đề trắc nghiệm mũ và lôgarit

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ LÔGARIT (Có đáp án)

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ MŨ VÀ LÔGARIT (Có đáp án)

Toán

... - a 4 a -a A M=a+2b B M=a-b -1 - b -b2 b +b -1 rỳtgntac: C M=a-2b D M=a+b Câu 46 : Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y = loga x với a > hàm số nghịch biến khoảng (0 ; +Ơ) 18 B Hàm số y = loga ... C D bng: A Câu 49 : Tớchcỏcnghimcaphngtrỡnh: x - 5x + x = 3x bng: A B C D Câu 50 : Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y = axvới < a < hàm số đồng biến (-Ơ: +Ơ) B Hàmsố y = axvới a > mộthàmsốnghịchbiếntrên ... Btphngtrỡnh A (3; ] ( 3) + B D ỏpskhỏc C ( 1) 3cútpnghiml: [ ; 5] C (3; 11 ] D (3; 5] đáp án Mã đề : 01 01 { | ) ~ 36 ) | } ~ 71 { | ) ~ 02 ) | } ~ 37 { | } ) 72 ) | } ~ 03 { | ) ~ 38 { ) } ~...
 • 92
 • 1,112
 • 4

Ngân hàng đề trắc nghiệm chương 1 HH11

Ngân hàng đề trắc nghiệm chương 1 HH11

Toán học

... [0;2π) là: A B C D Bài 18: Tổng nghiệm phương trình 4sin x + − s inx − = khoảng ( 0;2π ) là: ( ) A 2π B 4π C 6π Bài 19: Phương trình 2(sinx+cosx)-sin2x=2 có tập nghiệm thuộc đoạn [ 0;π] là: π ... x Bài 20: Nghiệm phương trình = khoảng ( 0;2π ) là: cos2x − s inx  π 7π 11π  π  π 11π  A  ; ; B   C  ;   2 6  2 6  Bài 21: Phương trình 2sin x + sin x = có tổng nghiệm ( 0;2π ... A B C ≤ x < 2π là: Bài 16: Tập nghiệm phương trình cos x = cos2x với  π  π 3π  A { 0;π} B 0;  C  ;   2 2  D  3π...
 • 2
 • 540
 • 2

Ngân hàng đề trắc nghiệm 11

Ngân hàng đề trắc nghiệm 11

Lịch sử

... nước Câu 12: Đại hội thành lập Quốc tế cộng sản ( Quốc tế thứ III )được tiến hành đâu ? vào thời gian nào? A Vào 3/2/ 1919 Luân Đôn ( Anh ) B 2/3/1919 Matxitcơva ( Liên Xô ) C 13/2/ 1919 Pari ( ... Đảng Cộng sản Đức thành lập vào ? A 11/ 1918 B 12/ 1918 C 4/ 1919 D 6/ 1919 Câu 31: Nét bật tình hình nước Đức năm 1918 – 1923 là: A kinh tế, trị, xã hội tiếp tục lâm vào khủng hoảng B phong trào ... Âu sau Anh Pháp, Liên xô Dạng Điền khuyết Chọn đáp án bổ sung vào chỗ trống ( ….) cho đúng: Câu 33: Hãy điền nội dung thích hợp vào ô chấm (…) câu cho với lịch sử nước Đức hai chiến tranh giới...
 • 25
 • 1,012
 • 19

Ngân hàng đề trắc nghiệm công nghê11-Phần động cơ đốt trong

Ngân hàng đề trắc nghiệm công nghê11-Phần động cơ đốt trong

Công nghệ

... cấp hòa khí vào xi lanh động thải khí cháy Cung cấp hòa khí vào xi lanh động theo yêu cầu phụ tải thải khí cháy Cung cấp hòa khí vào xi lanh động thải không khí Cung cấp không khí vào xi lanh ... khuỷu Bạc lót Chốt khuỷu Cổ khuỷu Má khuỷu A Bánh đà đợc lắp vào đâu? Cổ khuỷu Đuôi trục khuỷu Chốt khuỷu Đuôi truc cam B Xéc măng đợc lắp vào đâu? Thanh truyền Xi lanh Pit-tông Cổ khuỷu C Chốt pit-tông ... hạn cho phép Nhiệt độ dầu nằm giới hạn định mức Nhiệt độ dầu cao giới hạn định mức Lợng dầu chảy vào đờng dầu giới hạn C Trong cấu tạo truyền,đầu to truyền đợc lắp với chi tiết nào? Chốt pit-tông...
 • 10
 • 19,114
 • 660

ngan hang de trac nghiem 6-9

ngan hang de trac nghiem 6-9

Tiếng anh

... is B does C D are Phòng gdđt việt trì Đề kiểm tra TNKQ Môn: Tiếng Anh Lớp: Tuần: 15 Ngời đề: Dơng Minh Khai Trờng THCS Văn Lang Chọn phơng án đánh dấu x vào phiếu trả lời Câu 1: My classes ... on B in C by D of Phòng gdđt việt trì Đề kiểm tra TNKQ Môn: Tiếng Anh Lớp: Tuần: 19 Ngời đề: Dơng Minh Khai Trờng THCS Văn Lang Chọn phơng án đánh dấu x vào phiếu trả lời Câu 1: My mother isnt ... C timetable D pen Phòng gdđt việt trì Đề kiểm tra TNKQ Môn: Tiếng Anh Lớp: Tuần: 20 Ngời đề: Dơng Minh Khai Trờng THCS Văn Lang Chọn phơng án đánh dấu x vào phiếu trả lời Câu 1: My mother is...
 • 21
 • 406
 • 0

