đề thi thử hóa lần 1

Đề thi thử hóa lần 1 khối a năm 2014 chuyên quảng bình có đáp án

Đề thi thử hóa lần 1 khối a năm 2014 chuyên quảng bình có đáp án

Cao đẳng - Đại học

... 9 B 13 2 10 C 209 10 C 357 10 A 485 10 A 13 2 11 D 209 11 D 357 11 B 485 11 A 13 2 12 C 209 12 B 357 12 B 485 12 B 13 2 13 A 209 13 B 357 13 A 485 13 D 13 2 14 C 209 14 A 357 14 C 485 14 C 13 2 15 B ... C 13 2 15 B 209 15 B 357 15 C 485 15 D 13 2 16 B 209 16 C 357 16 B 485 16 B 13 2 17 A 209 17 B 357 17 B 485 17 B 13 2 18 D 209 18 D 357 18 B 485 18 B 13 2 19 A 209 19 B 357 19 C 485 19 C 13 2 20 C 209 ... – LẦN 1- 2 014 -KHỐI A 13 2 1 D 209 1 B 357 1 A 485 1 A 13 2 2 C 209 2 B 357 2 B 485 2 A 13 2 3 B 209 3 A 357 3 C 485 3 B 13 2 4 C 209 4 D 357 4 A 485 4 C 13 2 5 C 209 5 A 357 5 B 485 5 A 19 Xem đáp...
 • 21
 • 453
 • 3

Đề thi thử hóa lần 1 khối b năm 2014 chuyên quảng bình có đáp án

Đề thi thử hóa lần 1 khối b năm 2014 chuyên quảng bình có đáp án

Cao đẳng - Đại học

... làA. 11 230,3 gam B. 10 342,5 gam C. 10 365,0 gam D. 14 3 01, 7 gamCâu 37: Cho 10 0 ml dung dịch FeCl2 1M vào 500 ml dung dịch AgNO3 1M, sau phản ứng hoàn toàn khối lượng kết tủa thuđược làA. 71, 75 ... động là 1, 64 V. Biết EOAu3+/Au =1, 5 V, thế khử chuẩn của E0Sn2+/Sn?A. -0 ,14 V hoặc +0 ,14 V B. +0 ,14 VC. 0,28 V D. -0 ,14 VCâu 54: Cho dung dịch hỗn hợp (HCN 0, 010 M; NaCN 0, 010 M). Giá ... ankin khi cộng nước đều cho sản phẩm chính là xeton.D. Các hợp chất có chứa nhóm >C=O đều phản ứng với nước Brôm.Câu 14 : Cho các nguyên tố X (Z = 11 ); Y(Z = 13 ); T(Z =17 ). Nhận xét nào sau...
 • 8
 • 1,571
 • 26

Gián án Đề thi thử DH lần 1-THPT Đào Duy Từ - Thanh Hoá

Gián án Đề thi thử DH lần 1-THPT Đào Duy Từ - Thanh Hoá

Sinh học

... các kì thi !GV ra Nguyn Th Thu Huyn - Trng THPT o Duy T - TP Thanh Hoỏ - Mụn Sinh - Mó 12 1- Trang5/5TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ ĐỀ THI THỬ ĐH & CĐ ( ĐỢT I) NĂM HỌC 2 010 - 2 011 Môn thi: Sinh ... Sinh học Ngày thi : 16 - 01 - 2 011 Thời gian làm bài: 90 phút ( Không kể thời gian phát đề) Đề thi gồm 5 trang.PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)Câu 1: / Một số ... hợp ở F2 là:A 800. B 3200. C 12 80. D 2560.GV ra đề Nguyễn Thị Thu Huyền - Trường THPT Đào Duy Từ - TP Thanh Hoá - Môn Sinh - Mã đề 12 1- Trang 1/ 5Mã đề 12 1...
 • 5
 • 612
 • 5

Bài giảng Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2011 môn vật lí trường THPT Xuân Hòa - Vĩnh Phúc

Bài giảng Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2011 môn vật lí trường THPT Xuân Hòa - Vĩnh Phúc

Ngữ văn

... AM1 0 61 15 C 0 61 55 AM1 0 61 16 D 0 61 56 CM1 0 61 17 C 0 61 57 BM1 0 61 18 B 0 61 58 DM1 0 61 19 D 0 61 59 BM1 0 61 20 C 0 61 60 BM1 0 61 21 CM1 0 61 22 BM1 0 61 23 AM1 0 61 24 BM1 0 61 25 AM1 0 61 ... D 0 61 45 DM1 0 61 6 C 0 61 46 BM1 0 61 7 A 0 61 47 AM1 0 61 8 B 0 61 48 AM1 0 61 9 A 0 61 49 CM1 0 61 10 A 0 61 50 AM1 0 61 11 C 0 61 51 CM1 0 61 12 C 0 61 52 DM1 0 61 13 A 0 61 53 CM1 0 61 14 C 0 61 54 ... BM1 0 61 27 BM1 0 61 28 DM1 0 61 29 DM1 0 61 30 DM1 0 61 31 BM1 0 61 32 BM1 0 61 33 DM1 0 61 34 AM1 0 61 35 DM1 0 61 36 AM1 0 61 37 DM1 0 61 38 CM1 0 61 39 BM1 0 61 40 B Trang 7/7 - Mã đề thi...
 • 7
 • 342
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 1 PTTH HÒA BÌNH

