đề thi thử hóa chuyên nguyễn huệ lần 4 2013

de thi thu dh chuyen nguyen hue lan 4 2012 mon ly

de thi thu dh chuyen nguyen hue lan 4 2012 mon ly

Vật lý

... B 48 5 44 B 570 44 A 628 44 C 743 44 B 896 44 A132 45 D 209 45 B 357 45 C 48 5 45 C 570 45 C 628 45 B 743 45 A 896 45 B132 46 D 209 46 C 357 46 B 48 5 46 C 570 46 B 628 46 A 743 46 B 896 46 D132 47 C ... 570 41 D 628 41 B 743 41 B 896 41 A132 42 C 209 42 D 357 42 C 48 5 42 D 570 42 B 628 42 D 743 42 B 896 42 D132 43 C 209 43 D 357 43 D 48 5 43 B 570 43 B 628 43 D 743 43 D 896 43 B132 44 D 209 44 B 357 44 ... 47 D 357 47 D 48 5 47 B 570 47 C 628 47 B 743 47 A 896 47 B132 48 C 209 48 C 357 48 C 48 5 48 B 570 48 C 628 48 B 743 48 D 896 48 C132 49 B 209 49 D 357 49 A 48 5 49 A 570 49 D 628 49 B 743 49 B 896 49 ...
 • 8
 • 421
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 4 2013 có lời giải

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 4 2013 có lời giải

Hóa học

... C C D A B D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D B D D D A D C B B A D A D D B D B C C HẾT www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com ... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆđề thi 132 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2012 -2013 MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) ... axit nói trên ở 40 0C trong 3 phút. Để hoà tan hết mẫu kẽm đó trong axit nói trên ở 45 0C thì cần bao nhiêu thời gian? A. 103,92 giây B. 60,00 giây C. 44 ,36 giây D. 34, 64 giây Câu 29:...
 • 6
 • 1,211
 • 59

THI THỬ TOÁN CHUYÊN NGUYỄN HUỆ LẦN 4

THI THỬ TOÁN CHUYÊN NGUYỄN HUỆ LẦN 4

Toán học

... Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên:……………………………………………… SBD:…………………… TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ TƯ NĂM HỌC 2011 – 2012 ĐỀ THI MÔN: TOÁN ... 2 6 232 23 3316 64 42 3 2 3a a b a ab b    (1) 3 3 2 6 232 23 3316 64 42 3 2 3b b c c cc c     (2) 3 3 2 6 232 23 3316 64 42 3 2 3c c a c ca ... 22 2 29 316 4 a b cP a b c      (4) 0,25 Vì a2+b2+c2=3 Từ (4) 32P  vậy giá trị nhỏ nhất 32Pkhi a = b = c =1 x = y = z = 1 0,25 7 4 (2 ;4) , ;3 3IM GM...
 • 6
 • 402
 • 4

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 1 2013

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 1 2013

Hóa học

... 40 B 11 A 41 D 12 C 42 A 13 A 43 A 14 C 44 C 15 C 45 A 16 D 46 C 17 B 47 A 18 B 48 C 19 D 49 A 20 B 50 D 21 C 51 B 22 C 52 B 23 C 53 A 24 ... www.dethithudaihoc.com Trang 1 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2012 -2013 MÔN : HÓA HỌC - KHỐI A, B Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu ... Ba2+, 23 4 6 5 3 3 4 NO , Br , NH , C H O , CH COO , CO , HS ,HSO− − + − − − − −: www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 4 - Mã đề thi 132 Câu 40 : Phương...
 • 6
 • 1,304
 • 78

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 2 2013 có lời giải

Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 2 2013 có lời giải

Hóa học

... THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2012 -2013 MÔN : HÓA HỌC - KHỐI A, B Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề ... vi 1 trong 2 kim loi là: A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 Câu 44 :  4 + KMnO 4 + KHSO 4 2(SO 4 )3 + MnSO 4 + K2SO 4 + H2O  ...  A. 3,36 lít và 32, 345 gam B. 2 ,46 4 lít và 52, 045 gam C. 3,36 lít và 7,88 gam D. 2 ,46 4 lít và 24, 465 gam Câu 19: 7H6O32CO3...
 • 5
 • 1,253
 • 74

