đề thi thử hóa lần 1 chuyên nguyễn huệ

Đề thi thử hóa lần 1 khối a năm 2014 chuyên quảng bình có đáp án

Đề thi thử hóa lần 1 khối a năm 2014 chuyên quảng bình có đáp án

Cao đẳng - Đại học

... 9 B 13 2 10 C 209 10 C 357 10 A 485 10 A 13 2 11 D 209 11 D 357 11 B 485 11 A 13 2 12 C 209 12 B 357 12 B 485 12 B 13 2 13 A 209 13 B 357 13 A 485 13 D 13 2 14 C 209 14 A 357 14 C 485 14 C 13 2 15 B ... C 13 2 15 B 209 15 B 357 15 C 485 15 D 13 2 16 B 209 16 C 357 16 B 485 16 B 13 2 17 A 209 17 B 357 17 B 485 17 B 13 2 18 D 209 18 D 357 18 B 485 18 B 13 2 19 A 209 19 B 357 19 C 485 19 C 13 2 20 C 209 ... C4H8. C. C3H6. D. C5H 10 . HẾT 14 Xem đáp án trên Face: Hội Ôn Thi Đại Học SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOTRƯỜNG THPT CHUYÊN QUẢNG BÌNHLẦN 1 – Ngày 15 /3/2 014 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC,...
 • 21
 • 453
 • 3

Đề thi thử hóa lần 1 khối b năm 2014 chuyên quảng bình có đáp án

Đề thi thử hóa lần 1 khối b năm 2014 chuyên quảng bình có đáp án

Cao đẳng - Đại học

... làA. 11 230,3 gam B. 10 342,5 gam C. 10 365,0 gam D. 14 3 01, 7 gamCâu 37: Cho 10 0 ml dung dịch FeCl2 1M vào 500 ml dung dịch AgNO3 1M, sau phản ứng hoàn toàn khối lượng kết tủa thuđược làA. 71, 75 ... động là 1, 64 V. Biết EOAu3+/Au =1, 5 V, thế khử chuẩn của E0Sn2+/Sn?A. -0 ,14 V hoặc +0 ,14 V B. +0 ,14 VC. 0,28 V D. -0 ,14 VCâu 54: Cho dung dịch hỗn hợp (HCN 0, 010 M; NaCN 0, 010 M). Giá ... ankin khi cộng nước đều cho sản phẩm chính là xeton.D. Các hợp chất có chứa nhóm >C=O đều phản ứng với nước Brôm.Câu 14 : Cho các nguyên tố X (Z = 11 ); Y(Z = 13 ); T(Z =17 ). Nhận xét nào sau...
 • 8
 • 1,571
 • 26

đề thi thử hóa lần 1 năm 2014 chuyên đại học vinh

đề thi thử hóa lần 1 năm 2014 chuyên đại học vinh

Hóa học

... VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN I, NĂM 2 014 Môn: HÓA HỌC − KHỐI A, B(Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)Họ và tên Số báo danh Mã đề thi 359Cho khối ... với 10 0 ml dung dịch HCl 1M. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m làA. 11 , 21. B. 12 ,72. C. 11 ,57. D. 12 ,99.Câu ... Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V làA. 21, 00. B. 14 ,28. C. 10 ,50. D. 28,56.Câu 22: Cho nguyên tử của các nguyên tố: X (Z = 11 ); Y (Z = 12 ); L (Z = 17 ); E (Z = 16 ); G (Z = 8);...
 • 5
 • 472
 • 4