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 1 PTTH HÒA BÌNH

Vật lý

... .8,2 .10 -17 J HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 13 4Trường PTTH Hòa BìnhTổ Vật Lí – Công NghệĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN VẬT LÍThời gian làm bài:90 phút; (60 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 13 4Họ, ... biến thi n năng lượng của hạt, nếu khối lượng của hạt biến thi n một lượng bằng khối lượng nghỉ của electrôn me=9 ,1. 10- 31 kg, cho c=3 .10 8m/s.A.8,2 .10 -16 J B.82 .10 -15 J C. .82 .10 -16 J ... ArnpCl37 18 1 0 1 137 17 +→+. T2im năng lượng tỏa ra hoặc thu vào của phản ứng. Cho khối lượng các hạt: mCl=26,95663u, mp 1, 007276u, mAr=36,956889u, 1u=931MeV/c2.A. ∆E= -1, 6MeV B. ∆E =1, 66MeV...
 • 4
 • 258
 • 0

Đề thi thử ĐH lần 1- Trường THPT Yên Thành 2

Đề thi thử ĐH lần 1- Trường THPT Yên Thành 2

Vật lý

... làA. 14 ,1 V. B. 1, 51 V. C. 1, 44 V. D. 0,24 V . Trang 3/4 - Mã đề thi 13 2 Đề thi thử ĐH lần 2Thời gian làm bài: 90 phút(50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 13 2Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: ... 9 lần .C. Động năng tăng 9 lần , mô men động lượng tăng 9 lần .D. Động năng quay tăng 9 lần , mômen động lượng giảm 3 lần . Trang 1/ 4 - Mã đề thi 13 2Câu 40: Một vật rắn có khối lượng m =1, 5 ... tần số bằng bao nhiêu ? Lấytốcđộ truyền âm trong không khí là 340 m/s.A. 1 5 71 Hz. B. 1 438 Hz. C. 1 111 Hz. D. 1 356 Hz .Câu 38: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về dòng điện xoay...
 • 4
 • 580
 • 1

de thi thu DH lan 1 (2009)

de thi thu DH lan 1 (2009)

Vật lý

... số là.A. 10 00Hz B. 15 88Hz C. 15 00Hz D. 17 58HzCâu 24. Một mức cờng độ âm nào đó đợc tăng thêm 20dB. Hỏi cờng độ âm của âm đó tăng bao nhiêu lần. A. 10 0 lần B. 200 lần C. 20 lần D. 30 lần Câu25. ... Trêng THPT NguyÔn Thi n ThuËt GV: §ç ThÞ Tó Quyªn - 6 -Trờng THPT Nguyễn Thi n Thuật GV: Đỗ Thị Tú QuyênSở GD - ĐT Hng yên đề thi thử đại học lần 1( Năm 2009)Trờng THPT Nguyễn Thi n Thuật Môn ... điện tích trên các bản tụ là. A. 6 64 .10 cos(5 .10 )2q t= B. 9 64 .10 sin(5 .10 )q t=C. 6 64 .10 sin(5 .10 )2q t= D. 9 64 .10 cos(5 .10 )2q t= + Câu29. Một mạch chọn sóng...
 • 6
 • 329
 • 0

Đề thi thử DH lần 1 có đáp án

Đề thi thử DH lần 1 có đáp án

Hóa học

... trong phân tử caroten?A. 13 B. 10 C. 12 D. 11 Câu 24: Đun 13 2,8 gam hỗn hợp 3 ancol no đơn chức với H2SO4 đặc ở 14 00C cho đến khi phản ứng hoàn toànthu được 11 1,2 gam hỗn hợp các ete có ... Đề thi môn Hoá học, mã đề: 210 Trang: /45 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔ HOÁ HỌC DÙNG CHO THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 MÔN THI: HOÁ HỌC Thời gian: 90 ... Na2CO3B. Dung dịch AgNO3 C. Dung dịch Ba(OH)2D. Dung dịch KCl Đề thi môn Hoá học, mã đề: 210 Trang: /4 1 Mã đề: 210 C. Khí gây ra hiệu ứng nhà kính là SO2; CO2 và khí gây ra mưa axit...
 • 5
 • 505
 • 0

Xem thêm