) III) Mệnh đề : Chọn đáp án A Chỉ I) B I) II) C I), II) , III) D Chỉ III) Đáp án : (D) Bài : 20174...
 • 29
 • 219
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm số 15 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 15 (có đáp án)

Toán học

... tìm số m, n thích hợp để có đẳng thức : Đáp số : Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 20136 Cho tứ giác ABCD, I, J trung điểm AB DC G trung điểm IJ Xét mệnh đề sau: (I) (II) (III) Mệnh đề sai ... xứng trọng tâm G qua B Số m thỏa đẳng thức : Đáp số : Chọn đáp án A B m = C m = D m = Đáp án : (D) Bài : 20186 Cho tam giác ABC có trọng tâm G Gọi I điểm đối xứng B qua G Các số m, n thích hợp để ... 20175 Cho đường tròn tâm O Từ điểm A nằm (O) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC tới (O) Xét mệnh đề : I) II) III) Mệnh đề : Chọn đáp án A Chỉ I) B I) II) C I), II) , III) D Chỉ III) Đáp án : (D) Bài : 20174...
 • 29
 • 286
 • 6

Bộ đề trắc nghiệm số 16 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 16 (có đáp án)

Toán học

... BCMN Xét mệnh đề : (I) (II) (III) Mệnh đề : Chọn đáp án A Chỉ (I) B Chỉ (III) C Chỉ (II) D (I) (II) Đáp án : (D) Bài : 20114 Cho hình chữ nhật ABCD tâm O Trong mệnh đề sau mệnh đề đúng? Chọn ... trọng tâm tam giác ABC Mệnh đề sau ? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 20096 Cho tam giác ABC I, J, K trung điểm BC, CA, AB Xét mệnh đề : (I) (II) (III) Mệnh đề sai : Chọn đáp án A Chi (I) ... vectơ Mệnh đề sau đúng? Chọn đáp án A Có vô số vectơ mà B Có vectơ mà C Có vectơ mà D Không có vectơ mà Đáp án : (A) Bài : 20079 Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng, M điểm Mệnh đề sau đúng?...
 • 17
 • 418
 • 13

Bộ đề trắc nghiệm số 17 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 17 (có đáp án)

Toán học

... Giá trị Chọn đáp án A B : C D Một đáp số khác Đáp án : (B) Bài : 20053 Giá trị : Chọn đáp án A B - C D Không xác định Đáp án : (A) Bài : 20052 Giá trị hàm số lượng giác : Chọn đáp án : A B C D ... Hãy hệ thức sai: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 20017 Cho tam giác ABC mệnh đề : (I) (II) (III) Mệnh đề : Chọn đáp án A Chỉ I B II III C I II D Chỉ III\ Đáp án : (D) Bài : 20016 Giá trị ... trị biểu thức : : Chọn đáp án A B C D Một đáp số khác Đáp án : (B) Bài : 20012 Với , biểu thức : Chọn đáp án Nhận giá trị : A - 10 B 10 C D Một đáp số khác Đáp án : (C) Bài : 20011 Đơn giản biểu...
 • 18
 • 235
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm số 19 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 19 (có đáp án)

Toán học

... có số đo đổi sang độ : Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 19970 Góc có số đo đổi rađian : Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 19969 Cho góc lượng giác (OA, OB) có số đo Hỏi số sau, số số ... B x = C x = - D Phương trình vô nghiệm Đáp án : (A) Bài : 19962 Số nghiệm phương trình : Chọn đáp án A : B C D Đáp án : (B) Bài : 19961 Bất phương trình sau có nghiệm : với giá trị m : Chọn đáp ... 19956 Phương trình : tham số m : Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 19955 có ba nghiệm phân biệt, giá trị thích hợp Để phương trình : số m : Chọn đáp án A hay B C có nghiệm, giá trị tham hay...
 • 24
 • 194
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm số 20 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 20 (có đáp án)

Toán học

... có số đo đổi sang độ : Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 19970 Góc có số đo đổi rađian : Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 19969 Cho góc lượng giác (OA, OB) có số đo Hỏi số sau, số số ... B x = C x = - D Phương trình vô nghiệm Đáp án : (A) Bài : 19962 Số nghiệm phương trình : Chọn đáp án A : B C D Đáp án : (B) Bài : 19961 Bất phương trình sau có nghiệm : với giá trị m : Chọn đáp ... 19956 Phương trình : tham số m : Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 19955 có ba nghiệm phân biệt, giá trị thích hợp Để phương trình : số m : Chọn đáp án A hay B C có nghiệm, giá trị tham hay...
 • 24
 • 200
 • 0

Xem thêm