đề thi thử đại học sư phạm lần 6

Đề thi thử đại học phạm

Đề thi thử đại học sư phạm

Hóa học - Dầu khí

... Một số đề thi thử cần tham khảo! Hoahoccapba.wordpress.com 1Trờng đại học s phạm hà nội đề thi thử đại học lần iii năm 2009 Khối thpt chuyên môn hóa họcđề : 303 Thời ... khối lợng hơi H2O thu đợc lần lợt là A. 5 ,6 lít và 2,7 gam. B. 8, 96 lít và 3 ,6 gam. C. 3, 36 lít và 3 ,6 gam. D. 6, 72 lít và 3 ,6 gam. Câu2: Dy gồm tất cả các chất đều phản ứng với HCOOH là A. ... tăng nồng độ H2 lên hai lần ( giữ nguyên nồng độ của khí nitơ và nhiệt độ phản ứng ) thì tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần? A.2 lần. B. 8 lần. C. 16 lần. D. 4 lần. Câu27: Khi cho ankan...
 • 4
 • 248
 • 1

đề thi thử đại học phạm chuyên

đề thi thử đại học sư phạm chuyên

Hóa học

... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Download ebook, tài li󰗈u, đ󰗂 thi, bài gi󰖤ng t󰖢i : http://diendan.shpt.info www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com ... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Download ebook, tài li󰗈u, đ󰗂 thi, bài gi󰖤ng t󰖢i : http://diendan.shpt.info www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com...
 • 6
 • 384
 • 4

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI 2012

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2012

Hóa học

... án C. Câu 26: đáp án là C vì cả 2 chất này đều tham gia phản ứng tráng gương nên không thể phân biệt nhau được. Câu 27: đáp án B. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI ... cả 4 chất đều tác dụng được: CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O Ag + H2SO4  Ag2SO4 + SO2 + H2O Fe2+ + H2SO4 Fe3+ + SO2 + H2O GSTT GROUP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2012) ...  Đề có rất nhiều câu lý thuyết ở phàn chung.  Phần bài tập không khó lắm, nói chung là đề này vừa sức và có thể hoàn thành tốt trong thời gian quy định. GSTT GROUP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC...
 • 54
 • 940
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN I, NĂM 2013 Môn: LỊCH SỬ - TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN I, NĂM 2013 Môn: LỊCH SỬ - TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ potx

Cao đẳng - Đại học

... THPT ĐỨC THỌ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG LẦN I, NĂM 2013 Môn: LỊCH SỬ; Khối C (Hướng dẫn chấm gồm 03 tramg) www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com ... coi thi không giải thích gì thêm! Họ và tên thí sinh……………… …………………………; Số báo danh……………… SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG LẦN ... tiên. Đến Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên họp tại Hương Cảng (Trung Quốc) tháng 5/1929, đoàn đại biểu Bắc kỳ đặt vấn đề thành lập Đảng cộng sản song không được Đại hội...
 • 4
 • 280
 • 0

Đề thi thử đại học môn toán lần 5 năm 2010

Đề thi thử đại học môn toán lần 5 năm 2010

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... LOPLUYENTHI.COM ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC LẦN 5 NĂM 2010 TVE MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao ñề) LUYỆN THI ðẠI HỌC LOPLUYENTHI.COM đáp án đề thi thử đại học ... LUYỆN THI ðẠI HỌC LOPLUYENTHI.COM PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 ñiểm) Cho hàm số 2x 3yx 2−=−có ñồ thị (C). 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ ... LOPLUYENTHI.COM đáp án đề thi thử đại học lần 2 năm học 2009 - 2010 Môn thi: toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu Nội dung Điểm I 2.0đ 1 1.25đ Hàm...
 • 7
 • 1,835
 • 35

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2009 Môn: SINH HỌC, khối B MÃ ĐỀ 001 và đáp án

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2009 Môn: SINH HỌC, khối B MÃ ĐỀ 001 và đáp án

Sinh học

... gen.Trang 2/7 – Mã đề thi 001 SỞ GD & ĐT TP. ĐÀ NẴNGTRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH_____________________________ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2009 Môn: SINH HỌC, khối BThời gian ... 36% cánh dài : 64 % cánh ngắn. B. 64 % cánh dài : 36% cánh ngắn.C. 84% cánh dài : 16% cánh ngắn. D. 16% cánh dài : 84% cánh ngắn.Câu 26: Một quần thể xuất phát có tỉ lệ của thể dị hợp bằng 60 %. ... ÁNMÃ ĐỀ THI: 001Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15B B C D C D D C D D C D A C DCâu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30B C D B B C C A C C B A A C ACâu 31 32 33 34 35 36 37...
 • 8
 • 628
 • 5

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2009 SINH KHỐI B MÃ ĐỀ 289 và ĐÁP ÁN.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2009 SINH KHỐI B MÃ ĐỀ 289 và ĐÁP ÁN.

Sinh học

... CHÂU TRINH_____________________________ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2009 Môn: SINH HỌC, khối BThời gian làm bài: 90 phútĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 07 trang)Họ, tên thí sinh: Số báo ... trên?A. 36% cánh dài : 64 % cánh ngắn. B. 64 % cánh dài : 36% cánh ngắn.C. 84% cánh dài : 16% cánh ngắn. D. 16% cánh dài : 84% cánh ngắn.Câu 6: Một quần thể xuất phát có tỉ lệ của thể dị hợp bằng 60 %. ... tử tạo ra trong những lần nguyên phân đầu tiên đã bị đột biến gen.D. tế bào sinh dưỡng của trẻ thi u 1 nhiễm sắc thể giới tính. HẾT ĐÁP ÁNMÃ ĐỀ THI: 289Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14...
 • 10
 • 595
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2009 SINH KHỐI B MÃ ĐỀ 159

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2009 SINH KHỐI B MÃ ĐỀ 159

Sinh học

... bào làTrang 2/7 – Mã đề thi 159 SỞ GD & ĐT TP. ĐÀ NẴNGTRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH_____________________________ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I NĂM 2009 Môn: SINH HỌC, khối BThời gian ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D C B C B B B C C A D C B C BTrang 8/7 – Mã đề thi 159 A. Chữa trị được mọi dị tật do rối loạn di truyền.B. Hiểu được nguyên nhân, chẩn đoán, đề ... ÁNMÃ ĐỀ THI: 159Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15B C A A A C B A B B B B C D CCâu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30D D C D D C D A C D B C D B BCâu 31 32 33 34 35 36 37...
 • 8
 • 452
 • 2

đề thi thử đại học yên lạc lần 3

đề thi thử đại học yên lạc lần 3

Vật lý

... làm catôt có công thoát A = 3 ,62 .10–19 J và động năngban đầu cực đại của electron là 43,4 56. 10–19 J. Bước sóng λ có giá trị làa) λ = 2,8.108 m b) = 0, 56 àm c) = 0,14 àm d) = 0,281 ... và biến đổi thànhPb2 06 82. Chu kì bán rã của Po là 138 ngày. Ban đầu có100g Po thì sau bao lâu lượng Po chỉ còn 1g?a) 9 16, 85 ngày b) 834,45 ngày c) 65 3,28 ngày d) 548 ,69 ngàyCâu 44. Chất ... 1 = 0,5 àm v 2 = 0 ,6 àm. V trí 2 vân sáng của hai bức xạ nói trên trùng nhau gần vân trung tâm nhất, cách vântrung tâm một khoảng làa) 6 mm b) 5 mm c) 4 mm d) 3 ,6 mmCâu 32. Trong một thí...
 • 4
 • 198
 • 0

Xem thêm