đề thi thử hóa chuyên nguyễn huệ 2013 lần 3

de thi thu dh chuyen nguyen hue lan 4 2012 mon ly

de thi thu dh chuyen nguyen hue lan 4 2012 mon ly

Vật lý

... 33 A 485 33 A 570 33 C 628 33 C 7 43 33 B 896 33 A 132 34 C 209 34 B 35 7 34 A 485 34 C 570 34 A 628 34 B 7 43 34D 896 34 C 132 35 A 209 35 A 35 7 35 C 485 35 A 570 35 B 628 35 B 7 43 35 C 896 35 A 132 ... 30 A 628 30 B 7 43 30D 896 30 A 132 31 C 209 31 D 35 7 31 C 485 31 D 570 31 B 628 31 D 7 43 31 A 896 31 B 132 32 C 209 32 B 35 7 32 C 485 32 A 570 32 B 628 32 A 7 43 32 B 896 32 C 132 33 B 209 33 C 35 7 33 ... A 132 36 B 209 36 B 35 7 36 A 485 36 B 570 36 B 628 36 A 7 43 36 A 896 36 A 132 37 A 209 37 C 35 7 37 B 485 37 B 570 37 D 628 37 D 7 43 37 A 896 37 D 132 38 B 209 38 D 35 7 38 D 485 38 B 570 38 D 628 38 D...
 • 8
 • 421
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HÓA QUỐC HỌC HUẾ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HÓA QUỐC HỌC HUẾ

Ngữ văn

... (0,5điểm) KClO 3 + 6HCl = KCl + 3Cl2 + 3H2O + Giả sử n = 1mol. Ta có tỷ lệ: m1 : m2 : m 3 = 87: 2/5x158 : 1/3x122,5 = 87: 63, 2: 40, 83 (0,25điểm) +Trường hợp KClO 3 cho nhiều Cl2 ... tinh bột (0,25điểm) - Cho Na2CO 3 vào 3 mẫu thử còn lại. + Mẫu nào có sủi bọt khí. Mẫu đó CH 3 COOH. (0,25điểm) 2CH 3 COOH + Na2CO 3 2CH 3 COONa + CO2 + H2O - Cho Na vào 2 mẫu ... & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC ( 150 phút, không kể thời gian giao đề )Câu 1: (2điểm) 4FeS2 + 11O2 = 8SO2 + 2Fe2O 3 (0,25điểm)...
 • 3
 • 425
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ I ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ

 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ I ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 9,8m/s=2g 3, 7m /s=T ≈T ≈T ≈T ≈2s2s2s2soαtmglW (1 c )2oos= − αt oW mgl(1 cos )= − αt omglW cos2= θt oW mgl(1 cos )= + θ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 -20 13 LẦN THỨ I ĐỀ THI ... – 1); A' = (A + 1).−βXAZYAZ''ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 -20 13 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍCâu 1: Một điểm M chuyển động đều với tốc độ 0,60m/s trên một đường tròn có đường kính ... 33 prôton và 27 nơtron .B. 27 prôton và 60 nơtron .C. 27 prôton và 33 nơtron .D. 33 prôton và 27 nơtron .Câu 49: Cho phản ứng hạt nhân , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?Co6027nXT 3 1+α→+Câu...
 • 238
 • 479
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ 2 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ 2 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Up.Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPTNguồn: diemthi.24h.com.vnA. ... V.D. 40 VĐiểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPTNguồn: diemthi.24h.com.vnC. ... =6,02.10 23 . Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g khí hêli là bao nhiêu?A. ∆E = 4 23, 808.10 3 J.Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp...
 • 9
 • 316
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ 3 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ 3 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 602V.Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ĐỀ THI ... quãng;Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... +(m).Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn...
 • 9
 • 315
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 (LẦN 1) Môn: Tiếng Anh; Khối A1 và D1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 (LẦN 1) Môn: Tiếng Anh; Khối A1 và D1

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... HỌC NĂM 2012 -20 13 (LẦN 1) Môn: Tiếng Anh; Khối A1 và D1 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 6 trang - 80 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: …………. Mã đề thi 236 Read ... _________ but I think it’s quite easy.” A. I couldn’t agree more B. You’re absolutely right WWW.VNMATH.COM SỞ GD & ĐTĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ... Question 31 . A. composer B. author C. artist D. novelist Question 32 . A. making up B. taking up C. doing up D. putting up Question 33 . A. next B. across C. besides D. nearby Question 34 . A....
 • 8
 • 4,331
 • 72

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 (LẦN 1) Môn: Tiếng Anh; Khối A1 và D1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 (LẦN 1) Môn: Tiếng Anh; Khối A1 và D1

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÍ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 -20 13( Đợt 2) MÔN NGỮ VĂN – KHỐI C Thời gian làm bài: 180 phút ( Không kể thời gian phát đề) PHẦN CHUNG CHO ... Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài Câu II ( 3 điểm) Trong đoạn trích Cha tôi ( Trích Đặng Dịch Trai ngôn hành lục), Đặng Huy Trứ đã ghi lại lời cha: Thi u niên đăng khoa nhất bất hạnh dã”...
 • 2
 • 478
 • 1

Xem thêm