đề thi toán dành cho học sinh giỏi lớp 4

ĐỀ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 5 LẦN 2. MÔN TOÁN

ĐỀ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 5 LẦN 2. MÔN TOÁN

Toán học

... coi thi không giải thích gì thêm; học sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay trong quá trình làm bài). PHÒNG GD&ĐT LỘC HÀĐỀ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎILỚP 5 - NĂM HỌC ... ĐỀ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎILỚP 5 - NĂM HỌC 2009 - 2010(Thời gian làm bài: 60 phút) Bi 1. Tớnh (2,5) .a/ 10087,21307,2810087,2607,28) 04, 85,201,20()201020102009(ì+ìì+ì+ìì+ìb/ ... thừa số thứ nhất ( 1đ )6 lần thừa số thứ nhất là: 40 48135 -40 38090 = 10 045 ( 0,5đ)1,5Thừa số thứ nhất là: 10 045 : 5 = 2009 Thừa số thứ hai là: 40 38090 : 2009 = 2010 Đáp số: 2009 và 2010 1,0Bài...
 • 3
 • 325
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI ppt

ĐỀ ÔN TẬP DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI ppt

Cao đẳng - Đại học

... ĐỀ ÔN TẬP DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI Đề ôn tập 27/12 Bài 1: Một lò xo lý tưởng treo thẳng đứng, đầu trên của lò xo ... B) và xác định vị trí của chúng đối với B. Bài 5 Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. H.2 Cho uAB = 160 2 cos100t (V). 1. Điều chỉnh cho R = R1; L = L1. Khoá K mở, Ampe kế chỉ 1A, ... vật nặng có khối lượng m = 40 0g, dao động với cơ năng toàn phần E = 25mJ. Tại thời điểm t = 0, kéo m xuống dưới vị trí cân bằng để lò xo giãn 2,6cm đồng thời truyền cho m vận tốc 25cm/s hướng...
 • 2
 • 237
 • 0

Đề thi và đáp án Học sinh giỏi lớp 6 năm học( 2009-2010)Very hot.

Đề thi và đáp án Học sinh giỏi lớp 6 năm học( 2009-2010)Very hot.

Tiếng anh

... teacher 42 years old 38 years old Mai Nam student student 7 years old 11 years oldThis is Nam’s family. His father is ………………………………………………… ĐÁP ÁN Đề Thi Học sinh giỏi Anh ... F 4. T5. FPHÂN III. VIẾT 4 ý 10 điểmHs viết hoàn chỉnh mỗi ý được 2.5 điểm ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ANH VĂN LỚP 6 – NĂM HỌC 2009 – 2010THỜI GIAN : 90 PHÚTI. PHẦN KIỂM TRA KIẾN THỨC NGÔN NGỮ : (10 ... Job: student 4. School: Quang Trung Primary School.5. Telephone Number: 04. 3 .661. 45 6.Bài tập 2: Hs làm đúng mỗi câu được 1 điểm.1. T2. T3. F 4. T5. FPHÂN III. VIẾT 4 ý 10 điểmHs viết...
 • 6
 • 1,518
 • 10

de thi va dap an hoc sinh gioi lop 12

de thi va dap an hoc sinh gioi lop 12

Toán học

... THPT Hoàng Hoa Thám, Pleiku, Gia Lai - 40 - Tuyển tập một số đề thi học sinh giỏi 2 2 2 2 22 2 2 222 2 4 (1 1 1 1 1 1) ( ) 6 4 4 4 4 4 46 ( ) ( ) 4 a a a a ax a y y zaa x a z   = ... Việt Tiến, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Pleiku, Gia Lai - 44 - Tuyển tập một số đề thi học sinh giỏi ( )kSV =>*ˆRSOSP−  bĐỀ SỐ 07Bài 1: 8 88 8jGfIx yu vxu yv+ ... một số đề thi học sinh giỏi ( )22 sin 4 2; 1 sin 13 23xAH SH xαα= = −0.5 điểm[:*( )2 22xSHR=( ) ( )1 ; 2%L( )2 4 2 1 sin 33 2x Rα= −0.5 điểm( )2 4 21...
 • 71
 • 560
 • 6

Bài giảng Tuyen chon bai tap danh cho hoc sinh gioi lop 5

Bài giảng Tuyen chon bai tap danh cho hoc sinh gioi lop 5

Toán học

... 381.Tổng của ba số cuối cùng là : 148 x 3 = 44 4.Tổng của hai số đầu tiên là : 690 - 44 4 = 246 .Số ở giữa là số đứng thứ ba, nên số ở giữa là : 381 - 246 = 135.Bài 63 : Cho bảng ô vuông gồm 10 dòng ... : (5 - 2) + 0 = 4 5 + 2 - 9 : 3 - 0 = 4 (9 : 3 + 0) + 4 - 2 = 5 (9 + 3) : 4 + 0 + 2 = 5 . . . . CÁC BÀI TOÁN TIỂU HỌC CHỌN LỌC 45 MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC (violet.vn/toantieuhoc)NƠI ... lớp 4A phải làm một bài kiểm tra toán gồm có 3 bài toán. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo với nhà trường rằng : cả lớp mỗi em đều làm được ít nhất một bài, trong lớp có 20 em giải được bài toán...
 • 73
 • 402
 • 0