Đề thi thử Toán lần 1 Chuyên Quảng Bình năm 2014 có đáp án

Đề thi thử Toán lần 1 Chuyên Quảng Bình năm 2014 có đáp án

Toán học

... 1 = − 1 ⇔ 1 − 1 + 1 − 1 + 1 − 1 = 2x + 1 y + 1 z + 1 x + 1 y + 1 z + 1 ⇔x+y+z= 2 ⇔ 1 + 1 + 1 = 2x + 1 y + 1 z + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 x yz0,25 ... + 1 = xyz + xy + yz + zx + x + y + z + 1 0,25⇔ ( x + 1) ( y + 1) ( z + 1) = ( x + 1) ( y + 1) + ( y + 1) ( z + 1) + ( z + 1) ( x + 1) ⇔ 1 + 1 + 1 = 1 x + 1 y + 1 z + 1 0,25⇔ − 1 − 1 − 1 = ... yz0,25  1  1  1   1 1 1 Ta có  1 + +  1 + +  1 + + + =  ≥ 9x y z    1 + = 1  1 + 1   1 + = 1  ...
 • 11
 • 769
 • 35

Đề thi thử đại học Trường Chuyên Nguyễn Huệ ppsx

Đề thi thử đại học Trường Chuyên Nguyễn Huệ ppsx

Hóa học - Dầu khí

... 4 18 C 0,25 Số cách chọn 4 bi đủ 3 màu từ số bi trong hộp là: 27 1 6 1 5 1 726 1 5 1 7 1 625CCCCCCCCC ++ 0,5 Số cách chọn thoả mãn yêu c ầu là: 14 85)(27 1 6 1 5 1 726 1 5 1 7 1 6254 18 =++− ... đúng kết quả 1 4202=+yx 0,5 2 (1 iểm) 2 đường thẳng chéo nhau 0,25 đường thẳng∆ cần tìm cắt d2 tại A( -1- 2t;t ;1+ t) OA⇒=( -1- 2t;t ;1+ t) 0,25 )0 ;1; 1 (10 . 11 −⇒−=⇔=⇔⊥∆ ... I 1 =I2=2 1 ⇒I= 7I 1 -5I2 =1 0,25 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 3 NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2008-2009 ĐÁP ÁN MÔN : TOÁN KHỐI B Câu ý Nội dung Điểm I (2điểm) 1...
 • 6
 • 381
 • 0

Đề Thi HSG Hoá 12 - THPT Chuyên Nguyễn Huệ [2009 - 2010] pdf

Đề Thi HSG Hoá 12 - THPT Chuyên Nguyễn Huệ [2009 - 2010] pdf

Hóa học - Dầu khí

... THÁP KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNHNĂM HỌC 2009 - 2 010 ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌCThời gian làm bài: 18 0 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 18 tháng 10 năm 2009 (Đề thi gồm ... dung dịch Y. Tính pH của dung dịch Y?Biết: H2CO3 có hằng số phân li axit là6,35 10 1 aK và 10 ,33 10 2aKCâu 3: (2,0 điểm)Cho Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu ... + BCH < 0 (1) a. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra. Xác định các chất A, B, C.b. Khi tăng nhiệt độ; khi giảm áp suất của hệ thì cân bằng (1) chuyển dịch như thế nào?...
 • 2
 • 340
 • 2

Đề thi thử đại học môn hóa lần 3 chuyên nguyễn huệ

Đề thi thử đại học môn hóa lần 3 chuyên nguyễn huệ

Hóa học

... sau phản ứng thì còn lại 13 ,95 gam chất rắn khan. Tỷ lệ mol của X 1 , X2 làA. 3 :1. B. 2:3. C. 4:3. D. 1: 2.Câu 21: Cho các phát biểu sau: (a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử (b) ... este X 1 , X2 là đồng phân của nhau cần dùng 19 ,6 gam O2, thu được 11 ,76 lit CO2 (đktc) và 9,45 gam H2O. Mặt khác, nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng hết với 200ml dung dịch NaOH 1M rồi ... H2O và 15 ,68 lít CO2 (đktc). Mặt khác, 25,3 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO3 dư thu được 11 ,2 lít (đktc) khí CO2.Giá trị của m làA. 10 ,8 gam B. 9 gam C. 7,2 gam D. 8,1gamCâu...
 • 4
 • 719
 • 10

