đề toán trắc nghiệm lớp 4

Đề thi trắc nghiệm lớp 10 ban cơ bản

Đề thi trắc nghiệm lớp 10 ban cơ bản

Sinh học

... 4/ Phỏ v liờn kt húa hc trong cht hu c lm th nng chuyn thnh ng nng.D húa l cỏc quỏ trỡnhA. 1, 2. B. 1, 4 C. 2, 3 D. 3, 4 Cõu 10: Cỏc nguyờn t húa hc to nờn ... Galactụz. B. Mantụz, Fructoz, Galactụz.C. Glucụz, Fructoz, Saccarụz. D. Glucụz, Mantoz, Saccarụz.Cõu 14: Khung xng t bo c to biA. Bo quan, bo tng. B. Thnh t bo, cht nn ngoi bo.C. Vi ng, vi si v rizụxụm ... nuclờụtit trong chui pụlipeptit.Cõu 16: Cho cỏc cm t : 1/ Cú mng nhõn 2/ Khụng cú mng nhõn 3/ Cú ti th 4/ Khụng cú mng li ni cht 5/ Cú b mỏy Gụngi 6/ Phõn bo nguyờn nhim, gim nhim 7/ Phõn bo trc phõn...
 • 2
 • 1,204
 • 4

Đề thi trắc nghiệm lớp 12 cơ bản (làm bằng Mc mic)

Đề thi trắc nghiệm lớp 12 cơ bản (làm bằng Mc mic)

Sinh học

... thuần chủng giao phối với nhau đợc F1 đều là ruồi thân xám, cánh dài. cho ruồi cái F1 lai phân tích nếu thu đợc tỉ lệ: 0 ,41 ruồi thân xám, cánh cụt: 0 ,41 thân đen, cánh dài: 0,09 thân xám, ... th t bi lA. 7. B. 8. C. 24. D. 18.Cõu 10: Trong quần thể ngẫu phối, nếu 1 gen có 3 alen a1, a2, a3 thì sự giao phối tự do sẽ tạo raA. 10 tổ hợp kiểu gen B. 4 tổ hợp kiểu gen C. 6 tổ ... F1 giao phi vi nhau F2 cú t l 70,5% thõn xỏm, cỏnh di: 20,5% thõn en, cỏnh ct: 4, 5% thõn xỏm, cỏnh ct: 4, 5% thõn en, cỏnh di, hai tớnh trng ú ó di truyn Trang 1/3 - Mó thi 132A. liờn...
 • 3
 • 624
 • 2

100 bài toán trắc nghiệm lớp 5

100 bài toán trắc nghiệm lớp 5

Mầm non - Tiểu học

... 4 3B. 40 30C. 60 45 D. 8075Bài 67: Đổi 7m 4dm = ? mA. 7100 4 m B. 7100 40 m C. 710 4 m D. 71000 4 mBài 68: Điền vào chỗ chấm để được 3 số tự nhiên liên tiếp: 34 ; ; ;A. 35; 36 B. 44 ; ... sau:1; 4; 9; 16; A. 18; 24; 32 B. 25; 34; 42 C. 25; 36; 49 Bài 66: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời sai:Trong các phân số : 4 3; 40 30; 60 45 ; 8075Phân số bằng 2015 là:A. 4 3B. ... 3 x x 24 x 25 tận cùng có bao nhiêu chữ số 0?A. 4 số B. 5 số C. 6 số D. 7 sốBài 78: Phép chia: 22 ,44 18 4 4 1, 24 84 12Có số dư là:A. 12 B. 1,2 C. 0,12 D. 0,012Bài 79: Phân số 4 3 bằng...
 • 14
 • 1,684
 • 6