Đề và đáp án thi thử đại học môn hóa Chuyên Nguyễn Huệ lần 2 pdf

Đề và đáp án thi thử đại học môn hóa Chuyên Nguyễn Huệ lần 2 pdf

Cao đẳng - Đại học

... A 40 A 40 D 40 D 40 C 40 A 40 A 40 D 40 B 41 D 41 C 41 C 41 C 41 B 41 A 41 C 41 C 42 B 42 B 42 D 42 B 42 A 42 D 42 A 42 A 43 A 43 D 43 C 43 A 43 D 43 B 43 D 43 A 44 B 44 C 44 B 44 A 44 B 44 C 44 ... 44 D 44 C 45 C 45 B 45 B 45 A 45 C 45 A 45 C 45 B 46 B 46 B 46 B 46 A 46 D 46 C 46 B 46 C 47 B 47 D 47 D 47 D 47 D 47 C 47 C 47 B 48 D 48 A 48 D 48 C 48 C 48 C 48 A 48 B 49 D 49 B 49 B 49 D 49 ... MÔN HÓAĐỀ 132 209 357 48 5 570 628 743 8961 D 1 C 1 A 1 B 1 D 1 A 1 D 1 A2 D 2 A 2 D 2 C 2 C 2 A 2 C 2 C3 B 3 A 3 A 3 D 3 A 3 B 3 C 3 C 4 D 4 C 4 D 4 D 4 B 4 A 4 A 4 C5 C 5 A 5 A 5 C 5 B...
 • 7
 • 452
 • 3

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HÓA QUỐC HỌC HUẾ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HÓA QUỐC HỌC HUẾ

Ngữ văn

... 0,875V0 56 . V0 Fe tan HCl HCl=2,0175,0213+x213+y CO2 44 b 44 b227btzytxz++ 44 722 ba− 44 bba 722 44 −bab722−bab722−bab722−bab722− - k < x <bab722−bab722−⇔ ... bđH2SO 4 sauH2SO 4 pư06,0567−H2SO 4 pưFedưFepưFepưHCl3 4 3 4 ππ32R80V Fe tan 5,6 . 0,875V0 56 . V0 Fe tan HCl HCl=2,0175,0213+x213+y CO2 44 b 44 b227btzytxz++ 44 722 ... (0,25điểm) HCl + NaOHdư = NaCl + H2O (4) Từ (4) : n = n = 0,5mol n = 1-0,5=0,5mol (0,25điểm) H2OCO2yxayaxOmHmCO=⇔==1888 ,4 9 44 22⇔⇔NaOHdưHClNaOHpưCl2b t Feột0xt...
 • 3
 • 425
 • 0

Đề thi thử đại học khối B lần 4 Chuyên ĐHV

Đề thi thử đại học khối B lần 4 Chuyên ĐHV

Toán học

... thí sinh phải nộp lại phiếu dự thi cho BTC. www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com 4 *) 221 4 4cos sin 1 0 sin3 4 2 , .222 4 4x kx kx x xx k kx kπ ππππππ ... www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN CUỐI - NĂM 20 14 Môn: TOÁN – Khối B; ... www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com 2 Chóc c¸c em häc sinh ®¹t kÕt qu¶ cao trong Kú thi tuyÓn sinh §¹i häc n¨m 20 14 ! www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com 1...
 • 7
 • 251
 • 0

ĐỀ THI THỬ VĂN THPT NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI THỬ VĂN THPT NGUYỄN HUỆ

Ngữ văn

... còn là sự đồng cam cộng khổ, chia sẻ những khó khăn thi u thốn của đời lính. Sống chung đời lính, họ cùng nhau chịu đựng biết bao gian khổ thi u thốn. Nhưng từ gian khổ mà tình đồng chí càng ... thái dân gian. 0,5 0,25 0,25 0,5 Câu 4 (0,5 đ ) Thí sinh kể tên được 2 tác phẩm trong chương trình ngữ văn 9 có cùng đề tài người lính là: - Bài thơ về tiểu đội xe không ... tên. 0,5 0,5 Câu 2 (1 đ) Thí sinh nêu được: - Ý nghĩa nhan đề: Chiếc lược ngà + Là cầu nối tình cảm, là biểu hiện thi ng liêng của tình cha con. + Chiếc lược ngà là kỉ vật ông Sáu...
 • 4
 • 367
 • 0

Xem thêm