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM

Địa lý

... HP KT BẢO VỆ TN – MT BIỂN ĐẢO Câu 1: Bờ biển nước ta kéo dài khoảng 3260 km từ: Trang 11 Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa lý Năm học : 2009 - 2010 a Móng Cái đến Vũng Tàu b Vũng Tàu đến Mũi Cà ... dụng lao động d Tất cấu Bài 17 VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ Câu 1: Sự khác tiểu vùng Tây Bắc Đông Bắc là: a Độ cao b Hướng núi Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa lý Năm học : 2009 - 2010 c Khí ... Dòch vụ công cộng d Dòch vụ sản xuấ công cộng Bài 14 GIAO THÔNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa lý Năm học : 2009 - 2010 Câu 1: Ở nước ta nay, phát triển loại...
 • 13
 • 305
 • 0

ngan hang de trac nghiem 10

ngan hang de trac nghiem 10

Địa lý

... mùa C Gió fơn D Gió biển Gió biển gió thổi: A Vào ban đêm từ biển vào đất liền B Vào ban đêm từ đất liền biển C Vào ban ngày từ biển vào đất liền D Vào ban ngày từ đất liền biển Giúp ta biết không ... chủ yếu do: A Mảng Ấn Độ- Ôxtrâylia vào mảng Âu-Á B Mảng Phi tách xa mảng Ấn Độ- Ôxtrâylia C Mảng Thái Bình Dương xô vào mảng Âu-Á D Mảng Ấn Độ- Ôxtrâylia vào mảng Thái Bình Dương Hai mảng kiến ... : A Đất tài nguyên B Đất đen C Đât pôtdôn D Đất đỏ vàng Câu 112: Nhóm đất phổ biến vùng đồi núi nước ta là: A Đất đỏ vàng B Đất xám C Đất mùn vàng đỏ D Đất đen Câu 113: Đất đen loại đất hình thành...
 • 31
 • 294
 • 0

ngan hang de trac nghiem 11

ngan hang de trac nghiem 11

Địa lý

... nhỏ D:Thu hút nhiều lao động có tỉ lệ đóng góp vào GDP nhỏ Câu 22: quốc gia vùng lãnh thổ Braxin,Mêhicô,Xingapo,Hàn Quốc, Đài D Loan, Achentina xếp vào nước: A: Đang phát triển B:Phát triển C:Kém ... công nghệ đại là: D A: Quá trình đổi công nghệ B: Đưa lực lượng sản suất vào sản xuất đại khí C: Đưa lực lượng sản xuất vào trình tự động hoá cục D: Xuất phát triển bùng nổ công nghệ cao Câu 28: ... tăng lên D.Xâm nhập mặn vào nội địa sâu Câu 72: Để ngăn chặn hiệu ứng nhà kính phạm vi toàn cầu, cần thực biện pháp : A.Phát triển công nghệ để giảm lượng khí CO2 thải vào khí B.Bảo vệ diện tích...
 • 35
 • 488
 • 7

Ngân hàng đề trắc nghiệm THVP

Ngân hàng đề trắc nghiệm THVP

Tin học

... Ctrl nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách b) Giữ phím Alt nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách c) Nháy chuột mục đầu, ấn giữ Shift nháy chuột mục cuối d) Giữ phím Tab nháy chuột vào mục muốn ... viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record b) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện c) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord Excel d) Tất 98) ... Ctrl nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách b) Nháy chuột mục đầu, ấn giữ Shift nháy chuột mục cuối c) Giữ phím Alt nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách d) Giữ phím Tab nháy chuột vào mục muốn...
 • 10
 • 195
 • 1

ngân hàng đề trắc nghiệm vi xử lý 500 câu

ngân hàng đề trắc nghiệm vi xử lý 500 câu

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Nạp giá trị 00H vào ghi DPH 10H vào ghi DPL b Nạp giá trị 10H vào ghi DPH 00H vào ghi DPL c Sao chép nội dung ghi DPTR vào ô nhớ có địa 1000H d Sao chép nội dung ô nhớ có địa 1000H vào ghi DPTR ... không cho phép ghi liệu vào RAM, không liệu nguồn điện c Cho phép đọc liệu từ RAM, cho phép ghi liệu vào RAM, liệu nguồn điện d Cho phép đọc liệu từ RAM, cho phép ghi liệu vào RAM, không liệu nguồn ... A” cộng thêm vào: a Thanh ghi tích luỹ A b Thanh ghi tích luỹ B c Thanh ghi DPTR c Thanh ghi IP 218 Lệnh assembly 8051 “MOV A, B” sẽ: a Nạp giá trị 0AH vào ghi B b Nạp giá trị 0BH vào ghi A c...
 • 71
 • 3,931
 • 158