Tài liệu Bài tập dành cho học sinh giỏi lớp 9 doc

Tài liệu Bài tập dành cho học sinh giỏi lớp 9 doc

Anh ngữ phổ thông

... subject of sex equality seems to in every discussion lesson in my school. 4. To " " is to admit that you did something wrong.5. Is the Bookworm a very good magazine? Because,if it ... subject of sex equality seems to in every discussion lesson in my school. 4. To " " is to admit that you did something wrong.5. Is the Bookworm a very good magazine? Because,if it ... up your mind about choosing a career. If you (not decide), you (never settle) down.2. Do you forbid her (go) there again?3. I think it is nice to have someone (believe) in. 4. I can't help...
 • 5
 • 1,497
 • 20

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn anh văn pptx

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn anh văn pptx

Anh ngữ phổ thông

... NGHỆ AN ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2010 - 2011 Full name:………………………………… Class:………………….Môn thi: TIẾNG ANH LỚP 12 THPT Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) SECTION ... 38so much so 34 aside a side 39will have had have / have had35 I will will I 40 are isSECTION C – R EADINGI. (2p for 1 correct answer X 5 = 10 points) 41 . A 42 . B 43 . D 44 . C 45 . DII. (1p ... about cholesterol 44 . According to the passage, one egg yolk contains approximately what fraction of suggested daily limit for human consumption of cholesterol?A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D. 3 /4 45....
 • 12
 • 528
 • 11

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Môn Thi: Tiếng anh 12 doc

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Môn Thi: Tiếng anh 12 doc

Cao đẳng - Đại học

... 2 7 3 8 4 9 5 10 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 12 - NĂM HỌC 2009-2010 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ Môn Thi: Tiếng ... your behaviour, I will help you this time. Despite my 3. My mother was the most warm-hearted person I've ever known. I've 4. Her hobby is one thing that she doesn't intend ... ĐỨC THỌ Môn Thi: Tiếng anh 12 Năm học : 2010-2011 Thời gian làm bài : 180 phút ( không kể thời gian giao đề) SECTION ONE: Phonetics Question 1: Choose the word that has the undderline...
 • 5
 • 293
 • 3

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 pot

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 pot

Cao đẳng - Đại học

... expected them to be! Contrary …………………………………………………………… Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 SECTION ONE: . Phonetics Question 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently ... I will help you this time. Despite my …………………………………………………………… 3. My mother was the most warm-hearted person I’ve ever known. I’ve ………………………………………………………… 4. Her hobby is one thing that she ... The company has laid ………… strict procedures for this kind of situation. 3. You are perfectly capable………making your own bed, I would have thought! 4. Keep away …………………those electrical wires. 5....
 • 3
 • 213
 • 0

ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12-THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN : TIẾNG ANH pot

ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12-THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN : TIẾNG ANH pot

Cao đẳng - Đại học

... 13. main 18. at 4. take 9. worth 14. ran 19. well 5. spare 10. So 15. crash 20.neither (none) ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12-THPT NĂM HỌC 2010 - 2011 ... đúng - Điểm bài thi = 6 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12-THPT Thanh Hoá Năm học 2001 - 2002 Số báo danh MÔN THI: TIẾNG ANH ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN Thanh Hoá HỌC SINH GIỎI LỚP 12-THPT NĂM HỌC 2001 - 2002 MÔN : TIẾNG ANH Question 1: ( 20 Points) 1....
 • 8
 • 304
 • 0

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12- Trường THPT Xuân Mai ppsx

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12- Trường THPT Xuân Mai ppsx

Cao đẳng - Đại học

...  ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Năm: 2010-2011 Môn: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm 5 trang – Thí sinh làm bài vào đề thi) ... skilled 43 . A. home B. switch C. difference D. distance 44 . A. skill B. strength C. talent D. ability 45 . A. piece B. section C. group D. part 46 . A. to B. for C. with D. over 47 . A. attitude ... particular (42 )…… experience required, just a desire to make a (43 )……to the life of a young people who needs help. This may seem a difficult thing at first, but many people find they have a real (44 )……….for...
 • 6
 • 371
 • 1

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2010 - 2011 pdf

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2010 - 2011 pdf

Cao đẳng - Đại học

... AN ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2010 - 2011 Full name:………………………………… Class:…………………. Môn thi: TIẾNG ANH LỚP 12 THPT Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) ... favored D. presented 60. A. conversion B. melting C. change D. replace 46 . 49 . 52. 55. 58. 47 . 50. 53. 56. 59. 48 . 51. 54. 57. 60. III. Fill in each numbered gap with one suitable word. In ... high level of blood cholesterol, one of the major causes of heart disease. One egg yolk, in fact, contains a little more than two- thirds of suggested daily cholesterol limit. This knowledge has...
 • 5
 • 198
 • 1

Xem thêm