đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 240 câu có đáp án

Đề thi trắc nghiệm kinh tế 240 câu đáp án

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 240 câu có đáp án

Cao đẳng - Đại học

... được đánh giá thấp , sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước cao d. Nội tệ được đánh giá thấp , sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước thấp Đề thi trắc nghiệm Kinh tế 240 câu đáp ... can thi p vào thị trường ngoại hối d. Cả 3 câu đều sai Câu 24 : Tỷ giá hối đoái thay đổi sẽ ảnh hưởng đến : a. Cán cân thương mại b. Cán cân thanh toán c. Sản lượng quốc gia d. Cả 3 câu đều ... quyết các vấn đề về kinh tế và đưa nền kinh tế ổn định nên điểm gặp nhau của IS – LM tổng thu nhập bằng với tổng chi , cung tiền bằng cầu tiền tại đó không biến động về tiền Đáp án Câu 97 :...
 • 61
 • 4,796
 • 31

De thi trac nghiem Kinh Te Vi Mo.pdf

De thi trac nghiem Kinh Te Vi Mo.pdf

Cao đẳng - Đại học

... cho quốc phòng c. chính phủ cắt giảm các khoảng trợ cấp và giảm thuế ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ * ĐỀ SỐ 1 : Câu 1 : GDP danh nghóa năm 1997 là 6000 tỷ. GDP danh nghóa năm 1998 là ... can thi p vào thị trường ngoại hối d. cả 3 câu đều sai Câu 11 : Tỷ giá hối đoái thay đổi sẽ ảnh hưởng đến : a. cán cân thương mại b. cán cân thanh toán c. sản lượng quốc gia d. cả 3 câu đều ... đổi d. cả 3 câu đều sai Câu 14 : Nếu lạm phát thực tế cao hơn lạm phát dự đoán a. người vay tiền sẽ lợi b. người cho vay sẽ lợi c. cả người cho vay và người đi vay đều bị thi t d. cả...
 • 16
 • 5,158
 • 23

Bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế

Bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

Cao đẳng - Đại học

... 0,5 ; MPS = 0,5 ; Y = 150.000 Câu 39 : Chính sách tài chính là một công cụ điều hành kinh tế : ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ * ĐỀ SỐ 1 : Câu 1 : GDP danh nghóa năm 1997 ... nội tệ giảm giá d. cả 3 câu đều đúng Câu 32 : Đối với một nước cán cân thanh toán thâm hụt, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài góp phần cải thi n cán cân thanh toán nhờ : a. tài khoản vốn ... đổi d. cả 3 câu đều sai Câu 14 : Nếu lạm phát thực tế cao hơn lạm phát dự đoán a. người vay tiền sẽ lợi b. người cho vay sẽ lợi c. cả người cho vay và người đi vay đều bị thi t d. cả...
 • 16
 • 2,940
 • 101

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vi

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô

Cao đẳng - Đại học

... d. cả 3 câu đều sai 1.54 Câu 14 : Nếu lạm phát thực tế cao hơn lạm phát dự đoán a. người vay tiền sẽ lợi b. người cho vay sẽ lợi c. cả người cho vay và người đi vay đều bị thi t d. ... d. cả 3 câu đều sai 1.27 Câu 27 : Nếu lạm phát thực tế cao hơn lạm phát dự đoán a. người vay tiền sẽ lợi b. người cho vay sẽ lợi c. cả người cho vay và người đi vay đều bị thi t d. ... tệ giảm giá d. cả 3 câu đều đúng 1.72 Câu 32 : Đối với một nước cán cân thanh toán thâm hụt, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài góp phần cải thi n cán cân thanh toán nhờ : a. tài khoản...
 • 19
 • 2,669
 • 45

Đề thi trắc nghiệm kinh tế

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

Cao đẳng - Đại học

... cho quốc phòng c. chính phủ cắt giảm các khoảng trợ cấp và giảm thuế ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ * ĐỀ SỐ 1 : Câu 1 : GDP danh nghóa năm 1997 là 6000 tỷ. GDP danh nghóa năm 1998 là ... đổi d. cả 3 câu đều sai Câu 27 : Nếu lạm phát thực tế cao hơn lạm phát dự đoán a. người vay tiền sẽ lợi b. người cho vay sẽ lợi c. cả người cho vay và người đi vay đều bị thi t d. cả ... nội tệ giảm giá d. cả 3 câu đều đúng Câu 32 : Đối với một nước cán cân thanh toán thâm hụt, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài góp phần cải thi n cán cân thanh toán nhờ : a. tài khoản vốn...
 • 16
 • 808
 • 9