Đề thi trắc nghiệm lớp 5

Đề thi trắc nghiệm lớp 5

Ngữ văn

... d/ 4 triệu người22) Nước ta có bao nhiêu dân tộc?a/ 52 dân tộc b/ 53 dân tộcc/ 54 dân tộc d/ 55 dân tộc23) Mật độ dân số năm 20 04 của nước ta là:a/ 249 người/ km2b/ 349 người/ km2c/ 149 ... 11c, 12b, 13a, 14b, 15d, 16a, 17d, 18b, 19a, 20d, 21a, 22c, 23a, 24c, 25d, 26c, 27b, 28a, 29c, 30a, 31a, 32b, 33c, 34d, 35d, 36b, 37d, 38a, 39d, 40 b.HỌC KÌ II1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ, 7D, 8S, ... 2b, 3b, 4d, 5c, 6d, 7b, 8d, 9a, 10b, 11b, 12a, 13a, 14b, 15b, 16a, 17b, 18d, 19c, 20d, 21a, 22c, 23c, 24d, 25b, 26d, 27a, 28b, 29b, 30a, 31c, 32b, 33d, 34d, 35b, 36c, 37b, 38d, 39a, 40 b. 726)...
 • 7
 • 969
 • 5

DE TOAN TRAC NGHIEM THI CHON HSG L5

DE TOAN TRAC NGHIEM THI CHON HSG L5

Tư liệu khác

... nhiêu?A. 48 B. 96 C. 24 D. 30 E. 7,5 Câu 14: An đi từ A đến B hết 9 phút. Toàn đi từ B đến A hết 4 phút 30giây. Hỏi nếu cả hai xuất phát cùng lúc thì sau mấy phút họ gặp nhau?A. 9 phút B. 4, 5 phút ... ngời thợ lắp 3 cái ghế và 4 cái bàn hết 8 giờ. Cũng ngời đó lắp 4 cái ghế và 3 cái bàn thì hết 7 giờ15 phút. Thời gian ngời đó lắp xong 1 cái ghế là: A. 42 phút B. 41 phút C. 75giờ D. 0,7 ... điểm bát kỳ trênd. A. 100 B. 49 00 C. 49 50 D.Rất nhiều Câu 10: Tích hai số là 53,8. Nếu gấp 1 thừa số lên2,5 lần thì tích mới là: A. 21,52 B. 1 54, 5 C. 1 34, 5 D. 133,5 Câu 11: Một hình thoi...
 • 4
 • 184
 • 1

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN Vật Lí - Mã đề thi 157

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN Vật Lí - Mã đề thi 157

Cao đẳng - Đại học

... mạchtương ứng bằng:A. 4 1,6.10 J− và 4 2,0.10 J−B. 4 0,6.10 J− và 4 3,0.10 J−C. 4 2,0.10 J− và 4 1,6.10 J−D. 4 2,5.10 J− và 4 1,1.10 J−Câu 4: Chọn phát biểu đúng về ... 2,22eV C. 4, 42eV D. 27,2.10 MeV−Câu 33: Vạch quang phổ của các sao trong Ngân Hà: Trang 2/5 - Mã đề thi 157SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯƠNG THPT CHUYÊN BẮC NINHĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 LÍMÔN ... khi vật có li độ x1=4cm thì vận tốc 1 40 3 /v cm sπ= −; khi vật có li độ 2 4 2x cm= thì vận tốc2 40 2 /v cm sπ=. Động năng và thế năng biến thiên với chu kỳA. 0 ,4 s B. 0,2 s C. 0,8...
 • 5
 • 317
 • 1

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH - Mã đề thi 157 docx

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH - Mã đề thi 157 docx

Cao đẳng - Đại học

... A 44 B 45 B 46 B 47 C 48 A 49 B50 B Trang 5/5 - Mã đề thi 157SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯƠNG THPT CHUYÊN BẮC NINHĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 LÍMÔN Vật LíThời gian làm bài: 90 phút(50 câu trắc ... mạchtương ứng bằng:A. 4 1,6.10 J− và 4 2,0.10 J−B. 4 0,6.10 J− và 4 3,0.10 J−C. 4 2,0.10 J− và 4 1,6.10 J−D. 4 2,5.10 J− và 4 1,1.10 J−Câu 4: Chọn phát biểu đúng về ... A 4 D5 D6 B7 D8 A9 A10 C11 C12 D13 C 14 A15 A16 A17 A18 A19 B20 D21 B22 B23 B 24 C25 D26 B27 D28 D29 B30 D31 C32 B33 C 34 D35 A36 A37 C38 A39 A 40 D 41 B 42 D 43 ...
 • 5
 • 415
 • 4

