đề thi thử đại học sư phạm lần 5 2011

Đề thi thử đại học phạm

Đề thi thử đại học sư phạm

Hóa học - Dầu khí

... Một số đề thi thử cần tham khảo! Hoahoccapba.wordpress.com 1Trờng đại học s phạm hà nội đề thi thử đại học lần iii năm 2009 Khối thpt chuyên môn hóa họcđề : 303 Thời ... x + 0 ,5) gam kim loại. Giá trị của x là A. 15, 5. B. 32,4. C. 9,6. D. 5, 9. Câu14: Trong dy biÕn hãa: C2H6  C2H 5 Cl  C2H 5 OH  CH3CHO CH3COOH CH3COOC2H 5 C2H 5 OH. ... C3H7COOC2H 5 . B. C3H 5 COOC3H7 và C3H7COOC3H 5 . C. C2H3COOC3H7 và C2H3COOC3H 5 . D. C3H 5 COOC2H 5 và C3H7COOC2H3 . Câu4: Dy nào dới đây gồm tất cả các chất đều...
 • 4
 • 248
 • 1

đề thi thử đại học phạm chuyên

đề thi thử đại học sư phạm chuyên

Hóa học

... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Download ebook, tài li󰗈u, đ󰗂 thi, bài gi󰖤ng t󰖢i : http://diendan.shpt.info www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com ... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Download ebook, tài li󰗈u, đ󰗂 thi, bài gi󰖤ng t󰖢i : http://diendan.shpt.info www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com...
 • 6
 • 384
 • 4

9 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 VÀ NĂM 2014

9 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2013 VÀ NĂM 2014

Toán học

... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN VI NĂM 2013 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút. Không kể thời gian phát đề Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số 33 2y x x   . 1. Khảo sát sự biến thi n ... h2" alt=""
 • 9
 • 631
 • 6

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI 2012

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2012

Hóa học

... Ban đầu: 0,02 0,0 15 0,04 Phản ứng: 0,0 15 0,01 0,04 0,0 15 Dư: 0,0 05 0,0 05 0 khối lượng muối khan = m Cu2+ +m Na+ + m SO42- + m NO3- dư = 3 ,53 5g, đáp án A. Câu 35: C2H4O2 có ... đáp án là C vì cả 2 chất này đều tham gia phản ứng tráng gương nên không thể phân biệt nhau được. Câu 27: đáp án B. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC PHẠM HÀ NỘI 2012 Môn HÓA ...  Phần bài tập không khó lắm, nói chung là đề này vừa sức và có thể hoàn thành tốt trong thời gian quy định. GSTT GROUP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II(2012) TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI...
 • 54
 • 940
 • 1

Đề thi thử đại học môn toán lần 5 năm 2010

Đề thi thử đại học môn toán lần 5 năm 2010

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... uur 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 VIIa 1ñ Chọn khai triển : ( ) 5 0 1 2 2 5 5 5 5 5 5x 1 C C x C x C x+ = + + + +L ( )70 1 2 2 7 7 0 1 2 2 5 57 7 7 ... của x 5 trong khai triển của (x + 1)12 là : 5 12C Từ ñó ta có : 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7C C C C C C C C C C C C+ + + + + = 5 12C= 792 .0, 25 ... Hệ số của x 5 trong khai triển của (x + 1) 5 .(x + 1)7 là: 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7C C C C C C C C C C C C+ + + + + Mặt khác : (x + 1) 5 .(x + 1)7 =...
 • 7
 • 1,835
 • 35

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán lần 5 (Có đáp án) pdf

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán lần 5 (Có đáp án) pdf

Cao đẳng - Đại học

... uur 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 VIIa 1ñ Chọn khai triển : ( ) 5 0 1 2 2 5 5 5 5 5 5x 1 C C x C x C x+ = + + + +L ( )70 1 2 2 7 7 0 1 2 2 5 57 7 7 ... 22a 5b 2.12 5. 12 5 . a b 2 5 . 12 1− +=+ + + + 2 22a 5b29 5 a b−⇔ =+ ( )( )22 2 5 2a 5b 29 a b⇔ − = + 0, 25 0, 25 0, 25 ABCSϕ LUYỆN THI ðẠI HỌC ... của x 5 trong khai triển của (x + 1)12 là : 5 12C Từ ñó ta có : 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7C C C C C C C C C C C C+ + + + + = 5 12C= 792 .0, 25 ...
 • 7
 • 906
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 5 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 5 TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC ppsx

Điện - Điện tử

... ngẫu phối thành phần kiểu gen và tần số tương đối của các alen ở ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN 5 Môn: Sinh học Đề gồm: 57 câu Thời gian làm bài: 90 phút 1: anticodon là bộ ba trên: ... 2, 3 C. 2, 4 D. 3, 5 52 : Người ta xử lý giống táo Gia Lộc bằng tác nhân gây đột biến nào để tạo ra được giống “táo má hồng”? A. Cônsixin. B. EMS. C. 5 - BU. D. NMU. 53 : Khi lai thuận và ... truyền của quần thể sau 3 thế hệ ngẫu phối là: A. 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. B. 0,375AA : 0,05Aa : 0 ,57 5aa. C. 0,2AA : 0,4Aa: 0,4aa. D. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. 21: Kết quả của quá trình...
 • 26
 • 255
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN I, NĂM 2013 Môn: LỊCH SỬ - TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN I, NĂM 2013 Môn: LỊCH SỬ - TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ potx

Cao đẳng - Đại học

... trong đêm 0 ,50 SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG LẦN I, NĂM 2013 Môn: LỊCH SỬ; Khối C (Hướng dẫn chấm gồm 03 tramg) www.DeThiThuDaiHoc.comwww.DeThiThuDaiHoc.com ... coi thi không giải thích gì thêm! Họ và tên thí sinh……………… …………………………; Số báo danh……………… SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG LẦN ... tiên. Đến Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên họp tại Hương Cảng (Trung Quốc) tháng 5/ 1929, đoàn đại biểu Bắc kỳ đặt vấn đề thành lập Đảng cộng sản song không được Đại hội...
 • 4
 • 280
 • 0

Xem thêm