16 bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế đáp án

16 bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án

Cao đẳng - Đại học

... nay các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc vềa Kinh tế vi mô, chuẩn tắcb Kinh tế mô, thực chứngc Kinh tế mô, chuẩn tắcd Kinh tế ... mãn.Vấn đề này thuộc vềa Kinh tế vi mô, chuẩn tắcb Kinh tế tế vi mô, thực chứngc Kinh tế mô, thực chứng.d Kinh tế mô, chuẩn tắc. 4/ Chính phủ các nước hiện nay các giải pháp kinh tế khác ... nền kinh tế. 25/ Cách thức chi tiêu của người tiêu thụ để tối đa thỏa mãn.Vấn đề này thuộc vềa Kinh tế tế vi mô, thực chứngb Kinh tế vi mô, chuẩn tắcc Kinh tế mô, chuẩn tắc.d Kinh tế mô, ...
 • 82
 • 6,635
 • 45

16 đề thi trắc nghiệm kinh tế vi đáp án

16 đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án

Tài chính doanh nghiệp

... hiện nay các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thối kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, thực chứng c Kinh tế mô, chuẩn ... hiện nay các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thối kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, thực chứng ... đa thỏa mãn.Vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế tế vi mô, thực chứng c Kinh tế mô, thực chứng. d Kinh tế mô, chuẩn tắc. ĐỀ 6 1/ Khái...
 • 100
 • 3,492
 • 19

Đề thi trắc nghiệm kinh tế

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

Cao đẳng - Đại học

... 1992 – 1995” câu nói này thuộc : a. Kinh tế vi và thực chứng b. Kinh tế và thực chứngc. Kinh tế vi và chuẩn tắcd. Kinh tế và chuẩn tắc Câu 203 : Tổng cung dài hạn thể thay ... đúng d. a và b đều sai Câu 201 : “ Tỷ lệ thất nghiệp ở nhiều nước rất cao” câu nói này thuộc : a. Kinh tế mô b. Kinh tế vi c. Kinh tế thực chứng d. a và c đúng Câu 202 : “Chỉ số hàng ... can thi p vào thị trường ngoại hối d. Cả 3 câu đều sai Câu 24 : Tỷ giá hối đoái thay đổi sẽ ảnh hưởng đến :a. Cán cân thương mại b. Cán cân thanh toán c. Sản lượng quốc gia d. Cả 3 câu đều...
 • 32
 • 655
 • 0

bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế (svtm)

bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô (svtm)

Kinh tế vĩ mô

... doanh nghiệp có A. hàm sản xuất lợi suất không đổi theo quy mô B. hàm sản xuất lợi suất tăng dần theo quy mô C. hàm sản xuất lợi suất giảm dần theo quy mô D. hàm sản xuất dạng hàm ... sản lợng thực tế trong dài hạn?A Mức cung ứng tiền tệB Mức cung về các yếu tố sản xuấtC Quy chi tiêu của chính phủ D Cán cân thơng mại quốc tế E Quy tổng cầu của nền kinh tế 142. Những ... suất thực tế C. Tăng tiêu dùng, tăng đầu t và tăng lÃi suất thực tế D. Giảm tiêu dùng, giảm đầu t và giảm lÃi suất thực tế E. Cả tiêu dùng, đầu t và lÃi suất thực tế đều tăng.168. Theo hình...
 • 47
 • 3,270
 • 2

MỘT SỐ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - KINH TẾ & VI

MỘT SỐ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - KINH TẾ VĨ MÔ & VI MÔ

