đề thi thử hóa chuyên nguyễn huệ 2013 lần 2

de thi thu dh chuyen nguyen hue lan 4 2012 mon ly

de thi thu dh chuyen nguyen hue lan 4 2012 mon ly

Vật lý

... 357 21 A 485 21 C 570 21 A 628 21 C 743 21 B 896 21 A1 32 22A 20 9 22 A 357 22 C 485 22 A 570 22 D 628 22 C 743 22 A 896 22 C1 32 23C 20 9 23 C 357 23 A 485 23 A 570 23 C 628 23 A 743 23 C 896 23 ... B1 32 24A 20 9 24 D 357 24 A 485 24 B 570 24 B 628 24 A 743 24 B 896 24 B1 32 25B 20 9 25 D 357 25 C 485 25 C 570 25 C 628 25 B 743 25 D 896 25 C1 32 26D 20 9 26 B 357 26 C 485 26 C 570 26 D 628 26 ... 743 26 D 896 26 C1 32 27B 20 9 27 B 357 27 B 485 27 C 570 27 A 628 27 C 743 27 C 896 27 D1 32 28D 20 9 28 C 357 28 A 485 28 D 570 28 C 628 28 C 743 28 B 896 28 B1 32 29C 20 9 29 C 357 29 A 485 29 ...
 • 8
 • 421
 • 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HÓA QUỐC HỌC HUẾ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HÓA QUỐC HỌC HUẾ

Ngữ văn

... HCl HCl= 2, 0175,0 2 13+x 2 13+y CO 2 44b44b 22 7btzytxz++44 722 ba−44bba 722 44−bab 722 −bab 722 −bab 722 −bab 722 − - k < x <bab 722 −bab 722 −⇔ HCl ... 2SO 2 + O 2 = 2SO3 (0 ,25 điểm) SO3 + H 2 O = H 2 SO4 2H 2 SO4 đ + Cu = CuSO4 + SO 2 + 2H 2 O (0 ,25 điểm) SO 2 + 2KOH = K 2 SO3 + H 2 O (0 ,25 điểm) K 2 SO3 +BaCl 2 = BaSO3 ... mol/l (0 ,25 điểm)Câu 5: (1điểm) CxH2x +2 + O 2 xCO 2 + (x+1) H 2 O (1) (0 ,25 điểm)CyH2y +2 + O 2 yCO 2 + (y+1) H 2 O (2) Đặt z, t là số mol của 2 H-CTa có: (14x +2) z + (14y +2) t = a...
 • 3
 • 425
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ I ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ

 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ I ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... O1O 2 đến các điểm nằm trên đường trung 2 2 2 10π= 2 10 /g m s=ABu 100 2cos100 tπ= 2 1 2 L H.π+= 2 1 3L H.π+= 2 2 3L H.π+= 2 2,5L H.π=6. os (20 )( ); 6. os (20 / 2) ( )A ... 1s= 2 og 9,8m/s= 2 g 3,7m /s=T ≈T ≈T ≈T ≈ 2 s 2 s 2 s 2 soαtmglW (1 c ) 2 oos= − αt oW mgl(1 cos )= − αt omglW cos 2 = θt oW mgl(1 cos )= + θ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 12 -20 13 ... 56dB.Cu.Ciω=.RuiR=75 6V25 6 .V75 6 .V75 3 .VV150150 2 .V3π) 12 t100cos (22 iπ+π=)6t100cos(32iπ+π=)4t100cos (22 iπ−π=)4t100cos (22 iπ+π=1 2 2+x x Vận tốc của ánh sáng...
 • 238
 • 479
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ 2 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ 2 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... MeV.Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi .24 h.com.vnCâu 28 : ... làA. 80 2 V.B. 80 V.C. 40 2 V.D. 40 VĐiểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt ... =6, 625 .10-34 (Js); c=3.108(m/s); e=1,6.10-19 (C). λ có giá tr lA. mà 121 1,3=.B. mà 121 1 ,2= .im thi 24 h Xem tra im thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt...
 • 9
 • 316
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ 3 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 LẦN THỨ 3 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi .24 h.com.vn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 12 -20 13 LẦN THỨ 3ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍCâu ... làA. s 0 ,26 sin (2, 56t ) 2 π= +(m).Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp ... quãng;Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi .24 h.com.vn...
 • 9
 • 315
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 (LẦN 1) Môn: Tiếng Anh; Khối A1 và D1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 (LẦN 1) Môn: Tiếng Anh; Khối A1 và D1

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... HỌC NĂM 20 12 -20 13 (LẦN 1) Môn: Tiếng Anh; Khối A1 và D1 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 6 trang - 80 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: …………. Mã đề thi 23 6 Read ... think it’s quite easy.” A. I couldn’t agree more B. You’re absolutely right WWW.VNMATH.COM SỞ GD & ĐTĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 12 -20 13 ... Trang 2/ Mã đề thi 23 6 Question 16. castle/ build/ 20 0 years ago/ fall down/ last storm. A. The castle built 20 0 years ago has fallen down in the last storm. B. The castle built 20 0 years...
 • 8
 • 4,331
 • 72

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 (LẦN 1) Môn: Tiếng Anh; Khối A1 và D1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 (LẦN 1) Môn: Tiếng Anh; Khối A1 và D1

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÍ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 20 12 -20 13( Đợt 2) MÔN NGỮ VĂN – KHỐI C Thời gian làm bài: 180 phút ( Không kể thời gian phát đề) PHẦN CHUNG CHO ... 180 phút ( Không kể thời gian phát đề) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5 ĐIM) Câu I ( 2 điểm) Anh/ Chị hãy phân tích ý nghĩa của hình tượng tiếng sáo trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ ... đoạn trích Cha tôi ( Trích Đặng Dịch Trai ngôn hành lục), Đặng Huy Trứ đã ghi lại lời cha: Thi u niên đăng khoa nhất bất hạnh dã” (Tuổi trẻ mà đỗ đạt cao là điều bất hạnh.) Hãy viết một...
 • 2
 • 478
 • 1

đề thi thử trường chuyên hà tĩnh-2014-lần 1

đề thi thử trường chuyên hà tĩnh-2014-lần 1

Vật lý

... mối liên hệ giữa i, u và I0 là A. C.u 2 = L(I 2 0 − i 2 ). B. C.u 2 = L(I 2 0 + i 2 ). C. L.u 2 = C(I 2 0 − i 2 ). D. L.u 2 = C(I 2 0 + i 2 ). Câu 44: Một chất điểm dao động điều ... u 2 = Acos(30π.t + π /2) , trong đó t tính bằng s. Tốc độ truyền Trang 1/7 21 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH TỔ VẬT LÝ ======== (Đề thi có 60 câu TNKQ / 07 trang) Mã đề: 21 1 ĐỀ THI THỬ ... dung C = .F 2 103 Biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây là A. ud = 12 6 cos(100πt + π/3) V. B. ud = 12 2cos(100πt + π /2) V. C. ud = 12 2cos(100πt + π/3) V. D. ud = 12 6cos(100πt...
 • 7
 • 715
 • 2

Xem thêm