Đề và đáp án thi thử đại học môn hóa lần 4 Chuyên Nguyễn Huệ ppt

Đề và đáp án thi thử đại học môn hóa lần 4 Chuyên Nguyễn Huệ ppt

Cao đẳng - Đại học

... 9 C 13 2 10 C 209 10 A 357 10 C 485 10 A 570 10 C 628 10 D 743 10 A 896 10 A 13 2 11 B 209 11 D 357 11 A 485 11 B 570 11 B 628 11 B 743 11 A 89 611 A 13 2 12 A 209 12 A 357 12 C 485 12 A 570 12 B ... 628 16 B 743 16 C 896 16 C 13 2 17 A 209 17 A 357 17 A 485 17 D 570 17 C 628 17 D 743 17 D 896 17 D 13 2 18 C 209 18 C 357 18 B 485 18 A 570 18 C 628 18 A 743 18 C 896 18 C 13 2 19 C 209 19 C 357 19 ... (6) 13 2 14 B 209 14 C 357 14 B 485 14 A 570 14 A 628 14 A 743 14 A 896 14 B 13 2 15 C 209 15 A 357 15 A 485 15 C 570 15 D 628 15 C 743 15 B 896 15 A 13 2 16 A 209 16 A 357 16 A 485 16 A 570 16 A...
 • 7
 • 397
 • 2

Gián án Đề thi thử DH lần 1-THPT Đào Duy Từ - Thanh Hoá

Gián án Đề thi thử DH lần 1-THPT Đào Duy Từ - Thanh Hoá

Sinh học

... thi !GV ra đề Nguyễn Thị Thu Huyền - Trường THPT Đào Duy Từ - TP Thanh Hoá - Môn Sinh - Mã đề 12 1- Trang5/5 TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ ĐỀ THI THỬ ĐH & CĐ ( ĐỢT I) NĂM HỌC 2 010 - 2 011 Môn thi: ... Sinh học Ngày thi : 16 - 01 - 2 011 Thời gian làm bài: 90 phút ( Không kể thời gian phát đề) Đề thi gồm 5 trang.PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)Câu 1: / Một số ... hợp ở F2 là:A 800. B 3200. C 12 80. D 2560.GV ra đề Nguyễn Thị Thu Huyền - Trường THPT Đào Duy Từ - TP Thanh Hoá - Môn Sinh - Mã đề 12 1- Trang 1/ 5Mã đề 12 1 ...
 • 5
 • 612
 • 5

Bài giảng Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2011 môn vật lí trường THPT Xuân Hòa - Vĩnh Phúc

Bài giảng Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2011 môn vật lí trường THPT Xuân Hòa - Vĩnh Phúc

Ngữ văn

... 0 61 5 D 0 61 45 DM1 0 61 6 C 0 61 46 BM1 0 61 7 A 0 61 47 AM1 0 61 8 B 0 61 48 AM1 0 61 9 A 0 61 49 CM1 0 61 10 A 0 61 50 AM1 0 61 11 C 0 61 51 CM1 0 61 12 C 0 61 52 DM1 0 61 13 A 0 61 53 CM1 0 61 14 ... 0 61 54 AM1 0 61 15 C 0 61 55 AM1 0 61 16 D 0 61 56 CM1 0 61 17 C 0 61 57 BM1 0 61 18 B 0 61 58 DM1 0 61 19 D 0 61 59 BM1 0 61 20 C 0 61 60 BM1 0 61 21 CM1 0 61 22 BM1 0 61 23 AM1 0 61 24 BM1 0 61 25 ... 0 61 25 AM1 0 61 26 BM1 0 61 27 BM1 0 61 28 DM1 0 61 29 DM1 0 61 30 DM1 0 61 31 BM1 0 61 32 BM1 0 61 33 DM1 0 61 34 AM1 0 61 35 DM1 0 61 36 AM1 0 61 37 DM1 0 61 38 CM1 0 61 39 BM1 0 61 40 B Trang...
 • 7
 • 342
 • 0

Xem thêm