Kinh tế vĩ mô

... doanh nghiệp bị lỗ5. TRẮC NGHIỆM - KINH TẾ & VI - ĐỀ SỐ 5Khi đường đẳng phí dịch chuyển song song sang phải, điều này nghỉa là: Cả ba câu đều sai Cả ba câu đều sai TR=TC TR=VCMục ... Q=2.000; P=6.000; ∏max=2.000.000 Cả ba câu đều sai Q=500; P=4.000; ∏max=1.249.5003. TRẮC NGHIỆM - KINH TẾ & VI - ĐỀ SỐ 3Nếu hữu dụng biên xu hướng dương và giảm dần khi gia ... cả đều sai Giá bán bằng biến phí trung bình Doanh nghiệp không lợi nhuận Doanh nghiệp bị thua lỗKhi năng suất trung bình AP giảm, năng suất biên MP sẽ:2. TRẮC NGHIỆM - KINH TẾ &...
 • 36
 • 1,733
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KINH tế 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KINH tế vĩ mô 2

Quản lý nhà nước

... giáo viên phổ thôngĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ 2(Ghi chú: đáp án ở mỗi câu được tô màu)1. Nếu GDP bình quân thực tế của năm 2000 là 18,073$ và GDP bình quân thực tế của năm 2001 là 18,635$ ... Đây là số nhân trong:a. Nền kinh tế đóng, không Chính phủ b. Nền kinh tế đóng, Chính phủ c. Nền kinh tế mở d. Các lựa chọn đều thể đúng63: Các nhà kinh tế học cổ điển cho rằng đường ... nhì!FounderLão GiàTiêu đề: Re: Đề thi trắc nghiệm Kinh Tế Mô 192. Giả sử các công nhân và các hãng đột nhiên tin rằng lạm phát thể sẽ tăng cao trong năm tới. Cũng giả sử rằng, nền kinh tế bắt đầu...
 • 25
 • 3,117
 • 3

đề thi trắc nghiệm kinh tế vi

đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô

Cao đẳng - Đại học

... doanh nghiệp có A. hàm sản xuất lợi suất không đổi theo quy mô B. hàm sản xuất lợi suất tăng dần theo quy mô C. hàm sản xuất lợi suất giảm dần theo quy mô D. hàm sản xuất dạng hàm ... hụt cán cân thanh toán thực tế của Việt Namd. Phần tích lũy thâm hụt ngân sách thực tế của Việt Name. Tổng số nợ nước ngoài đang tồn đọng của nước Việt Nam74: Trong một nền kinh tế mở sự ... các tác nhân kinh tế kỳ vọng hợp lýC. Khi chính phủ thành công trong việc cắt giảm kỳ vọng về lạm phát của các tác nhân kinh tế D. Khi kỳ vọng đợc hình thành dựa trên kinh nghiệm quá khứ...
 • 51
 • 634
 • 0

Đề thi trắc nghiệm kinh tế 2 pdf

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 2 pdf

Cao đẳng - Đại học

... quốc dân bằngA 750ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ 2(Ghi chú: đáp án ở mỗi câu được tô màu)1. Nếu GDP bình quân thực tế của năm 2000 là 18,073$ và GDP bình quân thực tế của năm 2001 là 18,635$ ... Đây là số nhân trong:a. Nền kinh tế đóng, không Chính phủ b. Nền kinh tế đóng, Chính phủ c. Nền kinh tế mở d. Các lựa chọn đều thể đúng63: Các nhà kinh tế học cổ điển cho rằng đường ... hụt cán cân thanh toán thực tế của Việt Namd. Phần tích lũy thâm hụt ngân sách thực tế của Việt Name. Tổng số nợ nước ngoài đang tồn đọng của nước Việt Nam74: Trong một nền kinh tế mở sự...
 • 14
 • 1,037
 • 17

đề thi trắc nghiệm kinh tế đáp án

đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... mãn.Vấn đề này thuộc vềa Kinh tế mô, chuẩn tắc.b Kinh tế tế vi mô, thực chứngc Kinh tế mô, thực chứng.d Kinh tế vi mô, chuẩn tắc 2/ Điểm khác biệt căn bản giữa hình kinh tế hỗn hợp và ... nay các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc vềa Kinh tế vi mô, chuẩn tắcb Kinh tế mô, thực chứngc Kinh tế mô, chuẩn tắcd Kinh tế ... nay các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc vềa Kinh tế vi mô, chuẩn tắcb Kinh tế mô, chuẩn tắcc Kinh tế mô, thực chứngd Kinh tế...
 • 64
 • 1,736
 • 0

Xem thêm