ngân hàng đề trắc nghiệm môn hóa học 9

ngân hàng đề trắc nghiệm môn hóa học 9

Tư liệu khác

... (biết)Để an toàn pha loãng H2SO4 đặc cần thực theo cách: A Rót giọt nước vào axit B Rót giọt axit vào nước C Cho nước axit vào lúc D Cả cách Câu 13: (biết) Dùng chất thử để phân biệt dung dịch axit ... NaOH D Dung dịch FeSO4 BÀI : DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI Câu 42: (biết) Cho dây nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch có phản ứng hóa học xảy ? A ZnSO4 B Na2SO4 C MgSO4 D K2SO4 Câu 43: (hiểu) ... , 24g Mg 56g Fe vào dung dịch HCl dư có kim loại tạo nhiều khí hiđro hơn? A.Caxid B.Sắt C Magiê D.Cả kim loại phản ứng với HCl tạo lượng khí hiđro BÀI: HỢP KIM CỦA SẮT : GANG THÉP Câu 52:...
 • 17
 • 567
 • 15

Ngan-hang-de-trac-nghiem-Tin-Hoc-Van-Phong doc

Ngan-hang-de-trac-nghiem-Tin-Hoc-Van-Phong doc

Tài liệu khác

... Ctrl nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách b) Giữ phím Alt nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách c) Nháy chuột mục đầu, ấn giữ Shift nháy chuột mục cuối d) Giữ phím Tab nháy chuột vào mục muốn ... viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record b) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện c) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord Excel d) Tất 98) ... Ctrl nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách b) Nháy chuột mục đầu, ấn giữ Shift nháy chuột mục cuối c) Giữ phím Alt nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách d) Giữ phím Tab nháy chuột vào mục muốn...
 • 10
 • 302
 • 3

Ngân hàng đề trắc nghiệm luyện thi ĐH số 1

Ngân hàng đề trắc nghiệm luyện thi ĐH số 1

Vật lý

... Dao động trì có tần số phụ thuộc vào lợng cung cấp cho hệ dao động D Cộng hởng có biên độ phụ thuộc vào lực cản môi trờng Câu 90 Treo vật nhỏ có khối lợng m = 1kg vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 400N/m ... tính vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay phân bố khối lợng trục quay C Mômen lực khác không tác dụng vào vật rắn làm thay đổi tốc độ quay vật D Mômen lực dơng tác dụng vào vật rắn làm cho vật ... 288W Câu 24: Trong thí nghiệm Yâng nguồn ánh sáng trắng, độ rộng quang phổ bậc 1,8mm quang phổ bậc rộng: A: 2,7mm B: 3,6mm C: 3,9mm D: 4,8mm Câu 25: Khi chiếu xạ có = vào katôt tế bào quang...
 • 26
 • 112
 • 0

Ngan hang de trac nghiem Tin Hoc Van Phong

Ngan hang de trac nghiem Tin Hoc Van Phong

Tư liệu khác

... Ctrl nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách b) Giữ phím Alt nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách c) Nháy chuột mục đầu, ấn giữ Shift nháy chuột mục cuối d) Giữ phím Tab nháy chuột vào mục muốn ... viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record b) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện c) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord Excel d) Tất 98) ... Ctrl nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách b) Nháy chuột mục đầu, ấn giữ Shift nháy chuột mục cuối c) Giữ phím Alt nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách d) Giữ phím Tab nháy chuột vào mục muốn...
 • 10
 • 197
 • 1

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM KSHS 12 (CÓ ĐÁP ÁN)

NGÂN HÀNG ĐỀ TRẮC NGHIỆM KSHS 12 (CÓ ĐÁP ÁN)

Toán

... mx nh m hm s t cc i v cc tiu ti cỏc im cú honh ln hn m? A m B m > C m = D m đáp án KSHS Mã đề 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 { { { ) ) ... B D = t cc i ti = C
 • 63
 • 897
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: sử dụng phần mềm geometer s sketchpad trong dạy học các khỏ khăn khi giải bài toán quỹ tích các định lý quỹ tích cơ bản quỹ tích là gì những kiến thức cơ bản liên quan đến bài toán quỹ tích trình tự dạy học bài tập phương pháp tìm tòi lời giải những yêu cầu đối với lời giải lí luận về dạy học bài tập áp dụng cntt và truyền thông đổi mới phương pháp dạy và học trò của cntt trong dạy học và thực trạng ứng dụng cntt trong dạy học tự tạo và khai thác những phương tiện dạy học để tiếp nối và gi a tăng sức mạnh của con người thức được cài đặt trong các tình huống có dụng ý sư phạm định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở thpt hiện nay phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử lớp 11 thpt chương trình chuẩn những yêu cầu chung khi sử dụng đồ dùng trực quan quy ước phương pháp xây dựng đồ dùng trực quan quy ước những yêu cầu của việc xây dựng đồ dùng trực quan quy ước nội dung cơ bản của lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn 2 phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học lịch sử thế giới lớp 11 trung học phổ thông chương trình chuẩn thực nghiệm sư phạm