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 LÍ MÔN Vật Lí doc

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 LÍ MÔN Vật Lí doc

Vật lý

... D35 A36 A37 C38 A39 A 40 D 41 B 42 D 43 A 44 B 45 B 46 B 47 C 48 A 49 B50 B Trang 5/5 - Mã đề thi 157RDABA. Hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả.B. Đều bị lệch về phía có bước ... mạchtương ứng bằng:A. 4 1,6.10 J− và 4 2,0.10 J−B. 4 0,6.10 J− và 4 3,0.10 J−C. 4 2,0.10 J− và 4 1,6.10 J−D. 4 2,5.10 J− và 4 1,1.10 J−Câu 4: Chọn phát biểu đúng về ... 2,22eV C. 4, 42eV D. 27,2.10 MeV−Câu 33: Vạch quang phổ của các sao trong Ngân Hà: Trang 2/5 - Mã đề thi 157SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯƠNG THPT CHUYÊN BẮC NINHĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 LÍMÔN...
 • 5
 • 233
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 5 (CÓ CẢ PHIẾU CHẤM)

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 5 (CÓ CẢ PHIẾU CHẤM)

Tiểu học

... 2802 2903 30 04 3105 3206 3307 34 08 3509 3610 3711 3812 3913 40 14 151617181920212223 24 252627 4 PHềNG giáo dục & đào tạo TRIU PHONGTrờng TIU HC TRIU TRUNG Đề thi HS GII ... 9.A. 145 B. 10C.250D.270Câu 4 : Số nào dới đây thuộc dÃy tính : 1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 11 ; 18 ; A.30B. 45 C. 47 D. 40 Câu 5 : ỏp ỏn no sau õy khụng ỳng ?A. Hỡnh l hỡnh bỡnh hnh cú 4 gúc ... : TRAC NGHIEM TOAN 5§Ò sè : 201 2802 2903 30 04 3105 3206 3307 34 08 3509 3610 3711 3812 3913 40 14 151617181920212223 24 2526275Câu 32 : Tớnh din tớch hỡnh thang trờn...
 • 5
 • 6,082
 • 92

300 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN TOÁN LỚP 5

300 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN TOÁN LỚP 5

Toán học

... Câu 141 ACâu 8 C Câu 43 A Câu 76 D Câu 111 B Câu 142 BCâu 9 D Câu 44 B Câu 77 A Câu 112 C Câu 143 CCâu 10 A Câu 45 C Câu 78 B Câu 113 D Câu 144 DCâu 11 B Câu 46 D Câu 79 C Câu 1 14 A Câu 145 ... C. 40 % D. 35%Câu 245 : Thực hiện phép tính: 6km 215m× 4 – 2 045 m×7 (viết kết quả dưới dạng sốđo đơn vị là li-lô mét).A. 10 ,45 5 km B. 101000 545 km C. 11, 545 km D. 111000 45 5kmCâu 246 : ... = 45 và 27=ba.A. a = 64 và b = 17 C. a = 60 và b = 15B. a = 63 và b = 18 D. a = 64 và b = 19- 35 -xB. 5,6 94 m3 = 2. 569 ,4 lítC. 56 940 000mm3 = 3. 0,56 94 lítD. 0,56 94 m3 = 4. ...
 • 39
 • 7,222
 • 90

Tài liệu 4 đề thi trắc nghiệm rắn lỏng khí lớp 11 doc

Tài liệu 4 đề thi trắc nghiệm rắn lỏng khí lớp 11 doc

Vật lý

... C. 8 ,4. 1010 kg . D. Một giá trị khác . (Cho biết : Độ ẩm cực đại của không khí ở 23oC là 20,6 g/m3 . Độ ẩm cực đại của không khí ở 10oC là 9,4g/m3) ĐỀ KIỂM TRA – LỚP 11 Mã đề : ... của không khí ở 10oC là 9,4g/m3) ĐỀ KIỂM TRA – LỚP 11 Mã đề : TNVL-11-D CHƯƠNG I , II và III . HỌ và TÊN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LỚP : . . . . . . . . ... thành ống. Thì trọng lượng của cột rượu dâng lên trong ống là : A. 3, 14. 10 -4 N . B. 3, 14. 10-5 N . C. 1,57.10 -4 N . D. 1,57.10-5 N . CÂU 11 : Kết luận nào sau đây là đúng ? I. Chất...
 • 9
 • 311
 • 1

Xem thêm